Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану (*)

Зразок довіреності на отримання повторного документа про реєстрацію актів цивільного стану (*)

Зразок довіреності
на отримання повторного документа
про реєстрацію актів цивільного стану (*)


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, двадцять четвертого липня дві тисячі п’ятого року.
Я, САВЧЕНКО СЕМЕН ІВАНОВИЧ (паспорт СН076155, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 02 січня 1999 року, ідентифікаційний номер за ДРФО України – 4567349812), що проживаю у місті Харкові, на вул. Сумській, 15, кв. 47, попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно свого вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю
уповноважую
гр. САВЧЕНКА МИКОЛУ СЕМЕНОВИЧА, котрий проживає у місті Харкові, на вул. Сумській, 9, кв. 56,
отримати
у відділі реєстрації актів цивільного стану Роменського районного управління юстиції Сумської області повторне свідоцтво про мій шлюб з гр. ІВАНЕНКО ЛЮДМИЛОЮ ПЕТРІВНОЮ, реєстрація якого була проведена у місті Ромни Сумської області 27 серпня 1991 року, у зв’язку з пошкодженням раніше виданого свідоцтва.

Для цього представник вправі розписуватися за мене, подавати від мого імені заяви та/чи інші необхідні та передбачені законом документи, отримати повторне свідоцтво та виконати всі інші юридичні дії, які б належало виконувати мені, якби я особисто займався цим питанням, у межах та обсязі, передбачених чинним законодавством України для такого роду уповноважень.
Довіреність видана строком на шість місяців і дійсна до двадцять четвертого січня дві тисячі шостого року без права передоручення повноважень третім особам.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Підпис: ____________
24 липня 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

______________________________________________________,

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Савченком Семеном Івановичем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус

Печатка, Підпис
(*) – можливість видачі громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану на підставі нотаріально посвідченого доручення передбачена пунктом 7.19 Правил реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Мінюсту від 18.11.2003 № 140/5), що зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2003 року за № 1058/8379.

Відповідно до цих Правил, повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються відповідними відділами реєстрації актів цивільного стану, а також консульськими установами та дипломатичними представництвами України на підставі актового запису цивільного стану за заявами громадян, щодо яких складено запис.

У заяві про видачу повторного свідоцтва зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові та адреса заявника; прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке свідоцтво необхідно отримати; коли і яким органом реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту свідоцтва. Заява підписується запитувачем.

Повторні свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану видаються в разі втрати або пошкодження виданих раніше.

Повторні свідоцтва видаються особам, щодо яких складено актовий запис цивільного стану. Повторні свідоцтва про народження дітей незалежно від їх віку можуть видаватись їх батькам і усиновителям. Повторні свідоцтва про усиновлення можуть видаватись усиновителям та усиновленим, які досягли 16-ти років. Повторні свідоцтва про народження дітей, які не досягли 18-ти років, можуть видаватись опікунам, піклувальникам і адміністрації дитячих закладів, у яких перебувають діти, а також органам опіки і піклування – за умови видачі представникам зазначених установ належно оформленого доручення та при пред’явленні документів, що посвідчують їх особу.

Повторні свідоцтва про смерть видаються родичам померлої особи (його дітям, у тому числі усиновленим, другому з подружжя, братам, сестрам померлого, онукам, діду і бабі померлого як з боку батька, так і з боку матері) або особі, яка є спадкоємцем, якщо родинні стосунки або право на спадщину підтверджується документально, про що зазначається в заяві про видачу свідоцтва.

Після припинення шлюбу шляхом розлучення повторні свідоцтва про шлюб не видаються.

Довідки про сімейний стан за довіреністю не видаються.

Копії актових записів цивільного стану видаються тільки на запити Міністерства юстиції України, відділів реєстрації актів цивільного стану України, суду, державного нотаріуса, а також слідчих органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України та консульських установ України із зазначенням мети їх витребування, у межах їх компетенції. Видача громадянам копій актів цивільного стану забороняється.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технологічна картка адміністративної послуги щодо повторної видачі...
Посадова особа відділу державної реєстрації актів цивільного стану для повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного...

Заява про встановлення факту народження дитини
України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану...

Методичний посібник Зберігання та облік бланків свідоцтв про державну...
Сподіваємось, що методичні роз’яснення допоможуть у забезпеченні дотримання вимог законодавства при виконанні виконавчими комітетами...

Образец заявления о регистрации брака
Назва документа, що підтверджує припинення попереднього шлюбу, номер та дата складання актового запису про розірвання шлюбу (смерть),...

Заява про встановлення факту смерті
України, на якій неможливо отримати медичний документ, що може бути прийнято відділом державної реєстрації актів цивільного стану...

Додаток Зразок позовної заяви про розірвання шлюбу
Васильченко К. С., та Васильченком О.І., про що в книзі реєстрації актів про одруження Криворізького відділу актів цивільного стану...

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Інструкція користувача формування свідоцтва про смерть нового зразка...
Формування свідоцтва за допомогою Системи «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» (далі – Система)

Зразок довіреності на реєстрацію статутних документів та комплексу...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністю

Заява про видачу паспорта
Сидоровою Інною Володимирівною 02. 04. 1990р Відділом державної реєстрації актів цивільного стану

До Ленінського відділу державної реєстрації актів цивільного стану...

Заінтересована особа: Відділ державної реєстрації актів цивільного...

Зразок заяви про державну реєстрацію шлюбу
Назва документа, що посвідчує особу: паспорт або паспортний документ (серія, номер, яким органом І коли виданий)

До Комунарського відділу державної реєстрації актів цивільного стану...
Комунарський відділ державної реєстрації актів цивільного реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції, 12. 12....

Умови
Якимівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій...

Умови
Якимівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Запорізькій...

Умови
Олександрівського районного у місті Запоріжжі відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт