Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи (*)

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи (*)

Зразок довіреності
на відкриття поточного рахунку
однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи (*)


ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Київ, вісімнадцятого червня дві тисячі п’ятого року.
Я, ЗІНКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ (ідентифікаційний номер 5649706644; паспорт СН889499, видан. Ленінградським РУ ГУ МВС України у місті Києві 16 липня 1999 року), що проживаю у місті Києві, на вул. Чорнобильській, 9, кв. 34, попередньо ознайомлений нотаріусом з загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно свого вільного волевиявлення, котре відповідає моїй внутрішній волі як учасника цього правочину, у відповідності до вимог ст. 244 Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністю
уповноважую
гр. МАРКІНА ВАДИМА ЮРІЙОВИЧА (паспорт СВ000322, видан. Орджонікідзевським РВУМВС України в Запорізькій обл. 27 вересня 2001 року), що проживає у місті Запоріжжі, на вул. Перемоги, 119 «б», кв. 6,
бути моїм представником
з вирішення усіх необхідних питань, що пов’язані із відкриттям мною у АБ «БРОКБІЗНЕСБАНК» у місті Києві поточного рахунку на ім’я громадянина України СЕМЕРЕНКА ДМИТРА СЕМЕНОВИЧА (ідентифікаційний номер 3449706784; паспорт СН969500, видан. Ленінградським РУ ГУ МВС України у місті Києві 23 березня 1999 р.; проживає у місті Києві, на вул. Чапаєва, 3) (**).

Для цього представник вправі: розписуватись від мого імені на документах, що їх необхідно буде подавати для виконання довіреності, в тому числі підписувати заяви; подати та одержати будь-які документи, що стосуються цієї довіреності; виконати весь необхідний комплекс дій, пов’язаних з відкриттям для гр. СЕМЕРЕНКА Д.С. поточного рахунку; здійснити оплату банківських послуг; вчиняти будь-які інші дії, передбачені чинним законодавством України для такого роду уповноважень, які належало б виконувати мені, якби я особисто займався цим питанням.
Довіреність видана без права передоручення повноважень третім особам терміном до тридцять першого грудня дві тисячі п’ятого року.

Зміст ст. ст. 244, 245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено.
Підпис: ____________
18 червня 2005 року ця довіреність посвідчена мною,

_____________________________________________________,

(прізвище та ініціали)

нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Довіреність підписана гр. Зінкевичем Олексієм Петрови­чем у моїй присутності. Особу його встановлено, дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № ____

Стягнуто плати ____

Нотаріус

Печатка, Підпис
(*) – можливість відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім’я іншої фізичної особи на підставі довіреності, оформленої в установленому законодавством порядку, передбачена розділом 6 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року за № 492, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493.

(**) – тут же (а саме – в підпункті 6.6 /в редакції постанови Правління Національного банку України від 04.04.2005 р. №110/) зазначено, що довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім’я якої відкривається рахунок; якщо в довіреності не вказаний ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі, на ім’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

Перелік документів для відкриття поточного рахунку фізичної особи підприємця
Заява підписуєтьсяфізичною особою підприємцем чи її уповноваженою особою та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Анкета-заява про приєднання до Публічної пропозиції на укладання...
Про приєднання до Публічної пропозиції на укладання договору про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи – держателя...

Анкета -заява (опитувальник клієнта фізичної особи)
«Анкета-опитувальник клієнта фізичної особи», без заповнення інших частин. В разі відкриття Клієнту декількох рахунків одночасно...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Зразок заповнення бланку заяви фізичною особою
Едрпоу /податковий номер / серія та номер паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття...

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Додаток 6
Заява представництва юридичної особи нерезидента про відкриття поточного рахунку

Трудовий договір між працівником І фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік документів для відкриття поточного рахунку типу «П» у національній...
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою представництвата засвідчується відбитком печатки (за наявності)

Перелік документів, необхідних для відкриття поточного рахунку, операції...
Відкриття поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням платіжних карток, здійснюється на підставі

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Уклали цей договір банківського рахунку фізичної особи (далі – «Договір»)...
Типова форма Договору банківського рахунку для фізичної особи -нерезидента для здійснення інвестиційної діяльностіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт