Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо представництва по довіреності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, згідно вільного волевиявлення

Ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо представництва по довіреності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, згідно вільного волевиявлення

довіреність

Місто Київ, ____ _________ дві тисячі десятого року
Я, __________, індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків – _________, зареєстрований за адресою: __________, попередньо ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо представництва по довіреності, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, згідно вільного волевиявлення, яке повністю відповідає моїй внутрішній волі та за попередньо досягнутою домовленістю, що ґрунтується на усному договорі, цією довіреністю

уповноважую

гр. __________, який зареєстрований за адресою: ___________,

представляти мої інтереси в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування України, в тому числі в органах внутрішніх справ, Державній автоінспекції, прокуратурі, інших правоохоронних органах, податкових органах, органах виконавчої служби, в органах реєстрації актів громадянського стану, загальних судах України, в апеляційних судах України, Верховному суді України на всіх стадіях процесу (включаючи першу, апеляційну та касаційну інстанції, в стадії перегляду рішень, ухвал, постанов судів за ново виявленими та винятковими обставинами), при виконанні рішень, ухвал, постанов судів України, проведенні експертиз, у всіх справах за моєю участю, в інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування з усіх питань, що мене стосуватимуться.

Для цього йому надається право:

 • брати участь в адміністративних, кримінальних, цивільних справах та у виконавчому провадженні, учасником в яких я є, користуватися правами учасника процесу, наданими законодавством України;

 • вчиняти від мого імені всі процесуальні дії, передбачені чинним законодавством України, включаючи визнання позову, зміну предмета та підстав позову, укладення мирової угоди, повну або часткову відмову від позовних вимог;

 • проводити переговори, приймати рішення, подавати позови, звертатися із скаргами, заявами та клопотаннями від мого імені;

 • підписувати будь-які документи правового характеру, пов’язані з веденням моїх справ;

 • знайомитися з матеріалами адміністративних, кримінальних, цивільних справ, експертиз, учасником в яких я є, робити з них витяги, копії;

 • бути присутнім під час дій, виконуваних правоохоронними, судовими та іншими державними органами, їх службовими особами;

 • одержувати копії рішень, ухвал, постанов, експертиз, і інших документів, що є у справах, учасником в яких я є;

 • подавати докази, брати участь в їх дослідженні;

 • збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як докази у справі, в тому числі запитувати і одержувати документи чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян з необхідними документами, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають спеціальних знань, опитувати громадян;

 • заявляти усні та письмові клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення, подавати свої доводи, міркування та заперечення з усіх питань, що виникають у ході судового та/або іншого процесу, учасником в яких я є;

 • оскаржувати рішення, ухвали, постанови судів, рішення дії чи бездіяльність посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування України;

 • отримувати виконавчі документи (у тому числі про стягнення грошових сум), пред’являти їх до виконання, знайомитися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, копії, отримувати постанови державних виконавців, винесені у ході виконавчого провадження, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення, висловлювати доводи і міркування в процесі виконавчих дій, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників виконавчого провадження, укладати та підписувати мирові угоди в ході виконавчого провадження;

 • виконувати в моїх інтересах всі інші дії з усіх питань, пов’язаних з веденням справ, учасником в яких я є;

 • сплачувати за мене всі необхідні платежі, втому числі за проведені експертизи.

Для виконання цієї довіреності представникам надається право підписувати від мого імені будь-які документи, пов’язані зі змістом цієї довіреності.

Повірені за цією довіреністю вправі діяти окремо.

Довіреність видана без права розпорядження майном.

Довіреність видана без правом передоручення повноважень третім особам, строком на __________ та дійсна до _______ ________ дві тисячі _________ року.

Довіреність мною прочитана, суть її мені зрозуміла та цим я підтверджую, що зміст даного одностороннього правочину, права, відповідальність, наслідки правочину, зміст статей 240-245, 247-250 Цивільного кодексу України щодо поняття довіреності, її форми, строків, передоручення, припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю, мені нотаріусом роз’яснено. Я повністю усвідомлюю і розумію значення своїх дій, дію добровільно та не помиляюся у відношенні цього правочину. Розуміючи значення і умови цього правочину та його правові наслідки, підтверджую дійсність намірів при його укладенні, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного, що зміст цього правочину відповідає моїй волі, прийнятий та підписаний особисто мною.

Підпис: ___________________________________________________________

Посвідчувальний напис нотаріуса

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ознайомлений з вимогами цивільного законодавства щодо представництва...

Зразок договору подружжя про надання утримання
«Подружжя» або «Сторони», діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі,...

Договору про припинення права на аліменти для дитини
ХХ, діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає нашій внутрішній волі, перебуваючи при здоровому...

Додержання яких є необхідним для чинності правочину, повністю усвідомлюючи...

Далі «позичальник», разом Сторони, розуміючи значення своїх дій,...
«позичальник», разом — Сторони, розуміючи значення своїх дій, без будь­якого примусу, насильства або якихось погроз, виходячи зі...

Ч… приймає цю квартиру у власність. Предметом цього Договору є квартира,...
«Обдаровуваний», з іншої сторони, попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності...

Зразок договору комісії
Ми, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з...

Зразок договору комісії на продаж квартири
Ми, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з...

Місце проживання зареєстровано за адресою: місто Луганськ, вулиця...
«Покупець», з іншої сторони, попередньо ознайомлені нотаріусом із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності...

Договір дарування земельної ділянки
Ми, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом...

Зразок договору довічного утримання (догляду) подружжя відносно нерухомого майна
Ми, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені з...

Договору дарування квартири
Обдаровуваний, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому...

Зразок договору довічного утримання (догляду) відносно рухомого майна
Ми, що нижче підписалися, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо...

Іменоване надалі Виконавець, в особі директора пана
Статуту, з другого боку, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного та господарського законодавства щодо недійсності правочинів...

Вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи...

Договору купівлі-продажу житлового будинку
«Покупець», з другої сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, перебуваючи...

Ідентифікаційний номер 2156220000 та Петрова
Цк україни, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені...

Договір найму квартири місто Луганськ, третього січня дві тисячі четвертого року
ГК, діючи добровільно І перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, розуміючи значення своїх дій попередньо ознайомлені з...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт