Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

«Використання сучасних технологій на уроках англійської мови» Підготувала учитель англійської, французької мови та зарубіжної літератури, учитель І категорії Косяк Наталя Миколаївна

«Використання сучасних технологій на уроках англійської мови» Підготувала учитель англійської, французької мови та зарубіжної літератури, учитель І категорії Косяк Наталя Миколаївна

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7white-peachy-flowers

Бахмутської міської ради Донецької області


Опис досвіду вчителя

на тему:

«Використання сучасних технологій на уроках англійської мови»

http://www.digitalqatar.qa/en/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/blogging.jpg

Підготувала

учитель англійської,

французької мови

та зарубіжної літератури,

учитель І категорії

Косяк Наталя Миколаївна

2016

Використання сучасних технологій на уроках англійської мови
Зміст


 1. ВСТУП

 2. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ
 1. ВИСНОВКИ 1. ДОДАТКИ 1. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП

Учитись важко, а учить ще важче.

Але не мусиш зупинятись ти.

Як учням віддаєш усе найкраще,

То й сам сягнеш нової висоти.

І. Драч

Освіта ХХІ ст. – це освіта для людини. У своїй педагогічній діяльності керуюся переконанням, що побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на людину, її духовну культуру і визначають основні напрями модернізації навчально-виховного процесу. Своїм кредо вважаю: “Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду. Тільки співпраця учителя з учнем здолає бар’єр і дасть результат”

Сьогодні перед вчителем англійської мови постає нелегке питання: як зробити, щоб урок був цікавим для учнів, щоб розкрив їх творчий потенціал особистості, поставив її в ситуацію самостійного пошуку, сприяв розширенню кругозору, забезпечив використання знань з інших предметів на практиці. Активізація пізнавальної діяльності учнів - головний чинник створення ситуації успіху. Цього можна досягти лише за умови, якщо вчитель знаходить оригінальні, нестандартні шляхи навчання іноземної мови.

Використання інноваційних технологій на уроці іноземної мови стимулює вивчення мови, вчить учнів мислити, дає їм змогу вільно розмірковувати, розвиває впевненість у собі, підвищує розумову і творчу активність учнів.

Тому протягом останніх 3 років я досліджую проблему «Використання сучасних технологій на уроках англійської мови». У своїй практиці намагаюся впроваджувати інноваційні технології, але в жодному разі не перевантажую ними уроки. Для того, щоб реалізувати поставлені перед собою цілі, постійно перебуваю у пошуках методів виховання і розвитку дітей засобами свого предмета в процесі навчальної та позакласної діяльності.

Хотіла б одразу зазначити, що досвід, який презентую, далеко не новаторський, а раціоналізаторський, зібраний при вивченні різної методичної літератури, своєї педагогічної практики і успішно апробований безпосередньо на власних уроках. Йдучи на урок у будь-який клас, щоразу задумуюся, яким же має бути сучасний урок, як організувати і провести його, щоб отримати максимальну віддачу?

В поданих далі матеріалах я буду прагнути розкрити тему дослідження через інноваційні технології, методи і прийоми, використані мною разом з учнями. За словами американського педагога Джона Дьюї, сучасні школярі отримують знання у школі, які вони не можуть використати у реальному житті, і навпаки – досвід, здобутий у процесі життя, ніяк не можна використати під час навчання у школі. Мабуть, саме тому наші учні з такою радістю ідуть до першого класу, успішно починають опановувати нові знання та навички, адже через декілька років розчаровуються, втрачають мотивацію до навчання.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ

Сьогодні у новому світі освітніх технологій вже спрацьовує формула: «HI-TEACH= Hi – Teach + Philanthropy + Education» (високі технології + меценатство + освіта).

Чому це так важливо? Нові технології можуть підвищити доступ до отримання освіти для кожного – незалежно від місця проживання та соціального положення. Ось чому серед головних компетенцій людина майбутнього повинна мати досконалі знання з іноземних мов, щоб вільно себе почувати у глобалізованому світі і не мати обмежень у своїй професії через не володіння іноземною мовою.

Тож я намагаюся слідувати наступним принципам викладання:

 • Інтерактивне навчання;

 • Практичність знань учнів;

 • Підготовка до зовнішнього тестування;

 • Особистісно-орієнтоване навчання;

 • Комунікативне спрямування навчання.

Тому сама намагаюсь відповідати системі вимог, що повинні мене і моїх учнів вести до успіху:

 • застосування методів навчання та виховання, що стимулюють творчість, дослідництво, креативність, самостійне мислення;

 • мати теоретичні знання та практичні вміння у сфері процесу спілкування, здатність створити позитивний мікроклімат в учнівському колективі;

 • завжди творчо підходити до будь-якої справи, самовдосконалюватися, відходити від стереотипів;

 • підводити учня до успіху, давати можливість відчути радість досягнення мети.

Для підвищення мотивації учнів до навчання, якісного формування комунікативної активності, я впроваджую:

 • дискусії;

 • вивчення пісень та використання ігор;

 • нестандартні уроки;

 • метод проектної роботи;

 • роботу з відео та аудіо матеріалами;

 • мовні портфоліо, тощо.

Учні вживають мову в таких видах діяльності: ігри, рольові ігри та завдання з вирішуванням проблем. Робота часто проходить у різних групах, де кожен має певний час для переговорів. Широко використовую автентичні матеріали. Для зацікавлення вивчення англійської мови намагаюся залучати додаткові цікаві країнознавчі матеріали, в моєму арсеналі я маю велику добірку роздаткового матеріалу, граматичних таблиць.

Часто на своїх уроках використовую пісні та ігри, що є достатньо ефективним. Це пояснюється тим, що пісні на уроці пожвавлюють викладання, вносять різноманітність, викликають позитивні емоції та створюють високу мотивацію. У пошуках відповіді на запитання ,,Як підтримати інтерес до навчання?”, я зрозуміла, що необхідно залучати дітей до активної ігрової діяльності. Граючись (особливо на молодшому етапі) – діти вчаться. Кожний ігровий момент активізує роботу учня на уроці. Значну увагу приділяю роботі з фонетикою, прагну виробити в учнів навички правильної
вимови та вільного, швидкого мовлення.

При вивченні граматики на молодшому етапі особливу роль посідають рольові ігри. Одними з найбільш успішних в моїй практиці є ігри “Crosses and Noughts” (на різноманітні завдання з вивчення лексики: наприклад перевести слова з української англійською та навпаки, вставити пропущені літери, розшифрувати слова, тощо. Гра проводиться як у парах, так і в групах, де задіяні всі учні.) та “Naughty Words” (кожен з учнів отримує картки зі словами з яких потрібно скласти речення. Таким чином, кожен може відчути себе на місці підмета, присудка чи другорядних членів речення. Такий вид діяльності надзвичайно ефективний при вивченні порядку слів у реченнях різного типу. Враховуючи особливість рівня володіння мовою в цій грі можна знайти місце для кожного: більш сильні діти виконують роль підмета чи присудка, а учням із слабими знаннями можна доручити роль крапки чи знаку запитання. Цю форму роботи я застосовую при вивченні таких граматичних тем як: «Утворення розповідних, питальних та заперечних речень в Present Simple, Past Simple та Future Simple», «Способи утворення порівняння прикметників» та ін.)

Проведення нестандартних уроків є також невід`ємною частиною моєї роботи.

Я використовую наступні форми нетрадиційних уроків:

 • Інтегровані уроки

 • Урок-круглий стіл

 • Урок-подорож

 • Уроки-екскурсії

 • Уроки-рольові ігри

 • Урок-казка

 • Урок-залік і т.д.

Проте, до нестандартного уроку готуємось з учнями заздалегідь. Такий урок є одним з останніх етапів навчального циклу, оскільки основна навчальна діяльність на стадії підготовки до нього.

Сучасний урок вже неможливий без інтерактивних форм та методів навчання. Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати роботу на уроці. (додаток 1)

У середніх та старших класах часто використовую технології, що забезпечують комунікативну діяльність, тобто, інтерактивні технології: «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Навчаючись – учусь», «Особистий погляд», «Авторське крісло», в основі яких лежать принцип безпосередньої участі кожного учня, пропонуються проблеми для спільного вирішення, застосовуються рольові ігри та уроки-змагання, коли всі види діяльності на уроці оцінюються, а в кінці уроку – відповідними балами.

Зазвичай я використовую елементи інтерактивного навчання майже на всіх свої уроках. Так при введенні нової лексики практикую метод “Мозкового штурму”. Діти називають по черзі слова, які асоціюються з даною темою, слова записуються на промінчиках сонця на дошці. Технологію «Mind Map» доцільно використовувати як на середньому, так і на старшому етапах навчання. Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Наприклад, у сьомому класі під час вивчення теми «Sports» організувала роботу у такий спосіб. Клас розділила на дві групи. Одна група записує переваги спорту, а інша недоліки спорту.

a)      What is a good and what is bad about sports?

Advantages

Disadvantages

1. All sports and physical exercises are very useful.
2. Sports prevent us from diseases.
3. Sports make us more organized and disciplined.
4. Sports develop a personality.
5. It teaches us to win and to lose.
6. Sports make us feel and look better.

1. We can hurt ourselves doing some kind of physical exercises.
2. It is difficult to combine going in for sports and studies.
3. Going in for sports takes too much time.
4. We should buy some special equipment.
5. Sports can make us nervous.
6. Going in for sports is dangerous.

 b)      What must we do to be healthy (to keep fit)?

Кожна команда записує свої ідеї і потім члени обох команд обмінюються своїми думками.

 

To keep feet I

- get up early in the morning;

- do my morning exercises;

- take long walks in the open air;

- do some training;

- wash my hands before meals;

- keep my body clean;

- keep my teeth clean;

- get enough sleep.


Коли лексичний запас учнів достатньо високий,то ефективним є використання такої форми як «Clustering», де коло асоціацій значно ширше.

Метод «Мікрофон» можна використати при підбитті підсумку уроку чи під час монологічного висловлювання з певної теми.

Також використовую метод «Асоціації на дошці», де залучається власний досвід учнів, що має високий ступінь зацікавленості, дана робота проводиться фронтально. Для посилення емоційності та емпатії (тобто співпереживання) використовуваються фотографії, пісні, афоризми, вірші тощо. Залежно від змісту, цей метод має 3 різновиди проведення: «поняття», «квітка», «прямокутник».

«Поняття» - учитель вертикально записує на дошці основне поняття, яке мають опрацювати учні. Після цього учні називають ознаки цього поняття або асоціації, які воно в них викликає. Обов’язковою умова: подані слова мають бути спільні з основним поняттям літери, бажано також щоб починалися з них. Наприклад, “Meal”:
M - morning, market

E - expensive, enjoy

A - attractive, appetite

L - lamb, ladle
«Прямокутник». Учитель малює на дошці прямокутник і записує на ньому основне поняття. Учні назвають його синоніми, антоніми, прикметники і дієслова, що на їх думку, пов’язані з даним поняттям. Всі вони записуються на відповідних сторонах прямокутника. Коли асоціації закінчуються, вчитель пропонує учням з кожної групи відібрати по три найхарактерніших. Із відібраними асоціаціями відбувається подальша робота.

Наприклад: “Food”.
BITTER

GREASY

CREAMY

SPICY

SWEET

SALTY
BAKING

FOOD

FROZEN

GRILLING

FAST

FRYING

JUNK

ROASTING

PROCESSED

BOILING

PICKLED
FRUIT

VEGETABLES

MEAT

FISH

BREAD

PLANTS

«Квітка». Учитель малює квітку з пелюстками, у серединці – основне поняття, після цього учні називають прояви характеристики даного поняття.
Наприклад: Food”.Часто разом з цими методоми та прийомами, для вираження своєї власної думки, як в усній так і в письмовій формі, використовую метод «PRESS» (Position-Reason-Explanation (or Example-Summary) - це інтерактивний прийом, спрямований на рефлексію учнів, створений професором права Дейвідом Маккойд-Мейсоном з ПАР:

Короткий виступ відповідно до методу «PRESS» складається з чотирьох елементів, які передбачають певні вступні фрази:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови та літератури
Рецензенти: Кобзєєва Т. А., заступник директора з навчально – виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, учитель світової літератури,...

Вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії,...
Розділ Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної граматики англійської мови

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

Освіти педагогічних працівників черкаської обласної ради
...

Система уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна...
Тема. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
Кт на уроці й у позаурочній діяльності допомагають, привнести інтерес у вивчення різних предметів, у тому числі І іноземної мови

На уроках англійської мови
Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мови

Технології блочно-консультативного навчання на уроках української мови
Автор: Котляр Раїса Павлівна, вчитель української мови та літератури Огульцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, спеціаліст...

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

Відділ освіти
Про проведення І (районного) етапу обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості з російської...

Уроках англійської мови Вчитель
Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Складне речення
Упорядник: Кравченко Ірина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Олександрівської загальноосвітньої школи і-ш ступенів,...

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання...
Бірюкова К. В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Література
Сарапіна Олеся Вадимівна, вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії, «старший учитель» навчально-виховного...

План-конспект уроку з української мови в 10 класі на тему: «Лексико-синтаксичні...
Підготувала Бойко Людмила Юріївна, учитель вищої категорії Прилуцької спеціалізованої школи з поглибленим вивченням інформаційних...

Шерстюк Надія Дмитрівна
Автор: Шерстюк Надія Дмитрівна учитель російської мови та зарубіжної літератури Нехворощанської загальноосвітньої школи І –ііі ступенів,спеціаліст...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
України; О. В. Ревнивцева, зав навчально-методичного кабінету зарубіжної літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт