Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508


Додаток

до листа Міністерства освіти і науки України

від 19.09.2017 № 1/9-508

Умови та порядок проведення третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2018» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638, наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2017 № 866 у номінаціях: «Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика», «Фізична культура».

2. Мовою Конкурсу є державна мова. Допускається використання іноземної мови у номінації «Німецька мова».

3. Участь вчителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. Учасниками Конкурсу можуть бути педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи, стаж педагогічної роботи яких не менше 5 років.

У Конкурсі на загальних умовах можуть брати участь викладачі загальноосвітньої підготовки професійно-технічних навчальних закладів та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

4. Для участі у Конкурсі вчителям необхідно у період з 01 по 22 жовтня 2017 року зареєструватися на платформі Конкурсу (https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створити профіль в освітній мережі для вчителів Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому обов’язково розмітити відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного методичного об’єднання навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність; за бажанням можуть бути розміщені матеріали з досвіду роботи (відео та розробки уроків, позаурочних заходів, презентації, дидактичні матеріали тощо).

Реєстраційна форма для ознайомлення та орієнтовний план відеорезюме додаються.

5. У третьому (заключному) турі Конкурсу беруть участь переможці другого туру.

6. Відповідні оргкомітети другого туру до 10 березня 2018 року надсилають на поштову адресу Інституту модернізації змісту освіти (вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 404, м. Київ, 03035):

копію рейтингового листа другого туру Конкурсу;

заяву учасника третього (заключного) туру Конкурсу написану власноруч (додаток 1);

згоду учасника третього (заключного) туру Конкурсу на обробку персональних даних (додаток 2);

висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність вчителя (обсяг – до 2 сторінок).

7. Учасники третього (заключного) туру Конкурсу до 10 березня 2018 року надсилають на електронну адресу Конкурсу vchytel_roku@ukr.net інформаційну картку (додаток 3), портретне фото (400 х 400 пікселів).

8. Третій (заключний) тур Конкурсу проводиться в очній формі.

9. Конкурсні випробування третього (заключного) туру Конкурсу (опис додається):

9.1. Відбірковий етап:

«Тестування з фахової майстерності» (тест складається фаховим журі, містить 40 питань: 10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і методика викладання), 40 балів;

«Практична робота» (зміст роботи визначається фаховим журі відповідно до специфіки навчального предмета), 40 балів;

«Методичний практикум», 20 балів;

9.2. Фінальний етап:

«Урок» (теми обираються фаховим журі відповідно до чинної навчальної програми за період з вересня 2017 року до часу проведення конкурсних уроків, розподіляються серед учасників шляхом жеребкування), 60 балів;

«Навчальний проект» (проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості, розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування), 40 балів.

10. Відеозаписи конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

11. Голова та члени фахових журі Конкурсу забезпечують секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.

12. Оцінювання конкурсних випробувань третього (заключного) туру Конкурсу.

12.1. Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі.

12.2. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретарю журі одразу після закінчення кожним конкурсантом відповідного конкурсного випробування.

12.3. Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.

12.4. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи відбіркового та фінального етапів підписуються всіма присутніми членами фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на офіційній сторінці Конкурсу.

13. Для участі у фінальному етапі третього (заключного) туру Конкурсу у кожній номінації визначається 12 конкурсантів, які набрали більшу кількість балів у конкурсних випробуваннях відбіркового етапу.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування «Практична робота».

Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі Конкурсу, анулюються.

14. За загальною кількістю балів конкурсних випробувань фінального етапу членами фахового журі у кожній номінації визначається переможець та 2 лауреати, які посіли друге та третє місця.

У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учасникові, який має вищий бал за конкурсне випробування «Урок».

15. Рішення фахового журі третього (заключного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляються протоколами, які підписують усі присутні члени фахового журі.

16. Підсумки відбіркового та фінального етапів третього (заключного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахового журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.

17. Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками центрального оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені до державних нагород, відзнак Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та відомчих заохочувальних відзнак.

Переможець Конкурсу у кожній номінації нагороджується грошовою премією у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця, – по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

18. Громадське спостереження.

18.1. З метою формування незалежного уявлення про хід третього (заключного) туру Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – Спостерігачі).

18.2. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті відповідної номінації.

18.3. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації.

18.4. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг третього (заключного) туру Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів фахових журі тощо.

18.5. Висновок про перебіг третього (заключного) туру Конкурсу Спостерігачі мають довести до організаторів у письмовій формі.

18.6. Члени відповідних оргкомітетів та фахових журі третього (заключного) туру Конкурсу сприяють Спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.
_______________________________________________

Додаток 1
Центральному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

_____________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові учасника)

вчителя _______________________

(предмет)

______________________________

(найменування закладу)

_____________________________

(область, місто)

ЗАЯВА

Я, ___________________________________________ , даю згоду на участь у третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» у номінації «______________».

З умовами та порядком проведення третього (заключного) туру конкурсу ознайомле(на/ий) і погоджуюсь.

Даю згоду на публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням.

«____» __________ 2018 р. ______________

Додаток 2

Згода

на збір та обробку персональних даних
Я, ________________________________________________________,

паспорт серії ______№ _______________, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду центральному оргкомітету всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі в третьому (заключному) турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» та заходах, що пов’язані з його проведенням.

Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам (Міністерству освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти та ін.).

«____» __________ 2018 р. _______________ / _______________________ /

(підпис) (ПІБ)
Підпис ______________________________________ підтверджую.
Директор ЗНЗ _______________ / ___________________________ /

(підпис) (ПІБ)

Додаток 3
Інформаційна картка *

учасника третього (заключного) туру

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

у номінації «________________________»


Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)
Посада
Освіта (найменування вищого навчального закладу, рік закінчення навчання)
Самоосвіта (за останні 5 років; очна, дистанційна форма; рік проходження та найменування освітніх програм, курсів, тренінгів тощо)
Загальний стаж роботи
Педагогічний стаж
Стаж роботи у даному навчальному закладі
Кваліфікаційна категорія
Звання
Педагогічне кредо
Я – педагог і особистість

Портрет учителя:

яким, на Вашу думку, є сучасний учитель;

які риси сучасного учителя притаманні особисто Вам;

як Ви бачите перспективи розвитку освіти в Україні?«Родзинки» досвіду:

у чому полягає Ваша педагогічна ідея/новація/розробка;

які педагогічні технології, методи та форми Ви використовуєте у навчально-виховному процесі;

яким досвідом Ви готові поділитися з колегами?
Кроки до майстерності:

які Ваші основні досягнення;

чим Ви пишаєтеся;

чого прагнете навчитися?
Знай наших!

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху в конкурсі «Учитель року»? Які Ваші очікування від конкурсу?
За лаштунками:

хто підтримує Вас на шляху до перемоги;

які особистісні якості допомагають Вам досягати мети;

які Ваші захоплення (хобі)?
* Формат інформаційної картки не змінювати

Конкурсні випробування

третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»

Відбірковий етап (25 учасників)
Конкурсне випробування «Тестування з фахової майстерності»
Мета: оцінити знання конкурсантів з фаху, методики викладання предмета, психології та педагогіки.

Формат: комп’ютерне тестування (40 питань: 10 – психологія й педагогіка, 30 – предмет і методика).

Тести можуть містити завдання з вибором однієї або декількох відповідей із запропонованих, встановлення відповідності логічно-пов’язаних пар, встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю.
Конкурсне випробування «Практична робота»
Мета: оцінити вміння конкурсантів виконувати практичні завдання у межах навчального предмета.

Формат: тривалість підготовки визначається членами журі, на представлення результатів надається до 20 хвилин, з яких 5 хвилин – запитання журі.

Номінація «Українська мова та література» – організація роботи з учнями з аналізу художнього твору, обраного у результаті жеребкування.

Номінація «Фізика» – підготовка інструкції для учнів та проведення лабораторного дослідження властивостей фізичного об’єкта. Предмет дослідження обирається в результаті жеребкування.

Номінація «Фізична культура» – організація роботи з учнями з виконання фізичних вправ підготовчої частини уроку за темою, обраною в результаті жеребкування.

Номінація «Німецька мова» – «Дискусійний клуб», організація роботи з учнями за темою дискусії, обраною в результаті жеребкування.

Критерії оцінювання визначаються фаховим журі відповідно до особливостей навчального предмета.
Конкурсне випробування «Методичний практикум»
Мета: оцінити методичну майстерність конкурсанта, його вміння використовувати сучасні підходи у компетентнісному полі Нової української школи та обирати оптимальні прийоми, способи, методи та засоби навчання для організації навчально-виховного процесу на уроці.

Формат: виконання завдання здійснюватиметься протягом визначеного журі часу на комп’ютері, без доступу до Інтернету (крім номінації «Фізика»), для оцінювання членами журі роботи кодуватимуться.

Номінація «Українська мова та література» – складення за обраною в результаті жеребкування навчальною темою міні-конспекту уроку української мови у вигляді ментальної карти, що репрезентуватиме методичну підготовку вчителя до уроку.

Номінація «Фізика» – складення за обраною в результаті жеребкування навчальною темою таблиці елементів структурних знань й шляхів їх формування та розроблення фрагменту уроку з пояснення нового матеріалу.

Номінація «Фізична культура» – складення за обраною в результаті жеребкування темою у вигляді дорожньої карти, що репрезентуватиме методичну підготовку вчителя до навчання учнів елементам видів рухової діяльності відповідно до модулів навчальної програми.

Номінація «Німецька мова» – складення за обраною в результаті жеребкування навчальною темою плану-конспекту уроку.

Орієнтовні критерії оцінювання: методична компетентність; реалізація наскрізних змістових ліній; спрямованість обраних технологій, методів, форм, прийомів роботи на розвиток конкретної навички або конкретного уміння та їх доцільність; урахування вікових особливостей учнів.
Фінальний етап (12 учасників)
1. Конкурсне випробування «Урок»
Мета: оцінити педагогічну майстерність конкурсанта.

Формат: урок тривалістю 45 хв.

Теми конкурсних уроків обираються фаховим журі з усієї чинної навчальної програми відповідного предмета за умови вивчення учнями цих тем до початку Конкурсу; розподіл тем серед конкурсантів здійснюється шляхом жеребкування.

Орієнтовні критерії оцінювання: професійні знання предмета і методики його викладання; урахування фізіологічних і психологічних особливостей учнів (у тому числі шляхом реалізації індивідуального і диференційованого підходу); встановлення контакту з дітьми, організація навчальної взаємодії; активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання їхньої самостійності; професійні якості вчителя; встановлення міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань та предметних компетентностей, цінностей і ставлень, реалізація діяльнісного підходу.
2. Конкурсне випробування «Навчальний проект»
Мета: оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів.

Формат: розроблення у межах визначеного фаховим журі часу та презентація технологічної карти навчального проекту; тривалість презентації до 20 хв., відповіді на питання журі – до 5 хв.

Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів визначаються фаховим журі з урахуванням їх актуальності та значимості й розподіляються серед конкурсантів шляхом жеребкування.

Орієнтовні критерії оцінювання: доцільність використання методів і засобів; відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту; логічність визначення завдань, структури розроблення проекту, очікуваних продуктів і результатів відповідно до мети; відповідність змісту, очікуваних продуктів і результатів навчального проекту віковим особливостям учнів-учасників проекту; педагогічна цінність навчального проекту (спрямованість на формування певних ключових і предметних компетентностей, цілісності знань учнів, цінностей та ставлень); практична значущість для учнів очікуваних продукту та результатів навчального проекту.

Реєстраційна форма для участі

у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2018»
Номінація (оберіть необхідне)

Німецька мова

Українська мова та література

Фізика

Фізична культураПрізвище, ім’я, по батькові (вписується повністю, без скорочень)


Стать (оберіть необхідне)


Дата народження (дд/мм/рррр)


Домашня адреса з поштовим індексом


Мобільний телефон


Власна електронна пошта


Посада


Найменування навчального закладу відповідно до статуту, телефон з кодом, електронна адреса


Область, де знаходиться навчальний заклад


Район або ОТГ, де знаходиться навчальний заклад


Найменування населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад


Тип населеного пункту, де знаходиться навчальний заклад (оберіть необхідне)

Місто

Селище міського типу

СелоТип навчального закладу (оберіть необхідне)

Середня загальноосвітня школа

Спеціалізована школа

Гімназія

Ліцей

Колегіум

Навчально-виховний комплексЧи вивчається у Вашому навчальному закладі поглиблено предмет, який Ви викладаєте?
так
ні


Педагогічний стаж


Кваліфікаційна категорія (оберіть необхідне)

Спеціаліст

Спеціаліст другої категорії Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст вищої категоріїПедагогічне звання (оберіть необхідне)

Учитель-методист

Старший учительІнше педагогічне звання (за наявності)


Науковий ступінь (за наявності)


Державні нагороди, відзнаки Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі заохочувальні відзнаки (рік нагородження)


Посилання на профіль в освітній мережі для вчителів Майкрософт


Посилання на відеорезюме


Посилання на Інтернет-ресурси, де ви представлені (за наявності)
Орієнтовний план відеорезюме учасника

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»
У чому полягає унікальність Вашого навчального закладу?

Як Ви реалізуєте свою педагогічну ідею/новацію/розробку? Наведіть приклади.

Чому, на Вашу думку, саме ці ідеї є ефективними?

Які Ваші основні досягнення? Чим Ви пишаєтеся?

Що Ви очікуєте від конкурсу?поділитися в соціальних мережахСхожі:

До листа Міністерства освіти І науки України від
Додаток 2 до листа Міністерства освіти І науки України від 01. 07. 2014р. №1/9 343

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України ад №072629 від 14. 08. 2012 року, термін дії ліцензії до 01. 07. 2017 року...

Володимир Васильович «Затверджено»
Умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 14 квітня 2017 року №599 та зареєстрованих у Міністерстві...

Умови
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року за №1415/26192, листа департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

До наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02. 2015 №192
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Наказ
Міністерства освіти І науки України від 30. 05. 2006 №419, Типових критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної...

У 2016/2017 навчальному році
Міністерства освіти І науки від 30. 12. 2014 №1547, з метою організації навчання за екстернатною формою та забезпечення права громадян...

Т. Г. Шевченка Доводимо до вашого відома, що відповідно до листа...
Міністерства освіти І науки України за №1/9-581 від 27. 08. 2013 року «Про підготовку та проведення першого уроку, присвяченого 200-річчю...

До листа Міністерства освіти І науки від 01. 11. 2016 р. №1/9-576
Державної премії України в галузі освіти та оформлення подань про висування кандидатів (колективів), документів та матеріалів щодо...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,...
Міністерства освіти І науки України від 05. 08. 2016 №948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх...

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році
Міністерства освіти І науки України №1236 від 13. 10. 16 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 11. 2016 за

Додаток до наказу Міністерства освіти І науки України від 20. 02....
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2016-2017 навчальному...
«Географія» вивчатимуть за навчальною програмою, укладеною відповідно до Державного стандарту базової І повної загальної середньої...

Методичні рекомендації додаток до листа Міністерства освіти І науки...
Нині постає потреба у визначенні резервів підвищення ефективності навчального процесу на засадах компетентнісного підходу І розкритті...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт