Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

7 класУсього – 70 годин - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1

Сторінка5/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 годин.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

(за розділами)

Зміст навчального матеріалу

1. Вступ (2 години)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює багатство української мови, яка слугує є???засобом міжкультурного спілкування (НЛ-2).

Предметні компетентності

 • дає визначення понять «оригінал», «переклад», «переспів», розрізняє їх (на прикладі окремих текстів);

 • знає види перекладу – прямий (непрямий), точний (неточний), повний (неповний), вільний та ін., установлює різницю між ними (на конкретних прикладах текстів);

 • знає витоки й основні етапи української перекладацької традиції, імена видатних українських перекладачів, котрі зробили значний внесок у культуру України, прилучення українців до світових здобутків;

 • порівнює переклад і переспів одного й того самого твору, установлює схожість і відмінність між ними;

 • розуміє значення опанування творів в оригіналі (іноземною мовою), роль художніх перекладів у розвитку культури, взаємин між народами, становленні особистості

Оригінал і переклад. Види перекладів, специфіка художнього перекладу. Переклад і переспів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оригінал і переклад. Переспів.

(ЛК) Роль художніх перекладів у розвитку культурного діалогу, дружніх взаємин між народами.

(УС) Основні відомості про розвиток української перекладацької традиції. Майстри художнього перекладу.

(ЕК) Основні принципи аналізу та інтерпретації оригіналу й художнього перекладу. Переклад і переспів: схожість і відмінність.

(МЗ) Українська література

2. Билини і балади (10 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • поважає загальнолюдські чесноти, родинні цінності, героїзм і відданість вітчизні (НЛ-2);

 • самокритично оцінює власні рішення та поведінку (НЛ-3).

Предметні компетентності

 • виразно читає билини й балади, висловлює власне враження про них, емоційне ставлення до змальованих подій, героїв;

 • дає визначення жанрів «билина», «балада», виявляє їхні характерні ознаки в текстах прочитаних творів;

 • називає цикли билин (Київський і Новгородський), ключові твори і героїв циклів;

 • визначає характерні риси фольклорних балад («Король Лір і його дочки» та балади про Робіна Гуда);

 • характеризує образи билин і фольклорних балад як традиційні й вічні, розкриває втілення в них народних уявлень (про мораль, патріотизм, героїзм та ін.);

 • переказує сюжети билин і балад (в окремих частинах і цілісно);

 • визначає ключові (зокрема кульмінаційні) моменти в билинах і баладах, установлює, як у ключових моментах виявляються риси героїв, увиразнюється ідея твору;

 • характеризує образи персонажів прочитаних творів;

 • виявляє засоби поетичної мови в билинах і баладах (гіперболи, епітети, метафори, повтори та ін.), зокрема фольклорного походження;

 • визначає у прочитаних творах символи (наприклад, рукавичка, озеро, білі лілії, вересовий напій та ін.), розкриває їхній прихований зміст;

 • зіставляє оригінали літературних балад із художніми перекладами (за умови володіння іноземною мовою);

 • розкриває особливості відтворення сюжетів та образів билин і балад у мистецтві (творах живопису, музики, кіно, мультиплікації та ін. – за вибором);

 • називає перекладачів билин, балад, виявляє майстерність їхніх перекладів

Билина як жанр. Поетичне відображення історії Київської Русі в билинах. Основні цикли билин (Київський, Новгородський).

«Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Реальність (історія, побут, звичаї) і художня вигадка в билині. Ідеал воїна-захисника в билині «Ілля Муромець і Соловей-Розбійник». Утілення людських чеснот в образах героїв билин. Елементи фольклору.

Балада як жанр фольклору та літератури. Характерні ознаки балади.

Фольклорні балади.

«Король Лір і його дочки».

«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном» (1 за вибором учителя).

«Король Лір і його дочки». Моральний урок у творі. Король Лір як вічний образ.

«Як Робін Гуд став розбійником» або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм Гізборном». Ідеї свободи і служіння народові. Образ народного захисника Робіна Гуда.

Літературні балади.

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (17591805). «Рукавичка». Випробування головного героя балади. Образ справжнього лицаря, його мужність, відвага, людська гідність.

Адам Міцкевич (17981855). «Світязь». Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича. Символічні образи, елементи фольклору у творі.

Роберт Льюїс Стівенсон (18501894). «Балада про вересовий трунок». Основний конфлікт балади (батько і син – король, свобода – рабство). Утвердження духовної сили пиктів, їхнього героїзму в захисті національних цінностей. Символіка твору.

(ТЛ) Билина, балада (фольклорна і літературна), гіпербола, символ.

(ЛК) Історія і культура Київської Русі. Зображення героїв билин і балад у мистецтві (живописі, музиці, мультиплікації та ін.).

(УС) А. Міцкевич і Україна. Музеї А. Міцкевича і пам’ятники письменникові в Польщі (Познань), Україні (Львів), Білорусі (Новогрудок).

(ЕК) Порівняння особливостей фольклорних і літературних балад, оригіналів і перекладів (як цілісно, так і в окремих фрагментах).

(МЗ) Історія, іноземна мова

3. Історічне минуле в літературі (10 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • усвідомлює загрозу зникнення людства внаслідок війн на планеті Земля (НЛ-1);

 • цінує любов до ближнього, вияв патріотизму (НЛ-2);

 • висловлює судження щодо переваг мирного співіснування народів світу (НЛ-3)

 • усвідомлює важливість креативності та переваги спільної дільності задля досягненні мети (НЛ-4)

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя і творчість письменників;

 • виразно читає твори (фрагменти або цілісно), виявляє емоційне враження від прочитаного, пояснює своє ставлення;

 • виявляє історичну основу прочитаних творів;

 • висловлює власне судження щодо подій і образів, підтверджує свою думку цитатами з тексту;

 • переказує текст (у частинах або цілісно) з виявленням особливостей сюжету (епічного або ліричного);

 • характеризує образи персонажів, виявляє у них ключові риси, національний і загальнолюдський зміст;

 • порівнює образи героїв (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка), виявляє схожість і відмінності між ними;

 • вирізняє у прочитаних текстах художні засоби створення образів персонажів, установлює функції засобів образотворення;

 • характеризує образ автора і засоби вираження авторської позиції;

 • визначає види і функції пейзажу в прочитаних творах (розкриття образів, національного колориту, авторської позиції, ідеї);

 • дає визначення поняття «художній час», пояснює його відмінність від хронологічного часу;

 • виокремлює епізоди текстів, де відбувається зміщення лінійного часу, відхід автора від хронологічної послідовності у викладі подій, пояснює значення цього прийому;

 • дає визначення поняття «художній простір», установлює особливості художнього простору в прочитаних творах;

 • висловлює враження про ліричні твори про Другу світову війну

Вальтер Скотт (1771–1832). «Айвенго» (огляд, 3-4 розділи за вибором учителя). В. Скотт – засновник історичного роману. Історія і художній вимисел у романі «Айвенго». Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря, художні засоби створення образу. Зіткнення добра, краси й справедливості із жорстокістю і підступністю. Образи Бріана де Буагильбера, принца Джона, Фрон де Бефа, Моріса де Брасі, Ровени, Ребекки. Історичний колорит твору та засоби його створення. Динаміка сюжету і гумор.

Друга світова війна у європейській поезії (К. І. Галчинський («Лист із полону», «Пісня про солдатів з Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-Шпербер («Про назву концтабору Бухенвальд»), Б. Ш. Окуджава («До побачення, хлопчики…») та інші – 2-3 твори за вибором учнів і вчителя).

Зображення трагедії Другої світової війни з різних боків Європи.

Василь Володимирович Биков (1924–2003). «Альпійська балада». Особливості сюжету і композиції повісті. Образи Івана Терешка і Джулії. Протиставлення сили дружби й кохання світу насильства. Гуманістичний зміст повісті. Символічність назви твору, риси жанру балади в ньому.

(ТЛ) Поглиблення понять про роман (історичний роман).

Види й функції пейзажу у творі. Початкові поняття про художній час, художній простір.

(ЛК) Культура проти війни (твори живопису, музики, кіно, в яких викривається війна).

(УС) Висловлювання українських митців про В. Скотта, його вплив на розвиток історичного роману.

(ЕК) Порівняння образів персонажів (Бріан де Буагильбер і Айвенго, леді Ровена і Ребекка). Зіставлення літературних творів із їхніми втіленнями в інших видах мистецтва (кіно, театр, ілюстрації та ін.).

(МЗ) Історія, музичне мистецтво

4. Духовне випробування людини (6 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • аналізує трагічні наслідки ризикованого втручання людини у світ природи (НЛ-1);

 • набуває навичок ухвалювати життєво важливі рішення, усвідомлює цінність родинних стосунків (НЛ-2);

 • цінує професіоналізм, навчається долати труднощі, критично оцінює ризики підприємницької діяльності в екстремальних умовах (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • виразно читає художні тексти, емоційно сприймає, висловлює враження від прочитаних творів;

 • розкриває історичні, моральні, філософські проблеми у творах письменників, актуальність проблематики оповідань для сьогодення;

 • розповідає про основні факти життя і творчості митців;

 • вирізняє напружені (кульмінаційні) моменти сюжету, їхнє значення для розкриття образів персонажів;

 • аналізує образи персонажів: їхні характерні риси, вчинки, стосунки з іншими персонажами, динаміку, засоби створення (художня деталь, символи та ін.);

 • визначає у творах антитези, пояснює, як вони реалізовані у творах;

 • знаходить у прочитаних творах символи, виявляє їхній прихований зміст, множинність трактування;

 • порівнює оригінали й художні переклади (фрагменти) творів митців (за умови володіння іноземною мовою);

 • висловлює власне ставлення до порушених у творах філософських і моральних проблем

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). «Останній дюйм». Проблема взаємин між батьками й дітьми. Символічність назви оповідання. Образи Бена і Деві, художні засоби їхнього створення. Віра у внутрішні можливості людини, подолання нею життєвих випробувань, здатність до порозуміння. Утвердження сімейних цінностей.

Редьярд Кіплінг (18651936). «Балада про Схід і Захід». «Якщо…».

Протистояння і примирення Сходу й Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і дружби. Динаміка образів головних героїв (Камаль, Полковничий син).

Проблема духовного випробування людини та її моральної стійкості у вірші Р. Кіплінга «Якщо…». Сюжет і композиція вірша. Художні особливості твору, його провідна ідея (людина має залишатися собою у різних життєвих випробуваннях, зберігати вірність моральним принципам).

(ТЛ) Поглиблення понять про баладу (літературну), оповідання, вірш.

(ЛК) Утілення творів Дж. Олдріджа, Р. Кіплінга в мистецтві (кіно, ілюстрації тощо).

(УС) Дж. Олдрідж і Україна. Українські переклади творів митців.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів (фрагментів) творів митців (за умови володіння учнями іноземною мовою).

(МЗ) Історія, іноземна мова


Завершення І семестру

5. Дружба і кохання (9 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • висловлює судження щодо важливості духовного й емоційного збагачення людини (НЛ-1);

 • усвідомлює красу високих почуттів, висловлює критичну думку щодо вияву меркантилізму, прагматизму у людських стосунках (НЛ-2);

 • цінує віру у власні здібності, здатність ухвалювати нестандартні рішення для втілення мрії (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає і розповідає про основні факти життя і творчості митців, їхні зв’язки з Україною, увічнення їхньої пам’яті в літературних музеях, пам’ятниках;

 • виявляє факти біографії
  О. С. Пушкіна у вірші «19 жовтня 1825 року»;

 • визначає провідну ідею вірша О. С. Пушкіна «19 жовтня
  1825 року», знаходить відповідні цитати;

 • характеризує образ автора у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року», його спогади, зміни образу автора в часі;

 • визначає роль описів природи у вірші «19 жовтня 1825 року», розкриває їхнє емоційне забарвлення і художні засоби втілення певних емоцій і почуттів;

 • переказує основні події повісті «Пісня над піснями» Шолом-Алейхема (або «Пурпурові вітрила» Олександра Гріна);

 • визначає особливості сюжету і композиції прочитаної повісті;

 • характеризує духовно-емоційний світ головних героїв прочитаної повісті, зміни (або незмінність) їхніх внутрішніх якостей;

 • розкриває сутність трактування проблеми кохання у творі Шолом-Алейхема (або Олександра Гріна);

 • висловлює власні судження щодо персонажів (Шимек, Бузя; або Ассоль, Артур Грей), їхнє ставлення до кохання і світу;

 • визначає теми, провідні мотиви, ідеї у повісті «Пісня над піснями» (або «Пурпурові вітрила»);

 • називає символи у прочитаних творах, розкриває їхній зміст, функції;

 • зіставляє літературні образи з кінообразами, виявляє ключові риси характеру персонажів прочитаних творів, утілені в медіаверсіях;

 • виразно читає вірші зарубіжних авторів про кохання, висловлює враження від прочитаних творів, порівнює оригінали та переклади віршів (за умови володіння іноземною мовою)

Олександр Сергійович Пушкін (17991837). «19 жовтня 1825 року».

Дитинство та юність О. С. Пушкіна. Уславлення ліцейської дружби й вірності ідеалам у вірші О. С. Пушкіна «19 жовтня 1825 року». Авторські спогади й роздуми у творі.

Шолом-Алейхем «Пісня над піснями», Олександр Грін «Пурпурові вітрила» (1 твір за вибором учителя й учнів)

Шолом-Алейхем (18591916). «Пісня над піснями». Віхи життєвого і творчого шляху письменника. Відображення у його творах культури та долі єврейського народу. Тема кохання в повісті Шолом-Алейхема «Пісня над піснями». Еволюція героїв (Шимек і Бузя) у часі. Біблійні мотиви в повісті. Утвердження етичних цінностей.

Олександр Грін (18801932). «Пурпурові вітрила». Поєднання реального і фантастичного в повісті. Основний конфлікт твору (Каперна — мрія). Ассоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил.

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання (Р. Бернс («Любов»),
Г. Гейне («Коли настав чудовий май…»), К. М. Симонов («Жди мене…») та інші – 2-3 за вибором учнів і вчителя). Поетизація високого почуття, розкриття його сутності.

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш, повість, образ автора.

(ЛК) Біблія («Пісня над піснями»). Екранізації, ілюстрації, театральні вистави за творами митців.

(УС) Шолом-Алейхем і Україна. Літературні музеї Шолом-Алейхема і Олександра Гріна.

(ЕК) Порівняння образів персонажів. Зіставлення літературних образів із кінообразами.

(МЗ) Іноземна мова, історія

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008)

Навчальна програма :Інформатика «Програма для загальноосвітніх навчальних...
Автор: Литвин Олена Василівна вчитель інформатики Ярешківського нвк баришівського району Київської області

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям...
Програма з української літератури для профільних 10-12 класів із української філології побудована на таких наукових засадах

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт