Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 - Сторінка 6

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1

Сторінка6/9
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Літературний детектив (5 годин)

Учень/учениця

Ключові компетентності

 • розуміє невідворотність покарання злочину (НЛ-2);

 • висловлює судження щодо переваг фізичної витривалості, здорового способу життя (НЛ-3);

 • усвідомлює необхідність набуття знань для успішної професійної діяльності (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення жанру «детектив», виявляє його характерні ознаки на прикладі прочитаних творів;

 • знає про історію виникнення і формування жанру у світовій літературі, видатних представників детективної літератури;

 • розповідає про ключові віхи життя і творчості Е. А. По і А. Конана Дойла, називає їхні найвідоміші твори, причини популярності серед різних поколінь;

 • знає і виявляє характерні ознаки циклу (на прикладі творів про Шерлока Холмса);

 • висловлює враження від прочитаних творів письменників, розповідає про своїх улюблених героїв;

 • виявляє особливості сюжету і композиції творів Е. А. По та А. Конана Дойла;

 • установлює значення прийому «розповідь у розповіді» в текстах письменників;

 • характеризує образи персонажів (Легран, Джупітер, Шерлок Холмс, Ватсон, учасники злочинів та ін.);

 • змальовує образи оповідачів, називає їхні провідні риси, роль у розгортанні сюжету (спостерігач, безпосередній учасник сюжету (персонаж) тощо);

 • розуміє поняття «точка зору», виявляє у творах різні точки зору (персонажів, оповідача) на події, зіставляє їх;

 • розповідає про відомі екранізації за творами Е. А. По та А. Конана Дойла

(1–2 за вибором), висловлює власне судження про втілення героїв детективів засобами кіномистецтва;

 • порівнює оригінали й художні переклади творів письменників (за умови володіння іноземною мовою)

Детектив як жанр літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів.

Едгар Аллан По «Золотий жук», Артур Конан Дойл «Пістрява стрічка» або «Спілка рудих» (12 твори за вибором учителя й учнів).

Едгар Аллан По (18091849). «Золотий жук». Е. А. По — засновник жанру детективу у світовій літературі. Захопливий сюжет повісті «Золотий жук». Особливості композиційної будови твору – «розповідь у розповіді», її художнє значення (поєднання різних точок зору, створення емоційної напруги, таємничої атмосфери та ін.). Образи Вільяма Леграна, Джупітера, оповідача.

Артур Конан Дойл (18591930). Оповідання про Шерлока Холмса («Пістрява стрічка», «Спілка рудих»).

А. Конан Дойл — відомий автор детективних циклів, популярність його героїв у різних країнах. Особливості сюжету і композиції оповідань про Шерлока Холмса. Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту в оповіданні «Пістрява стрічка». Іронічне зображення пристрасті людини до легкого збагачення в оповіданні «Спілка рудих». Сутність «дедуктивного методу» Шерлока Холмса, утвердження в його образі сили інтелекту і моральних якостей. Доктор Ватсон як оповідач. Різні точки зору на події як художній прийом створення атмосфери таємничості.

(ТЛ) Оповідач і розповідач. Початкове поняття про точку зору.

(ЛК) Екранізації творів Е. А. По і
А. Конана Дойла. Музеї Е. По в США (Балтимор, Річмонд), Шерлока Холмса у Великобританії (Лондон). Пам’ятники письменникам та їхнім героям.

(УС) Українські письменники – майстри детективного жанру.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів. Порівняння літературних детективів з екранізаціями.

(МЗ) Українська література, біологія

7. Світова новела (6 годин)

 Учень/учениця

Ключові компетентності

 • висловлює судження щодо моральної відповідальність за свої вчинки та утвердження справедливості; цінує щирість людських стосунків (НЛ-2);

 • усвідомлює цінність життя (НЛ-3);

 • шанобливо ставиться до мистецького хисту (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у прочитаних творах;

 • розрізняє за змістом різновиди новел (психологічну, філософську, фантастичну та ін.);

 • виразно читає і переказує (близько до тексту) новели письменників;

 • виявляє у новелах зарубіжних митців основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору;

 • визначає особливості розвитку сюжету новел, напружені (кульмінаційні) моменти творів;

 • характеризує образи персонажів новел у їхніх стосунках, динаміці, виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості;

 • розмірковує над фіналами творів, дає їм (фіналам) власне тлумачення;

 • характеризує образи оповідача («Чарівна крамниця» Г. Дж. Уеллса) і розповідача (новели О. Генрі), розрізняє їх за формами оповіді (оповідач – від 1-ої особи, розповідач – від 3-ої особи);

 • виявляє культурні паралелі в текстах новел (біблійні мотиви в новелі «Дари волхвів» О. Генрі, зв’язок із японськими традиціями в новелі «Павутинка» Р. Акутаґави);

 • розкриває підтекст окремих епізодів творів;

 • порівнює оригінали і художні переклади новел (за умови володіння іноземною мовою);

 • порівнює образи героїв новел О. Генрі;

 • знає про втілення сюжетів новел у різних видах мистецтва, висловлює ставлення до них (1-2 твори за вибором)

Новела як літературний жанр, її характерні ознаки, різновиди (2-3 за вибором учителя).

О. Генрі (18621910). «Дари волхвів», «Останній листок». О. Генрі – майстер новели. Моральні цінності в новелі «Дари волхвів». Біблійні мотиви у творі, художні деталі. Новела «Останній листок» – гімн людині, котра здатна на самопожертву заради ближнього. Специфіка розкриття образу Бермана (непримітна зовнішність, невдаха, найкращий «шедевр» митця). Образи дівчат (Сью, Джонсі), їхня динаміка. Особливості художньої мови новели, розповідач.

Герберт Джордж Уеллс (18661946). «Чарівна крамниця». Видатний англійський фантаст Г. Дж. Уеллс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їхнє сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько). Особливості дитячого світу. Роль елементів фантастики.

Рюноске Акутаґава (18921927). «Павутинка». Майстер японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст. Художні образи новели (Будда, Кандата).

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача і розповідача, про точку зору. Новела та її різновиди.

(ЛК) Біблія («Поклоніння волхвів»). Особливості вірувань японців.

(УС) Українські письменники – майстри новели.

(ЕК) Порівняння образів героїв новел О. Генрі. Порівняння оригіналів і художніх перекладів новел О. Генрі, Г. Дж. Уеллса (окремих фрагментів творів).

(МЗ) Іноземна мова, географія, образотворче мистецтво

8. Сучасна література. Я і світ (6 годин)

(12 твори за вибором учнів і вчителя)

 Учень/учениця

Ключові компетентності

 • прогнозує загрози для розвитку інтелекту людини, пов’язані з науково-технічним прогресом (НЛ-1);

 • розуміє важливість самостійного мислення, цінує свободу (НЛ-2);

 • аналізує ступінь ризику під час прийняття життєво важливого рішення, усвідомлює цінність життя (НЛ-3);

 • виявляє здатність оперативно та адекватно реагувати на технологічні зміни у житті суспільства (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає основні відомості про життя та творчість сучасних письменників;

 • розповідає про ключові події сюжету творів;

 • розкриває актуальні теми і проблеми у прочитаних текстах;

 • характеризує образи головних героїв, їхнє сприйняття світу, стосунки з батьками, друзями та ін.;

 • визначає особливості художньої оповіді у творах (від 1-ої чи 3-ої особи), роль оповідної форми у розкритті образів героїв;

 • порівнює оригінал і переклад в окремих фрагментах (за умови володіння іноземною мовою);

 • порівнює образи підлітків у прочитаних творах;

 • оцінює (із допомогою вчителя) художню вартість прочитаних творів;

 • володіє інформацією про бібліотеки України (центральні, а також у рідному місті, селі), їхню структуру, організацію роботи (зокрема з використанням Інтернету);

 • розповідає про твори сучасних авторів, які привернули його (її) увагу, пояснює свої уподобання;

 • виявляє початкові вміння розрізнення художньої вартості сучасних творів

Айзек Азімов (19201992). «Фах». Роздуми про майбутнє людини й людства. Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини. Розуміння сутності культури й освіти, призначення людини в сучасному світі. Утвердження сили людського інтелекту, самостійності мислення, творчої уяви, моральних цінностей.

Діана Вінн Джонс (19342011). «Мандрівний Замок Хаула». Поєднання елементів казки та детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.

Корнелія Функе (нар. 1958). «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книжки у творі. Образ Меґі – дівчинки, котра любить читати. Її пригоди й духовне випробування. Поєднання уявного і реального світів.

(ТЛ) Поглиблення понять про оповідача, розповідача роман, повість, фентезі. Поглиблення уявлень про категорію «художність» в оцінці творів масового мистецтва.

(ЛК) Коло читання сучасних підлітків.

(УС) Бібліотеки України.

(ЕК) Порівняння образів підлітків у творах.

(МЗ) Іноземна мова

9. Підсумки (2 години)

Учень/учениця

 Ключові компетентності

 • розкриває взаємозв’язки людини і навколишнього середовища (НЛ-1);

 • цінує здатність до ненасильницького розв’язання конфліктів (НЛ-2);

 • усвідомлює переваги здорового способу життя та безпечної поведінки (НЛ-3);

 • розуміє роль ініціативності та підприємливості в суспільстві
  (НЛ-4).

Предметні компетентності

 • знає авторів і відомих українських перекладачів творів зарубіжних письменників, що вивчалися протягом року;

 • аналізує й інтерпретує художні твори (окремі компоненти й цілісно);

 • знає визначення основних літературознавчих понять, що вивчалися протягом 57 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

 • визначає жанрові ознаки, форми оповіді (від 1-ої чи 3-ої особи) у творах, що вивчалися протягом року;

 • демонструє уміння порівнювати твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, ідеї, образи, жанри та ін.)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.

(МЗ) Українська література


Завершення ІІ семестру (+ 6 годин резерв)

Для вивчення напам’ять

 • Р. Бернс. «Любов» (або Г. Гейне. «Коли настав чудовий май…»,
  К. Симонов «Жди мене…»).

 • Кіплінг «Якщо…»
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма природознавств о 5 к л а с для загальноосвітніх навчальних закладів
«Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Згідно зі стандартом І типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів для основної І старшої школи вивчення систематичного...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство...
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія....
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: Географія. 6 9 класи

Рекомендації щодо організації вивчення біології у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів
Вивчення предмета «Біологія» у 6 класі відбуватиметься за новою навчальною программою, укладеною відповідно до нової редакції Державного...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів українознавство
Програма затверджена Вченою радою Науково-дослідного інституту українознавства мон україни (протокол №6 від 19. 05. 2008)

Навчальна програма :Інформатика «Програма для загальноосвітніх навчальних...
Автор: Литвин Олена Василівна вчитель інформатики Ярешківського нвк баришівського району Київської області

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів Філологічний напрям...
Програма з української літератури для профільних 10-12 класів із української філології побудована на таких наукових засадах

Календарно-тематичний план зі спецкурсу «Ділова активність»
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів хімія
Розділ І. Повторення та поглиблення основних теоретичних питань курсу основної школиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт