Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3.1. Дерегуляційні ініціативи - Аналітичний звіт

Аналітичний звіт

Сторінка6/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.1. Дерегуляційні ініціативи.

У поточному році центральним органам виконавчої влади вдалося реалізувати ряд дерегуляційних ініціатив та прийняти важливі для бізнесу рішення. ДРС проаналізувала зазначену роботу та може відзначити найвагоміші з них.

На рівні законів:

1) Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» скасовано низку обтяжуючих бюрократичних умов:

- вимогу щодо отримання дозволів, які надавались органами гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду за результатами проведення складних та подекуди корумпованих перевірок та експертиз;

- необхідність проведення державних випробувань, обов‘язкової реєстрації та перереєстрації машин, на які поширюється дія відповідних технічних регламентів;

- необхідність проведення обов’язкової державної експертизи проектів землеустрою в частині забезпечення еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;

- неактуальні висновки, які надавались Мінагрополітики при укладенні та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;

- необхідність отримання дозволу на встановлення або спорудження когенераційних установок на базі існуючих енергетичних об’єктів;

- необхідність проведення атестації виробництва низки підприємств;

- необхідність отримання дозволу виконкомів місцевих рад на виконання робіт з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення приватного житлового фонду, які не передбачають втручання в несучі конструкції та/або інженерні системи загального користування.

2) Законом України від 2 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» спрощено порядок отримання ліцензій та зменшено з 57 до 30 кількість видів господарської діяльності, яка потребує ліцензування.

3) Прийнято Закон України «Про ринок природного газу», яким передбачається створення в Україні повноцінного ринку природного газу, заснованого на засадах вільної конкуренції із належним рівнем захисту споживачів (зокрема тих категорій споживачів, які потребують особливого захисту), надійності енергопостачання та інтеграції із ринками природного газу сторін Енергетичного Співтовариства, в тому числі шляхом створення регіональних ринків природного газу, з урахуванням основних вимог законодавства ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та умов доступу до мереж передачі природного газу.

4) Важливим заходом стало посилення захисту прав міноритарних інвесторів через прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів».

5) У будівельній галузі значним дерегуляційним актом став Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства», яким передбачається скорочення строку видачі технічних умов та удосконалення процедури подання декларації про виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для її повернення.

6) З метою спрощення процедури реєстрації прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення повноважень нотаріусів та особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення». Законом скорочено перелік істотних умов договору оренди землі та перелік документів, що були невід’ємною частиною договору оренди землі. Якщо раніше передача об’єкта оренди орендарю здійснювалась орендодавцем за актом приймання-передачі, то тепер об’єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди. Відтепер громадяни можуть самостійно обирати звернутися їм до державного реєстратора чи до нотаріуса, ліквідуються черги при реєстрації вищезазначених договорів та збільшується оперативність реєстрації і якості послуг.

7) У вересні ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції». Законом удосконалено правила та умови здійснення державних закупівель, спрощено участь суб’єктів у тендерах, створено умови для подолання корупції та сприяння зростанню конкуренції та імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Законом передбачено, що він застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг, за умови, що вартість закупівлі товару, послуги дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень.

8) Прийнятий Верховною Радою України у листопаді Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» впливає на принципи отримання сервісних послуг при відкритті бізнесу в Україні, зокрема:

- запроваджує принцип екстериторіальності;

- відміняє пострадянську процедуру – щорічне підтвердження відомостей юридичними особами;

- впроваджує можливість зміни відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців через Інтернет;

- створює можливість виникнення конкуренції між суб’єктами надання реєстраційних послуг;

- легалізує електронну реєстрацію бізнесу через портал електронних сервісів.

Цей Закон сприятиме підвищенню України у загальному рейтингу Doing Business на дві позиції, а як відомо, підняття лише на один пункт у рейтингу приносить економіці країни близько 300 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій.

На підзаконному рівні:

1) Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 1 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2015 рік» суттєво зменшено перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню.

За результатами введення в дію положень вказаної вище постанови відпала необхідність:

 • ліцензування імпорту засобів захисту рослин;

 • ліцензування експорту та імпорту фарб із захисними властивостями та паперу з водяними знаками;

 • надання листів-підтверджень Мінприроди щодо відсутності озоноруйнівних речовин у товарах при їх митному оформленні;

Постановою також скорочено на 14 товарних позицій (з 29 до 15) перелік товарів із вмістом легованих чорних металів, кольорових металів та їх сплавів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

2) Наступним напрацюванням є постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2015 № 42 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності», якою:

 • скорочено із п'яти днів до 24 годин термін видачі фітосанітарного та карантинного сертифікатів;

 • скорочено на 33 види перелік об’єктів карантинного регулювання для внутрішніх перевезень;

 • скасовано надмірне адміністрування у сфері обігу пестицидів і агрохімікатів (спрощено порядок проведення державних випробувань, реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів);

 • спрощено порядок видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

 • скасовано державну реєстрацію харчових продуктів дієтичного споживання.

Скасовано положення, яким кожна компанія на нафтогазовому ринку зобов’язувалася оплачувати проведення геологічного моніторингу виконання особливих умов користування надрами. За начебто правильною процедурою крилося не що інше, як формування звіту на основі даних проведених досліджень і перевірок регуляторними органами; сам же моніторинг не ніс в собі жодної практичної користі.

Прикладом із практики може бути звернення до Міненерговугілля одного з найбільших нафтогазових підприємств України, яке було змушене платити спеціально акредитованим підприємствам до 250 млн. грн. на рік за «моніторинг на папері». Згодом із таких акредитованих структур «вимивали» колосальні суми, які так і не доходили до держбюджету.

Зокрема, за експертними оцінками, лише скасування обов'язкового геологічного моніторингу в нафтогазовому секторі має забезпечити щорічний економічний ефект у розмірі від 1 до 3 млрд. грн. на рік.

Карантинний сертифікат – один з яскравих прикладів зарегульованості аграрної галузі. Цей сертифікат був обов’язковий навіть при транспортуванні зерна з однієї карантинної зони в іншу. На практиці це може означати перевезення з одного району області в інший. У Європі такий сертифікат відсутній, оскільки вся територія ЄС є єдиною карантинною зоною. В Україні карантинний сертифікат із самого початку було створено як корупційний інструмент, що генерує потік у розмірі 1 – 1,5 млрд. грн. на рік.

Новація залишає можливість добровільного отримання карантинного сертифіката, що з точки зору ведення зовнішньоекономічної діяльності більш виправдано, ніж його повне скасування.

Фітосанітарний сертифікат видається в порту при експорті зерна. Нормативно встановлений термін видачі сертифіката становив 5 днів, що створювало передумови для корупції. З боку представників Держветфітослужби експортерам надходила пропозиція оперативно отримати фітосанітарний сертифікат за певну плату, або ж доведеться чекати всі 5 днів, відведених на процедуру. Експортери, не бажаючи платити за простій судна − а це близько $20 000 на добу − були змушені платити інспекторам за прискорення процесу.

У прийнятій постанові термін видачі фітосанітарного сертифіката скорочується з 5 днів до 24 годин. Слід зазначити, що і це рішення є результатом компромісу з Держветфітослужбою, оскільки відповідний сертифікат можна видавати і швидше − в Європі це робиться за дві години.

Скорочення терміну видачі фітосанітарного сертифіката при експорті зерна має забезпечити економічний ефект у 1 - 1,5 млрд. грн. на рік.

2) Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 128 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», ліквідовано неефективну та корумповану псевдо систему збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини та державну компанію «Укрекокомресурси».

Зокрема, втратили чинність постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 915 «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини» та від 25 липня 2002 року № 1069 «Деякі питання державної компанії «Укрекокомресурси».

Це є одним з двох кроків до повноцінної та комплексної реформи ринку утилізації тари і упаковки.

До основних результатів скасування цього механізму слід віднести:

 • регулювання сфери утилізації тари і упаковки буде здійснюватись законом України «Про відходи», що створює вільний ринок;

 • підприємства більше не будуть нести втрати у розмірі ~ 5 млрд. грн. щорічно; 

 • держава стала на шлях до поступового впровадження моделі розширеної відповідальності виробника (РВП), яка є найбільш економнішою та екологічнішою.

3) Окремими урядовими рішеннями також спрощено форму декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки та скасовано необхідність погодження технологічних карт закладів ресторанного бізнесу в органах санітарно-епідеміологічного контролю, що полегшує ведення підприємницької діяльності та створює передумови для зростання кількості нових бізнес-проектів.

4) Однією із ключових дерегуляційних ініціатив є можливість надання виписок, довідок та витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у електронному вигляді.

З початку дії нововведення (з 08.04.2015 р.) було видано близько 54 тис. відповідних документів у електронному вигляді, що дозволило зекономити майже 6 млн. грн. для бізнесу на їх отримання.

При цьому, середня кількість виданих виписок, довідок та витягів протягом року становить близько 1 млн. одиниць.

Очікується, що повний перехід на отримання відповідних документів у електронному вигляді забезпечить підприємцям додаткову економію на непрямих витратах, пов’язаних з процедурою їх отримання, у розмірі близько 100 млн. грн. на рік.

5) З вересня почала діяти низка дерегуляційних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів» від 07.07.2015 № 491. У зв’язку з цим на сьогодні всі 13 пропускних пунктів у портах України забезпечені оновленими технологічними схемами пропуску вантажів, транспортних засобів та людей через державний кордон.

Набуття чинності цією постановою суттєво скоротило кількість та строки перевірок суден і вантажів, а також задіяних в цих процедурах контролюючих органів. Зокрема, скасовується комісійний контроль безпосередньо на борту суден. Відтепер ця процедура буде здійснюватися лише за наявності документально визначеної підстави, причому вантажні операції в порту проходитимуть без затримок.

Також передбачається новий порядок контролю закордонних суден, чий маршрут пролягає через кілька українських портів. Так, перевірки здійснюватимуться в першому порту прибуття і порту виходу судна з території України.

Крім цього, скасовується ручний радіологічний контроль вантажів у разі наявності в порту стаціонарних приладів. Якщо раніше проходження радіологічного контролю було платним, то зараз платити не потрібно. Заміряти вручну весь вантаж дорого - це складна і трудомістка процедура. В нових умовах стаціонарні засоби вимірювання фону встановлюються при в’їзді в порт, що дозволяє швидко проводити виміри.

Особливий акцент у портах роблять на запровадження так званого принципу «мовчазної згоди», який переводить більшість перевірок в електронний режим. Якщо програма не знаходить помилок, чиновники від цілого ряду служб – фітосанітарної, ветеринарної, екологічної, митної та інших обмежуються камеральною перевіркою.

6). Постановою Кабінету Міністрів від 5 серпня 2015 р. № 609 зменшено кількість органів ліцензування (з 33 до 26).

Відтепер ліцензування освітньої діяльність закладів освіти, зовнішньоекономічної діяльності, діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом), виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії (крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом) буде здійснюватись на місцевому рівні обласними державними адміністраціями.

7) Зроблено кроки щодо спрощення процедур надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень i розмір плати за їх надання, запроваджено скорочення мінімального терміну державної реєстрації нерухомого майна до двох годин за десятикратну плату (постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 669 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 190».) 

8) Для вільного доступу відкрито більше трьохсот державних баз даних та реєстрів, визначено порядок оприлюднення інформації у формі відкритих даних, визначено мінімальний перелік наборів даних, які повинні бути оприлюднені в першу чергу. Зазначене відкриває нові можливості для доступу до суспільно важливої інформації, суспільного контролю за владою та стимулюватиме створення нового ринку даних», (постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»). 

9) Постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 916 «Про внесення змін до Порядку видачі ветеринарних документів» (набирає чинності 14.12.2015 р.) скасовано обов’язок отримання ветеринарних документів у разі переміщення для подальшого вивезення за межі території України через пункти пропуску через державний кордон, відкриті на території морських портів, фуражного зерна. Із набуттям чинності цією постановою такі документі будуть видаватися виключно за зверненням власника вантажу або уповноваженої ним особи.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт