Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

3.2. Координація виконання Плану дерегуляції господарської діяльності - Аналітичний звіт

Аналітичний звіт

Сторінка7/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   103.2. Координація виконання Плану дерегуляції господарської діяльності.

На сьогоднішній день, практична реалізація заходів з дерегуляції полягає у виконанні Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 357-р. Державна регуляторна служба забезпечує координацію виконання зазначеного Плану центральними органами виконавчої влади.

Загалом, Урядом у цьому розпорядженні визначено та конкретизовано 131 завдання, реалізація яких полягає у виконанні 146 заходів та має забезпечити комплексне виконання завдань з дерегуляції у визначених напрямках.

План заходів включає в себе дерегуляційні ініціативи в наступних сферах та галузях:

 • ліцензійні та дозвільні процедури;

 • технічне регулювання;

 • державний нагляд (контроль);

 • митне та податкове регулювання;

 • покращення позицій України в рейтингу «Ведення бізнесу»;

 • аграрна галузь;

 • харчова галузь;

 • будівельна галузь;

 • сфера електроенергетики;

 • нафтогазова галузь;

 • сфера інформаційних технологій;

 • сфера телекомунікацій.

Впровадження даного плану дій дозволить підвищити позицію України в рейтингу Doing Business по таких напрямках, як отримання дозволів на будівництво, підключення до електромереж, міжнародна торгівля, захист інвесторів.  Це забезпечить створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, що в свою чергу сприятиме збільшенню ділової активності та підвищенню ефективності бізнесу.  Як наслідок, очікується ріст прибутків державного бюджету за рахунок збільшення бази оподаткування.

Важливість імплементації Плану заходів пояснюється також значним економічним ефектом, який за розрахунками проведеними під час його підготовки складе близько 50-70 млрд. грн. до 2020 року.

До найбільш важливих результатів отриманих у 2015 році належать:

 1. Скасування права на регулювання (встановлення) місцевими органами влади тарифів на перевезення пасажирів та багажу автобусами, які здійснюють перевезення у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

 2. Спрощення процедури отримання технічних умов у сфері будівництва, зокрема зменшення строків їх видачі з 15 робочих днів (30 робочих днів у разі необхідності їх узгодження з власником (користувачем) магістральних інженерних мереж) до 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви.

 3. Підвищення рівня захисту прав інвесторів.

 4. Скасування державної реєстрації договорів комерційної концесії.

 5. Збільшення обсягів насіння, яке ввозиться з метою досліджень, польового тестування, зокрема з розрахунку один зразок насіння на один рік на одну точку досліджень, за умови, що кількість точок дослідження не може перевищувати 30.

 6. Скасування системи контролю за сівозмінами.

 7. Скасування обов’язкової сертифікації продуктів дитячого харчування.

 8. Визначення вичерпного переліку підстав для повернення декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт для усунення виявлених недоліків.

 9. Запровадження вільного вибору співвласниками багатоквартирних будинків способів управління спільним майном багатоквартирного будинку та осіб, які здійснюють таке управління на договірних засадах.

 10. Спрощення форми декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

 11. Створення конкурентних умов для виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

 12. Скасування вимоги щодо обов’язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу.

 13. Удосконалення нормативно-правового регулювання ринку природного газу з урахуванням основних вимог законодавства ЄС, у тому числі стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу та умов доступу до мереж передачі природного газу.

 14. Забезпечення можливості перенесення абонентських номерів (Mobile Number Portability).

 15. Спрощено та забезпечено прозорість процедур підготовки та проведення державних закупівель. Запроваджено декларування учасниками торгів необхідних відомостей та проведення у разі потреби замовниками процедур закупівель перевірки таких відомостей без залучення учасників. Створено умови щодо приєднання України до угоди СОТ про держзакупівлі. Це відкриє українським компаніям доступ до ринку держзакупівель за кордоном.

 16. Скасовано обов'язковість подання суднової екологічної декларації.

 17. Врегульовано процедури відбору проб ізольованого баласту, а також здійснення контролю за ізольованим баластом.

 18. Запроваджено можливість подачі заяви для проведення державної реєстрації речових правна нерухоме майно всіма суб’єктами в електронній формі.

 19. Скасування обов'язкової сертифікації харчових продуктів.

 20. Скасовано вимоги щодо обов'язковості укладення фіктивних угод про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів.

 21. Ліквідовано необхідність дублювання інформації, яка подається на запити органів Антимонопольного комітету України, та обмежено випадки необхідності надання періодичної інформації лише на запити, які здійснюються за дорученням Антимонопольного комітету України.

 22. Схвалено Стратегію розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року та скасовано 14122  ГОСТ, які були прийняті до1992р.

 23. Визначено процедури віднесення об'єктів до потенційно небезпечних та встановлено вимоги щодо офіційного опублікування в засобах масової інформації затвердженого переліку таких об'єктів.

 24. Спрощено форми обліку та звітності щодо декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), форми податкових декларацій платника єдиного податку, форми книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення, форми податкової декларації з рентної плати та форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

 25. Здійснено розмежування повноважень національних комісій, що здійснюють регулювання природних монополій, та центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері.

 26. Скасовано вимогу щодо обов'язковості додавання в автомобільні бензини 5 відсотків біоетанолу.

 27. Запроваджено спрощений порядок використання землі протягом геологічної розвідки.

 28. Законодавчо забезпечено розвиток ринку електронної комерції.

 29. Спрощені процедури розміщення технічних засобів телекомунікацій на об'єктах будівництва, існуючих будинках, будівлях, спорудах та у приміщеннях.

 30. Скасовано вимоги щодо обов'язковості укладення угоди про утилізацію або надання підтверджуючих документів щодо самостійного приймання та утилізації використаних тари і пакувальних матеріалів під час митного оформлення імпортних товарів


В цілому, за результатами роботи проведеної протягом 2015 року із 136 заходів, запланованих до виконання, виконано 89 заходів Плану, що складає 65 відсотків від запланованого.

Залишаються не виконаними наступні завдання:

Мінагрополітики – 7 не виконано (57, 58, 69, 70, 75, 81, 84), заплановано 18 заходів;

Мінприроди – 7 не виконано (12, 27/1, 31, 32, 98, 100, 102), заплановано 11 заходів;

МОЗ – 4 не виконано (13, 16, 17, 40), заплановано 5;

НКРЗІ – 4 не виконано (125, 128/2, 129, 131), заплановано 7;

Мінекономрозвитку – 3 не виконано (47, 112, 130), заплановано 36 заходів;

МВС – 2 не виконано (21, 22,), заплановано 9 заходів;

Мінсоцполітики – 2 не виконано (6/1, 6/2, ), заплановано 3;

Мінрегіон – 1 не виконано (109/2), заплановано 11;

НКРЕКП – 1 не виконано (62), заплановано 3;

Адміністрація Держспецзв'язку – 2 не виконано (109/3, 117/2), заплановано 5;

МІНЮСТ – 1 не виконано (88), заплановано 4.

*Більшість невиконаних завдань знаходяться на стаді проходження регламентних процедур.

Певний негативний вплив на реалізацією ключових завдань з дерегуляції, визначених Планом заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, мають зовнішні фактори, в числі яких зволікання (як умисне, так і з об’єктивних причин).

Вказані обставини та їх усунення задля належної реалізації державної політики дерегуляції вимагає більш рішучих та дієвих кроків, а також нових підходів до яких можна віднести запроваджений формат оперативних нарад під головуванням Міністра економічного розвитку і торгівлі України за безпосередньої участі Голови Державної регуляторної служби України та залученням керівників органів влади (відповідальних виконавців) з метою координації роботи, виявлення та уточнення причин відповідних зволікань і шляхів їх усунення, а також напрацювання і надання доручень відповідальним виконавцям у розрізі позицій Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, що відмічені ризиком невиконання.

Необхідно також зазначити, що в рамках виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. № 357-р, Державна регуляторна служба забезпечує щомісячне інформування Уряду про стан виконання Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та неодноразово звертала увагу на потребі сприянню у забезпеченні безумовного виконання цього розпорядження з боку Кабінету Міністрів України.

В той же час, результати вивчення громадської думки вказують на те, що в цілому, результати дерегуляції за такими напрямками як спрощення:

- ліцензійних процедур;

- дозвільних процедур;

- контрольно-наглядових процедур;

- процедур митного та податкового регулювання;

- процедур державних закупівель,

а також з питань удосконалення технічного регулювання та покращення позиції України в рейтингу Doing Business, сприймаються бізнес спільнотою на негативному рівні, і лише результати з дерегуляції процедур реєстрації суб’єктів господарювання та запровадження електронних сервісів знаходять позитивне сприйняття в суспільстві.

Пріоритетність зазначених завдань пояснюється значним масштабним позитивним впливом на реалізацію господарської діяльності в країні, відповідає найбільш очікуваним результатам реформ з боку вітчизняного бізнес середовища та полягає у наступному:

1) Пункт 5 Плану заходів встановлює завдання щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру та оптимізація дозвільних процедур шляхом переведення на декларативний (реєстраційний, заявницький) принцип провадження господарської діяльності (або окремих дій, об'єктів, які не становлять значної загрози життю та здоров'ю людей, навколишньому природному середовищу та безпеці держави).

Реалізація зазначеного завдання полягає у розробленні та внесенні на розгляд Уряду проекту закону щодо зменшення кількості документів дозвільного характеру не менш як на 25 відсотків, у тому числі шляхом застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу.

На сьогоднішній день відповідний проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру, у тому числі шляхом поширення застосування декларативного (реєстраційного, заявницького) принципу» розроблено Мінекономрозвитку та надіслано на погодження до ЦОВВ.

2) Пунктом 35 Плану заходів встановлене завдання щодо приведення чинних актів Уряду у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

З цією метою Мінекономрозвитку мало забезпечити у ІІ кварталі цього року розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

В той же час, відповідний проект постанови після розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України повернуто на доопрацювання, у зв‘язку з чим зазначений документ доопрацьовується та готується для перепогодження.

3) Пунктом 52 Плану заходів встановлювалось завдання щодо перегляду у ІІ кварталі поточного року діючих та розроблення нових критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності.

Отримана ДРС від державних органів інформація не надає можливості її систематизації, оскільки в завданні не визначено конкретизованого переліку виконавців зазначеного заходу та кількості завдань, виконання яких має бути забезпечене кожним з них.

На сьогоднішній день завдання реалізує 36 органів виконавчої влади та виконано лише з боку 17-ти.

Крім того, ситуація ускладнюється тим, що продовжується реорганізація органів контролю та нагляду та відбувається перерозподіл функцій між цими органами.

В той же час, ДРС здійснюється моніторинг приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів у відповідність Методиці розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Серед 65 постанов Кабінету Міністрів України, якими затверджено критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідають встановленим вимогам лише 22 постанови і 22 сферах державного нагляду (контролю) (за наявною у ДРС інформацією) взагалі відсутні критерії оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та відповідно не визначено періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

4) Пунктом 54 встановлено завдання в частині розроблення та внесення у ІІІ кварталі поточного року законопроекту щодо поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи.

В той же час, Мінфіном та ДФС було висловлено відповідні відомчі позиції щодо недоцільності поширення дії Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на податкові органи, оскільки за їх оцінками це призведе до погіршення платіжної дисципліни та зменшення надходжень до бюджету.

ДРС наполягає на повноцінній реалізації зазначеного завдання, оскільки питання приведення контрольно-наглядових заходів, які реалізуються фіскальними органами у відповідність до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» є одним з найочікуваних результатів реалізації заходів з дерегуляції господарської діяльності.

5) Пунктом 62 Плану встановлюється завдання щодо спрощення процедури приєднання установок споживачів до електромереж (другий ступінь 16 - 50 кВ, третій ступінь 50 - 160 кВ) шляхом внесення у ІІ кварталі на розгляд Уряду відповідного проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо плати за приєднання до електромереж».

З метою оцінки економічного ефекту від спрощення процедури підключення до електромереж експертною групою здійснено попередній аналіз та проведено інтерв’ю з представниками будівельної галузі, зокрема Ukrainian Business Community (UBC) та Конфедерації будівельників України (КБУ).

Було визначено, що скорочення терміну підключення до електричних мереж з 277 до 116 днів дозволить зекономити витрати бізнесу у розмірі близько 0,8-1 млрд. грн.. через зменшення кількості необхідних процедур.

У спілкуванні із представниками бізнесу було виявлено, що середня вартість корупційного платежу складає 5 дол. США на 1 м2 введеної в експлуатацію нерухомості для м. Києва та приблизно 3,5 дол. для регіонів. В той же час, лише у житловій сфері, за даними Державної статистичної служби, в 2014 р. було введено в експлуатацію близько 9,7 млн. м2 будівельних площ, з яких 1,5 млн. м2 припадало на м. Київ. Таким чином, сумарна вартість корупційних потоків, що генеруються в цій сфері становить близько 0,8 млрд. грн.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти
Аналітичний звіт про діяльність психологічної служби системи освіти м. Жовті Води у 2013-2014 н р можна переглянути тут…

Аналітичний звіт соціально-психологічної служби Біляївського нвк федоровської О. О
Психолог Федоровська Олена Олександрівна, освіта вища психологічна, загальний стаж – 8 років на посаді психолога

Аналітичний звіт щодо діяльності соціального педагога Жовтянської...
А всі ці складові будуть виконуватись за умови формування у дітей ціннісної орієнтації на здоровий спосіб життя

Аналітичний звіт психологічної служби Гребінківського району за 2011-2012 навчальний рік
...

Аналітичний звіт про діяльність практичного психолога загальноосвітньої...
На початку навчального року було створено банк даних дітей пільгових категорій,створено папку соціального захисту учнів, оформлено...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації...
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіту про контрольовані операції
Звіт про контрольовані операції (далі – Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39 2 пункту 39. 4 статті...

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт...
Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання

Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту (далі Звіт) подають...
Порядок заповнення Форми звіту №1-рс «Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту»

Звітність з пдфо І єсв
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт. Наказ дпау від 23. 12. 2010 р. N 996. З 31. 01. 2011 р

Приклад заповнення Анкети-самооцінки (окремих пунктів)
Звіт учасника Конкурсу (далі звіт) складається в стислій формі обсягом від 15 до 30 сторінок комп’ютерного набору

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Фінансовий звіт
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт