Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми мовлення

1. Державотворча роль мови. Функції мови. Стилі, типи І форми мовлення

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Завдання для самостійного опрацювання

з предмета «Українська мова (за професійним спрямуванням
Викладач : Нагаєвська І.М.


Розділ 1. Культура фахового мовлення.

Тема 1. Державотворча роль мови. Функції

мови. Стилі, типи і форми мовлення.

Запитання для самоконтролю:


 1. Що таке літературна мова?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які найголовніші ознаки літературної мови?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У яких формах реалізується літературна мова?


__________________________________________________________________

 1. Що таке мовна норма?


__________________________________________________________________

 1. Які типи норм розрізняють у сучасній українській літературній мові?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що регулюють орфоепічні норми?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Що розуміють під лексичними нормами?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Які з норм: а) охоплюють правила написання слів та їхніх частин; б) регулюють правильне вживання розділових знаків; в) визначають добір слів та словосполучень відповідно до змісту та мети висловлювання?


__________________________________________________________________


 1. Що таке мовний стиль? Які стилі властиві сучасній українській літературній мові?


____________________________________________________________________________________________________________________________________

10) Які стилі мовлення визначають мову вашої майбутньої професії?

________________________________________________________________


 1. Прочитайте текст. Що, на Вашу думку, впливає на престиж мови? Чи поділяєте Ви думки авторів цих рядків (якщо ні, то чому)?

Престиж мови – це її авторитет у міжнаціональному та міжнародному спілкуванні. Він залежить від багатьох чинників, домінуючим серед яких є інформативність мови, тобто застосування її як носія найновішої та найважливішої інформації.

Високий престиж сучасної англійської мови пояснюється, зокрема, тим, що зараз більше 75% наукової продукції світу друкується цією мовою, тобто із кожної тисячі наукових статей або книг 760 виходять англійською.

Престиж мови не перебуває у прямій залежності від кількості людей, що нею послуговуються. Китайською мовою, наприклад, розмовляє більше мільярда землян, але вона не входить до числа найпрестижніших… Іноді престиж мови має не загальний характер, а забезпечується її функціонуванням в одній із сфер. Так, у музиці вже декілька століть найвищий престиж у світі має італійська мова.

Престиж мов часто пов'язаний з їх сакральним користуванням: санскрит – в Індії, латина і церковно - слов’янська мова – у Європі, арабська – у країнах мусульманського світу.

Відлучення мов від функцій, що надають їй престижу, наприклад, від ролі державної мови, знижує її авторитет і зменшує опір проникненню в неї чужомовних елементів.

Престижними можуть бути навіть мертві мови, якщо вони характеризуються високим рівнем окультурення і ними закодована велика кількість важливої інформації.

Престиж мови – величина змінна. У історії відомо чимало випадків піднесення і падіння мов.

… Про престижність української мови в минулому свідчать, наприклад, такі факти: вона використовувалась як державна у Великому Литовському князівстві (ця «руська» мова була спільною для українців і білорусів); як актова мова Молдавського князівства; дипломати при дворі польських королів спілкувалися коли не латиною, то руською (українською), цією ж мовою бахчисарайські хани листувалися з турецькими султанами.

Про повільне, але неухильне зростання престижу української мови у наші дні свідчить кількість кафедр та центрів українознавства, які з’являються в багатьох країнах світу. Цей процес, сподіваємося, буде продовжуватися, як і зростатиме міжнародний авторитет української національної держави.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________2. Відредагуйте подані речення відповідно до норм літературної мови.

 1. Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У відповідності з рішеннями у жовтні студенти четвертого курсу цукрового факультету проходять практику.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Ми діяли згідно статуту Університета.


_____________________________________________________________________________

 1. Відношення між викладачами та студентами повинні бути доброзичливими.


_____________________________________________________________________________

 1. Я згодився на її предложення.


_____________________________________________________________________________

 1. З сьогоднішнього дня він звільнений з цеї посади.


_____________________________________________________________________________

 1. Слухачі не зрозуміли смислу цього терміна.


_____________________________________________________________________________

 1. У цьому році я завершую Академію.


_____________________________________________________________________________

 1. Це можна зробити при всіх обставинах.


_____________________________________________________________________________

10)Передноворічна виставка-продажа відбудеться за адресом: Броварський

проспект, 15.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Визначте, зразками яких стилів є наведені уривки:

а) Два тижні зранку до вечора ми збирали агати... Два тижні ми купалися в агатовому морі, тільки агатами і дихали. Забиралися все далі й далі по смузі, так що намет наш ген червонів аж на обрії. А з кожним кроком траплялися все нові й нові, абсолютно несхожі агати: то густо-коричневі, то зелені, то білі, то сині, то всі кольори

перемішані. А одного разу наткнулися на розсип вугілля. Хто його висипав, звідкіля воно могло тут узятися, жодної ж деревини довкруж! Нахилилися, підняли обережно, щоб пальці не забруднити, - агат! І вже коли дома їх розрізали, майже в кожному – наче нап’ятий білісінький парус над таким ж білими хвилями

(А. Дімаров, «Поема про камінь»).

б) Затримавши подих, очам все ще не вірячи, я нахиливсь обережно і ще обережніше занурив у воду обидві долоні: камінь мені здавався живою істотою, він наче завмер, стежачи за кожним рухом моїм, - ось-ось стріпонеться та й пірне у темнаву безвість.

Є! Небачене чудо у мене в долоні! Я так боявся впустити його у воду, що вибрався з моря, одійшов подалі од берега і лише тут, на піщаному пляжі, розтулив-розчепив замкнені

пальці. Є! Він лежав у мене на долоні, він усміхався до мене червоно, синьо, зелено, біло, він сяяв на всю Лисячу бухту.

(А.Дімаров «Поема про камінь»).
в) Особливо слід сказати про різноманітні за кольором агати, широко розповсюджені в різних районах країни. Основні різновиди агатів – світло-сірі, яскраві концентрично-зональні тиманські, візерунчасті й сапфіри нові (Закавказзя), темно-коричневі з червонуватим відтінком магнітогорські (Середній Урал), агати Карадагу (Крим) сардонікси та карнеолонікси (Казахстан, Східний Сибір). Перспективні прояви агатів і в інших районах . (З книги).
__________________________________________________________________________ 1. Прочитайте висловлювання про мову. У чому їх суть? Яку роль виконує мова у суспільному житті?

 1. «Коли після навали монгольської орди на шматки рвали слов’янські землі, більшість краю, що перебував під проводом Києва, відійшла до Великого Литовського князівства. І сталося неймовірне. Литовців було на той час удесятеро менше, ніж українців, тож фактично державною мовою утвердилася…українська. Щоправда, називали її «руська». Навіть «при дворі» спілкувалися нею.

У Київському Державному історичному архіві знайдено чимало документів на підтвердження того. Діловодство велося українською мовою, судочинство – українською, листування між собою – теж українською.

А в часи середньовіччя поширилася українська мова і в сусідніх областях, населених румунами, молдаванами. У югославських архівах віднайшли збірки наших національних пісень. А листи Августа ІІ – повелителя Великого Литовського князівства – до матері-італійки засвідчують, що не тільки він, а й вона добре розумілися на українській».

(Український історичний календар)

 1. «Поки живе мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відібрати в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його віджилих предків».

(К.Ушинський)

3) «Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягти своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як колискою, як добрим ім’ям своєї родини. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, - це людина без роду й племені.

Мова – то цілюще народне джерело, і хто не припаде до нього вустами, той сам всихає від спраги» (В.Сухомлинський)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Поясніть значення слова «білий» у поданих словосполученнях. Якому функціональному стилеві воно притаманне в тому чи іншому випадку?

Біле море – ________________________________________________________________

білий хліб – ________________________________________________________________

білий сніг –________________________________________________________________

білий вірш –________________________________________________________________

серед білого дня –___________________________________________________________

чорним по білому –__________________________________________________________

білий заєць –_______________________________________________________________

біле вугілля –_______________________________________________________________

білі руки –_________________________________________________________________

біла армія –________________________________________________________________

біла ніч –__________________________________________________________________

білі комірці –_______________________________________________________________

білі кості –_________________________________________________________________

біле золото –_______________________________________________________________

біла людина –______________________________________________________________

біла ворона –_______________________________________________________________

білий світ –________________________________________________________________

шито білими нитками –______________________________________________________

біла заздрість –_____________________________________________________________

біла гарячка –_______________________________________________________________

білі мухи -_________________________________________________________________
6. Уведіть у речення різних стилів подані словосполучення.

Чисті Пруди –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чисте небо –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чиста совість –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чистий виграш –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чиста робота –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чистий організм –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чисте повітря –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чисте чоло –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чистий папір –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
чисті руки –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чиста справа –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чистий розбишака –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чисте зерно –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чиста перемога –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

чистий прибуток –____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект відкритого компетентнісно спрямованого уроку української мови у 7 класі
Через роботу над побудовою усного висловлювання на певну тему в доцільному стилі й жанрі, вибираючи й поєднуючи різні типи мовлення,...

Урок з української мови в 6 класі Тема: Загальна характеристика частин...
Мета: актуалізувати знання учнів з розділу “Морфологія”, зокрема про класифікацію частин мови, їх поділ на самостійні, службові частини...

Урок 1 Тема: прикметник як частина мови. Загальне значення, морфологічні...
Мета: поглибити знання учнів про прикметник як про частину мови; удосконалювати вміння учнів відрізняти прикметники від інших частин...

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

Конспект відкритого уроку з української мови у 6 класі
Навчальна мета: закріпити, поглибити та узагальнити знання про прикметник як частину мови, його морфологічні ознаки, синтаксичну...

Нетрадиційні форми роботи на уроках української мови
Вивчення української мови в школі передбачає, як відомо, реалізацію з основних питань: 1 дати учням знання з мови І вміння використовувати...

Календарне планування уроків української мови та літератури в 6 класі...
Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення. Види...

Урок №46 Тема. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні...
Навчальна: поглибити знання учнів про звуки мови й звуки мовлення, голосні й приголосні звуки; розвивати вміння й навички учнів розрізняти...

Урок з української мови в 4 класі Тема: Частини мови. Загальне поняття
Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати частини мови. Вивченням частин мови займається такий розділ граматики, як морфологія

Урок-проект рідної мови в 9 класі тема: Складне речення. Типи речень з різними видами зв`язку
Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Складне речення». Розвивати орфографічну, пунктуаційну грамотність, пізнавальну...

Урок української мови. Тема. Урок розвитку мовленнєвих умінь №11....
А виявити рівень сформованості вмінь учнів самостійно створювати писемне висловлювання в публіцистичному стилі на морально-етичну...

Урок з української мови в 10 класі на тему: «Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем»
Форми роботи: інтелектуальна розминка, метод незакінчених речень, інтерактивне опитування, мовне спостереження, «Коло думок», «Мозковий...

Тема. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Новими граматичними категоріями; збагачувати активний словниковий запас учнів. Розвивати ключові компетентності: соціальну, комунікативну,...

Частина І. Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку
Про дошкільну освіту", "Комплексними заходами щодо всебічного розвитку І функціонування української мови", спрямованими на модернізацію...

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частини мови
Прослухати вірш Д. Білоус «Частини мови», виписати з нього назви частин мови. (див. Додаток №1)

І мета висловлювання у текстах різних типів. Заголовок тексту
«Мова І мовлення», «Текст», а також відповідно до нової мети шкільного мовного курсу – формування комунікативного мовлення – вивчають...

Особливості формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при...
Особливості формування та засвоєння рідної мови у дошкільників при порушенні зв’язного мовлення

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт