Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нака з

Нака з

герб

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
10.12.2015 м. Могилів - Подільський №323
Про підсумки проведення атестаційної

експертизи Вендичанської середньої

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,

гімназії Могилів-Подільського району

Вінницької області
Відповідно до частини третьої статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», Плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом відділу освіти Могилів – Подільської районної державної адміністрації від 30.08.2013 року №155 «Про затвердження плану проведення атестаційної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів до 2023 року», наказу відділу освіти від 17.09.2015 р. №214 «Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю за діяльністю навчального закладу з 16.11.2015р. по 04.12.2015р проведено атестаційну експертизу Вендичанської СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували довідку атестаційної експертизи з вмотивованими висновками та рекомендаціями експертної комісії щодо наслідків атестаційної експертизи (додаток1).
Оцінка роботи закладу проводилась на підставі всебічного аналізу якісних і кількісних показників його діяльності за останні три роки. Під час перевірки було проведено контрольне діагностування навчальних досягнень учнів з базових дисциплін інваріантної частини робочого навчального плану, вивчено стан ведення ділової документації.

На час проведення експертизи у закладі навчалося 306 учнів, у т.ч.

в школі І ступеня – 123 учні;

в школі ІІ ступеня – 148 учнів;

в школі ІІІ ступеня – 35 учнів.

Атестаційна експертиза показала, що педагогічний колектив школи забезпечує на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України. Проведена значна робота по створенню умов для здобуття учнями загальної середньої освіти, зміцненню навчально - матеріальної та матеріально-технічної бази школи, створено умови для навчання учнів початкових класів. Основні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність школи, відповідають заявленому типу і статусу навчального закладу. Створені умови для дотримання окремих нормативів щодо забезпечення загальноосвітнього навчального закладу. Збудований стаціонарний пандус, наявна актова зала. Обладнані та функціонують 2 майстерні: з обробки металу, деревини та обслуговуючої праці, які повністю забезпечують виконання робочого навчального плану. Бібліотека займає два приміщення – читальна зала та книгосховище. Медичний працівник в навчальному закладі передбачений штатним розписом. Робоче місце медичної сестри обладнано відповідно до вимог.

У школі наявні також кімнати:

- для заступників керівника закладу;

- для педагогічних працівників;

- спортивна зала;

- спортивний майданчик;

- конференц-зала.

Створений та діє музейний комплекс, до складу якого входять 3 музеї: історико-краєзнавчий, дитячої творчості, художниці Леонової та її нащадків. В школі є 4 внутрішні вбиральні (окремо для хлопчиків та дівчаток), їдальня, приміщення для технічних працівників , навчально-дослідна земельна ділянка. В закладі наявні акти готовності школи до роботи в осінньо-зимовий період, громадського огляду протипожежного стану приміщень. При ініціативі керівника закладу побудовано гараж для шкільного автобуса, артезіанську свердловину.

Викладання навчальних предметів здійснюється за робочим навчальним планом на 2015-2016 навчальний рік, розробленим на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України №1/9-253 від 22.05.2015 року «Про структуру 2015-2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів». Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення.

У загальноосвітньому навчальному закладі значна робота проводиться адміністрацією школи, класними керівниками щодо охоплення учнів школи позашкільною освітою. У школі працюють гуртки та ДЮСШ.

Забезпечення соціально-правового захисту дітей, попередження правопорушень та інших негативних явищ серед неповнолітніх є одним із напрямків роботи Вендичанської СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії. Учнів, які скоїли правопорушення під час навчально - виховного процесу протягом 3-х останніх років немає.

Організація атестації педагогічних працівників здійснюється в навчальному закладі відповідно до нормативних вимог, планується як у перспективі, так і на кожний навчальний рік. Атестація включена в систему управлінської діяльності та в систему методичної роботи школи, спрацьовуючи на підвищення кваліфікаційного складу педагогічного колективу, якість його загальної професійної компетентності базується на принципах прозорості, компетентності, демократизму, заданих Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. На базі Вендичанської школи атестуються педагогічні працівники Вендичанського освітнього округу, зокрема: Слідянської СЗШ І-ІІ ступенів, Кричанівської СЗШ І-ІІ ступенів, Вендичнського ДНЗ №1, Вендичанського ДНЗ №2, Слідянського ДНЗ. У 2015-2016 навчальному році згідно наказу від 08.10.2015 року №232 атестуються 11 педагогічних працівників.

Шкільна науково-методична робота визначена та затверджена наказами по школі. В 2015-2016 навчальному році це наказ від 08.09.2015р. №198 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогами школи, гімназії у 2015-2016 навчальному році». Навчальний заклад п’ять років працював над методичною проблемою «Формування компетентностей учнів шляхом створення системи особистісно зорієнтованого навчання». Підсумки вивчення та її реалізації розглядались на засіданні педагогічної ради (протокол засідання від 29.04.2015р. №4) та узагальнені наказом по школі від 19.06.2015р. №131 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами». Враховуючи позитивні надбання та недоліки шкільної науково-методичної роботи, Вендичанська СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназія розробила шкільний проект «Підвищення якості освіти – пріоритетне завдання роботи школи». Проект затверджено наказом по школі від 08.09.15р. №198 «Про організацію науково-методичної роботи з педагогами Вендичанської СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії у 2015-2016 навчальному році».

Адміністрацією навчального закладу розроблено комплекс заходів щодо проведення сезону безпеки на водних об’єктах села та району серед учасників навчально-виховного процесу, заходи з попередження виробничого, дорожньо-транспортного та побутового травматизму серед дітей. Зазначені питання передбачені в планах роботи класних керівників, річному плані роботи навчального закладу. В закладі створено загін юних пожежників та загін юних інспекторів руху. Дирекція закладу контролює та веде облік стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу. Упродовж 2013-2015 років у навчальному закладі наявні діти, які отримали травми під час навчально-виховного процесу.

У Вендичанській СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії виховна робота в школі спрямовується на розвиток та удосконалення інноваційної моделі системи виховання «Шлях до вершини», пріоритетні концептуальні лінії якої формувалися у відповідності з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенції прав дитини, Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національної програми патріотичного виховання громадян, Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень КМУ, регіональних програм. Акцент при створенні та розвитку системи виховання в школі зроблено на виконання завдань програми Міністерства освіти, науки, молоді і спорту «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», що стала основою моделі «Шлях до вершини».

Змістове наповнення виховання в школі, гімназії базувалося на основних орієнтирах виховання, які передбачають формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. Спостерігалася наступність між початковою, середньою та старшою школою в питаннях організації виховної роботи з учнями. В початковій ланці освіти діяла програма виховання «Справи маленьких сердець», що базується на проектно-цільовій діяльності та пріоритетним завданням визначає створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху), його психолого-педагогічний супровід. Завдання програми реалізовувалися через навчально-виховний процес, позаурочну та позакласну діяльність, залучення дітей до роботи в позашкільних закладах, організації учнівського самоврядування та роботі з батьками. Педагогами використовувалися різноманітні форми та прийоми роботи з дітьми: предметно-рольові ігри, ситуативні ігри, інсценізації, бесіди, екскурсії, практичні акції та основна методика – проектування.

Учні Вендичанської СЗШ І-ІІІ ступенів, гімназії є активними учасниками районних змагань. В 2012-2013, 2013-2014 та 2014-2015 навчальних роках кращі спортсмени школи брали участь у всіх 14 видах районних спортивних змагань та всі три роки поспіль ставали призерами в загальному заліку.

В ході перевірки встановлено, що в закладі ведеться ділова документація, яка передбачена нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Всі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та підписом директора, ведуться державною мовою.

Разом з тим низька забезпеченість педагогічних працівників навчальною літературою, відсутня система по вивченню та впровадженню профільності навчання учнів старших класів, виявлено порушення вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000р. № 240, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 423 від 10.05.2011р. «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх начальних закладах усіх типів і форм власності»), при перевірці письмових робіт вчителі припускаються помилок, відсутній диференційований підхід до виправлення помилок та система роботи над помилками у робочих зошитах тощо.

Враховуючи вищезазначене,
НАКАЗУЮ:


 1. Визнати Вендичанську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, гімназію Могилів-Подільського району Вінницької області атестованою.

 2. Підтвердити право видачі документів про освіту державного зразка вищевказаному навчальному закладу за освітнім рівнем базова та повна загальна середня освіта.

 3. Головному спеціалісту відділу освіти Січкар О.М. оприлюднити на офіційному веб-сайті відділу освіти Могилів-Подільської райдержадміністрації результати атестації навчального закладу.

До 15.12.2015 р.

 1. Директору Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії Могилів-Подільського району Вінницької області Рафальській Л.П.:

  1. Підсумки атестації, висновки та рекомендації експертної комісії взяти до неухильного виконання, обговорити їх на засіданні педагогічної ради, шкільних методичних об’єднаннях.

  2. Розробити заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та забезпечити їх неухильне виконання.

До 21.12.2015 р.

  1. Надати письмову інформацію про стан ліквідації недоліків у відділ освіти Могилів-Подільської райдержадміністрації головному спеціалісту Січкар О.М.

До 21.01.2016 р.

  1. Результати атестації навчального закладу врахувати при проведенні атестації педагогічних працівників згідно плану атестації педагогічних кадрів.

 1. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Січкар О.М.Начальник відділу освіти Ю.І.Мельник

З наказом ознайомлені:

Січкар О.М.

Рафальська Л.П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Нака з
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції

Нака з
Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики віл-інфекції у немовлят

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків

Нака з
З метою заохочення та відзначення працівників та колективів навчальних закладів освіти Червонозаводського району

Нака з
Днз, директорів та методистів бдют та дюсш у приміщенні актового залу Мостиської райдержадміністрації

Нака з
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів

Нака з
З метою поліпшення діловодства в університеті І у відповідності до чинних положень Міністерства освіти І науки України

Нака з
Затвердити Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт