Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до І v етапу Всеукраїнської олімпіади з математики у 2014-2015 навчальному році

Методичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу та підготовки до І v етапу Всеукраїнської олімпіади з математики у 2014-2015 навчальному році

Додаток

до листа Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

від 24.11.2014 14.1/10-3758
Методичні рекомендації

щодо проведення ІІІ етапу та підготовки

до ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з математики

у 2014-2015 навчальному році

ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики проводиться у січні-лютому 2015 року згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2014 № 918 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році».

Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державної адміністрацій розробляють правила (умови) проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у повній відповідності з вимогами Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056 (далі-Положення).

Звертаємо увагу на такі пункти.
Особливості проведення ІІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 2 тури.

Дати проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2014-2015 навчального року визначаються департаментами (управліннями) освіти і науки обласних Київської міської державних адміністрацій.

Рекомендуємо два варіанти проведення III етапу олімпіади.

1. Відповідно до пункту 2.4.5 Положення I тур (II тур) ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики провести за завданнями, розробленими Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

Області, що обрали цей спосіб, використовують завдання для І туру (II туру), які будуть розроблені Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та надіслані до місць проведення за декілька годин до початку туру, а також розміщені на вказаному ресурсі відповідно 18 та 24 січня 2015 року.

Регіонам, які зазвичай не проводять ІІ тур олімпіади, пропонуємо у цей день провести відбір команди регіону на ІV етап Всеукраїнської олімпіади із використанням запропонованих завдань.
2. Обидва тури олімпіади провести за власними завданнями та власною системою перевірки робіт.
Вимоги до змісту, обсягу та рівню складності завдань

Зміст завдань для ІІІ етапу олімпіади базується на діючій навчальній програмі, в тому числі з урахуванням програми поглибленого вивчення математики. Завдання включають як задачі, пов’язані з розділами шкільного курсу математики поточного навчального року, так і задачі, що відображають вивчений раніше матеріал.

Завдання кожного туру для кожного класу складаються з 4–5 задач, серед яких повинні бути принаймні по одній задачі з алгебри, геометрії, теорії чисел та комбінаторики.

Тривалість туру для кожного класу не повинна перевищувати 4 астрономічні години.

Проведення в один день декількох турів не дозволяється.

Для кожної з паралелей 7–11 класів використовуються різні комплекти завдань (певні задачі можуть пропонуватись для декількох паралелей).

Учасники ІІІ етапу олімпіади мають володіти не тільки методами, безпосередньо передбаченими навчальними програмами, але й спеціальними прийомами розв’язування олімпіадних задач для відповідних вікових груп, додатковими теоретичними знаннями, передбаченими програмами факультативних курсів, математичних гуртків, усталеною практикою проведення математичних олімпіад в Україні та світі тощо.

Журі на засіданні обговорює та затверджує критерії оцінювання робіт та розподіл балів до початку перевірки завдань.

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН України буде розроблено завдання для першого туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики у трьох варіантах: рівень „А” (високий), рівень „Б” (середній) та рівень „В” (достатній).

Кожна область отримає завдання усіх рівнів. У день проведення олімпіади 18 січня о 8.00 на вказану електронну адресу буде надісланий текст умов, о 12.00 – розв’язання.

Аналогічна схема розсилки завдань буде задіяна і для ІІ туру.

Журі та оргкомітет місцевої олімпіади може використати у різних паралелях завдання різних рівнів, якщо вважає це за доцільне. Зазвичай рівень „Б” відрізняється від рівня „А” останньою (найскладнішою) задачею. А рівень „В” від рівня „Б” відрізняється передостанньою задачею.

У разі проведення олімпіади за варіантом 1 оргкомітети ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, які ухвалять рішення про проведення першого (другого) туру за завданнями, наданими Інститутом

інноваційних технологій і змісту освіти, мають до 20 грудня 2014 року надіслати заявку на електронні адреси:

obdarovani.iitzo@ukr.net (начальник відділу по роботі з обдарованою молоддю та проведенню масових заходів Гунько Лілія Вікторівна, 0677803018);

rublyovbv@gmail.com (професор КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук Рубльов Богдан Владиславович, 0505613964);

anik_andrii@ukr.net (асистент КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук Анікушин Андрій Валерійович, 0637103420);

та на поштову адресу: відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведенню масових заходів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035.

Зразок заявки додається (додаток 1).

Відповідальні особи за організаційно-технічне забезпечення ІІІ етапу олімпіади з математики за єдиними текстами — професор КНУ імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук Рубльов Богдан Владиславович, асистент КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних наук Анікушин Андрій Валерійович.

Оцінювання робіт учасників ІІІ етапу олімпіади

Для оцінювання робіт використовується система, у якій кожна задача оцінюється цілим числом балів від 0 до 7. Це відповідає практиці роботи журі ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики, журі міжнародних та інших математичних олімпіад у світі.

В цілому за правильно розв’язану задачу виставляється оцінка від 5 до 7 балів.

7 балів – повне та бездоганне розв’язання задачі.

5–6 балів – розв’язання містить незначні недоліки, похибки, неточності тощо.

3 або 4 бали - якщо задача розв’язана наполовину,в залежності від просування до повного розв’язання.

1–2 бали виставляється при незначному, але коректному просуванні в напрямі правильного розв’язання.

0 балів – відсутні коректні та змістовні просування в напрямі правильного розв’язання задачі.

За нерозв’язану задачу може бути виставлена оцінка від 0 до 2 балів.

Під час оцінювання олімпіадних робіт не враховується раціональність або нераціональність розв’язань, а також обсяг написаного.

Для здійснення якісної неупередженої перевірки завдань журі розробляє єдині критерії оцінювання до кожної задачі з урахуванням різних способів розв’язання завдань учасниками олімпіади. У критеріях оцінювання повинні бути відображені всі кроки (просування) розв’язування кожної задачі. Окремо можна зазначити кроки розв’язання, які не оцінювались (наприклад, правильний рисунок до задачі, розгляд тривіального випадку тощо).

Журі перевіряє тільки завдання, що записані у чистовик учасника олімпіади. Чернетка членами журі не розглядається. Як виключення, журі може звернутися до чернетки, де розглянуто окремі випадки або проведено доведення якогось твердження, а у чистовику вказано посилання на чернетку. В останньому випадку, за неналежне оформлення розв’язання, журі може прийняти окреме рішення щодо зниження загального балу за виконання відповідного завдання.

Журі має забезпечити застосування однакових критеріїв до всіх робіт.

По завершенні перевірки робіт, розроблені критерії разом з результатами, повинні бути доступні усім учасникам олімпіади. На їх основі проводиться апеляція.

Науково-методичне забезпечення ІІІ етапу олімпіади

Під час складання завдань ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики враховується тематика та формат завдань ІІІ та IV етапів олімпіади попередніх років, опублікованих у посібниках:

 1. Лейфура В. М., Мітельман І. М., Радченко В. М., Ясінський В. А. Математичні олімпіади школярів України: 1991–2000 рр. — Київ: Техніка, 2003. — 541 с.

 2. Лейфура В. М., Мітельман І. М., Радченко В. М., Ясінський В. А. Математичні олімпіади школярів України: 2001–2006 рр. — Львів: Каменяр, 2008. — 348 с.

 3. Математичні олімпіадні змагання школярів. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 224с.

 4. Математичні олімпіадні змагання школярів України. 2006–2007. Анікушин А.В., Арман А.Р. та ін – К.: Літера, 2008 – 135с.

 5. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2007–2008 та 2008–2009 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Львів: Каменяр, 2010. — 549 с. 1. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2009–2010 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 320 с.

 2. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2010–2011 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 368 с.

 3. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2011–2012 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2013. — 416 с.

 4. Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2012–2013 (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2014. — 401 с.

 5. Українські математичні олімпіади. Довідник. В.А.Вишенський, О.Г.Ганюшкін та ін. – К.: Вища школа, 1993. – 415с.

 6. Київські математичні олімпіади 1984–1993 рр. Збірник задач. В.А.Вишенський, М.В.Карташов та ін. – К.: Либідь, 1993. – 144с.

 7. Київські міські математичні олімпіади 2003–2011 рр. (за ред. Б. В. Рубльова). — Харків: Гімназія, 2011. — 192 с.

Також пропонується користуватися такими Інтернет-джерелами:

 1. www.matholymp.com.ua – сайт київських та всеукраїнських олімпіад та турнірів з математики, де можна знайти тексти завдань, результати та умови проведення математичних змагань, що проходили в Україні протягом останніх двох років

 2. http://imo-official.org – сайт міжнародних олімпіад з математики

Подання звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади

Звіти про проведення ІІІ етапу разом із текстами завдань ІІІ етапу з розв’язаннями та заявки на участь команд у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики слід подати до 5 березня 2015 року на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (відділ по роботі з обдарованою молоддю та проведенню масових заходів). Форма цих документів визначається додатками 1 і 2 до Положення .

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Методичні рекомендації
«Графік проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році», якими повинні керуватися оргкомітети...

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій відбудеться 26 грудня 2015 року

Методичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської...
Кротова І. В., методист Центру методичної та аналітичної роботи квнз «Харківська академія неперервної освіти»

Методичні рекомендації щодо проведення IІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій є стимулювання творчого самовдосконалення учнів, зацікавлення їх у...

Методичні рекомендації щодо проведення І іі етапів Всеукраїнської...
Навчально-методична лабораторія гуманітарних дисциплін кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської...
Комплект олімпіадних завдань складений відповідно до діючих навчальних програм за попередні роки навчання та охоплює вивчений учнями...

Організаційно-методичний супровід другого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики
Ного управління освіти І науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 24. 09. 12 №770/0/212-12 та наказом доіппо від 27....

Методичні рекомендації до проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської...
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького нту

Методичні рекомендації щодо підготовки до IІ (районного/міського)...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 09. 2011 №1099, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17. 11....

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських...
У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію. Завдання оцінюються у різну кількість балів, але загальна сума у кожному...

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання 2015-2016 н р
Сутність технологічної операції полягає у відокремленні частин матеріалу для надання заготовці потрібної форми І заданих розмірів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт