Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нака з

Нака з


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ
Н А К А З
12.03.2014 № 83

Про порядок організованого закінчення

2013/2014 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів

4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів

міста Ізюма Харківської області

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2014 № 1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році», наказу Департамента науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.03.2014 № 109 «Про порядок організованого закінчення 2013/2014 навчального року та проведення

державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх

навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2013/2014 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

1.1. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2013/2014 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Травень-червень 2014 року

1.2. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Травень-червень 2014 року

1.3. Забезпечити повне та якісне виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

До 18.06.2014

1.4. Затвердити розклад проведення державної підсумкової атестації учнів
4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування в період з 13 по 22 травня із української мови та читання і математики.

До 25.04.2014

1.5. Забезпечити своєчасне та об’єктивне виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови (мова та читання) і математики. Під час річного оцінювання враховувати бали за державну підсумкову атестацію.

До 23.05.2014

1.6. Вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної

підсумкової атестації

1.7. Провести роз’яснювальну роботу з учнями та їх батьками із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, переможцями III й учасниками IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, переможцями II та учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 30.04.2014

1.8. Надати до відділу освіти Ізюмської міської ради:

1.8.1. Списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, за встановленою формою, яка розміщена в «Інформаційно-аналітичному забезпеченні ЗСО на 2014 рік» відділу освіти (додаток № ДПА-8), за станом здоров’я.

До 25.03.2014

1.8.2. Списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад та які братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою, яка розміщена в «Інформаційно-аналітичному забезпеченні ЗСО на 2014 рік» відділу освіти (додаток № ДПА-11) із відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 14.03.2014 – 11(12)-ті класи

До 15.04.2014 – 9-ті класи

1.9. Забезпечити дотримання порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 16.05.2014

1.10. Надати до відділу освіти замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 1, 2).

До 10.04.2014

1.11. Забезпечити в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 23.05.2014 – 11-ті класи

До 30.05.2014 – 1 – 10-ті класи

1.12. Провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

30.05.2014

1.13. Провести навчальні екскурсії та навчальну практику (якщо протягом року не проведено):

З 02.06.2014 по 05.06.2014 –

1 – 4 -ті класи

З 02.06.2014 по 13.06.2014 –

5 – 8-ий й 10-ті класи

1.14. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей із нагоди закінчення школи випускниками загальноосвітніх навчальних закладів.

31.05.2014 – 11-ті класи

18.06.2014 – 9-ті класи

1.15. Надати до відділу освіти (Сергієнко А.І.) інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2014 рік формами (додатки №№ СВ-2, СВ-3).

До 10.04.2014

1.16. Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

1.16.1. Учнів 3 (2) – 4-х класів.

До 24.05.2014

1.16.2. Учнів 5 – 10-х класів.

До 23.05.2014 – семестрове оцінювання

До 30.05.2014 – річне оцінювання

1.16.3. Учнів 11 (12)-х класів.

До 16.05.2014 -семестрове оцінювання

До 23.05.2014 – річне оцінювання

1.17. Директору Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Ізюсмької міської ради (Савченко Л.Г.):

1.17.1. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі школи.

Травень - червень 2014

1.17.2. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 16.05.2014

1.17.3. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації.

До 20.05.2014

1.17.4. Забезпечити надання до відділу освіти Ізюмської міської ради (Логвіну М.С.) замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 05.05.2014

1.18. Надати до відділу освіти Ізюмської міської ради інформацію про учнів, які навчалися за кордоном та не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою, яка розміщена в «Інформаційно-аналітичному забезпеченні ЗСО на 2014 рік» відділу освіти (додаток № ДПА-10).

До 25.04.2014
1.19. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів у такі терміни:

- 23 травня 2014 року – українська мова (переказ), у тому числі російська мова (переказ) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 27 травня 2014 року – профільний предмет (для учнів, які навчались у класах із профільним навчанням), історія України або математика (для учнів, які навчались у класах універсального профілю);

- 29 травня 2014 року – предмет за вибором (другий профільний предмет), у тому числі російська мова (переказ) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із навчанням мовами національних меншин.

1.20. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з таких предметів інваріантної складової робочих навчальних планів:

- 2 червня 2014 року – математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії);

- 5 (6) червня 2014 року – іноземна мова чи інший гуманітарний предмет інваріантної складової робочого навчального плану за вибором навчального закладу, у тому числі російська мова (диктант) для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з навчанням мовами національних меншин;

- 10 червня 2014 року – географія (письмово);

- 13 червня 2014 року – українська мова (диктант), у тому числі російська мова (диктант) для учнів (вихованців), які прибули із-за кордону і почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

- 16 червня 2014 року – біологія (письмово).

1.21. Забезпечити в повному обсязі посібниками відповідно до переліку обов’язкових збірників завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х класів у 2013/2014 навчальному році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 1844 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації».

До 30.04.2014

1.22. Надати до відділу освіти Ізюмської міської ради (Мартинову В.О.) на погодження розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х класів, 9-х класів за курс базової загальної середньої освіти та учнів 11(12)-х класів за курс повної загальної середньої освіти й на затвердження - склад державних атестаційних комісій із кожного предмета на електронному та паперовому носях (додаток 4) .

До 21.04.2014 – 4-ті класи

До 05.05.2014 – 11(12)-ті класи

До 12.05.2014 – 9-ті класи
1.23. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 23.05.2014 по 31.05.2014 –
11 (12) - ті класи

З 02.06.2014 по 18.06.2014 –
9 - ті класи

1.24. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв, але не пізніше ніж до початку нового 2014/2015 навчального року

1.25. Після завершення державної підсумкової атестації:

1.25.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 16.06.2014

1.25.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 29.05.2014

1.25.3. Надіслати до відділу освіти Ізюмської міської ради інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

29.05.2014

1.26. Забезпечити дотримання вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійснення відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 31.05.2014 – 11(12)-ті класи

До 18.06.2014 – 9-ті класи

1.27. Забезпечити об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 31.05.2014 – 11(12)-ті класи

До 18.06.2014 – 9-ті класи

1.28. Провести роботу серед педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2014 року

1.29. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу освіти Ізюмської міської ради за встановленими формами, які розміщені в «Інформаційно-аналітичному забезпеченні ЗСО на 2014 рік» відділу освіти (додатки №№ ДПА-12-20).

До 23.05.2014 – 4-ті класи

До 18.06.2014 – 9-ті класи

До 30.05.2014 - 11(12)-ті класи

1.30. Надати до відділу освіти Ізюмської міської ради інформацію про організацію та підсумки проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 1-8 – х та 10-х класів на електронному та паперовому носях.

До 18.06.2014
2. Затвердити склад міських апеляційних комісій із предметів державної підсумкової атестації в навчальних закладах (додаток 3).

3. Головному спеціалісту відділу освіти (Мартинову В.О.):

3.1. Забезпечити збереження в сейфі виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11(12)-х класів та недоступність матеріалів для сторонніх осіб.

3.2. Отримати у Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та організувати видачу відповідальним особам від загальноосвтніх навчальних закладів матеріалів для проведення державної підсумкової атестації.

13.05.2014

3.3. Узяти на контроль роботу загальноосвітніх навчальних закладів із питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови (мова та читання) і математики.

До 23.05.2014

3.4. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту:

3.4.1. Списки учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації, за встановленою формою, яка розміщена у плані роботи Департаменту на 2014 рік (додаток № ДПА-8), за станом здоров’я.

До 01.04.2014

3.4.2. Списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад та які братимуть участь у них під час проведення державної підсумкової атестації, за встановленою у плані роботи Департаменту на 2014 рік формою (додаток № ДПА-11) із відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

До 20.03.2014 – 11(12)-ті класи

До 20.04.2014 – 9-ті класи

3.4.3. Замовлення на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової та повної загальної середньої освіти (додатки 1, 2).

До 15.04.2014

3.4.4. Інформацію про учнів, які навчалися за кордоном та не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою у плані роботи Департаменту на 2014 рік формою (додаток
№ ДПА-10).

До 01.05.2014

3.4.5. Інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

31.05.2014

3.5. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

3.5.1. Учнів 3 (2) – 4-х класів.

До 24.05.2014

3.5.2. Учнів 5 – 10-х класів.

До 23.05.2014– семестрове оцінювання
До 30.05.2014 – річне оцінювання

3.5.3. Учнів 11 (12)-х класів.

До 16.05.2014 - семестрове оцінювання

До 23.05.2014 – річне оцінювання

3.6. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 16.05.2014

3.7. Здійснити контроль за дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 31.05.2014 – 11(12)-ті класи

До 18.06.2014 – 9-ті класи

3.8. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 31.05.2014 – 11(12)-ті класи

До 18.06.2014 – 9-ті класи

3.9. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у плані роботи Департаменту на 2014 рік формами (додатки №№ ДПА-12-20).

До 25.05.2014 – 4-ті класи

До 23.06.2014 – 9-ті класи

До 03.06.2014 - 11(12)-ті класи

4. Провідному спеціалісту відділу освіти (Логвіну М.С.):

4.1. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 08.05.2014

4.2. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 17.06.2014

4.3. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2014
5. Головному спеціалісту відділу освіти (Мартинову В.О.) та завідувачу міським методичним кабінетом (Єзик Н.І.) провести нараду з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів.

До 10.04.2014

6. Завідувачу міським методичним кабінетом (Єзик Н.І.):

6.1. Довести до відома керівників закладів освіти міста методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11(12)-х класах із предметів, що визначені для атестації.

До 30.04.2013

6.2. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2014 рік формами (додатки №№ СВ-2, СВ-3).

До 15.04.2014

7. Установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2014 року

Котенко В.В.

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


Начальник відділу освіти Ю.І.Жувако
Мартинов, 2-21-14
З наказом відділу освіти від 12.03.2014 № 83 ознайомлені:

Котенко В.В.

Мартинов В.О.

Логвін М.С.

Єзик Н.І.

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

12.03.2014 № 83

Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів _____________ міста Ізюма№ з/п

Предмет


Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість  пакетів атестаційних матеріалів із розрахунку на клас

1.


Російська мова (диктант) для учнів, які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році

13 червня 2014 року


2.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ частина атестаційної роботи)

02 червня 2014 року3.

Математика (алгебра та геометрія; ІІІ та ІV частини атестаційної роботи) для учнів, які поглиблено вивчали предмет

02 червня 2014 року4.

Російська мова (диктант) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

10 червня 2014 рокуДиректор ЗНЗ П. І. Б.
Додаток 2

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

12.03.2014 № 83
Замовлення

на виготовлення матеріалів для проведення державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти учнів 11 (12)-х класів

загальноосвітніх навчальних закладів ______________ міста Ізюма№ з/п

Предмет

Дата проведення ДПА

Кількість учнів

Кількість пакетів з

атестаційними

матеріалами з розрахунку на клас

1.

Російська мова (переказ) для учнів, які прибули із-за кордону й почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році

23 травня 2014 року

2.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які навчалися у класах із профільним навчанням

27 травня 2014 року3.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу й геометрії) для учнів, які навчались у класах поглибленого вивчення предмета

27 травня 2014 року4.

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу й геометрії) для учнів, які вивчали предмет на академічному рівні

27 травня 2014 року5

Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) для учнів, які вивчали предмет на рівні стандарту (або на академічному рівні)

29 травня 2014 року6.

Російська мова (переказ) для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із російською мовою навчання

29 травня

2014 рокуДиректор ЗНЗ П. І. Б.
Додаток 3

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

12.03.2014 № 83

Склад міських апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації
Голова комісії – Котенко В.В., заступник начальника відділу освіти

Заступник голови комісії - Мартинов В.О., головний спеціаліст відділу освіти
Початкові класи:

Єзик Н.І. – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти, член комісії

Жигайло Р.І. –вчитель початкових класів ІЗОШ № 11, керівник міського МО вчителів 3-4-х класів, член комісії

Нич Т.Р. – заступник директора Гімназії № 1, керівник міського МО вчителів 1-2-х класів, член комісії

Бережна Н.В. - вчитель початкових класів ІЗОШ № 4, член комісії

Українська мова, українська література,

Ворушило Л.В. – вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 4, керівник міського МО, член комісії

Прихода Т.Д. – вчитель української мови та літератури Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Ставченко В.І. - вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 12, член комісії
Зарубіжна література, російська мова, світова література,

література (російська та світова), художня культура

Кириченко Т.І. - вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Данілова С.Г. –вчитель російської мови та зарубіжної літератури ІЗОШ № 4, член комісії

Сова Л.В.- вчитель російської мови та зарубіжної літератури ІЗОШ № 5, член комісії
Іноземні мови

Браженко І.О. – вчитель іноземної мови Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Гузенко І.О. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 11, член комісії

Кремльова В.І. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 6 член комісії

Сафронова Г.С.- вчитель іноземної мови ІЗОШ № 5, член комісії
Математика, фізика, астрономія, інформатика

Савченко Т.В. - методист методичного кабінету відділу освіти, член комісії

Гончар А.І. – вчитель математики Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Донник М.Г.. - вчитель математики ІЗОШ № 12, член комісії

Малик І.В. - вчитель математики ІЗОШ № 11, член комісії
Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство»,

«Людина і світ», «Основи філософії»

Ткачук А.Д. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Шафранек Р.П. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Скрипник М.С. – вчитель історії ІЗОШ № 4, член комісії
Біологія

Бойко І.В.. – вчитель біології ІЗОШ № 12, керівник міського МО, член комісії

Забірник О.В.– вчитель біології Ізюмської гімназії № 3, член комісії

Труфан Н.П. - вчитель біології ІЗОШ № 11, член комісії
Географія, основи економіки

Симонік Н.О. – вчитель географії Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Вербенко С.Б. – директора Ізюмської гімназії № 3, вчитель географії, член комісії

Луговець О.О. – вчитель географії ІЗОШ № 12, член комісії
Фізика

Маслак Л.П. – вчитель фізики ІЗОШ № 6, керівник міського МО, член комісії

Оніщенко В.А. – заступник директора ІЗОШ № 12, вчитель фізики, член комісії

Скрипник О.В. – вчитель фізики Ізюмської гімназії № 1, член комісії
Хімія

Яремко Т.С.. – вчитель хімії ІЗОШ № 6, керівник міського МО, член комісії

Волковой О.В. – вчитель хімії ІЗОШ № 4, член комісії

Чернятіна Т.Г. – вчитель хімії ІЗОШ № 12, член комісії
Фізична культура

Логвін М.С.- провідний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Пивовар О.М. – вчитель фізичної культури ІЗОШ № 5, керівник міського МО, член комісії

Ткачук О.С. – вчитель фізичної культури Ізюмської гімназії № 3, член комісії
Технології

Логвін М.С. – провідний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Горенко В.П.- директор МНВК, член комісії

Світонь Д.Ю.– вчитель інформатики МНВК, член комісії

Додаток 4

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

12.03.2014 № 83

Погоджую Затверджую

Начальник відділу освіти Директор ЗОШ № ______________ _____________ «___» ___________ 2014 «___» __________2014
Розклад

проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11(12)-х класів

(окремо за курс початкової школи, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти) __________________________________________________

(назва навчального закладу)

у 2013/2014 навчальному році


№ з/п

Дата проведення ДПА

Час початку ДПА

Клас, у якому проводиться ДПА

Назва предмета
Вик. відповідальний за організацію ДПА - заступник директора __________________(ПІБ)

(Підпис )

Затверджую

Начальник відділу освіти

Ізюмської міської ради

_____________________Ю.І.Жувако

«____» ____________ 2014 року
Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу за курс початкової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2013/2014 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісіїДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )
Затверджую

Начальник відділу освіти

Ізюмської міської ради

_____________________Ю.І.Жувако

«____» ____________ 2014 року
Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу за курс базової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2013/2014 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителіДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )
Затверджую

Начальник відділу освіти Ізюмської міської ради

______________Ю.І.Жувако

«____» ____________ 2014 року
Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12) класу за курс повної загальної середньої освіти

_________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2013/2014 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителіДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )

Мартинов, 2-21-14


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Нака з
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції

Нака з
Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики віл-інфекції у немовлят

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків

Нака з
З метою заохочення та відзначення працівників та колективів навчальних закладів освіти Червонозаводського району

Нака з
Днз, директорів та методистів бдют та дюсш у приміщенні актового залу Мостиської райдержадміністрації

Нака з
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів

Нака з
З метою поліпшення діловодства в університеті І у відповідності до чинних положень Міністерства освіти І науки України

Нака з
Затвердити Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт