Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наказ

Наказ


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ


14.04.2016 № 167
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Ізюму
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізюму, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити склад міських апеляційних комісій із предметів державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізюму (додаток 1).

  2. Заступнику начальника відділу освіти Ізюмської міської ради Котенко В.В.:

2.1. Забезпечити діяльність міських апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 05.05.2016 по 35.05.2016 – 11 (12) - ті класи

З 01.06.2016 по 13.06.2016 – 9 - ті класи

2.2. Установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти відділу освіти Мартинову В.О.:

3.1. Здійснити тематичну перевірку організованого закінчення навчального року в Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області та Ізюмській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області .

Червень 2016 року

3.2. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2016 рік формами (додатки №№ СВ-1, СВ-2, СВ-3).

До 15.04.2016

3.3. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2016 рік, затвердженого директором Департаменту 22.12.2015, формами (додатки №№ ДПА-9, ДПА-10).

До 15.06.2016

3.4. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2016 рік, затвердженого директором Департаменту 22.12.2015, формами (додатки №№ ДПА-12,13,14).

До 25.05.2016 – 4-ті класи

До 15.06.2016 – 9-ті класи

До 10.06.2016 – 11 (12)-ті класи

4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

4.1. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

До 01.07. 2016

4.2. Розробити та затвердити заходи щодо організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів.

До 20.04.2016

4.3. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 27.05.2016- 1 – 11 (12)-ті класи

4.4. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень-червень 2016 року

4.5. Здійснювати особистий контроль за повним та якісним виконанням Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392.

До 10.06.2016

4.6. Узяти на контроль питання своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови, літературного читання та математики.

Не пізніше ніж за 5днів до закінчення навчального року

4.7. Створити та погодити склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602 (додатки 3-5).

До 28.04.2016 – 4-ті класи

До 06.05.2016 – 11(12)-ті класи

До 18.05.2016 – 9-ті класи

4.8. Затвердити та надати до відділу освіти розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11(12)-х класів (додаток 2).

До 28.04.2016 – 4-ті класи

До 06.05.2016 – 11(12)-ті класи

До 18.05.2016 – 9-ті класи

4.9. За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїжджають на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

Квітень-червень 2016

4.10. Забезпечити дотримання порядку звільнення за станом здоров’я випускників 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 06.05.2016

4.11. Забезпечити дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

4.11.1. Учнів 2-х – 4-х класів.

Не пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року

4.11.2. Учнів 5 – 11(12)-х класів.

Не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових та з урахуванням часу на вирішення спірних питань

4.12. Забезпечити участь учнів 11-х класів старшої школи у зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах тестування:

- 05.05.2016 з української мови;

- 11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України.

4.13. Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 11-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

4.14. Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016

4.15. Організувати проведення у навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

4.16. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х,
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження відповідних заяв

4.17. Після завершення державної підсумкової атестації:

4.17.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

4.17.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

4.18. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу освіти Ізюмської міської ради (Мартинову В.О.) за встановленими відділом освіти у Інформаційно-аналітичному забезпеченні загальної середньої освіти на 2016 рік формами (додатки №№ ДПА-12,13,14).

До 25.05.2016 – 4-ті класи

До 15.06.2016 – 9-ті класи

До 06.06.2016 – 11 (12)-ті класи

4.19. Установити контроль за роботою педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2016 року

4.20. Наказом по навчальному закладу призначити відповідальних за об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації, за дотримання вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійснення відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 05.05.2016

4.21. Надіслати до відділу освіти Ізюмської міської ради (Мартинову В.О.) інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями за встановленими відділом освіти у Інформаційно-аналітичному забезпеченні загальної середньої освіти на 2016 рік формами (додатки №№ ДПА-9, ДПА-10).

До 13.06.2016

4.22. Вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації

4.23. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей із нагоди закінчення школи випускниками загальноосвітніх навчальних закладів.

09.06.2016- 9-ті класи

28-29.05.2016 – 11(12)-ті класи

4.24. Надати до відділу освіти (Мартинову В.О.) інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2016 рік формами (додатки №№ СВ-1,СВ-2, СВ-3).

До 15.04.2016

4.25. Забезпечити дотримання вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

Травень-червень 2016 року

4.26. Забезпечити об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

Травень-червень 2016 року

4.27. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково - дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 05.05.2016

4.28. Провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах.

27.05.2016
4.29. Погодити з відділом освіти особливості організації навчально-виховного процесу в 11 (12)-х класах під час підготовки та складання ДПА/ЗНО.

До 22.04.2016

4.30. Забезпечити організацію та проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів згідно з робочим навчальним планом навчального закладу.

5. Директору Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області (Савченко Л.Г.):

5.1. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітнього навчального закладу.

Травень - червень 2016 року

5.2. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 30.04.2016

5.3. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації.

До 30.04.2016

5.4. Створити умови для проведення атестації учнів заочних класів, які мають право пройти атестацію з усіх предметів, за місцем навчання за завданнями укладеними навчальним закладом.
Травень-червень 2016

6. Головному спеціалісту відділу освіти (Логвіну М.С.):

6.1. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 05.05.2016

6.2. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 08.06.2016

6.3. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 20.05.2016

7. Головному спеціалісту відділу освіти (Мартинову В.О.) та завідувачу міським методичним кабінетом (Савченко Т.В.) взяти участь у підготовці наради з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів.

До 22.04.2016

8. Завідувачу міським методичним кабінетом (Савченко Т.В.):

8.1. Довести до відома керівників закладів освіти міста методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11(12)-х класах із предметів, що визначені для атестації.

До 22.04.2016

8.2. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 22.04.2016

8.3. Надати керівникам загальноосвітніх навчальних закладів списки учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних.

До 05.05.2016

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.В.о. начальника відділу освіти О.П. Лесик

З наказом ознайомлений:

_________________Котенко В.В.

_________________Логвін М.С.

_________________Матринов В.О.

_________________Савченко Т.В.

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

від 14.04.2016 № 167
Склад міських апеляційних комісій

з предметів державної підсумкової атестації
Голова комісії – Котенко В.В., заступник начальника відділу освіти

Заступник голови комісії - Мартинов В.О., головний спеціаліст відділу освіти
Початкові класи:

Жигайло Р.І. –вчитель початкових класів ІЗОШ № 11, керівник міського МО вчителів 3-4-х класів, член комісії

Нич Т.Р. – заступник директора Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО вчителів 1-2-х класів, член комісії

Бережна Н.В. - вчитель початкових класів ІЗОШ № 4, член комісії
Українська мова, українська література,

Ворушило Л.В. – вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 4, керівник міського МО, член комісії

Липова О.О. – вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 6, член комісії

Ставченко В.І. - вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 12, член комісії
Зарубіжна література, російська мова, художня культура

Кириченко Т.І. - вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Данілова С.Г. –вчитель російської мови та зарубіжної літератури ІЗОШ № 4, член комісії

Дзюба Н.В.- вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ізюмської гімназії № 1, член комісії
Іноземні мови

Браженко І.О. – вчитель іноземної мови Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Гузенко І.О. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 11, член комісії

Кремльова В.І. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 6 член комісії

Свиридова Я.В.- заступник директора, вчитель іноземної мови Ізюмської гімназії № 3, член комісії
Математика, фізика, астрономія, інформатика

Савченко Т.В. - завідувач методичним кабінетом відділу освіти, член комісії

Гончар А.І. – вчитель математики Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Донник М.Г.. - вчитель математики ІЗОШ № 12, член комісії

Михальчук О.О.- вчитель математики ІЗОШ № 11, член комісії

Везденьова О.В. – вчитель фізики Ізюмської гімназії № 3, член комісії

Оніщенко В.А. – заступник директора ІЗОШ № 12, вчитель фізики, член комісії

Скрипник О.В. – вчитель фізики Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство»,

«Людина і світ», «Основи філософії»

Ткачук А.Д. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Юрчук Д.В. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Скрипник М.С. – вчитель історії ІЗОШ № 4, член комісії
Біологія

Бойко І.В.. – вчитель біології ІЗОШ № 12, керівник міського МО, член комісії

Хільчевська І.С.– вчитель біології Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Труфан Н.П. - вчитель біології ІЗОШ № 11, член комісії
Географія, основи економіки

Симонік Н.О. – вчитель географії Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Вербенко С.Б. – директора Ізюмської гімназії № 3, вчитель географії, член комісії

Луговець О.О. – вчитель географії ІЗОШ № 12, член комісії
Хімія

Яремко Т.С.. – вчитель хімії ІЗОШ № 6, керівник міського МО, член комісії

Волковой О.В. – вчитель хімії Ізюмської гімназії № , член комісії

Чернятіна Т.Г. – вчитель хімії ІЗОШ № 12, член комісії
Фізична культура

Логвін М.С.- провідний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Пивовар О.М. – вчитель фізичної культури ІЗОШ № 5, керівник міського МО, член комісії

Ткачук О.С. – вчитель фізичної культури Ізюмської гімназії № 3, член комісії
Технології

Логвін М.С. – головний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Горенко В.П.- директор МНВК, член комісії

Бурлай Я.А.– вчитель інформатики Ізюмської гімназії № 3, член комісії

Додаток 2

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

від 14.04.2016 № 167
Затверджую

Директор ЗНЗ № ______________

____________________________

«___» __________2016
Розклад

проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11(12)-х класів

(окремо за курс початкової школи, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти) __________________________________________________

(назва навчального закладу)

у 2015/2016 навчальному році


№ з/п

Дата проведення ДПА

Час початку ДПА

Клас, у якому проводиться ДПА

Назва предмета

Вик. відповідальний за організацію ДПА,

заступник директора __________________(ПІБ)

(Підпис )

Додаток 3

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

від 14.04.2016 № 167
Погоджую Затверджую

В.о. начальника відділу освіти Директор ЗНЗ № ______________

Ізюмської міської ради __________________ПІБ

( підпис )

_____________________О.П. Лесик

«____» ____________ 2016 року «___» ___________ 2016

Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу за курс початкової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2015/2016 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісіїДодаток 4

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

від 14.04.2016 № 167

Погоджую Затверджую

В.о. начальника відділу освіти Директор ЗНЗ № ______________

Ізюмської міської ради __________________ПІБ

( підпис )

_____________________О.П. Лесик

«____» ____________ 2016 року «___» ___________ 2016


Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу за курс базової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2015/2016 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителі


Додаток 5

до наказу відділу освіти

Ізюмської міської ради

від 14.04.2016 № 167
Погоджую Затверджую

В.о. начальника відділу освіти Директор ЗНЗ № ______________

Ізюмської міської ради __________________ПІБ

( підпис )

_____________________О.П. Лесик

«____» ____________ 2016 року «___» ___________ 2016

Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12) класу за курс повної загальної середньої освіти

_________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2015/2016 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителіМартинов, 2-21-14


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
...

Наказ
Директору Департаменту електроенергетики (Меженний С. Я.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства...

Інструкція зі статистики заробітної плати (Наказ Держкомстату від 13. 01. 2004 р. №5)
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286 (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Соціального педагога
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...

Наказ. Затверджено порядок зберігання та ведення реєстраційних справ...
Відповідно до вимог статей 3, 24 та 301 Закону України «Про нотаріат» та з метою удосконалення організації роботи щодо реєстрації...

1 Примірний наказ про призначення особи, відповідальної за ведення...
Примірний наказ про покладення організації діловодства та архіву на помічника приватного нотаріуса 28

Наказ
Державній адміністрації залізничного транспорту України (Костюк М. Д.) довести цей наказ до відома причетних працівників залізничного...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти І науки України від 18. 09. 2009 №873 "Про затвердження Умов прийому...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року №254 "Про...

Наказ
Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року n 254...

Огляд новин законодавства
Аткової звітності платників податків, Інструкція з підготовки І подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного...

Зі змінами наказ 16. 04. 2014 №270 Бронхіальна астма Адаптована клінічна...
Головний позаштатний спеціаліст моз україни (до 10. 12. 2012–Наказ моз україни №526-К) координатор груп спеціальності «Педіатрія»,...

Наказ
Ауки України від 24 липня 2001 року №533 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних...

До початку роботи
Правил пожежної безпеки для закладів, установ І організацій системи освіти України (Наказ Міністерства освіти України І гудпо мвс...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Щодо дати виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість...
Наказ №943), яким внесені зміни до наказу Мінфіну України від 11. 02. 2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу...

Наказ Міністерства охорони

Наказ Міністерства праці таБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт