Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора Харківської спеціалізованої школи

Звіт директора Харківської спеціалізованої школи

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗВІТ

директора Харківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 18

Харківської міської ради Харківської області

Стеценко Ірини Юріївни

про виконану роботу

у 2011-2012 навчальному році


ВСТУП

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю”, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості. На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 436 від 11.05.2011 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» упродовж червня цього року у загальноосвітніх навчальних закладах на загальних зборах педагогічних колективів за участю представників батьківських комітетів, рад навчальних закладів проводиться звітування керівників про виконану за рік роботу.

Моя діяльність як керівника школи здійснювалась у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Статуту ХСШ № 18 та була спрямована на виконання Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Закону України «Про національну програму інформатизації», Концепції профільного навчання в старшій школі, Постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, місцевих органів управління освітою, на реалізацію регіональних та районних програм, оптимізацію мережі і розвиток закладу, створення умов для навчання і виховання учнів, праці педагогічних працівників, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей та підлітків; виконання програми «Вчитель»; Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки; міської, районної та шкільної програм «Обдарована молодь», «Інформаційні і комунікаційні технології в освіті міста Харкові на 2009-2011 роки», Програми розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки, Програм розвитку матеріально-технічної бази; програми «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки; шкільної програми «Здоров’я – найцінніший скарб».

Протягом навчального року здійснювався контроль та створювалися умови для виконання робочого навчального плану школи на 2011-2012 навчальний рік, річного плану роботи школи на 2011-2012 навчальний рік та Програми розвитку школи.

Основна мета діяльності у 2011-2012 н.р:

 • Створення умов для навчання талановитої, обдарованої молоді, залучення її до систематичної науково-дослідницької діяльності, пошукової та експериментальної роботи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в умовах спеціалізованої школи.

 • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів, комп’ютеризації, інформатизації та інтелектуалізації праці в сучасному суспільстві у зв’язку з посиленням конкуренції на ринках освітніх послуг.

 • Забезпечення функціонування та розвитку школи у 2011-2012 навчальному році, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

 • Реалізація основних ідей спеціалізованої підготовки у старшій школі.

 • Створення умов для вироблення єдиних вимог школи та сім’ї до учнів; допомога батькам у сімейному вихованні через систему педагогічного навчання і індивідуальної роботи; залучення батьків до організації позаурочної та позашкільної виховної роботи.

 • Через учнівське самоврядування сприяти виробленню в учнів навичок активно діяти, розв’язуючи найважливіші питання життя свого колективу.

 • Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Для реалізації поставленої мети були вирішенні наступні завдання.

Основні напрямки діяльності
Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

у навчальному закладі.
У 2011-2012 навчальному році ХСШ № 18 у школі навчалося 463 учнів у 18 класах, середня наповнюваність – 26 учнів (середня наповнюваність у районі – 25 учнів, по м. Харкову – 26 учнів).

Школа сьогодні  - це:

- 19 класів, у яких навчається 459 учні;

- 40 вчителів з високим рівнем професійної майстерності (спеціаліст вищої категорії - 16; спеціаліст першої категорії - 17, спеціаліст другої категорії - 4, спеціаліст -3 ; 10 вчителів мають педагогічне звання "учитель - методист", 4 - педагічне звання «старший учитель») 

       Структура ХСШ №18:

- спеціалізовані класи з поглибленим вивченням англійської мови - 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 5-Б, 6-Б, 7-Б (з 5-го класу - вивчення німецької мови як другої іноземної);

 - загальноосвітні класи - 5-А, 6-А, 7-А, 8-А , 8-Б, 9-А (у 8-А класі введено курс за вибором  «Основи споживчих знань»);

- профільні класи - 10-А, 11-А (універсальний профіль).

    Пріоритетний напрямок роботи школи - створення адаптивного особистісно орієнтованого освітнього простору, що забезпечує функції адаптації, реабілітації, соціалізації учнів. 

У школі плідно працюють  шкільне наукове товариство «Епсілон» ,  дитяча громадська організація «ЮНЕК»; з 2008 року видається шкільний журнал «Симфонія життя». Провести вільний час відповідно до своїх уподобань учні можуть у різноманітних гуртках. 

        Результативність (2011-2012 н.р.):

- ІІ рейтингове місце в районі за результатами участі у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН;

- ІІ рейтингове місце в районі за результатами участі у турнірах з базових дисциплін;

- ІІІ місце в міському конкурсі - захисті на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ».

         Традиційно учні школи беруть участь у міських та міжнародних  наукових конференціях, науково-технічних конференціях доуніверситетської молоді, наукових читаннях, започаткованих ХДПУ імені Г. С. Сковороди, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ „ХПІ”. Своїми досягненнями і результатами своєї наукової діяльності юні науковці діляться на сторінках Наукових збірників ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, НТУ „ХПІ”, професійних виданнях; анотації доповідей учнів і вчителів школи внесені до „Програми анотацій доповідей міжнародних наукових конференцій „Краєзнавство і учитель - 2009, 2010, 2011, 2012”.

        ХСШ №18 є базовою в районі з впровадження інноваційних технологій (технології особистісно орієнтованого уроку за І. Якиманською; технології розвитку критичного мислення; інтерактивних технологій навчання); базовою для слухачів курсів підвищення кваліфікації ХАНО. Розпочато роботу щодо участі в експерименті з ноосферної освіти.

Протягом 2011-2012 навчального року проводилася певна робота щодо набору учнів до 1-х та 10-х класів.

Навчальний рік

Клас

Кількість класів

Кількість учнів

2011-2012

1

2

44

10

1

26

2012-2013

1

2

41

10

1

29


Постійно контролюється облік учнів, особисто здійснюється прийом учнів до школи, а також відстежується рух учнів.

У 2011-2012 н. р. збережені штатні одиниці соціального педагога, всі адміністративні ставки, ставки гурткової роботи. Створені належні умови для роботи педагогічного колективу, соціального педагога . Створені умови для гурткової роботи.

Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

Проводилася певна робота щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст. ст. 6,18 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Головного управління освіти і науки від 27.01.2010 № 29 «Про вдосконалення роботи та посилення контролю за охопленням дітей і підлітків шкільного віку різними формами навчання», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 19.03.2010 № 48 «Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2010 році».

Проведено облік навчання дітей шкільного віку, які мешкають у мікрорайоні школи. Так, станом на 01.06.2012 р.:

 • всього дітей шкільного віку у мікрорайоні – 437;

 • навчається в ХСШ № 18 – 180 (з 463учнів школи);

 • дітей 5-річного віку – 18.

Виконувалися заплановані заходи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку.

З вересня 2011 року по 27 травня 2012 року на базі школи працювала «Школа майбутнього першокласника». Діти з задоволенням відвідували заняття у цій школі. Підготовка велася з таких предметів: українська мова та читання, математика, англійська мова. Діти, які відвідували «Школу майбутнього першокласника», за заявою батьків зараховані до навчання у 1 класів 2012-2013 навчального року.

У 2011-2012 навчальному році були забезпечені умови для якісного навчання учнів за індивідуальною формою навчання.

Навчальний рік

Кількість учнів

2011-2012

6

2012-2013

6


Педколективом здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи. Усі випускники 9-х та 11-х класів 2011- 2012 навчального року працевлаштовані. Із 28 випускників школи ІІ ступеня у поточному навчальному році продовжили навчання 28 учнів:

 • 10 клас ЗНЗ – 20 учнів,

 • технікуми - 5 учня,

 • ПТУ – 3 учнів.

Завдяки профорієнтаційній роботі, яка проводилась протягом навчального року, 28% від кількості випускників продовжили навчання в середніх навчальних закладах.

Дані таблиці свідчать про збільшення відсотка учнів, які продовжують навчання в 10-му класі нашої школи, і зменшення числа учнів, що обрали для подальшого навчання технікуми і ПТУ.

Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів

Навчальний рік

Усього випускників

Продовжують навчання в:

ЗНЗ

технікумах

ПТУ

2008-2009

-

-

-

-

2009-2010

77

35 – 45%

32 – 42%

10 – 13%

2010-2011

57

28 – 49%

22 – 39%

7 – 12%

2011-2012

28

20 – 72%

5 – 18%

3 – 10%

Із 38 випускників школи ІІІ ступеня у поточному навчальному році продовжили навчання 38 учнів:

 • ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 36 учнів,

 • ВНЗ І-ІІ р.а. – 2 учня.

Завдяки профорієнтаційній роботі, яка проводилась з випускниками школи протягом двох років, 93% від кількості випускників продовжили навчання в вищих навчальних закладах міста.

Школа забезпечена підручниками:

Початкова школа – 100%

Основна школа – 97%

Старша школа – 98%
Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

Виконання Програми

«Інформаційні і комунікаційні технології в освіті м. Харкова»
Колектив Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 бачить свою місію у виконанні соціального замовлення у створенні умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України – патріота своєї держави, який усвідомлює свою належність до сучасної світової цивілізації, чітко орієнтується в сучасних реаліях і перспективах, соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті.

При викладанні вчителі іноземних мов використовують учбові комплекси видавництва Великої Британії і тісно співпрацюють з товариством “Українсько-Британський розвиток” у м. Харкові.

Діяльність школи спрямована також на створення умов щодо спілкування учнів школи з носіями мов (англійської, німецької), які викладаються у школі, з метою підготовки випускників до навчання у вищих навчальних закладах на факультетах з іноземної мови та факультетах, де використовується іноземна мова. Зараз в школі спеціалізованими є тільки класи з 1по 8,тому ще зарано говорити про випускників саме спеціалізованої школи.

Так у 2008-2009 навчальному році була підписана угода про співпрацю з обласною молодіжною громадською організацією «АЙСЕК в Харкові». На базі школи було проведено 15 спільних семінарів. Учні школи мали можливість спілкуватися з волонтерами з Великої Британії, Румунії, Грузії, Угорщини, Німеччини, Туреччини. Учні старших класів отримали сертифікати міжнародного зразка.

Враховуючи сучасні методики викладання та інформаційну обізнаність учнів, у школі створені належні умови для занять в комп’ютерному класі не тільки з інформатики, а й з іноземної мови, історії, географії, світової літератури, математики, фізики та астрономії.

Учні школи брали участь в Інтернет-олімпіадах, вчителі – в Інтернет-конференціях, активізувалася робота шкільної бібліотеки в мережі Інтернет. Колектив школи брав участь у районному та міському конкурсі «Шкільний інформаційний світ».

Створена творча група по заповненню сайту Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 18 Харківської міської ради Харківської області на 2012-2013 навчальний рік,який можна знайти в мережі Інтернет.

Соціальний захист та робота щодо збереження

і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Протягом року проводилася діагностика стану психічного та фізичного здоров'я дітей. Були створені належні умови для проведення профілактичних медичних оглядів учнів, результати яких були доведені мною на загальних батьківських зборах:

08.04.12 р. – початкова школа;

11.04.12 р. – 5-6 класи;

13.04.12 р. – 7-8 класи;

14.04.21 р. – 9-10 класи.
Моніторинг за результатами проведення поглиблених медичних оглядів учнів


№ з/п

Загальні параметри

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1.

Всього учнів по школі

509

453

463

2.

З них охоплені медичним оглядом

496

438

411

3.

Виявлено практично здорових

210

205

205

4.

Основна група

486

432

437

5.

Підготовча група

6

9

9

6.

Спеціальна група

6

6

6

7.

Звільнені

11

6

11


Моніторинг за основними групами захворювань


1.

Ортопедична патологія

31- 6,09%

35- 7,7%

48- 12,4%

2.

Зорова патологія

70-13,75%

60-13,2%

24-5,4%

3.

ЛОР- захворювання (слух)

20-3,92%

16-3,9%

18-3,4%

4.

Неврологічна патологія

31-6,09%

34-7,4%

26-6,8%

5.

Захворювання органів травлення

40-7,85%

35-7,7%

28-7,3%

6.

Серцево-судинні захворювання

28-5,5%

28-6,2%

32-8,3%Порівняльний аналіз захворюваності дітей по паралелях (у відсотках)

Паралель

Відсоток хворих

2009-2010

2010-2011

2011-2012

1

38

32,8

9,5

2

50

38,4

53,1

3

43

51,9

38,8

4

60

52,1

50,9

5

52

59,5

48,1

6

68

52,8

26,5

7

70

67,7

51,2

8

-

72,2

70,7

9

60

-

61,4

10

90

69,6

-

11

71

81

77

Аналіз основних даних свідчить про те, що спостерігається тенденція зростання кількості учнів, які мають ортопедичну патологію та серцево-судинні захворювання. Позитивними змінами є зменшення відсотку учнів з зоровою патологією та захворюванням органів травлення.

Також аналіз даних за таблицею свідчить про зниження рівня захворюваності учнів маже по всіх паралелях, крім паралелі 2-х класів, де у порівнянні з 2010-2011 навчальним роком показник збільшився маже на 15%.

Результатом інформаційно-просвітницької роботи серед батьків учнів стало проведення туберкулінодіагностики (за бажанням батьків) 306учням, що складає 66%.

Систематично проводиться робота щодо формування основ здорового способу життя, з пропаганди здорового способу життя, з профілактики шкідливих звичок, профілактики ВІЛ-СНІДу, попередження дитячого та професійного травматизму. Спільно з батьківським комітетом школи були організовані зустрічі батьків учнів школи зі спеціалістами соціальних служб щодо попередження наркоманії у підлітковому середовищі.

Протягом звітного періоду травм виробничого характеру не було.

Відбувся один випадок травмування учня школи під час навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчального року (під час уроку фізкультури).

Для забезпечення соціальної підтримки у школі працювала соціальний педагог. Забезпечено виконання Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закону України «Про охорону дитинства». Так у 2011-2012 навчальному році у школі навчалося 2 учнів, позбавлених батьківського піклування, у цьому році. Ці учні знаходяться під постійним адміністративно-педагогічним контролем.

Організація харчування школярів.

Робота з даного напрямку включала організаційні заходи, що здійснювалися протягом семестру, забезпечення контролю з боку адміністрації та Ради закладу за харчуванням учнів та нормативністю організації їх харчування (харчування учнів початкових класів, забезпечення молоком учнів 1-х класів, дітей пільгового контингенту, дієтичне харчування та інші питання).

З метою забезпечення виконання нормативних вимог з даного питання директором школи були видані такі накази: від 30.08.2011 р. „ Про організацію харчування учнів школи у 2011-2012 навчальному році”; від 03.01.2012 р. №7Про створення комісії для здійснення контролю за організацією харчування учнів та якістю готової їжі у 2011-2012 навчальному році”; від 03.01.2012 р. №12 „Про організацію харчування учнів у 2012 році”; від 04.01.2012 №12 „Про підсумки роботи з організації харчування учнів школи в І семестрі 2011-2012 навчального року”.

Також протягом року видавались накази про надання безкоштовного харчування для учнів1-4 класів і харчування молоком для учнів 1-х класів, які прибули до школи та про зняття безкоштовного харчування з учнів 1-4 класів, які вибули зі школи.

У закладі розроблені і виконуються заходи по виконанню шкільної Програми „Шкільне харчування на 2010-2014 роки”, наявні законодавчі та нормативні документи, які обліковуються, систематизуються та зберігаються згідно з переліком та номенклатурою справ. Адміністрацією школи ведеться моніторинг з питання охоплення та забезпечення учнів харчуванням.

Постачальником продуктів харчування і продовольчої сировини є КП «Комбінат дитячого харчування». Їдальня закладу матеріально-технічно забезпечена. Дотримуються вимоги безпеки: в наявності інструкція щодо миття посуду, для її миття використовуються необхідні мийні засоби. В наявності всі нормативно-технологічні документи.

Загальна кількість учнів, які одержують харчування в шкільній їдальні, станом на 05.05.2012 року – 453, з них:

 • учнів 1-4 класів -161, що становить 96% від загальної кількості учнів 1-4 класів (учень 2-А класу Бондаренко Владислав та учениця 3-Б класу Ватуня Ольга знаходиться на індивідуальному навчанні);

 • учнів 5-11 класів 292, що становить 96% (учні 5-11 класів Коваленко Генрієтта, Кононов Ігор, Асадулова Сабіна, Кітченко Сніжана навчаються за індивідуальною формою). 2 учні школи отримували безоплатне пільгове харчування за нормами, встановленими нормативно – правовими документами.Протягом року всі учні школи були забезпечені гарячим харчуванням, що свідчить плідну цілеспрямовану роботу педагогічного колективу школи з даного питання.

Медичними працівниками школи було складено списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування (всього по школі -34 особи). Кожен з цих учнів мав можливість одержувати дієтичне харчування у шкільній їдальні. У їдальні наявний список таких дітей, є позначки про медичний стіл харчування, рекомендований медичними працівниками, згідно з діагнозами учнів. Дієтичні блюда наявні у меню щоденно.

Охоплення учнів харчуванням у буфеті від загальної кількості складає 100%. Буфетна продукція різноманітна, відповідає нормам п.10 ДСанПіН 5.5.2.008-01, є безпечною для вживання і доброякісною. В її асортимент входять різноманітні соки в розфасовках. по 150 та 200 мл.

Контроль за харчуванням учнів здійснюють адміністрація закладу, медичні працівники та члени батьківських комітетів, а також комісія, до складу якої входять представники батьківської громадськості та вчителі. Перевірка проводилась 2 рази на рік, про що складено відповідні акти.

У журналі відгуків та пропозицій зроблено записи батьками учнів щодо якості та асортименту готової продукції їдальні. Слід зазначити, що обіди відповідають меню, асортимент готової та сирої продукції дозволяє забезпечити фізіологічні потреби дітей шкільного віку, шкільна їдальня забезпечена технологічним обладнанням, меблями та посудом у достатній кількості. З метою покращення якості харчування учнів проводиться «С»- вітамінізація готової продукції, переважно 3-х страв.

Учні 1 класів безкоштовно забезпечуються молоком. Всього щоденно отримують молоко 42 учні, що становить 100% від кількості учнів 1-х класів. Відмови батьків на харчування дітей молоком у поточному році не було.

Дотримуються санітарно – гігієнічні умови під час харчування молоком учнів 1-х класів у класних кімнатах.

У школі розроблено та затверджено графік харчування учнів у шкільній їдальні, дотримується режим харчування відповідно до р.10 ДСанПін 5.5.2.008-01. Під постійним контролем адміністрації школи перебуває питання чергування вчителів у їдальні під час прийому їжі дітьми.

Питання стану організації харчування учнів розглядалося на педагогічній раді (протокол від 31.08.2011 №8), нараді при директорі, на засіданні Ради школи, класних та загальношкільних батьківських зборах, про що записано у відповідних протоколах.

Разом з тим слід зазначити й недоліки:

 • послаблений контроль за бракеражем сирої та готової продукції;

 • послаблений контроль з боку класних керівників за харчуванням учнів;

 • не всі учні 1-4 класів, що зараховані до груп продовженого дня, отримували гарячі обіди за батьківські кошти.

У 2011-2012 н.р. безкоштовним харчуванням були забезпечені 100% учні початкових класів; організовано харчування учнів, які відвідують ГПД, 86,6% за батьківські кошти . Учні перших класів додатково отримували молоко.

Значна увага приділялася організації літнього оздоровлення та відпочинку учнів. У червні місяці працював шкільний табір відпочинку з денним перебуванням дітей «Сонячні промінці», у якому перебувало 190 учнів, з них: 4 учнів пільгових категорій (за бюджетні кошти).

Активно проводилася робота, спрямована на ознайомлення учнів школи з визначними місцями Харківської області, міст України, культурою та історією Європейських країн.

Так протягом 2011-2012 н.р. були здійснені екскурсії за тематикою відзначення 66-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

Здійснені подорожі та екскурсії з освітньою, навчально-виховною, науковою, розважальною та оздоровчою метою.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи, виконання Програми «Обдарована молодь»
Протягом 2011-2012 навчального року приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі. Виконувалися заходи, спрямовані на виявлення здібних, обдарованих і талановитих дітей для підтримки та розвитку їх творчих, розумових здібностей. Були створені умови для підготовки участі дітей у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Так, у 2011-2012 навчальному році учні школи взяли участь:


Назва конкурсу

Всього учасників

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Учасник

«Колосок»

127

93

51

-

4

«Патріот»

111

-

6

24

91

«Кенгуру»

335

111

156

4

69

«Левеня»

74

12

22

20

15

«Соняшник»

122

11

5

6

100

«Бобер»

52

12

7

-

33Протягом 2011-2012 навчального року збільшилася кількість гуртків та секцій:


Рік

Гуртки

Спортивні секції

Бюджет

Позабюджет

2010-2011

9

3

9

0

2011-2012

11

6

11

0Гуртковою роботою на базі школи охоплено – 41%, за межами школи – 27%, всього – 68%.

 • У 2011-2012 навчальному році оформлено стенд «Ми ними пишаємося», де висвітлюються результати в номінаціях: «Досягнення колективу та школи», «Кращий учень», «Кращий спортсмен», «Кращий учнівський колектив», «Перемоги в олімпіадах, конкурсах».


Робота щодо забезпечення навчального закладу

кваліфікованими педагогічними кадрами.
У 2011-2012 навчальному році школа була забезпечена 100% педагогічними кадрами.

Для вчителів створені належні умови для адаптації та реалізації професійних навичок, професійного зростання.

На початок 2011-2012 навчального року до роботи стали 40 вчителів, з них - 3 сумісники (дані про яких до таблиць не вносились).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до „Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої...

Б ібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області

Мірошниченко Олександр Вікторович
Учень 9 б класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №18 Харківської міської ради Харківської області

Звіт директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому сьогодні ми зібралися, щоб оцінити діяльність директора школи за 2017/2018 навчальний...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Комунальний заклад
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до «Правил конкурсного приймання до Харківської спеціа-лізованої...

Рішення конференції
Заслухавши та обговоривши звіт директора спеціалізованої школи Подшивалової Н. М. про роботу над створенням у навчальному закладі...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання...
Бірюкова К. В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Звіт директора школи на загальних зборах
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Висновки експертизи
Рецензенти: Токаренко Наталя Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

План роботи Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №73...
Найвищий відсоток якості знань у класах: 2-а-80 %, 2-б-74%, 2-в-68%, 3-в-60%, 4-в-64%, 5-б-41%, 11-б-58%. Найнижчий відсоток якості...

Звіт директора школи «Про роботу директора школи у 2011/2012 навчальному році»
Пропозиція: головою конференції обрати вчителя англійської мови, української мови та літератури Грищенко Ірину Володимирівну, секретарем...

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт директора Бурковецької зош І-ІІ ступенів
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт керівника
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт