Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення»

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення»

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет радіоелектроніки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ

«Якість та ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

для студентів усіх форм навчання напряму

7.05010302 – «Інженерія програмного забезпечення»
ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою ПЗ ЕОМ

Протокол №1 від 31.08.2010

Харків 2011

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Якість та тестування програмного забезпечення» для студентів усіх форм навчання напряму 7.05010302 – «Інженерія програмного забезпечення» (ІПЗ) /Упоряд. І.А. Ревенчук, Т.С. Ткачова  Харків: ХНУРЕ, 2010.  41 с.
Упорядники: І.А. Ревенчук

Т.С. Ткачова


Рецензент: С.П. Новоселов

Зміст

Зміст 5

Вступ 7

1 Створення тест плану для тестування програм 8

1.1Мета роботи 8

1.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 8

1.3Порядок виконання роботи 12

1.4Висновки 12

1.5Контрольні запитання та завдання 13

2Розробка тестових випадків (test case) 13

2.1Мета роботи 13

2.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 13

2.3Порядок виконання роботи 16

2.4Висновки 16

2.5Контрольні запитання та завдання 16

3техніка тест дизайну при розробці тестових випадків (Test Cases тест кейсів ) 16

3.1Мета роботи 16

3.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 16

3.3Порядок виконання роботи 22

3.4Висновки 22

3.5Контрольні запитання та завдання 23

4Розробка звітів про помилки/ дефекти (bug report) 23

4.1Мета роботи 23

4.2Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 23

4.3Порядок виконання роботи 25

4.4Висновки 25

4.5Контрольні питання 25

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 26

Додаток А

Форма тест плану 27

Тестовий план (Test Plan) 31

1 Вступ (Introduction) 31

1.1 Мета (Purpose) 31

1.2 Довідкова інформація (Background) 31

1.3 Галузь застосування (Scope) 31

1.4 Визначення проекту (Project Identification) 31

2 Вимоги до тестування (Requirements for Test) 31

3 Стратегія тестування (Test Strategy) 31

3.1 Типи тестування (Testing Types ) 32

3.1.1 Дані і БД Інтеграційне тестування (Data and Database Integrity Testing) 32

3.1.2 Функціональне тестування (Function Testing) 32

3.1.3 Бізнес-цикл тестування (Business Cycle Testing) 32

3.1.4 Тестування інтерфейсу користувача (User Interface Testing) 33

3.1.5 Тестування продуктивності (Performance Profiling ) 33

3.1.6 Завантажувальне тестування (Load Testing) 34

3.1.7 Стресове тестування (Stress Testing) 34

3.1.8 Навантажувальне тестування (Volume Testing) 35

3.1.9 Тестування безпеки і контролю доступу (Security and Access Control Testing) 35

3.1.10 Тестування відмовостійкості та відновлення (Failover and Recovery Testing) 36

3.1.11 Тестування конфігурації (Configuration Testing) 36

3.1.12 Тестування інсталяції (Installation Testing) 37

3.2 Інструменти (Tools) 37

4 Ресурси (Resources) 38

4.1 Ролі (Roles) 38

4.2 Система (System) 38

5 Етапи проекту (Project Milestones) 39

6 Кінцевий продукт (Deliverables) 39

6.1 Тестова модель (Test Model) 39

6.2 Тестовий журнал (Test Logs) 39

6.3 Звіти з дефектів (Defect Reports) 39

7 Додаток А Задачі проекту (Appendix A Project Tasks) 39

Додаток Б

Приклад оформлення титульного листа звіту з лабораторних робіт 41

В.1 Шаблон №1 тестового випадку 42

В.2 Шаблон №2 тестового випадку 43

Додаток Г

Шаблони і приклади звіту про помилки/дефекти (Bug Report) 44

Г.1 Шаблон звіту про помилку/дефект (Bug Report) 44

Г.2 Приклад створення звіту про помилку/дефект (Bug Report) 45  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Електротехніка в будівництві» для студентів денної...

Методичні вказівки до виконання лабораторнихробіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела світла»
Методичні вказівки містять теоретичні відомості та завдання до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Світлотехніка та джерела...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи комп’ютерної інженерії” для студентів спеціальності 123 „Комп’ютерна...

Методичні вказівки з дисципліни „
Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права на твір. Методичні вказівки з дисципліни: „Інтелектуальна власність”...

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної...
«автомобільний транспорт», 050502 – «інженерна механіка», 050503 – «машинобудування»

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійного вивчення дисципліни...
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Біоіндикація І біотестування» призначені для студентів магістрів спеціальності...

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Трудове право»
Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Трудове право» / укладач О. І. Кисельова. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право»
Методичні вказівки до написання курсових робіт із дисципліни «Господарське право» / укладач В. С. Шапіро. – Суми : Сумський державний...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з кредитного модуля...
...

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Контроль І ревізія" для студентів заочної форми навчання...

Методичні вказівки І завдання до виконання лабораторних робіт з курсу «проектне фінансування»
Зрозуміти принципи та правила заняття підприємництвом та володіння бізнесом в умовах ринкової економіки

Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного
Методичні вказівки до виконання організаційно-економічного розділу дипломних проектів та курсових робіт з дисципліни “Економіка І...

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «криміналістика»
Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни «Криміналістика» та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів, що навчаються...

Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з навчальної...
«Безпека інформаційних І комунікаційних систем», спеціальністю 17010101, 17010101

Методичні вказівки з вивчення дисципліни
Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Тренінг з бухгалтерського обліку” для студентів спеціальності “Облік І оподаткування” /...

Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика»
Методичні вказівки з дисципліни «Інформатика» призначені для студентів всіх форм навчання І напряму підготовки 050903Телекомунікації,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт