Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»

Сторінка1/3
  1   2   3
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ


Викладач загальноосвітніх

дисциплін

Предмет

Педагогічний стаж

Федорович Жанна Володимирівна

Світова література

26 років

Назва роботи:

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ»

Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня».

Коротка анотація: Дана методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку «Творча майстерня побудови знань.» Мета уроку полягає в тому, щоб допомогти учням самостійно відкрити нові знання і способи діяльності, виробляти навички пошуково-дослідницької роботи. На цьому уроці використовуються різні представлення теоретичного матеріалу. Впровадження технології «Творча майстерня» стверджує, що всі здатні до осягнення знань, виявити внутрішній світ і творчі здібності учня.

«Розглянуто»

на засіданні комісії викладачів

загальноосвітніх дисциплін

Протокол № від

Голова МК Ж.В. Федорович

Методична розробка

«МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ «ТВОРЧА МАЙСТЕРНЯ»

«Гріх бути байдужим

(за оповіданням Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»)».

Викладач: Федорович Ж.В.

Кременчук 2014
Хід уроку.

 1. Індукція……………………………………………………………… 3 хв.

 • Слово викладача

 • Створення емоційно – позитивної атмосфери

 • Презентація групи митців.

 1. Деконструкція…………………………………………………….. 10 хв.

 • Теоретичний матеріал

 • Творчий портрет

 • Презентація групи істориків

 1. Соціокунструкція…………………………………………………. 12 хв.

 • Робота з текстом оповідання

 • Бесіда з елементами міркування

 • Відповіді на запитання

 1. Соціалізація ………………………………………………………. 10 хв.

 • Робота творчими групами:

Визначення теми, проблематики

 • Представлення групами результатів роботи

 1. Розрив

 • Робота з таблицею, схемою

 • Активізація розумової діяльності: перегляд презентації «Стариган із крилами»

 1. Реконструкція ……………………………………………………… 2 хв.

 • Творча робота (міні проект; складання сенканів)

 1. Афішування…………………………………………………………..6 хв.

 • Інсайт

 • Творчі роботи учнів (прийом «П’ятихвилинка»)

 1. Рефлексія………………………………………...……………………2 хв.

 • Прийом «Коло думок»


Розгорнутий план уроку

Фах: кухар. кондитер

Група:

Тема: «Гріх бути байдужим» за оповіданням Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»

Тип уроку: сприймання художнього твору

Вид уроку: творча майстерня

Проблемне питання: «Чи потрібні людині крила?»

Методи і прийоми: робота творчими групами, «теоретичний мінімум», евристична бесіда, прийом «цитатна доріжка», інсайт, «п’ятихвилинка», медіа – форум (презентація творчих груп з коментуванням), фрагмент прес-конференції митця, прийом «Коло думок», вправа «Проба пера», аналіз рефлексної таблиці, прийом «Взаємооцінювання».

Мета уроку:

Навчання:

 • висвітлити основні стани творчого шляху Гарсіа Маркеса, показати своєрідність творчого методу митця;

 • проаналізувати новаторські принципи та прийоми фантастичної діяльності;

 • допомогти чуням збагнути ідею оповідання… поведінки персонажів, їхні характери;

 • з’ясувати особливості зображення людського суспільства у творі;

 • відпрацювати навички аналізу та оцінки художнього твору.

Розвиваюча:

 • розвивати навички дослідницької роботи, уміння аналізувати інформацію;

 • розвивати образне мислення учнів;

 • поглиблювати навики асоціативного мислення, вміння доводити свою думку;

 • розвивати креативність учнів, соціальну та комунікативну компетенції.

Виховна:

 • виховувати почуття милосердя, взаємодопомоги, тривогу за долю ближнього, доброту, душевну щирість, неприйняття корисливості, байдужості.

Очікувані результати:

Учні повинні знати:

 1. Зміст оповідання «Стариган із крилами».

 2. Філософську сутність поєднаного з фантастичним в оповіданні.

Учні повинні уміти:

 1. Аналізувати епічний твір.

 2. Характеризувати образи, визначити провідну ідею, проблеми.

Випереджальні завдання учням:

 1. Прочитати оповідання «Стариган із крилами».

 2. Групі теоретиків підготувати дослідницьке завдання «Магічний реалізм», повторити теорію літератури про терміни гротеск, іронія, сатира, сарказм, новела.

 3. Групі істориків: підготувати матеріал «Література Латинської Америки – нова яскрава сторінка у світовій культурі» та «Образ ангела у живопису».

 4. Групі практиків: підготувати опорно-логічін таблиці, схеми, презентації.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний екран, презентації, таблиці, оповідання «Стариган із крилами».

Міжпредметні зв’язки: географія, художня культура, філософія, літературознавство.

Епіграф:
«Треба прагнути бути людиною, незважаючи на всю жорстокість навколишнього світу, це можливо.»

О. ГенріII. Мета методичної розробки.

Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Завдання викладача полягає в тому, щоб молода людина під час роботи на уроці й позаурочний час усвідомила реалії, які її оточують, вміла знаходити шляхи розв’язування проблеми. Спілкуватися з учнями як з партнером, не опускатися на рівень дитини - мета освітніх інновацій, що запроваджуються останнім часом.

Я прагнула змінити практику своєї роботи, щоб сприяти активному навчанню учнів, їх саморозвитку і креативності, підвищенню інтересу до процесу навчання. Ставила за мету, щоб ліцеїсти не просто запам’ятовували навчальний матеріал, а досліджували, творили, вирішували, дебатували. Дослідження показують, що саме на активних заняттях учні засвоюють матеріали найбільш нових й з користю для себе. Тому що вони думають про те, що вивчають, застосовують це в ситуаціях реального життя, або для подальшого навчання можуть продовжувати вчитися самостійно.

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал технології розвивального навмання - «Творча майстерня побудови знань» як інноваційна технологія і її вплив на формування комунікативної компетенції учнів. Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Головне завдання технології «Творча майстерня побудови знань» - придбання знань про самого себе. Викладач на таких уроках стає Майстром, а це змінює його поведінку, цілі, тактику уроку.

Завдання викладача – майстра створити особливу емоційну атмосферу, яка сприятиме перетворенню учня в творця. Використовуючи особистий досвід учень робить відкриття в предметі. Він робить це сам, а викладач створює умови, каталізує процес пізнавання. Майстер направляє учнів на пошукові методи.

Ця технологія стверджує, що всі здатні до осягнення знань. Учень вільний у побудові своєї роботи. Результат роботи під час уроку – майстерні описують словами «зробив, відкрив, зрозумів, відчув, допоміг, створив, задумався, прочитаю, проаналізую».

Технологія допомагає учневі виявити свій внутрішні світ і творчі здібності. Дана технологія направлена на «занурення» учасників майстерні у процес пошуку, пізнання й самопізнання.

На даному уроці сприймання оповідання Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами», я поставила за мету проаналізувати новаторські принципи та прийоми фантастичної дійсності, з’ясувати особливості зображення людського суспільства у творі, окреслити коло основних проблем твору, розвивати в учнів комунікативну компетентність, креативність.

ІІІ. Методика проведення уроку із використанням

технологій творчої майстерні.

 1. Індукція

Методичний коментар. Індукція – прийом, який вводить учнів у проблемну ситуацію та викликає особистісне ставлення до предмету обговорення, позитивний емоційний настрій. Вимоги до етапу індукції:

 • Активізувати особистий досвід учнів;

 • Оригінальність, неочікуваність, емоційна привабливість;

 • Запропонований вибір варіантів вирішення завдання.

Вступне слово викладача.

Добра людина – криниця, наповнена золотом!

Добре серце – диво-квітка в саду життя!

Добре слово – ключ, яким відкривають серце!

Нехай саме серце - велике, добре й порядне – стане клюзом до початку нашої роботи.

Коментар. Перед початком уроку учнів має вразити неймовірна кількість паперових карток - афірмацій у формі сердечок – на партах, на дошці. Це забезпечить емоційний сплеск і налаштує учнів на міркування, що вкрай необхідно для успішного проведення уроку.

Установчо – мотиваційний етап «Емоції – нагору».

 1. Створення емоційно - позитивної атмосфери на уроці. (Викладач пропонує перевернути «сердечка», розміщені на учнівських партах. На них золоті слова про добро, милосердя, про життя, його сенс).


Презентація теми уроку та мотивація навчальної діяльності.

Очікувані результати.

Творчий портрет.

Викладач. На минулому уроці ми познайомилися з життям і творчістю колумбійського письменника і публіциста, лауреата Нобелівської премії (1982р.), одного із найяскравіших представників «магічного реалізму» Габріеля Гарсіа Маркеса. Вдома ви прочитали твір «Стариган із крилами», та не всім він зрозумілий. Ми спробуємо його зрозуміти, розібратися у порушених у ньому проблемах, збагнути всі підказки, які дав нам сам автор.

10 грудня 1982 року король Швеції Карл – Густав вручив колумбійському письменникові Габріелю Гарсіа Маркесу відзнаку Нобелівської премії «за романи й оповідання, в яких фантастичні й реалістичні елементи поєднані заради створення щедрого світу, в якому відбито життя й суперечності Латиноамериканського континенту». Особливості світобачення письменника виявилися у творі «Стариган із крилами», який увійшов до збірки «Незвичайна й сумна історія про довірливу Ерендиру та її жорстоку бабку» (1972р.).

Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб з’ясувати, про що цей твір, які проблеми автор підіймає в ньому, як їх вирішує, над чим заставляє задуматись читача.

Так, на перший погляд, здається, що це казка. Та казка ця серйозна, і не тільки для дітей, а й для дорослих. Чому, спитаєте ви? Та тому, що в цій казці автор піднімає проблеми, які хвилювали всіх людей в усі аси, хвилюють і сьогодні. Проблеми вічних людських цінностей: Добра, Милосердя, Співчуття, Любові.

У погоні за науковими і технічними досягненнями, за матеріальним добробутом, за високим рівнем цивілізації люди часто забувають про головні багатства на цій грішній землі – про моральні, духовні цінності, завдяки яким існує світ, про оті безкоштовні скарби людської душі які під тягарем життєвих негараздів люди часто гублять, втрачають, страждаючи від надмірного практицизму, самовдоволення, корисливості владолюбства… І тим самим штовхають світ у безодню…

Ось саме ці проблеми піднімає Г.Гарсіа Маркес у своєму невеликому, але глибоко філософському творі.
В ім’я добра –

супроти зла

Я в руки взяв перо сатири!

С. Олійник


Презентація «Ангел в живопису»

Хто такий ангел?

Що ви знаєте про ангелів?

А яким би ви намалювали ангела?

Відповіді учнів. (Показ малюнків учнів із зображенням ангела).

Викладач:

З дитинства багато хто чує це слово – ангел, янгол. Хтось читає молитву до ангела, якої навчила бабуся, комусь розповідають про ангела-охоронця. Ніхто з нас не бачив цих істот, але ми нібито не заперечуємо їхнього існування.

Згідно з древніми міфами, ангели – Божі посланці, Божі вісники. Вони прилітають до нас, щоб нагадати про необхідність морального очищення. Чи співпадає з нашим уявленням про ангелів, про те, якими вони є (розгляд фрагмента з «Сікстинської мадонни»), той опис ангела, який ми знаходимо в оповіданні? Чи знаходить ангел шанобливе ставлення до себе? Чому? Тому, що ангел не подібний до ангела? Чи причина криється в людях? Чого він прилітав до людей? – ось які питання сьогодні в центрі нашої уваги.

Історичний коментар:

Учень: Ангел – з грецької та єврейської мов означає «вісник», тобто той, хто несе божественну істину до людей. Коли десь падає зірка, кажуть, що то летить ангел. Ніхто не знає, куди він прямує. Але той, хто бачить його, - обраний. Згідно з давніми міфами. Ангели, Божі вісники, пов’язані з небесними планетами: Гавріїл – із Місяцем; Рафаїл – із Меркурієм; Михаїл – із Венерою. У цьому давня мрія людей про духовний зв'язок космосу і Землі. А «космос» у перекладі з грецької означає «порядок, устрій, краса, мир».

Запитання до групи:

Які ви знаєте легенди, міфи, прислів’я, приказки, в яких зустрічається образ крил як символ духовного піднесення людини, прагнення до високих ідеалів?

(Учні згадують легенду про Васильківських майстрів, давньогрецький міф «Дедал і Ікар», вірш Г.Гейне «Ангели» та інші, можливо, прислів’я. наприклад, «Сокіл шанує свої крила, а людина - ім’я» (японське прислів’я), «Слово, наче птах, народжується з крилами» (прислів’я народів Африки) та інші.

Одне з них – англійська народна мудрість – записане на дошці англійською мовою. Учні його читають і перекладають.

There are only two lasting bequest that we can give our children. One is roots and the other is wings.

Є тільки дві речі, які ми можемо дати у вічний спадок нашим дітям.

Перша – коріння,

Друга – крила.

Учень розповідає про міф про Дедала і Ікара.

Прийом «Цитатна доріжка».

Учень читає підготовлені крилаті вирази різних письменників про крила як символ духовного злету людини:
У щастя людського

Два рівних є крила:

Троянди й виноград,

Красиве і корисне.

М. Рильський
Отчего люди не летают как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица… Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела.

Антуан де Сент-Екзюпері
Я птицею бути хотів би малою,

Що з піснею завжди в простори летить.

Я б крила розправив, злетів би стрілою

й полинув би вільно в безмежну блакить.

Акакій Церетелі
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Методична розробка
Урок — це центр, навколо якого обертаються І до якого повертаються всі думки І дії викладача. Педагогіка рекомендує використовувати...

Методична розробка інтегрованого уроку інформатика+біологія викладачів: інформатики
Тема уроку: Електронні таблиці. Оцінка продуктів харчування. Складання добового меню в програмі Microsoft Excel

Уроку
Розробка циклу уроків з фізики з використанням елементів розвиваючого навчання

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури...
«Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» шедевр модерністської прози» представляє собою матеріали уроку-проекту, які дають можливість через...

Методична розробка інтегрованої лекції презентації з навчальних дисциплін...
Виробництво та популярність сучасних акордеонів та кнопкових акордеонів (баянів) в світі

План-конспект уроку з використанням ікт тема уроку
Тема уроку: «Переваги та недоліки у користуванні сучасними комунікативними технологіями». Проведення опитування та написання звіту...

Методична розробка уроку з історії України
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор

Урок природознавства, 4 клас використанням ікт та проектної технології Анотація
Одним з пріоритетним завданням галузі «Природознавство» є розвиток розумових здібностей учнів, пізнавальної активності та самостійності,...

Методична розробка уроку на тему
Основні поняття: «Галицька битва»,окупація, депортація, Греко-католицька церква, «Галицько-Волинське генерал-губернаторство»

Методична розробка уроку історії за темою: «Суспільно-політичний...
Видеофрагменті з художніх фільмів «Цирк», «Светлый путь», «Утомленные солнцем», «Член правительства»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт