Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дата складання доручення. Доручення

Дата складання доручення. Доручення


Зразок рекомендований


(В ОС може бути передана копія доручення,

завірена оригінальною печаткою організації, якій доручається проведення робіт)

Дата складання доручення.
Доручення


_______________________________________________________________________________,

(назва організації, яка надає уповноваження;

_______________________________________________________________________________,

адреса)

уповноважує___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації;

_______________________________________________________________________________,

адреса, код ЄДРПОУ)

в особі _________________________________________________________________________,

(посада, П.І.Б)

на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам __________________________

________________________________________________________________________________

(назва технічного регламенту)

продукції _______________________________________________________________________

(назва продукції)

серійного виробництва ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(назва виробника, адреса місця виготовлення продукції)

в тому числі проводити наступні дії:


  • подавати заявки на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (від імені уповноваженої особи);

  • оформлювати та подавати на реєстрацію (за підписом уповноваженої особи) та отримувати зареєстровані декларації відповідності продукції та їх посвідчені копії (при необхідності);

  • оформлювати та підписувати угоди (договори, контракти) на проведення робіт з оцінки відповідності продукції; проводити оплату за цими угодами;

  • надавати у відповідності з встановленими вимогами необхідну для проведення робіт з оцінки відповідності інформацію технічного та іншого характеру, в т.ч. в електронному вигляді;

  • надавати зразки продукції для випробувань та отримувати їх після завершення випробувань;

  • подавати запити та отримувати інформацію щодо процесу проведення робіт з оцінки відповідності продукції;

  • замовляти та отримувати оригінали та посвідчені копії (декларацій відповідності, сертифікатів типу тощо), а також протоколи випробувань (якщо це передбачено вибраною схемою-модулем оцінки відповідності) ;

  • вирішувати інші питання, що виникають в процесі виконання робіт з оцінки відповідності.


Додаткова інформація: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________.
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю.

Це Доручення дійсне впродовж одного (1) року з дати підписання.

_______________________________ ____________ __________________

(Посада повноважного представника (підпис) (ініціали, прізвище)

організаціїї, яка видала дане Доручення)
М.П.

Примітки: 1. Доручення можна надавати і в іншій (довільній) формі (якщо така наявна в Заявника).

2. Згідно Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (7094)

виробник - це:

фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа – ре-зидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодав-ства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, що відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України);

імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні).поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Договір доручення

Договір доручення

Жне доручення

Бюро приймає доручення Клієнта

П 0410001 латіжне доручення №
Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України (іфоо нсфху)

Довіреність
Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую

Затверджую
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна
Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,тзн, презентація Power Point

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

«04» січня 2011р. Номенклатура справ
Документи про освіту (накази, доручення, інструкції, рішення колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, рекомендації...

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт