Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нотаріус визначається спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

Нотаріус визначається спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно

Тетяна БОРИСОВА
НОТАРІУС ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ НА ЯКОГО ПОКЛАДАЮТЬСЯ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Розвинений ринок нерухомого майна є основою функціонування будь-якої економіки. Оптимізація обігу нерухомості є одним із головних завдань держави у сфері економічної політики. Провідне місце тут займає правове регулювання відносин, пов’язаних із державною реєстрацією прав на нерухоме майно. І тому сьогодні одним із питань, яке потребує нагального вирішення, є запровадження єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, що забезпечить належний захист прав фізичних та юридичних осіб на нерухоме майно.

З 01.01.2013 нотаріуси України набувають повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень як спеціальні суб’єкти, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. Такі зміни в повноваженнях нотаріусів України відбудуться на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно» від 04.07.2012 № 5037-VI, яким внесено зміни до Закону України «Про нотаріат», Закону Украї­ни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та до інших законодавчих актів.

Зокрема, Закон України «Про нотаріат» доповнено ст. 46-1, згідно з якою нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва має доступ та користується Державним реєстром речових прав на нерухоме майно. Нотаріус визначається спеціальним суб’єктом, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» і який має печатку такого реєстратора. Користування Державним реєстром речових прав на нерухоме майно здійснюється безпосередньо нотаріусом, який вчиняє відповідну нотаріальну дію. Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва здійснює пошук у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва, обтяження таких прав та за його результатами формує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який залишається у справі державної нотаріальної контори чи приватного нотаріуса.

Згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами, внесеними Законом України від 04.07.2012 № 5037-VI) з 01.01.2013 нотаріус як спеціальний суб’єкт буде здійснювати функції державного реєстратора, на якого покладаються обов’язки:

1) встановлювати відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема:

 • відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення (у випадках, встановлених законом);

 • відповідність повноважень особи, яка подає документи на державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

 • відповідність відомостей про нерухоме майно, наявних у Державному реєстрі прав та поданих документах;

 • наявність обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

 • наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення державної реєстрації виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав;

2) приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в державній реєстрації, про її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;

3) відкриває і закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні записи;

4) присвоює реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації;

5) надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє у її наданні у випадках, передбачених цим Законом;

6) у разі потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень;

7) під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 01.01.2013, запитує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили таку реєстрацію, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для реєстрації прав та їх обтяжень, якщо такі документи не були подані заявником або якщо документи, подані заявником, не містять передбачених цим Законом відомостей про правонабувача або про нерухоме майно. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, до яких надійшов запит, зобов’язані безоплатно в установленому законодавством порядку протягом трьох робочих днів надати державному реєстратору відповідну інформацію, зокрема щодо зареєстрованих речових прав на нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки;

8) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими нормативно-правовими актами.

Функції по веденню реєстраційних справ щодо об’єктів нерухомого майна та видача свідоцтв про право власності на нерухоме майно у випадках, встановлених ст. 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» покладено на орган державної реєстрації прав.

У зв’язку з передачею нотаріусам нових дуже відповідальних обов’язків — спеціальних суб’єктів, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, з 01.01.2013 для приватних нотаріусів змінюється мінімальний розмір страхової суми, що буде становити тисячу мінімальних розмірів заробітної плати. Таким чином, кожен приватний нотаріус зобов’язаний укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності на суму, яка буде залежати від розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013.

Уряд України на своєму засіданні 12.09.2012 схвалив проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», в якому на наступний рік передбачена мінімальна заробітна плата у таких розмірах: з 01.12.2012 — 1134 гривень, з 01.01.2013 — 1176 гривень, з 01.04.2013 — 1190 гривень, з 01.10.2013 — 1215 гривень та з 01.12.2013 — 1230 гривень (+8,5 %).

При укладанні договору страхування цивільно-правової відповідальності приватним нотаріусам також необхідно звертати увагу, що в договорі має бути передбачено можливість відшкодування заподіяної шкоди внаслідок як вчиненої нотаріальної дії, так і здійснення функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

З метою підвищення кваліфікації нотаріусів як спеціальних суб’єктів, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, а також помічників нотаріусів та консультантів державних нотаріальних контор Міністерство юстиції України своїм наказом від 03.09.2012 № 799/7 зобов’язало всіх нотаріусів України, помічників нотаріусів та консультантів державних нотаріальних контор у термін до 20.12.2012 вивчити законодавство щодо функцій спеціальних суб’єктів, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та пройти практичні навчання з питань державної реєстрації речових прав.

Безумовно, запровадження системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні забезпечить належний рівень захисту прав власності фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно, гарантованих Конституцією України, створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно буде здійснюватися за принципом «єдиного вікна», який полягає у тому, що в одному органі, а саме в нотаріальній конторі нотаріусом будуть реєструватися всі права та обтяження на нерухоме майно.

Новий підхід щодо побудови системи органів державної реєстрації є виваженим та ґрунтується на тому, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень — це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обмежень, що супроводжується внесенням даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Отже, державна реєстрація прав є виключно функцією держави. Держава, наділяючи нотаріусів повноваженнями спеціальних суб’єктів, які будуть здійснювати функції державного реєстратора, ще раз визнала престиж професії нотаріуса. Система нотаріату в Україні — це той уповноважений державою правовий інститут, який протягом багатьох років на високому рівні виконує покладені на нього функції. Вже немає необхідності доводити, що нотаріуси можуть і вміють працювати. Єдине, до чого слід сьогодні прагнути, — створення системи, яка була б зручною для громадян та юридичних осіб і правильною з точки зору ведення державного обліку відповідної інформації.

У вересні цього року вже розпочато практичні заняття нотаріусів з реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Перші заняття показали, що програмне забезпечення ще недосконале і не завжди підходить для виконання всіх необхідних операцій з реєстрації. На мою думку, нотаріуси повинні виявити проблемні питання в роботі з новим реєстром та надати свої пропозиції щодо удосконалення. Перед нотаріусами стоїть відповідальне завдання держави: за невеликий проміжок часу глибоко вивчити значний перелік нормативних актів та опанувати нову професію — реєстратор речових прав на нерухоме майно, щоб вчасно розпочав роботу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Нормативні акти, які регулюють питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:

 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV;

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11.02.2010 № 1878-VI;

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації» від 09.12.2011 № 4152-VI;

 • Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703;

 • Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 26.10.2011 № 1141;

 • Порядок складення та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, Порядок присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1117;

 • Порядок надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, Порядок надання органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, органу державної реєстрації прав доступу до перегляду кадастрових карт (планів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 118, яка набирає чинності одночасно із Законом України «Про державний земельний кадастр» 1 січня 2013 року;

 • Порядок доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції від 02.08.2011 № 1936а/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 11.08.2011 за № 963/19701;

 • Порядок доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції 24.11.2011 № 3380/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 24.11.2011 за № 1340/20078;

 • Порядок ведення архіву реєстраційних справ, затверджений наказом Міністерства юстиції 14.11.2011 № 3319/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 15.11.2011 за № 1299/20037;

 • Зразок печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, Опис печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, затверджені наказом Міністерства юстиції від 22.11.2011 № 3360/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22.11.2011 за № 1332/20070;

 • Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції 12.12.2011 № 3502/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12.12.2011 за № 1429/20167;

 • Форма відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній, Опис відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній, затверджені наказом Міністерства юстиції 12.12.2011 № 3503/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 12.12.2011 за № 1430/2016;

 • Форми рішень державного реєстратора прав на нерухоме майно та вимоги до їх оформлення, затверджені наказом Міністерства юстиції від 26.12.2011 № 3601/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27.12.2011 за № 1538/20276;

 • Порядок передачі документів між органами державної реєстрації прав, затверджений наказом Міністерства юстиції від 20.01.2012 № 111/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 26.01.2012 за № 118/20431;

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 17.04.2012 № 595/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.04.2012 за № 590/20903;

 • Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 05.09.2012 № 824;

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 06.07.2012 № 1014/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2012 за № 1150/21462;

 • Порядок ведення словників Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 06.07.2012 № 1014/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.2012 за № 1151/21463;

 • Наказ Міністерства юстиції України «Про підвищення кваліфікації нотаріусів, як спеціальних суб’єктів, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, а також помічників нотаріусів та консультантів державних нотаріальних контор» 03.09.2012 за № 799/7.

MEH № 6 2017 г. - -

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено наказ Городенківського районного управління юстиції Івано-Франківської області
Послуга: внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не...

Методичні рекомендації розроблені з метою належного виконання нотаріусами...
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та напрацювання єдиної практики щодо формування...

Зміни до іпотеки. Дії нотаріуса в спецрозділі Державного реєстру...

Наказ
Відповідно до пунктів 6, 7 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, пунктів 8, 9 Порядку надання витягів...

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо...
З питань у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів...

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно...

Приклади заповнення уточнюючих Декларацій з податку на нерухоме майно,...
Підприємство здійснює господарську діяльність у сфері надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна (код вед 68. 20),...

Міністерством юстиції винесено на громадське обговорення зміни до...
За словами Міністра юстиції Олександра Лавриновича, проект розроблено Міністерством юстиції за власною ініціативою з метою вдосконалення...

Мін’юст затвердив порядок ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно
Міністерство юстиції внесло зміни до Тимчасового порядку ведення Реєстру прав власності на нерухоме майно в редакції від 28 січня...

Найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та центру надання адміністративних послуг
Послуга: державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно

Наказ
...

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Невід’ємною складовою частиною Державного реєстру прав є база даних про реєстрацію заяв І запитів та реєстраційні справи

Методичні рекомендації щодо передачі нотаріусами реєстраційних справ,...
Порядку формування та зберігання реєстраційних справ (відповідно до ч. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав...

Дублікат. Видача дубліката документа про право власності на нерухоме...
Точки зору дублікат — документ, ідентичний похідному, що має такі самі юридичні наслідки, як І оригінал. Фактично видача дубліката...

Виявлені розбіжності у розрахунку податку на нерухомість підлягають виправленню
Розрахунок здійснюється на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Правова позиція
Щодо застосування норм діючого законодавства при передачі нотаріусами реєстраційних справ, документів, що були видані, оформлені...

Закон україни про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію...
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р.,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт