Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доручення

Доручення

__________

місце

дата

Доручення


_______________________________________________________________________________,

(назва організації, яка надає уповноваження; адреса)
уповноважує___________________________________________________________

____________________________________________________________________

(назва уповноваженої організації;

_______________________________________________________________________________,

адреса, код ЄДРПОУ)

в особі _________________________________________________________________________,

(посада, П.І.Б)

на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам __________________________

________________________________________________________________________________

(назва технічного регламенту)

продукції _______________________________________________________________________

(назва продукції)

серійного виробництва/партії __________________________________________________

(назва виробника, адреса місця виготовлення продукції)

в тому числі проводити наступні дії:

  • подавати заявки на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (від імені уповноваженої особи);

  • оформлювати та подавати (за підписом уповноваженої особи) декларації відповідності продукції або їх завірені копії (при необхідності);

  • оформлювати та підписувати угоди (договори, контракти) на проведення робіт з оцінки відповідності продукції; проводити оплату за цими угодами;

  • надавати у відповідності з встановленими вимогами необхідну для проведення робіт з оцінки відповідності інформацію технічного та іншого характеру, в т.ч. в електронному вигляді;

  • надавати зразки продукції для випробувань та отримувати їх після завершення випробувань;

  • подавати запити та отримувати інформацію щодо процесу проведення робіт з оцінки відповідності продукції;

  • замовляти та отримувати оригінали та копії (сертифікатів, тощо), а також протоколи випробувань (якщо це передбачено вибраною схемою-модулем оцінки відповідності) ;

  • вирішувати інші питання, що виникають в процесі виконання робіт з оцінки відповідності.


Додаткова інформація: ______________________________________________________

________________________________________________________________________________.
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю.

Це Доручення дійсне впродовж (до) _____________ з дати підписання.

_______________________________ ____________ __________________

(Посада повноважного представника (підпис) (ініціали, прізвище)

організаціїї, яка видала дане Доручення)

М.П.

Примітки: 1. Доручення можна надавати і в іншій (довільній) формі (якщо така наявна в Заявника).

2. Згідно Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

виробник - це:

фізична чи юридична особа - резидент України, яка є виготовлювачем продукції, або будь-яка інша особа – резидент України, яка заявляє про себе як про виготовлювача, розміщуючи на продукції відповідно до законодавства своє найменування, торговельну марку чи інше позначення, або особа - резидент України, що відновлює продукцію;

уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України);

імпортер продукції (у разі якщо виготовлювачем продукції є фізична чи юридична особа - нерезидент України, яка не має свого уповноваженого представника в Україні).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Доручення Доручення (довіреність)
Офіційне доручення укладається на спеціальному чи загальному бланку формату А4 або А5 (залежно від обсягу тексту) з обов'язковим...

Дата складання доручення. Доручення
Права, які надані уповноваженій організації в даному Дорученні обмежуються тільки наведеною вище діяльністю

Договір доручення

Жне доручення

Договір доручення

Бюро приймає доручення Клієнта

П 0410001 латіжне доручення №
Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України (іфоо нсфху)

Довіреність
Цивільного кодексу України, на підставі усного договору доручення з повіреним, дійсною довіреністю уповноважую

Затверджую
Накази, доручення, рішення колегії Департаменту науки І освіти Харківської обласної державної адміністрації (копії)

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок

Договір доручення
За цим Договором Повірений зобов'язується від Імені І за рахунок Довірителя безоплатно здійснити такі юридичні дії

Зразок довіреності на отримання пенсійного посвідчення (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договір №0000-0 (зразок)
Філія днвп «Об'єднання Комунар» ткф «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л. Л., що діє на підставі...

Зразок довіреності на подання заяви про реєстрацію шлюбу (*)
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Тема. Ділові папери. Доручення, офіційний лист, розписка. Мета: навчальна
Обладнання: допоміжні картки, дидактичні матеріали,тзн, презентація Power Point

Зразок заповнення платіжного доручення
Засвідчення документів, пов’язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності (документів комерційного характеру) з урахуванням...

«04» січня 2011р. Номенклатура справ
Документи про освіту (накази, доручення, інструкції, рішення колегії Головного управління освіти І науки облдержадміністрації, рекомендації...

Зразок довіреності на відкриття поточного рахунку однією фізичною...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з повіреним усного договору доручення, цією довіреністюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт