Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 Харківської міської ради» на 2013-2014 навчальний рік

План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №19 Харківської міської ради» на 2013-2014 навчальний рік

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Завідувач Начальник управління освіти комунального закладу адміністрації Дзержинського району

«Дошкільний навчальний заклад Харківської міської ради

(ясла-садок) № 19 _______________Ю.Г. Башкірова

Харківської міської ради» _________________2013р.

____________С.В.Свердленко

_____________2013р.

План роботи

комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 Харківської

міської ради»

на 2013-2014 навчальний рік
СХВАЛЕНО

педагогічною радою

КЗ «ДНЗ № 19»,

протокол № 1

від 30.08. 2013

Харків

2013
ЗМІСТ

Розділ I.

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 19 за 2012-2013 навчальний рік
1.1.

Інформаційна відомості………...…………………………….....

4

1.2.

Результати методичної роботи …………………...…..………..

6

1.3.

Результати навчально-виховного процесу……..…………...

8

1.4.

Результати управлінської діяльності…………..………………

11

1.5.

Результати роботи психологічної служби…..…………………

12

1.6.

Результати гурткової роботи………..………………………….

14

1.7.

Результати роботи з наступності із школою та батьками….....

15

1.8.

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу…....…………


16

1.9.

Результати охоплення дітей дошкільною освітою…………....

17

1.10.

Аналіз роботи з організація харчування……………………….

18

1.11.

Аналіз медичного обслуговування…………………………….

22

1.12.

Аналіз роботи з профілактики захворювань і оздоровлення дітей………………………………………………………………


24

1.13.

Аналіз адміністративно-господарської діяльності……………

27

1.14.

Аналіз роботи з питань соціального захисту дітей…………...

28

1.15.

Результати роботи з питань охорони праці……………………

29

1.16.

Аналіз соціально-економічного розвитку ДНЗ……………….

30

1.17.

Аналіз роботи щодо комп’ютеризації та інформації…………

31

1.18.

Пріоритетні завдання…………………………...………………

32

1.19.

Державні документи, якими буде керуватися КЗ «ДНЗ  19» в роботі…………………..…………………………...


32


Розділ II.

Методична робота з кадрами
2.1.

Підвищення рівня фахової майстерності педагогів…………..

34

2.2.

Педради………………………………………………………..…

43

2.3.

Робота творчої групи ……………………………………..…….

45


Розділ III.

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей..............

46


Розділ IV.

Організаційно-педагогічна робота
4.1.

Робота з батьками……..………………………………………...

48

4.2.

Взаємодія КЗ «ДНЗ № 19» із ЗОШ № 51………….….………

52

4.3.

Соціальний патронат сімей, діти яких не відвідують ДНЗ…..

56


Розділ V.

Робота методичного кабінету
5.1.

Організаційно-методична робота.…………………….………..

58

5.2.

Перспективний педагогічний досвід.…………………………..

61


Розділ VI.

Адміністративно-господарська діяльність
6.1.

План адміністративно-господарчої роботи…..………………..

62

6.2.

Виробничі наради………………………..……………………...

70

6.3.

Загальні збори коллективу…..………………………………….

71


РозділVII.

Додатки
7.1.

Медична робота……………………...………………………….

73

7.2.

Фізкультурно-оздоровча робота ……………………………….

81

7.3.

Графіки проведення свят та розваг…………...………………..

85

7.4.

План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу …………………….…………...


90

7.5.

Заходи щодо виконання програми «Комп’ютеризації та інформатизації закладів освіти».……………………………….


97

7.6.

Навчальний план……………………………….………………..

99
РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 19 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
1.1. Інформаційні відомості.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 19 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: 61103, м. Харків, пр. Перемоги, буд. 49.

Телефон: 3400652,

E-mail: dnz19kharkivosvita@mail.ru

Розпочав свою діяльність 20.10.2012Відомості

Показники

1

Мова навчання:

російська2

Кількість груп усього:

2

раннього віку

1

дошкільного віку

1

3

Режим роботи груп:
9 годин

1

12 годин

1

4

Кількість вихованців:

45

раннього віку

20

дошкільного віку

25

5

Кількість працівників усього:

15

педагогічний персонал

5

обслуговуючий персонал

10

6

Загальна площа будівлі

522,0 кв.м.

Площа земельної ділянки

0,297 Га

Наявність кабінету психолога

1

Наявність медичного кабінету

1

КЗ «ДНЗ № 19» повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 2 вихователя, 1музичний керівник, 1 практичний психолог. Всього: 5 педагогічних працівників.
Якісний склад педагогічного колективуз/п

П. І. Б.

педагогів

Посада

Освіта

Категорія

Педагогічний стаж

1

Свердленко С.В.

завідувач

вища

14 тарифний розряд

16 р.

2

Готвянська Р.М.

вихователь

вища

спеціаліст І категорії

25 р.

3

Конопльова А.А.

вихователь

сер.-спец.

9 тарифний розряд

25 р.

4

Сухіна Є.В.

муз.

керівник

сер.-спец.

9 тарифний розряд

2 р.

5

Буткевич Н.В.

пр. психолог

вища

9 тарифний розряд

3 р.

Фаховий рівень педагогів

1

1

3

спеціаліст вищої

категорії

спеціаліст І

категорії

спеціаліст
Освітній рівень педагогів
середня-спеціальна
вищаУпродовж 2012-2013 н.р. навчально-виховний процес був спрямований на вирішення основних завдання дошкільного навчального закладу :

 • Організація умов для збереження психофізичного здоров’я дошкільників через впровадження здоров'яформуючих і здоров'язбережувальних технологій;

 • Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку шляхом створення мовленнєвого розвивального середовища;

 • Розвиток творчих здібностей дітей через різні форми художньо- естетичної активності.

Робота колективу ДНЗ була організована відповідно Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
1.2. Результати методичної роботи.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2012-2013 н.р.

В кабінеті завідувача створено методичний куточок в якому були систематизовані фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, картотека інноваційних технологій. Одним із актуальних завдань у практиці роботи дошкільного навчального закладу № 19 є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення і відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей.

Протягом навчального року поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, зразки моделей планування організації освітнього процесу. Але недостатньо використовувались аудіо - та відеоматеріали, наочні та друковані посібники з сучасним використанням інтерактивних форм роботи з дітьми.

З метою реалізації головних завдань був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами:

- засідання педагогічної ради «Мовленнєвий розвиток дитини – джерело формування життєвої компетентності дошкільників» (лютий); «Шляхи різні, а успіх один: здоров’я дитини» (березень); «Результат роботи – життєва компетентність дошкільника» (травень). Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, презентації ідей, анкетування, інтерактивні методи тощо).

- проблемний семінар «Модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник її оновлення, передумова для розгортання творчих можливостей педагогів» допоміг педагогам поставити себе в принципово нові умови, для яких характерні відсутність жорсткої регламентної педагогічної діяльності, значне розширення інформаційного поля, модернізація соціальних функцій педагога, мобільність використання професійних якостей, створення психологічної атмосфери, стимулювання педагогічної творчості, активної участі педагогів в розробленні та опробуванні інноваційних програм з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій (ІК-технології); семінар-практикум «Пізнайки навколо нас» допоміг вихователям в створенні умов щодо організації експериментально-пошукової діяльності у природному довкіллі, поширив знання самих вихователів про природу Космосу, збагатив новими сучасними методами та прийомами роботи з дошкільнятами щодо формування валеологічної компетентності.

- колективні перегляди занять та режимних моментів, які завжди були ефективною формою методичної роботи. На високому методичному рівні були проведені заняття вихователями Готвянською Р.М. «Космічна подорож до далеких планет» (інтегроване заняття з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань), Конопльовою А.А. «Пальчики розважаються» (інтегроване заняття з пізнавального розвитку з пріоритетом мовленнєвих завдань), музичним керівником Сухіною Є.В. «Подорож в Країну Музики» (інтегроване заняття з художньо-естетичного розвитку дітей молодшого віку).

- консультації для вихователів: «Принцип особистісно-орієнтованої системи виховання за БП «Я у Світі», «Нові сучасні підходи до формування здоров’язберегаючої компетентності дитини» (вихователь Готвянська Р.М.), , «Створення предметно-ігрового середовища для дітей раннього віку» (вихователь Конопльова А.А.), які допомогли педагогам в навчально-виховній роботі.

Але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

 1. Наявність психологічного барєру деяких педагогів (внутрішня неготовність до змін, не бажання працювати по-новому).

 2. Недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів.

 3. Проблема недостатньої креативної готовності вихователя до впровадження педагогічних інновацій.

 4. Оформлення матеріалів до педрад, консультацій не завжди відповідало нормативним вимогам ведення ділової документації.

З метою підвищення професійно-педагогічної культури педагогів протягом навчального року вихователі відвідували районні методичні об’єднання та семінари- практикуми.

Треба відмітити, що усі педагоги закладу поглиблено працюють за різними напрямами, що позитивно впливає на навчально-виховний процес у групах та дозволяє вивчати досвід роботи педагогів.ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Готвянська Р.М.

Використання української народної творчості у роботі з дітьми

2

Конопльова А.А

Виховання самостійності у дітей дошкільного віку

3

Буткевич Н.В.

Формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку засобами дослідницько-експериментальної роботи.

4

Свердленко С.В.

Виховання компетентної особистості через емоційну культуру


З метою забезпечення активної участі і взаємодії родини та колективу ДНЗ щодо всебічного розвитку особистості дитини протягом навчального року плідно працювала творча група у складі керівника Буткевич Н.В, практичного психолога, вихователів Готвянської Р.М., Конопльвої А.А., музичного керівника Сухіної Є.В. Творча група зробила добірку матеріалів для проведення батьківських зборів, розробила рекомендації, анкети та тести для батьків з даного питання.

Практичний психолог Буткевич Н.В. прийняла участь у конкурсі журналу «Практичний психолог ДНЗ» в рубриці Підвищення кваліфікації педагогів, представила роботу «Розвиток навичок спілкування у дошкільників».

У наступному році слід посилити роботу щодо вивчення та впровадження досвіду роботи педагогів ДНЗ, розкривати їх творчій потенціал, вивчати та впроваджувати в практику роботи сучасні інновації.

1.3. Результативність навчально-виховного процесу

Відповідно до Базової програми «Я у Світі», Базового компоненту , на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2012/2013 навчальному році» в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.


Лінія розвитку

Мовленнєвий

Пізнавальний

Соціально-
моральний

Художньо-естетичний

Емоційно-ціннісний

Креативний

Термін оцінювання

І півріччя

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ІІ півріччя

9%

9%

13%

26%

26%

5%

Динаміка

+9

+9

+13

+26

+26%

+5%


Узагальнені результати обстеження у групі

дітей молодшого віку (3-4 р.ж.) у грудні 2012 р.

та у травні 2013р.

Результати обстеження групи дітей молодшого віку (4 р.ж.) № 2 (вихователь Готвянська Р.М.) виявили що за лініями розвитку «Мовленнєвий», «Соціально-моральний» та логіко-математичної діяльності намітилися зміни: діти приділяють більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, вихователі використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, приділяли увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей молодшого віку.

У лінії розвитку «Креативний» використовувати в роботі сучасні методи та прийоми, розвивати сенсорні аналізатори, елементи аналітичного та креативного мислення.

У лінії розвитку «Емоційно-ціннісний» розвивати вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими та однолітками, розвивати комунікативні здібності.

Для розвитку мовлення вихователям необхідно створювати розвивальне мовленнєве середовище, більш уваги приділяти розвитку діалогічного мовлення, вмінню спілкуватися з однолітками та дорослими.

З метою зміцнення фізичного та психічного здоров’я заохочувати до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Узагальнені результати обстеження у групі

раннього віку №1 (2-3 р.ж.) у грудні 2012 р.

та у травні 2013р.


За результатами оцінювання досягнень дітей раннього віку (2-3 р.ж.) можна зробити висновок, що діти групи № 1 (2-й рік життя), вихователь Конопльова А.А. в основному проявила позитивну динаміку змін: ступень сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс.

Але деяка кількість дітей відвідували садок несистематично, з великими перервами, часто хворіли або прийшли в ДНЗ не з початку навчального року і їх показники значно нижчі, ніж у решти дітей.

Були надані наступні рекомендації: активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми раннього віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню в дитині доступних віку мовленнєвих конструктів. Збагачувати словник зростаючої особистості за рахунок слів, пов’язаних зі сферами життєдіяльності - «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам».

Для створення стабільного психологічного клімату під час адаптації дітей вихователям використовувати картки адаптації, в яких відмічати зміни в поведінці дитини під час перебування в групі.

З метою підвищення пізнавального розвитку дітей поповнити сучасним різноманітним обладнанням групові предметно-ігрові середовища.

Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати культурно-гігієнічні навички, самостійність, основи культури поведінки. Головним напрямом в роботі вважати фізичний та психічний розвиток дитини. Більш уваги приділяти руховій активності протягом дня.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

З метою правової обізнаності вихователів закладу розглядались питання з цього напрямку на нарадах при завідувачі, батьківських зборах, при проведенні тематичних днів «Маленьким харків’янам про рідне місто», тематичних занять «Місто моєї мрії». Такі заходи сприяли більш якісному наданню правових знань вихованцям.

Слід зазначити, що недостатня увага приділяється інтеграції образотворчої діяльності дітей в інші сфери життєдіяльності. Вихователі не використовують образотворчі завдання на заняттях з розвитку мовлення, художньої літератури, математиці, під час самостійної художньої діяльності та прогулянок.

Основною діяльністю для дітей дошкільного віку залишилася ігрова діяльність. В усіх вікових групах особливе значення приділялось створенню предметно-ігрового середовища, яке сприяло соціалізації дитини, розвитку мислення, уяви, фантазії, дрібної моторики.

Значно покращено оснащення ігрових куточків груп раннього віку (ляльками, машинами, будівельним матеріалом, іграми з сенсорного виховання). Ця робота потребує продовження в цьому напрямку у групах дошкільного віку.
1.4. Результати управлінської діяльності

У дошкільному закладі існує система здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень: звіти, зрізи, інформації для розгляду на нарадах при завідувачі.

Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань БП «Я у Світі», на вивчення професійного рівня педагогів.

У квітні 2013 р. було проведено тематичне вивчення «Забезпечення комплексного підходу до розв’язання завдань збереження і зміцнення здоров’я дитини» (всі вікові групи).

В ході перевірки було виявлено, що рівень формування здорового способу життя у групах знаходиться на належному рівні. Колектив ДНЗ виконує все можливе для збереження та зміцнення здоров’я дітей. У роботі використовують матеріали, які зібрані у методичному куточку, з використанням інноваційних технологій.

Але перевіркою виявлено певні недоліки та надані рекомендації педагогам:

 • поповнити спортивні міні-куточки стандартним та нестандартним обладнанням; ( доріжки «Здоров’я», канати, шведські стінки, великі м’ячі.

 • використовувати у роботі з батьками нетрадиційні форми;

 • вихователям більше уваги приділяти ігровим сюжетним заняттям;

У травні 2013 року була проведена комплексна перевірка групи дітей раннього віку № 1 (2-й р.ж.), де працює вихователь Конопльова А.А. (освіта середня-спеціальна, педагогічний стаж 25 років).

За наслідками перевірки можна зробити висновок, що робота у групі дітей раннього віку № 1 проводиться на належному методичному piвнi.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

- продовжувати поповнювати ігровий матеріал з сенсорного розвитку та використовувати його для ігор дітей не тільки на занятті, а й повсякденному житті;

- більше уваги приділяти індивідуальному та диференційному підходам у роботі з дітьми раннього віку;

- у плануванні та проведенні роботи враховувати всі види роботи з розвитку мовлення як на заняттях так і в повсякденному житті дітей;

- приділяти достатньо уваги до організації рольових ігор у другу половину дня.

Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень та рекомендацій: звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформацій, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу. Але виконання деяких рішень осталося без контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів за Базовою програмою «Я у Світі». Результати перевірок показали, що треба урізноманітнити форми організації освітнього процесу та орієнтувати педагогів на повернення первинного значення слову «заняття», як цікавого, змістовного, корисного для розвитку дитини, організації особистісного буття, життєдіяльності дитини упродовж всього часу.

Особливу увагу було приділено вивченню професійної майстерності педагогів, самоосвітній діяльності педпрацівників.

Проте, потребує вдосконалення контроль за виконанням наказів, попередніх рішень та рекомендацій виробничих нарад, нарад при завідувачи, зборів.
1.5. Результати роботи психологічної служби

Упродовж 2012-2013 навчального року робота психологічної служби КЗ «ДНЗ № 19» проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Діагностична робота

 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи ризику».

 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.

 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Адаптаційний період 20 дітей пройшов успішно, 2 – тяжка адаптація. Аналіз адаптаційного періоду відбувався за критеріями: сон, апетит, гра, емоційний стан, спілкування з дорослими та дітьми.

Результати заносилися до протоколу спостереження адаптаційного періоду в групах раннього віку № 1 та в групі № 2 , аналізувалися та надавалися рекомендації батькам і вихователям.

Також в лютому була проведена діагностика відповідності розумового розвитку біологічному віку дітей 3-го року життя. Серед 17 дітей розумовий розвиток 1-єї дитини нижче за її біологічний вік. З нею впродовж року проводилися індивідуальні розвиваючі заняття. У всіх інших дітей розвиток відповідає віковим нормам, а в деяких навіть випереджає.

У лютому також була проведена діагностика відповідності розумового розвитку біологічному віку дітей 4-го та 5-го року життя. 6 дітей мають високий рівень розвитку і тільки одна дитина має середный рівень.

Впродовж 2012-2013 навчального року були проведені корекційно-розвивальні роботи з дітьми за програмами «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку», «Корекційно-розвивальна програма з психогімнастики у дитячому садку», «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку». Це сприяло створенню позитивного емоційного настрою, вихованню співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги у дошкільників, психокорекції проявів тривожності, агресії, невпевненості, імпульсивності у дітей; зняттю психоемоційного напруження; формуванню навичок соціальної адаптації через розвиток емоційно-вольової сфери у дітей раннього віку.

Проведена робота показала, що треба удосконалювати корекційно-розвивальну роботу, збільшити обсяг індивідуальної роботи.

У 2012-2013 н.р. практичним психологом належна увага приділялась консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

На початок 2012-2013н.р. було 6 дітей групи ризику. Впродовж року з дітьми проводилася робота в підгрупах та індивідуальна робота, яка сприяла підвищенню рівня розумової діяльності, поліпшенню комунікативних навиків з іншими дітьми, зменшенню агресивності та покращенню загального психологічного та емоційного стану. Всі ці діти потребують продовження корекційно-розвивальної роботи.
Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік, головними завданнями наступного навчального року є:

 1. Систематичне вивчення психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

 2. Виявлення дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

 3. Психологічний супровід навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

 4. Просвітницька робота серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);

 5. Спільна робота зі спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

 6. Надання консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

 7. Систематичне підвищення професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах,відвідувань бібліотеки; організаційно-методична робота.


1.6. Результати гурткової роботи
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка за наслідками вивчення стану організації харчування вихованців...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №31 Харківської міської ради», комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла...

Довідка про результати вивчення стану управлінської діяльності щодо...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №353 комбінованого типу Харківської міської ради»

«Розвиток зв ’ язного мовлення наймолодших дошкільників засобами фольклору» Автори-укладачі
Алексєєва Раїса Василівна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №82 комбінованого типу Харківської...

Формування основ патріотичного виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства
Христоєва Тетяна Миколаївна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №82 комбінованого типу Харківської...

Комунальний заклад «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 харківської міської ради»
Управління освіти адміністрації червонозаводського району харківської міської ради

Комунальний заклад „дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №373...
Комунальний заклад „дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №373 „паросток“ харківської міської

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №9 Харківської міської ради» та комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)...

Висновки експертизи
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №441 комбінованого типу Харківської міської ради»

Відділ освіти самарської районної у місті дніпропетровську ради
Просимо провести чергову державну атестацію Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №386 компенсуючого...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Дошкільний Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение
«Дошкільний «Дошкольное навчальний учебное заклад учреждение (ясла-садок) №279 (ясли-сад) №279 Харківської Харьковского городского...

Ко м мунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №119 Харківської міської ради», посилення персональної відповідальності працівників закладу...

Комунальний заклад «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №74...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
«Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №72 Харківської міської ради» у зазначений термін, заповнено відповідний протокол та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт