Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року

Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016» тур II: 2 лютого 31 березня 2017 року


Всеукраїнський конкурс «Кадровик року’2016»


тур II: 2 лютого - 31 березня 2017 року


Важливо! У формулярі з завданнями треба позначити правильні відповіді на тестові завдання (виділивши напівжирним шрифтом) або, наприклад, вказати: «ІІ тур. Номінація «Трудове законодавство», правильні відповіді — 1а), 2в), 3г). Потім повно й аргументовано описати варіант вирішення ситуації практичного завдання.

Чекаємо відповіді на електронну адресу: konkurs@kadrovik.ua (тема – «Кадровик року’2016»)

Будь ласка, уважно заповніть реєстраційні дані:

  1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

  2. Посада.

  3. Назва підприємства, установи, організації, в якій ви працюєте.

  4. Контактний телефон; e-mail.


Номінація

«ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
1. Працівниця має двох дітей віком до 15 років, перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. У березні 2016 року вона подала роботодавцеві заяву про звільнення в порядку переведення на інше підприємство та відповідне клопотання підприємства, до якого вона переводиться. Роботодавці досягли домовленості про переведення, а працівниця на новому підприємстві припинила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і стала до роботи. Чи має вона право на додаткову відпустку у 2016 році як жінка, що має двох дітей віком до 15 років, на цьому підприємстві?

а) має право за умови надання довідки про те, що на попередньому місці роботи грошова компенсація за цю відпустку їй не виплачувалася;

б) має право за умови, що у 2016 році на попередньому місці роботи вона не працювала під час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

в) має право за умови шести місяців безперервної роботи на цьому підприємстві;

г) не має права.
2. Працівник відповідно до графіка чергування, який затверджений роботодавцем та погоджений із профспілковим органом, залучений до чергування на підприємстві у вихідний день з 9.00 до 15.00. Чергування у вихідний день цьому працівникові можна компенсувати наданням:

а) відгулу на один робочий день;

б) відгулу, який дорівнює тривалості чергування;

в) іншого дня відпочинку;

г) компенсації у грошовій формі в подвійному розмірі за години чергування.

3. Працівник звільнений з роботи 11 січня 2017 року відповідно до пункту 3 статті 40 КЗпП. Наприкінці цього дня йому було видано належно оформлену трудову книжку, копію наказу про звільнення та проведено з ним розрахунок. 23 січня 2017 року працівник приніс листок непрацездатності, відкритий 11 січня 2017 року, і подав заяву про поновлення його на роботі у зв’язку зі звільненням у період тимчасової непрацездатності. Роботодавець:

а) повинен скасувати наказ про звільнення працівника, поновити його на роботі та оплатити листок непрацездатності;

б) повинен внести зміни до наказу про звільнення з роботи в частині зміни дати звільнення та оплатити працівникові листок непрацездатності;

в) має право відмовити працівникові в поновленні на роботі у зв’язку з тим, що листок непрацездатності відкритий після закінчення робочого часу;

г) повинен лише оплатити листок непрацездатності.

4. У закладі охорони здоров’я поліклінічного типу проведено атестацію робочих місць за списками виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Які з посад (робіт), що включені до штатного розпису закладу, не можуть бути віднесені до зазначеного пільгового переліку за назвою посади (роботи):

а) лікар-рентгенолог рентгенівського кабінету;

б) лікар-хірург;

в) газозварник господарського відділу;

г) молодша медична сестра з догляду за хворими рентгенівського кабінету.
5. Відповідно до законодавства роботодавець зобов’язаний надати працівникові органу державної влади інший день відпочинку, якщо той:

а) повертається зі службового відрядження у вихідний день;

б) повертається зі службового відрядження у вихідний день, або за бажанням працівника оплатити його у подвійному розмірі;

в) відбуває у службове відрядження у вихідний день;

г) відбуває у службове відрядження у вихідний день, або за бажанням працівника оплатити його у подвійному розмірі.

Практичне завдання
Опис ситуації
Власник ухвалив рішення про реорганізацію шляхом приєднання підприємства «Б» до підприємства «А» з подальшою оптимізацією його структури та скороченням чисельності працівників.

Завдання
Повно й аргументовано опишіть дії кадрової служби в указаній ситуації. Наведіть зразки документів, які при цьому мають бути оформлені, та відповідних записів у трудових книжках працівників.

Номінація

«КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО»
1. Працівника звільняють як такого, що не витримав випробування. Як правильно зробити запис у трудовій книжці?

а) «Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України»;

б) «Звільнений у зв’язку з незадовільними результатами випробування, ст. 28 КЗпП України»;

в) «Звільнений у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді, п. 2. ст. 40 КЗпП України»;

г) «Звільнений у зв’язку з установленням невідповідності займаній посаді протягом строку випробування, п. 11 ст. 40 КЗпП України».

2. Працівника попереджено про заплановане скорочення. Він хоче звільнитися раніше, оскільки через три дні повинен приступити до виконання обов’язків на новій роботі. Чи можна звільнити такого працівника за пунктом 1 статті 40 КЗпП до закінчення двомісячного строку попередження про звільнення?

а) ні, до закінчення двомісячного строку з дня попередження звільнення працівників з ініціативи роботодавця на підставі пункту 1 статті 40 КЗпП не допускається;

б) так, за наявності письмового прохання працівника. При цьому вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку не виплачується;

в) ні, у цьому разі працівник повинен звільнитися з інших підстав, а саме: за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), у зв’язку з переведенням на інше підприємство, в установу, організацію (п. 5 ст. 36 КЗпП), за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП);

г) так, за наявності письмового прохання працівника. При цьому виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку.

3. Під час прийняття на роботу працівник пред’явив трудову книжку з вкладишем. Чи потрібно реєструвати вкладиш у книзі обліку руху трудових книжок і вкладишів до них?

а) потрібно в тому ж самому порядку, що й трудову книжку, тобто під тим самим номером запису;

б) потрібно окремим рядком (одним рядком — саму трудову книжку, а другим — вкладиш);

в) ні, не потрібно, реєструються тільки вкладиші, які роботодавець видає працівникові;

г) ні, не потрібно, вкладиші не реєструються.

4. Працівник прийнятий на роботу 30 грудня 2016 року (п’ятниця) зі строком випробування два місяці. Коли закінчується строк випробування?

а) 28 лютого 2017 року;

б) 1 березня 2017 року;

в) 2 березня 2017 року;

г) 3 березня 2017 року.

5. Строк дії трудового договору закінчується 8 березня 2017 року (святковий день). Датою звільнення буде:
а) 7 березня 2017 року;

б) 8 березня 2017 року;

в) 9 березня 2017 року;

г) на розсуд роботодавця.


Практичне завдання
Опис ситуації
На новому місці роботи начальник відділу кадрів проаналізував штатний розпис і виявив, що найменування деяких посад на підприємстві не відповідають Національному класифікатору України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», а саме: у «Класифікаторі професій» нема професійних назв робіт «Економіст по збуту» та «Водій-механік». Ці посади з 2012 року обіймають працівники Петренко В. В. та Білий О. Г.
Завдання
Запропонуйте варіанти вирішення ситуації. Повно й аргументовано опишіть дії начальника відділу кадрів. Наведіть зразки документів, які при цьому мають бути оформлені, та відповідних записів у трудових книжках працівників.

Номінація

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»
1. Від яких чинників залежить вибір засобу масової інформації, щоб розмістити рекламне оголошення про вакансію?

а) наявності на ринку праці достатньої кількості потрібних фахівців;

б) адресності рекламного оголошення;

в) вимог до кандидатів на вакантну посаду;

г) вартості рекламної площі;

ґ) терміновості заповнення вакансії.

2. У який спосіб можна організувати навчання на робочому місці?

а) здобуття другої вищої освіти в університеті;

б) виконання обов’язків наставника для нових працівників, учнів, практикантів і стажерів;

в) навчання в тренінгових компаніях;

г) електронне (дистанційне) навчання;

ґ) вивчення фахової літератури;

д) підвищення на посаді;

е) виконання творчих, складних і відповідальних завдань;

є) участь у роботі фокус-груп.

3. Які з перелічених виплат належать до надбавок?

а) за високі досягнення в праці;

б) за інтенсивність праці;

в) за знання й використання в роботі іноземної мови;

г) за вислугу років;

ґ) за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

д) за звання;

е) за суміщення професій (посад);

є) за виконання особливо важливої чи термінової роботи;

ж) за роботу в нічний час;

з) за роботу у вихідні та святкові дні;

и) за високу професійну майстерність.

4. За якими складовими формулюють мету підприємства, підрозділів і працівників відповідно до системи збалансованих показників?

а) клієнтською;

б) виробничою;

в) внутрішніх процесів;

г) мотиваційною;

ґ) навчання та зростання;

д) корпоративною;

е) фінансовою;

є) технологічною;

ж) споживчою.

5. Які з перелічених показників характеризують результативність формування позитивного бренда роботодавця?

а) підвищення конкурентоспроможності компенсаційних пакетів;

б) поліпшення умов праці;

в) зменшення кількості конфліктів, претензій і скарг від працівників, невиходів на роботу без об’єктивних причин;

г) підвищення обороту з прийому;

ґ) збільшення кількості кандидатів, які відгукнулися на оголошення про наявні на підприємстві вакансії;

д) зменшення фінансових витрат на навчання персоналу;

е) скорочення періоду адаптації нових працівників;

є) збільшення відсотка посад, заповнених кандидатами, що їх рекомендували працівники підприємства;

ж) підвищення ефективності навчання працівників;

з) скорочення плинності персоналу.

Практичне завдання
Опис ситуації
На підприємстві треба перевести 72 працівників на контрактну форму трудового договору. Якщо підприємство звернеться до юридичної компанії, вартість послуг з підготовки документації для укладання контракту дорівнюватиме 450 грн за один контракт. Замовлення юридична компанія може виконати за півтора місяця.

Для того щоб підготувати документацію, підприємство може залучити юрисконсульта на умовах лізингу. Середньоринкова місячна заробітна плата фахівця цієї категорії дорівнює 6000 грн. Коефіцієнт підвищення заробітної плати лізингового працівника дорівнює 1,3. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ― 22 %. Щомісячна винагорода агенції-лізингодавця становить 20 % місячної заробітної плати лізингового працівника. Усі види робіт з підготовки документації юрисконсульт може виконати за два місяці.

Експертним способом установлено, що оцінювання якості робіт, виконаних юридичною компанією, за п’ятибаловою шкалою становитиме 4,4 бала; виконаних лізинговим працівником ― 4,2 бала.
Завдання
Обґрунтуйте доцільність (недоцільність) залучення працівника на умовах лізингу.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року n 1-рп/2015
З 1 квітня 2016 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 4 лютого 2016 року n 994-viii

Конкурс «Шкыльна быблыотека 2017 ВгссссссВс Всеукраїнський конкурс«Шкільна бібліотека 2017»
«Популяризація читання шляхом впровадження інноваційних технологій у роботі бібліотеки»

Заперечення на касаційні скарги на рішення апеляційного суду Одеської...
Житлово-будівельний кооператив «Центральний-31», про визнання квартири особистою приватною власністю за касаційною скаргою особа...

Конкурс мистецтв «Лісова Пісня-Одісей 2016»
Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв "Лісова Пісня-Одісей 2016" відбудеться 24-26 червня 2016 року

До листа Міністерства освіти І науки України від 19. 09. 2017 №1/9-508
Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року...

№33 від 05 квітня 2017 року
Баришівського району», наказу Морозівського нвк від 29. 03. 2017 №32 «Про проведення державної підсумкової атестації у 2016/2017...

Рішення від 24 лютого 2017 року №332 VIІ про внесення змін до рішення...
...

Положення п ро V іі всеукраїнський фестивал ь -конкурс народної творчості
Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості «Червона калина» (далі – фестиваль-конкурс) проводиться з метою збереження та...

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017
Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року

У 2016 році проведено закупівлю робіт по об'єкту строком на 3 роки...
Чи потрібно при плануванні закупівель на 2017 рік створювати новий річний план на проведену закупівлю з указанням бюджетних призначень...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнськогоконкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені Законом України від 3 лютого 2005 року n 2415-iv, внесені не будуть у зв'язку з втратою чинності...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх...
Он україни), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157/26602, надсилаємо орієнтовні вимоги до проведення...

База Відпочинку «Космос»
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Феєрверк Талантів 2017" відбудеться з 07 12 червня 2017 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт