Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Украина харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет

Украина харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6УКРАЇНА
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ


УКРАИНА
ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯНАКАЗ18.04.2016 м. Харків № 158
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності м. Харкова
На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про засади запобігання і протидії корупції», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, листа Міністерства освіти і науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496, наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 07.04.2016 № 137 «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2015/2016 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

НАКАЗУЮ: 1. Начальнику відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Шепелю В.М.:

  1. Забезпечити контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

  1. Надати пропозиції директору Департаменту освіти Харківської міської ради щодо погодження складу державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації учнів початкової, основної та старшої шкіл з кожного предмета для загальноосвітніх навчальних закладів міського підпорядкування.

4-х класів – до 28.04.2016

11-х класів – до 21.04.2016

9-х класів – до 18.05.2016

  1. Надати до відділу нормативності та якості освіти Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності за встановленими формами (додатки 1, 2, 3).

До 17.05.2016

 1. Директору науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти Дуловій А.С. надати допомогу районним методичним центрам, адміністраціям загальноосвітніх навчальних закладів міського підпорядкування з питання підготовки матеріалів до проведення державної підсумкової атестації.

До 01.05.2016

 1. Управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності:

  1. Ужити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

  1. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень – червень 2016 року

  1. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2016

  1. Створити та погодити з управліннями освіти адміністрацій районів склади державних атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації згідно з пунктом 1 розділу III Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

4-х класів – до 28.04.2016

11-х класів – до 21.04.2016

9-х класів – до 18.05.2016

  1. Установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень – червень 2016 року

  1. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації на базі загальноосвітніх навчальних закладів, в яких є учні-екстерни випускних класів.

Травень – червень 2016 року

  1. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 01.05.2016

  1. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації та надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради списки учнів-екстернів, допущених до ДПА (додаток 4).

До 01.05.2016 – 11(12)-і класи

До 20.05.2016 – 9-і класи

  1. Створити апеляційні комісії з кожного предмета, з якого проводиться атестація.

До 01.05.2016 – 11(12)-і класи

До 10.05.2016 – 4-і класи

До 31.05.2016 – 9-і класи

  1. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 04.05.2016

  1. Унести відповідні зміни до режиму роботи підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких організовано роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України у формі ЗНО, та, у разі потреби, здійснити перенесення робочих днів.

05.05.2016, 13.05.2016

  1. Забезпечити діяльність апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 05.05.2016 по 25.05.2016 – 11(12)-і класи

З 12.05.2016 по 25.05.2016 – 4-і класи

З 01.06.2016 по 10.06.2016 – 9-і класи

  1. Забезпечити участь учнів 11(12)-х класів старшої школи в зовнішньому незалежному оцінюванні на пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання:

- 05.05.2016 з української мови;

- 11.05.2016 з математики або 13.05.2016 з історії України.

  1. Організувати проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 4-х класів початкової школи з трьох предметів: українська мова, літературне читання, математика.

З 12.05.2016 по 21.05.2016

  1. Доручити керівникам загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності вжити заходів щодо недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної підсумкової атестації з 12.05.2016 по 21.05.2016

  1. Надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності за встановленою формою (додаток 1).

До 13.05.2016

  1. Розробити для надання запрошеним почесним гостям на свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності інформацію про ЗНЗ та сценарний план проведення свята за встановленими формами (додатки 2, 3).

До 13.05.2016

  1. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 18.05.2016

  1. Організувати проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів старшої школи з іноземної мови.

20.05.2016

  1. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 3(2) – 4-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання – не пізніше, ніж за 3 дні до кінця певного семестру)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру)

- 5 – 11-х класів,

До 25.05.2016 (семестрове оцінювання)

До 07.06.2016 (річне оцінювання – не пізніше 6 робочих днів після завершення ІІ семестру і не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр)

  1. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради за встановленими формами (додатки 5, 6, 7, 8, 9).

До 25.05.2016 – 4-і класи

До 07.06.2016 – 11 (12)-і класи

До 16.06.2016 – 9-і класи

  1. Привести у відповідність та тримати в актуальному стані бази даних випускників 9-х та 11(12)-х класів на порталі ІСУО – інформаційна система управління освітою для безперешкодного здійснення заходів щодо своєчасного виготовлення документів про загальну середню освіту державного зразка.

До 27.05.2016 – 11(12)-і класи

До 09.06.2016 – 9-і класи

  1. Забезпечити організоване проведення свята «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності.

27.05.2016

(28.05.2016 – для ЗНЗ, що працюють за шестиденним робочим тижнем)

  1. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснити контроль за дотриманням підпорядкованими загальноосвітніми навчальними закладами всіх типів і форм власності вимог щодо розрахунків середнього бала атестата випускників 11(12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтв про базову загальну середню освіту та шкільній документації.

До 28.05.2016 – 11(12)-і класи,

До 08.06.2016 – 9-і класи

  1. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення школи випускниками 11(12)-х та 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності й вручення їм документів про освіту державного зразка.

28 – 29.05.2016 – 11-і класи

09.06.2016 – 9-і класи

  1. Здійснювати переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу (крім перших класів) до наступного класу на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, яке упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті загальноосвітнього навчального закладу або відповідного місцевого органу управління освітою.

  2. Забезпечити випускникам основної школи отримання свідоцтв про базову загальну середню освіту (випускникам з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) – свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою).

  3. Організувати проведення в навчальних закладах державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 01.06.2016 по 08.06.2016

  1. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х, 11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв

  1. Після завершення державної підсумкової атестації:

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 30.05.2016

   1. Унести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2016

  1. Здійснювати контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 № 1392, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24.

До 10.06.2016

  1. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями (додаток 10).

До 15.06.2016

 1. Затвердити склад апеляційних комісій із предметів державної підсумкової атестації в навчальних закладах міського підпорядкування (додаток 11).

 2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів міського підпорядкування надати на погодження до Департаменту освіти склад державних атестаційних комісій 4-х, 9-х, 11-х класів з кожного предмета згідно з п. 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547.

До 21.04.2016 – 11-х класів

До 28.04.2016 – 4-х класів

До 18.05.2016 – 9-х класів

 1. Водію Ковалевському А.М. забезпечити роботу автомобіля Департаменту освіти.

28 – 29.05.2016

 1. Інженеру з інформаційно-методичного та технічного забезпечення Науково-методичного педагогічного центру Войтенку Є.О. розмістити цей наказ на офіційному сайті Департаменту освіти.

До 20.04.2016

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти Стецюру Т.П.Директор Департаменту освіти О.І.ДеменкоЗ наказом ознайомлені

Стецюра Т.П.

Шепель В.М.

Дулова А.С.

Войтенко Є.О.

Ковалевський А.М.

Шепель В.М.,

Удальцова Н.О.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Украина харьковский городской совет харьковской области исполнительный комитет
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

В иконавчий комітет Исполнительный комитет Одеської міської ради Одесского городского совета
Метою процесу «Управління персоналом» є забезпечення діяльності виконавчих органів Одеської міської ради

Уроків на 24 квітня 2015 року
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чиненовій А. О., Скурятіну В.І

Харьковского городского совета харьковской области
Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
Міністерства освіти І науки України від 03. 06. 2008 №496 адміністрацією школи в травні 2015 року було здійснено перевірку ведення...

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №41 харківської міської ради харківської області
Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №41 харьковского городского совета харьковской области

Харьковская общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №52 харьковского...
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 харківської міської ради харківської області

Харьковская вечерняя (сменная) школа №3 харьковского городского совета харьковской области
«Зауваження до ведення класного журналу». Є відмітки про виконання зауважень та врахування пропозицій. В цілому всі вчителі дотримуються...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт