Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу школи естетичного

До Методичних рекомендацій по організації та проведенню атестаційної експертизи початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу школи естетичного

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Додаток 1

до Методичних рекомендацій

по організації та проведенню атестаційної експертизи

початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу (школи естетичного виховання)

системи Міністерства культури України

ПРИМІРНІ КРИТЕРІЇ

оцінки діяльності початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

(шкіл естетичного виховання)

системи Міністерства культури України
при проведенні
державної атестації

  1. Умовні позначення та скорочення:

Центр – Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України

Керівники – директор закладу та його заступники з основних напрямів діяльності

ПСМНЗ – початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання)

Положення – Положення про ПСМНЗ

Правила ВТР – Правила внутрішнього трудового розпорядку

Перелік – Перелік програм, за яким здійснюється навчання у ПСМНЗ

Рекомендації – Рекомендації щодо ведення документації в ПСМНЗ


  1. Методи збору інформації: Б – бесіда, С – спостереження, Д – аналіз документації, О – письмове опитування


за/п

Показник

Спосіб визначення

Питання діяльності,

що підлягають аналізу

Норми оцінювання

Методи збору інформації

1

2

3

4

5

6

1. Рівень організації навчально-виховної та методичної роботи закладу

1.1

Контингент учнів на початок навчального року (двох попередніх та поточного)

Експертна оцінка

Відповідність кількості учнів плановому контингенту, затвердженому вищестоящим органом управління

Максимальна кількість балів – 12

За кожен 1% невідповідності кількості учнів затвердженому плановому контингенту

мінус 0,5 бали

Д

1.2.

Планування навчально-виховної роботи та звітність

Експертна оцінка

Наявність:

1) річних планів навчально-виховної роботи в цілому по закладу та окремо по відділах (відділеннях);

2) звітів про роботу

Максимальна кількість балів – 12
Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6

Б

С

Д

1.3.

Виконання Робочих навчальних планів закладу (середня арифметична кількості педагогічних ставок за два попередні та поточний навчальні роки)

Експертна оцінка

Співвідношення кількості педагогічних ставок, що використовує заклад за Робочим навчальним планом, із кількістю педагогічних ставок, необхідних для виконання Типових навчальних планів (Бюджетний запит)

Максимальна кількість балів – 12

За кожен 1% невідповідності – мінус 0,5 бали

Д

1.4.

Види та напрями мистецької діяльності відділень, відділів, спеціальностей, класів тощо та рівень їхньої роботи.

Облік успішності

Експертна оцінка

Організація діяльності відділень, відділів за різними видами і напрямами мистецтва та дотримання рекомендацій щодо ведення документації:

1) різноманітність видів і напрямів мистецької діяльності;

2) якість ведення книг протоколів засідань відділів (відділень) (Ф-22), контроль за виконанням рішень;

3) відповідність рекомендаціям щодо ведення Загального журналу обліку успішності учнів (Ф-6)

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-3

2) 0-4

3) 0-5

Д

1.5.

Наявність робочих планів з групових предметів та індивідуальних планів учнів


Експертна оцінка

Робочі плани з групових предметів

(Ф-8) та Індивідуальні плани учнів

(Ф-7):

1) укладання відповідно до змісту і вимог навчальних програм;

2) відповідність Рекомендаціям щодо ведення документації

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6

Д

1.6.

Контрольні заходи  

Експертна оцінка

Організація та проведення контрольних заходів згідно з вимогами навчальних програм та дотримання рекомендацій щодо ведення документації:

1) відповідність рекомендаціям щодо ведення Книги протоколів контрольних закладів (Ф-18);

2) відповідність рекомендаціям щодо ведення Книги протоколів випускних іспитів (Ф-19);

3) якість написання характеристик на випускників, зауважень, висновків і рекомендацій екзаменаційної комісії

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

Д

1.7.

Культурно-просвітницька діяльність (музичні університети, лекторії, шефські концерти, виставки, спектаклі, дні відчинених дверей тощо)

Експертна оцінка

Організація культурно-просвітницької діяльності закладу:

1) наявність плану роботи та звітів;

2) залучення учнів та педагогічних працівників до участі у заходах;

3) висвітлення заходів (наявність відгуків, афіш, програм, каталогів, проспектів тощо)

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

Д

Б

С

1.8

Методична робота закладу, відділів (відділень)

Експертна оцінка

Планування та організація методичної роботи.

Різноманітність організаційних форм

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-6

2) 0-6

Д

Б

С

1.9.

Навчальні програми з предметів та навчально-методична література відповідно до мистецького спрямування закладу (відділів, відділень, спеціальностей, класів тощо)

Експертна оцінка

Наявність і застосування навчальних програм та навчально-методичної літератури відповідно до Переліку, затвердженого Центром або розроблених та затверджених відповідно до вимог п. 3.4 Положення і Методичних рекомендацій Центру

Максимальна кількість балів – 12
0-12


Б

С

Д

1.10.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Експертна оцінка

Організація оцінювання навчальних досягнень учнів:

1) відповідність затвердженим Критеріям;

2) дотримання порядку виставлення семестрових та річних оцінок;

3) контроль за виставленням підсумкових оцінок у випускних класах

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-4

2) 0-4

3) 0-4

Б

С

Д

1.11.

Заохочення, відзначення, нагородження педагогічних працівників

Експертна оцінка

Наявність подяк, грамот, почесних грамот, відомчих нагород, почесних звань, державних нагород на рівні:

1) закладу;

2) місцевих органів управління;

3) центральних органів управління;

4) державному, міжнародному

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів усіх позицій:

1) 0-2

2) 0-4

3) 0-4

4) 0-2

Д

С

1.12.

Дотримання основних вимог нормативно-правових актів щодо організаційного та методичного забезпечення діяльності закладу

Експертна оцінка

Максимальна кількість балів – 12

Оцінка визначається за сумою балів по підпунктах 1.12.1.-1.12.12:

за кожну позитивну відповідь «так» – 1 бал;

за кожну негативну відповідь «ні» – 0 балів


1.12.1Наявність Робочого навчального плану закладу з урахуванням мистецького спрямування закладу (відділів, відділень, спеціальностей, класів тощо)

так – 1

ні – 0

Д

1.12.2.Наявність Розрахунку навчальних годин (Ф-16)

так – 1

ні – 0

Д

1.12.3.Наявність розкладів уроків (Ф-11)

так – 1

ні – 0

Д

1.12.4.Наявність наказів щодо розподілу учнів за класами викладачів (контингент учнів) та розподілу педагогічного навантаження

так – 1

ні – 0

Д

1.12.5Наявність Книги обліку видачі Свідоцтв про позашкільну освіту

(Ф-21)

так – 1

ні – 0

Д

1.12.6.Наявність наказів про нагородження учнів за відмінні успіхи в навчанні

так – 1

ні – 0

Д

1.12.7.Наявність Книги реєстрації заяв про вступ до закладу та результатів вступних іспитів (Ф-2)

так – 1

ні – 0

Д

1.12.8.Наявність наказів про зміни контингенту учнів та обсягу педагогічного навантаження протягом навчального року

так – 1

ні – 0

Д

1.12.9.Наявність наказів про проходження медичного огляду працівників та своєчасність їхнього виконання, Медичні книжки

так – 1

ні – 0

Д

1.12.10.Наявність в особових справах одного з документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників довідки керівника, довідки методичної установи, копії Свідоцтва про підвищення кваліфікації

так – 1

ні – 0

Д

1.12.11.Наявність документів, що засвідчують підстави для надання пільг учням із числа соціально-незахищеної категорії: дітей з багатодітних сімей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

так – 1

ні – 0

Д
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації по організації та проведенню атестаційної...
Порядку, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки України від 30. 01. 2015 №67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України...

Висновки за результатами атестаційної експертизи комунального дошкільного...
За результатами атестаційної експертизи, що була проведена атестаційною комісією з 14 березня по 18 березня 2016 року, встановлено...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської...
«Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської...

Рішення від «21»
...

Нака з
«Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю...

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Інформація про роботу дошкільних навчальних закладів у між атестаційний...
Атестація – основна форма державного контролю, спрямована на визначення ефективності роботи днз відповідно до Базового компоненту...

Серпень Планування навчального матеріалу
Обговорення інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільної математики

Нака з
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації роботи закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах

Книга наказів з кадрових питань
Питання, що стосуються трудових відносин між директором школи (роботодавцем) І вчителями та технічним персоналом навчального закладу...

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Методичні рекомендації з розробки
Мета даних методичних рекомендацій надати допомогу викладачам у розробці навчально-методичних документів, які є необхідною умовою...

Нака з
Згідно зі статутом школи, відповідно до листа мон україни про практичне використання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення...

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу
Приймальна комісія) – робочий орган вищого навчального закладу, передбачений частиною першою статті 38 Закону України «Про вищу освіту»...

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Звіт про діяльність директора
Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими...

Зразок форми запиту про проведення зустрічної звірки суб'єкта господарювання
Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної фіскальної служби зустрічних звірок, обміну податковою...

До Методичних рекомендаційБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт