Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вимоги

Вимоги

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Затверджені

рішенням Конкурсної ради

від «11» лютого 2015 року
ВИМОГИ

до заявок, поданих на конкурс проектів розвитку

територіальних громад Вінниччини
УЧАСНИКИ КОНКУРСУУ Конкурсі беруть участь заявки, розроблені сільськими, селищними, міськими, районними радами Вінницької області, заявки, розроблені та подані спільно кількома територіальними громадами, а також заявки, розроблені та подані територіальними громадами спільно з громадськими організаціями і приватними структурами. Заявки, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної комісії тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Заявки, які не відповідають вимогам по оформленню, які не містять повний комплект документів і додатків або інші порушення чинних вимог, залишаються без розгляду.
КАТЕГОРІЇ ПРОЕКТІВ-УЧАСНИКІВ

ТА МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ
1-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного та обласного значення, районних рад.

Максимальний розмір гранту – до 60 000 грн.
2-а категорія. Проекти органів місцевого самоврядування, що розроблені та подані спільно двома та більше територіальними громадами.

Максимальний розмір гранту – до 75 000 грн.

Пріоритети ХІІ обласного конкурсу проектів територіальних громад У 2015 році:
 1. покращення системи житлово-комунального господарства та модернізація існуючої інженерної інфраструктури і комунікацій (окрім проектів, спрямованих на роботи з водогонами та водовідведенням, фінансування яких передбачено окремими програмами);

 2. розробка та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження;

 3. Запобігання виникненню природних та техногенних катастроф, підвищення безпеки життя мешканців громади, вирішення екологічних проблем;

 4. вдосконалення об’єктів системи охорони здоров'я, освіти та соціального забезпечення;

 5. розвиток туристичної діяльності та курортної справи.

 6. Патріотичне виховання суспільства та підтримка заходів з територіальної цілісності області.

Вимоги до змісту ЗАЯВОКПроект має передбачати:

 • розробку нових підходів до вирішення питань місцевого значення на території відповідного села (селища), міста, району та області;

 • реалізацію пріоритетних напрямків розвитку територіальних громад, передбачених Стратегіями розвитку громад до 2020 року;

 • здійснення окремих організаційно-технічних заходів, виконання яких має суттєво вплинути на поліпшення життєдіяльності певної територіальної громади або сукупності територіальних громад;

 • підвищення рівня безпосередньої участі мешканців громади, громадських організацій та інших зацікавлених сторін у здійсненні місцевого самоврядування;

 • використання сучасних управлінських технологій;

 • створення стійких механізмів співпраці влада-громадськість-бізнес;

 • бюджет проекту має передбачати фінансування з місцевого бюджету, обласного бюджету (фонду Конкурсу) та організаціями-партнерами.

Обсяг фінансування заходів проекту з фонду Конкурсу не повинен перевищувати 75 % загального бюджету.
ПЛАНУВАННЯ КОШТОРИСУ ВИДАТКІВ
Кошторис видатків на реалізацію проекту окрім безпосереднього виконання робіт та закупівлі необхідних матеріалів та обладнання може передбачати кошти, необхідні для:

 • отримання кваліфікованої експертної допомоги зі спеціалізованих питань (юридичних, майнових, фінансових, спеціальних, технічних, тощо);

 • розробки проектної та технічної документації;

 • здійснення організаційно-технічних заходів (придбання оргтехніки, випуск газет та презентаційних матеріалів);

 • придбання технічного устаткування, тощо.


аплікаЦІЙНА формА

підготовки проекту для участі в обласному конкурсі

проектів розвитку місцевого самоврядування
Аплікаційна форма визначає структуру та послідовність викладу змістовної частини проекту, формулює вимоги до нього. Заявки, у яких не дотримані стандартні вимоги, не реєструються і не допускаються до участі у Конкурсі. Змінювати форму аплікаційної заявки та додатків забороняється.
Мета аплікаційної форми проекту — стандартизувати форму заявки, що дозволить виконавчому Адміністратору Конкурсу (визначається шляхом проведення відкритого конкурсу) ефективно проводити експертну оцінку проектів. Основним завданням аплікаційної форми є вміння розробника заявки відобразити ті складові його змісту, які у своїй сукупності обґрунтовують актуальність проблеми, її відповідність напрямам діяльності, які передбачені обласним конкурсом проектів розвитку місцевого самоврядування.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розроблення

Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи
Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ютерного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал...

Затверджено
Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів,...

Інструкція з охорони праці для вихователя вережан Людмилу Георгіївну...

Вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів Загальні...
Правильне, грамотне І охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти,...

Договір про відступлення права вимоги
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...

Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів
Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів «Державно-громадське управління школою» та «Організація роботи загальноосвітнього...

Вимоги до написання, оформлення I подання робiт на районний конкурс-захист...
При наборі на комп'ютері використовується шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм). Друк має бути...

Загальні вимоги до формування та верифікації наказів по студентському...
Дсту 4163-2003 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», наказ мон №1140 від...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Положення встановлює вимоги до змісту, побудови І викладу інструкцій з охорони праці (далі інструкції), визначає порядок опрацювання...

Рекомендації щодо заповнення та ведення журналу гурткової роботи...
Перш, ніж заповнювати Журнал, слід детально опрацювати вимоги щодо ведення журналу планування та обліку роботи гуртка (ст. 1-2)

Анкета для батьків першокласника Вимоги знань та вмінь дитини на...
Вимоги знань та вмінь дитини на кінець дошкільного періоду

До платіжн вимоги №

Публічне акціонерне товариство «реал банк» оголошує конкурс з реалізації...
Право вимоги за кредитним договором №1545/09-2-08 від 26. 12. 2012р., укладеним між пат «реал банк» та тдв „ск „авангард”, та договором...

Вимоги
Структура імені файла архівного електронного документа складається з таких елементів

Вступ
Сутність І значення фінансової звітності та вимоги до складання звіту про фінансові результати

Тести
Нормами Закону України “Про аудиторську діяльність” встановлені наступні вимоги до аудиторської фірми

Вироби канцелярські, паперові
Вимоги до предмету закупівлі: Продукція виготовляється згідно технічних вимог та зразківБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт