Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001 та в розвиток дсту 3413, дсту 3414,, дсту 3957 встановлює порядок сертифікації

1. 1 Цей документ розроблений на підставі дсту 3411 та дсту en 45011-2001 та в розвиток дсту 3413, дсту 3414,, дсту 3957 встановлює порядок сертифікації

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПОРЯДОК

сертифікації продукції
1. Галузь використання

1.1 Цей документ розроблений на підставі ДСТУ 3411 та ДСТУ EN 45011-2001 та в розвиток ДСТУ 3413, ДСТУ 3414,, ДСТУ 3957 встановлює порядок сертифікації: електровозів магістральних колії 1520 мм та їх забезпечення, обладнання, комплектуючих, запчастин; електровозів маневрових, промислових, та їх обладнання, моторовагонного складу, тягових агрегатів; тепловозів маневрових, промислових, їх обладнання та запчастин, тягових агрегатів; вагонів пасажирських магістральних та їх обладнання, комплектуючих частин; вагонів вантажних їх обладнання, комплектуючих частин; спеціалізованого рухомого складу та його обладнання (рефрижераторного рухомого складу, мотрис, коліє ремонтних машин, та інш.); вагонів трамвайних, вісей трамвайних вагонів, апаратів і пристроїв для міського електротранспорту та їх обладнання, комплектуючих виробів, обладнання та пристроїв систем тягового електропостачання електрифікованих залізниць, контейнерів універсальних та спеціалізованих; елементів залізничної та трамвайної колії; мостів та конструкцій мостів, інших виробів відповідно галузі - надалі продукція, що сертифікується Державним підприємством "Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту" (далі – ДП "ДОСЗТ"), в Системах сертифікації УкрСЕПРО та системі ДП "ДОСЗТ"(RCU) (далі - Система).

Принципи і правила проведення сертифікації, що встановлені цим документом, розповсюджуються, як на обов'язкову, так і добровільну сертифікацію продукції.
2 Нормативні посилання

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування;

ДСТУ 3411-2004. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і уповноваження на діяльність у системі.

ДСТУ EN 45011-2001 |Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції.

ДСТУ 3413-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

ДСТУ 3414-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення.

ДСТУ 3417-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів

сертифікації продукції, що імпортується.

ДСТУ 3418-96. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації.

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва під час проведення сертифікації продукції.

ГСТУ 32.0.10.005-97 Стандартизація та сертифікація на залізничному транспорті. Система розрахунків за виконання робіт з сертифікації продукції для залізничного транспорту України.

Наказ № 100 від 31.03.99 Держспоживстандарту України

3. Перелік продукції, що сертифікується та склад нормативних документів, на відповідність яким проводиться сертифікація

3.1 Об'єктами сертифікації в Системі є продукція, що:

 • вироблена в Україні;

 • ввозиться в Україну і позначена виробником, як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам (надалі НД);

 • ввозиться в Україну і не позначена виробником, як така, що відповідає чинним в Україні НД, але може бути ідентифікована як така, що за показниками може бути співвіднесена з вимогами чинних в Україні НД на аналогічну продукцію;

 • позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні НД.

3.2 Сертифікація продукції та атестація виробництв проводиться на відповідність вимогам таких документів:

 • державних стандартів, технічних умов (ТУ) та інших НД України, а також міжнародних та національних стандартів інших держав, діючих на території України;

 • міжнародних і національних стандартів і правил закордонних держав (при поставках за кордон);

 • санітарних норм і правил;

 • правила технічної експлуатації залізниць (надалі ПТЕ);

 • інструкції, методики та інші документи;

 • контрактів та інших подібних їм документів в яких встановлені технічні показники; інших нормативно-технічних документів, які у відповідності з законодавством України встановлюють вимоги до продукції.

Добровільна сертифікація продукції проводиться відповідно до вимог чинних в Україні НД, погодженим між постачальником і споживачем (за необхідності). При цьому сертифікація на відповідність усім обов’язковим вимогам, якщо вони встановлені до цієї продукції, виконується неодмінно.

У нормативному документі на продукцію, який застосовуються під час обов’язкової сертифікації, мають ясно наводитися технічні вимоги, що підтверджуються сертифікацією

Перелік продукції, що сертифікується і назва НД, на відповідність яким здійснюється сертифікація, наведені в Номенклатурі продукції, щодо якої орган з сертифікації Державне підприємство «Дніпропетровський орган з сертифікації залізничного транспорту» призначений та уповноважений на проведення робіт в Системі сертифікації УкрСЕПРО, що є невід’ємним додатком до Свідоцтв про призначення та уповноваження органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО та згідно Сфери акредитації ДП "ДОСЗТ", що є невід'ємним додатком до Атестата про акредитацію. Перелік систем управління та видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюється сертифікація ДП "ДОСЗТ" наведені в Номенклатурі, що є невід'ємним додатком до Свідоцтва про призначення органу з сертифікації в Системі УкрСЕПРО на проведення робіт з сертифікації систем управління якістю в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.
4 Порядок підготовки та проведення сертифікації продукції.

4.1 Порядок проведення сертифікації продукції у цілому містить:

 • подання заявки на сертифікацію;

 • аналіз наданої документації;

 • розгляд та реєстрацію заявки на сертифікацію;

 • визначення організацій - співвиконавців робіт;

 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

 • відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

 • обстеження виробництва, якщо це передбачено схемою сертифікації;

 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується, якщо це передбачено схемою сертифікації;

 • сертифікація(оцінка) системи управління якості виробництва, за наявністю сертифікату на систему управління якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

 • аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензійної угоди;

 • видачу сертифіката відповідності, укладення ліцензійної угоди та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

 • видачу атестату виробництва, та занесення виробництва до реєстру системи;

 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва, системою управління якістю та атестованим виробництвом;

- інформацію про результати робіт з сертифікації продукції та атестованого виробництва.

4.1.2 Схема сертифікації визначається під час розгляду заявки з урахуванням побажань замовника, особливостей і стану виробництва продукції, виконання умов споживача.

4.1.2.1 Схема 1. Сертифікація одиничних виробів продукції

Випробування з метою сертифікації проводяться для кожного виробу, заявленого на сертифікацію. На одиничний виріб продукції, що пройшов сертифікаційні випробування та отримав позитивні результати, видається сертифікат відповідності терміном дії на строк реалізації (погоджений з замовником), з урахуванням терміну придатності, але не більше одного року. В сертифікаті зазначається (при наявності) заводський номер виробу. При застосуванні цієї схеми сертифікації технічний нагляд не проводиться.

4.1.2.2 Схема 2. Сертифікація партії продукції

Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках, відібраних від заявленої партії в порядку та в кількості, що встановлені ОС відповідно до вимог НД на продукцію. За позитивними результатами сертифікаційних випробувань видається сертифікат відповідності терміном дії (погоджений з замовником), з урахуванням терміну придатності, але не більше одного року, з наведенням розміру партії. При застосуванні цієї схеми сертифікації технічний нагляд не проводиться.

4.1.2.3 Схема 3 Сертифікація залишків партії продукції. За позитивними результатами ідентифікації залишків партії продукції (складається акт ідентифікації) видається сертифікат відповідності терміном дії (погоджений з замовником), але не більше одного року та терміну придатності, з наведенням розміру залишків партії продукції, що була сертифікована та термін дії сертифікату відповідності скінчився.

4.1.2.4 Схема 4. Сертифікація продукції, що випускається серійно

Ця схема передбачає надання Замовником інформації та документації щодо стану виробництва продукції, випробування з метою сертифікації на зразках, відібраних на підприємстві – виробнику даної продукції та подальший технічний нагляд, в термін

призначений ОС.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії до одного року, що встановлюється ліцензійною угодою.

Ця схема сертифікації може бути застосована на стадії розроблення та поставлення продукції на виробництво. При цьому, з метою сертифікації можуть бути зараховані кваліфікаційні випробування за умови їх проведення в акредитованій випробувальній лабораторії та участі представників ОС у МВК.

4.1.2.5 Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно

Ця схема передбачає обстеження виробництва заявленої продукції за вимогами ДСТУ 3957. Схема включає оцінку виробництва, випробування з метою сертифікації зразків продукції, відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції та подальший технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії до двох років, що встановлюється ліцензійною угодою.

4.1.2.6 Схема 6 Сертифікація продукції, що випускається серійно

Ця схема передбачає проведення атестації виробництва за вимогами ДСТУ 3414, а також випробування з метою сертифікації проводяться на зразках продукції, відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції та подальший технічний нагляд за атестованим виробництвом і сертифікованою продукцією. Процедури технічного нагляду обираються відповідно до методів атестації виробництва.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії атестата виробництва (до трьох років).

4.1.2.7 Схема 7. Сертифікація продукції, що випускається серійно

Ця схема передбачає сертифікацію продукції з оцінкою або сертифікацією системи управління якістю виробництва даної продукції, а також випробування з метою сертифікації зразків продукції, відібраних на підприємстві-виробнику даної продукції та подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією та СУЯ.

Сертифікат відповідності видається з терміном дії, що встановлюється ліцензійною угодою з урахуванням терміну дії сертифіката відповідності на систему управління якістю (до п’яти років).
4.2 Подання заявки на сертифікацію.

4.2.1 Для сертифікації продукції в Системі заявник (включно іноземний) подає до ДП "ДОСЗТ" заявку (форма наведена в Додатку А). До заявки заявником надається документація для подальшого розгляду згідно із переліком наведеним у Додатку Б

   1. Якщо заявка подається громадянином суб'єктом підприємницької діяльності в реквізиті "назва підприємства-виробника, постачальника (далі - заяв­ник), адреса, код ЄДРПОУ" робиться запис: "Виробник, що мешкає за адресою:" чи "Постачальник, що мешкає за адресою:". Якщо код ЄДРПОУ в цьому разі неможливо зазначити, замість нього зазначається номер і дата видачі документа, що засвідчує право громадянина займатися підприємницькою діяльністю.

4.2.3 Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається ДП "ДОСЗТ" за узгодженням із заявником до початку робіт із сертифікації.

4.2.4 Призначений виконавець ДП "ДОСЗТ" знайомить уповноваженого співробітника заявника з порядком сертифікації продукції прийнятим в ДП "ДОСЗТ" (за необхідністю).

4.3 Аналіз наданої документації

4.3.1 Аналіз технічної документації за рішенням ДП "ДОСЗТ" може виконуватися силами ДП "ДОСЗТ", головних організацій Укрзалізниці, позаштатними аудиторами, атестованими у Системі, а також кваліфікованими спеціалістами-залізничниками. Експертиза не може виконуватися особами, що причетні до проектування та випуску продукції, що сертифікується.

   1. Аналіз наданої документації проводиться з метою перевірки її відповідності вимогам діючих НД.

   2. Під час аналізу наданої документації перевіряється:

- наявність та чинність НД на продукцію;

- наявність документа, що підтверджує походження продукції;

- наявність документа, що підтверджує розміри партії і дату випуску продукції;

- наявність документів про гарантовану якість комплектуючих (за необхідністю);

 • наявність (за необхідністю) висновків відповідних контролюючих організацій (Міністерства охорони здоров'я, Державний департамент з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики тощо);

 • достовірність, правильність заповнення та термін дії документації;

 • достатність вимог щодо маркування та етикетування продукції.

При проведенні аналізу ДП "ДОСЗТ" залишає за собою право додатково вимагати інші необхідні документи, а також копії діючих стандартів і ТУ на комплектуючі вироби, що застосовуються під час виробництва продукції.

Після аналізу наданої документації складається висновок аналізу наданої документації (форма наведена в Додатку В ), де орган з сертифікації вказує на виявлені недоліки в наданій документації. Висновок готується у двох примірниках, підписується призначеним виконавцем та заступником директора ДП "ДОСЗТ", один примірник надається замовнику другий залишається в справі з сертифікації.
4.3.4 Негативні результати аналізу документації оформлюються висновком, який передається заявнику для усунення недоліків. Технічна документація по закінченню сертифікації залишається у розпорядженні ДП "ДОСЗТ" без права передачі будь-якій особі чи організації без дозволу заявника.
4.4 Розгляд заявки та реєстрація заявки на сертифікацію.

Розгляд заявки на сертифікацію виконує призначений виконавець ДП "ДОСЗТ".

Реєстрацію заявки в журналі реєстрації заявок проводить відділ управління справами.

4.4.1 Процедура розгляду заявки включає в себе аналіз заявки щодо:

 • перевірки правильності оформлення заявки відповідно до вимог ДСТУ 3413 та достовірності реквізитів замовника;

 • перевірки продукції, заявленої на сертифікацію, встановленим вимогам обов’язкової сертифікації;

- перевіряє код ДКПП та за необхідністю код УКТЗЕД продукції;

 • перевірки відповідності заявленої продукції галузі ОС ;

 • перевірки придатності (чинності) НД, зазначених у заявці, для цілей сертифікації;

 • встановлення можливості проведення випробувань у зазначеній замовником лабораторії;

 • перевірки додаткових відомостей, наведених в заявці та необхідності надання замовнику сертифікату відповідності на російській мові та сертифікату у системі RCU.

4.4.2 Призначений виконавець заводить окрему справу по сертифікації продукції підприємства - виробника (включно іноземного), в якій надалі зберігаються все листування і внутрішні документи ДП "ДОСЗТ" стосовно цієї продукції.
4.4.3 Визначення організацій - співвиконавців робіт.

Субпідрядні організації можуть бути залучені для виконання окремих етапів робіт з сертифікації:

 • ідентифікація продукції;

 • відбір зразків;

 • випробування продукції;

 • оцінка / сертифікації СУЯ;

 • участь у комісіях по обстеженню, атестації виробництв та по проведенню технічних наглядів.

За погодженням із заявником для проведення випробувань можуть залучатись акредитовані в Системі випробувальні лабораторії (центри), які мають провести випробування продукції (якщо випробувальні лабораторії (центри) не вказані у заявці);

Галузь обраної випробувальної лабораторії (центра) повинна містити заявлений вид продукції та види випробувань, які необхідно провести з метою сертифікації.

Для вибору випробувальної лабораторії (центра) призначений виконавець використовує затверджений перелік випробувальних лабораторій (центрів) з доданими до них атестатами і галузями. Відповідальна особа веде та своєчасно актуалізує перелік випробувальних лабораторій (центрів). Відповідальна особа відповідає за взаємодію з випробувальними лабораторіями (центрами) і веде їх облік.

Підставою для взаємодії з випробувальними лабораторіями (центра) щодо випробувань є укладені угоди про співробітництво.

4.5 Підготовка рішення за заявкою за позитивних результатів розгляду заявки.

4.5.1 Призначений виконавець готує та подає на підпис директору ДП "ДОСЗТ" проект рішення за заявкою відповідно до ДСТУ 3413 (форма наведена у Додатку Г).

Рішення за заявкою на сертифікацію оформляється не пізніше одного місяця з дня реєстрації заявки. Один примірник підписаного рішення за заявкою зберігається в ДП "ДОСЗТ" у справі по сертифікації продукції.

4.4.5 Підписане директором рішення за заявкою є документом, що регламентує продовження робіт з сертифікації заявленої продукції.

4.4.6 Після реєстрації позитивного рішення, відділ управління справами спільно з бухгалтерією готує проект договору Договір підписується директором та відправляється заявнику.
4.6 Порядок ідентифікації продукції, та відбору зразків продукції

4.6.1 Відбирання зразків продукції для випробувань здійснює ДП "ДОСЗТ" або за його дорученням інша незалежна від виробника організація.

4.6.2 Кількість зразків продукції для випробувань встановлюється ДП "ДОСЗТ" відповідно до вимог міжнародних, міждержавних, державних стандартів і ТУ на цю продукцію.

За відсутністю в НД відповідних вимог, правила відбирання зразків та їхня кількість встановлюються ДП "ДОСЗТ" в залежності від обсягів випуску (партії) за погодженням із заявником.

4.6.3 Відбір зразків проводиться (залежно від схеми сертифікації):

- з продукції, прийнятої службою технічного контролю або іншими посадовими особами, на яких покладено обов’язки приймання готової продукції за якістю (серійне виробництво);

- з конкретної партії продукції (сертифікація партії продукції);

4.6.4 Відбирання зразків представником ДП "ДОСЗТ" проводиться виключно в присутності представника виробника (постачальника) після прийому продукції ВТК

підприємства-виробника. Відбирання оформляється актом відбирання зразків за встановленою формою (форма наведена у Додатку Д).

Акт оформлюється в трьох примірниках і підписується представником організації, що проводить відбирання, та представником підприємства-виробника. Один примірник залишається у заявника, другий направляється в ДП "ДОСЗТ", третій направляється у випробувальну лабораторію (центр) разом з зразками продукції.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання опечатують або опломбовують.

4.6.5 Заявник передає відібрані для випробувань та зберігання зразки продукції в випробувальну лабораторію (центр) за свій кошт.

4.6.7 Ідентифікація продукції проводиться представником ДП "ДОСЗТ" під час відбирання зразків продукції для випробувань на підприємстві-виробнику або у постачальника.

4.6.8 Ідентифікація продукції на підприємстві-виробнику загалом включає перевірку додержання вимог НД на продукцію щодо зовнішнього вигляду, технології виготовлення, умов виробництва, контролю та випробувань, маркування, зберігання і транспортування. Ідентифікація повинна проводитись в присутності уповноваженої особи заявника.

4.6.9 За результатами ідентифікації уповноважений представник ДП "ДОСЗТ" разом з уповноваженою особою заявника складають акт ідентифікації (форма наведена у Додатку Е).

4.6.10 Зразки позначаються номерами, етикетками, якщо це не зроблено спеціально представником ДП "ДОСЗТ" при відборі зразків.

4.6.11 Випробувальна лабораторія (центр) повинна забезпечувати умови зберігання зразків продукції, які отримані для випробувань згідно з вимогами НД на продукцію протягом усього терміну зберігання.

4.7 Випробування зразків продукції

4.7.1 Випробування зразків продукції проводять виключно акредитовані в Системі випробувальні лабораторії (центри), які визначені ДП "ДОСЗТ" в рішенні за заявкою.

Випробування зразків продукції проводиться відповідно до технічного завдання на сертифікаційні випробування. В технічному завданні обов’язково вказана кількість зразків для сертифікаційних випробувань, містяться параметри, які повинні бути перевірені, показники, значення параметру або посилання на відповідний пункт НД, методику випробувань за необхідністю.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією (центром) рішень щодо проведення випробувань зразків з метою сертифікації продукції не допускається та протоколи цих випробувань ДП "ДОСЗТ" не визнаються.

4.7.2 За результатами випробувань випробувальна лабораторія (центр) подає до ДП "ДОСЗТ" протоколи випробувань продукції. Протоколи повинні бути підписані виконавцями робіт і затверджені керівником акредитованої випробувальної лабораторії (центра). Якщо випробування проводилось у випробувальній лабораторії (центрі), що акредитована в Системі тільки на технічну компетентність, протоколи випробувань повинні бути підписані також представником ДП "ДОСЗТ", який за дорученням ДП "ДОСЗТ" брав участь у випробовуваннях.

4.7.3 Протоколи випробувань повинні у будь-якому разі містити:

 • посилання на позначення та назву НД на методи випробувань, якщо випробування проводились у повній відповідності з їх вимогами, або повний перелік засобів вимірювань (випробувань), якщо засоби випробувань не передбачені НД;

 • графу "Вимоги нормативного документа до продукції", в якій записують конкретну визначену НД норму точно за встановленою ним формою запису з допуском;

 • графу "Результати вимірювань (випробувань)", в якій зазначають числовий результат вимірювань (випробувань).

Записи "Відповідає", "В нормі", "Не виявлено" не допускаються для показників, що підлягають вимірюванню. У разі, якщо результат вимірювань (випробувань) нижче порога чутливості застосованого приладу чи методу вимірювань (випробувань), в зазначеній графі робиться запис: "Менше ніж..." і наводиться визначне числове значення порога чутливості приладу або методу вимірювань (випробувань).
4.7.4 Перелік нормативних документів на методи випробувань

НД, що використовуються при сертифікації, повинні містити:

- вимоги до продукції;

- вимоги до випробувань (методи і методики випробувань, правила контролю та ін.).

Якщо в НД на продукцію, що сертифікується, відсутні методики (методи) її випробувань, або вони не мають достатньої повноти, випробувальна лабораторія (центр) розробляє відповідні програми та методики випробувань та узгоджує їх з заявником та ДП "ДОСЗТ".
4.8 Порядок обстеження та атестації виробництва

Атестацію виробництва та обстеження виробництва продукції проводить ДП "ДОСЗТ" у випадку, якщо:

 • заявник подав заявку на атестацію виробництва;

 • заявник подав заявку на сертифікацію серійної продукції і ДП "ДОСЗТ" визначив відповідну схему (модель) сертифікації.

4.8.1 Обстеження виробництва, здійснюється у відповідності з ДСТУ 3957.

4.8.1.1. Обстеження виробництва здійснюється з метою встановлення відповідності виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог чинних НД, видачі рекомендацій щодо періодичності та форм проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

4.8.1.2 Обстеження виробництва складається з таких етапів:

 • попередня оцінка;

 • перевірка та оцінка виробництва;

 • оформлення результатів обстеження виробництва.

4.8.1.3 Попередня оцінка виробництва здійснюється з метою визначення доцільності проведення подальших етапів робіт з обстеження виробництва і, в разі виявлення такої доцільності, розробки програми обстеження виробництва.

При попередній оцінці здійснюється:

- аналіз даних опитувальної анкети та інших вихідних матеріалів наданих підприємством;

 • аналіз вимог НД виробника на продукцію, що сертифікується, в порівнянні з вимогами НД, чинних в Україні;

 • визначення переліку об’єктів елементів СУЯ виробництва, що повинні перевірятись під час обстеження.

4.8.1.4 Проведення перевірки на підприємстві включає:

 • вступну нараду;

 • обстеження виробництва відповідно до затвердженої програми;

 • заключну нараду.

Вступна нарада проводиться на початку роботи комісії на підприємстві. У нараді беруть участь члени комісії, керівництво та персонал підприємства.

Під час обстеження виробництва збираються фактичні дані про виробництво та елементи СУЯ шляхом:

 • опитувань персоналу підприємства та аналізу його діяльності;

 • аналізу документів, що використовуються на підприємстві;

 • аналізу технологічних процесів і оцінки виробництва;

 • здійснення спостережень за діяльністю функціональних підрозділів і аналізу цієї діяльності; аналізу заходів щодо забезпечення якості на виробництві.

Заключна нарада проводиться в останній день перевірки. У нараді приймають участь комісія в повному складі та керівництво підприємства, а також його працівники, які залучались до процесу перевірки.

4.8.1.5 Результати перевірки, висновки та рекомендації комісії оформляють у вигляді акту обстеження виробництва (форма наведена у Додатку Ж)

Акт обстеження складається під керівництвом голови комісії, який несе відповідальність за недостовірність викладених у ньому відомостей. Кожний член комісії надає голові комісії матеріал до акту щодо об’єктів і елементів, які він перевіряв згідно з програмою обстеження та розподілом обов’язків. Члени комісії несуть відповідальність за недостовірність відомостей, що надаються ними в матеріалах до акту.

4.8.2 Атестація виробництва здійснюється у відповідності з ДСТУ 3414.

Атестація виробництва проводиться з метою засвідчення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам НД що на неї поширюються, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходи щодо запобігання вироблення такої продукції на постійній основі.

4.8.2.1 Процес атестації виробництва складається з таких етапів:

- приймання та розгляд заявки на атестацію виробництва;

- попередня оцінка виробництва;

- складання програми та методики атестації;

- перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей;

- аналіз і оформлення результатів перевірки;

- технічний нагляд за атестованим виробництвом на протязі терміну дії атестата на виробництво.

4.8.2.2 Наказом директора створюється група аудиторів для проведення попередньої оцінки виробництва (підготовки висновку-аналізу, технічного завдання, рішення про готовність до атестації).

4.8.2.3 Попередня оцінка здійснюється групою аудиторів, що призначені наказом директора в терміни, встановлені в наказі. Попередня оцінка здійснюється групою аудиторів ОС шляхом проведення експертизи вхідних матеріалів, наданих підприємством, та відомостей про якість продукції.

Попередня оцінка завершується складанням висновку (форма наведена у Додатку З) щодо готовності (неготовності) підприємства до атестації виробництва та доцільність проведення подальших етапів робіт. Висновок готується в 2-х примірниках: для ДП "ДОСЗТ" і підприємства-замовника, підписується керівником групи та затверджується директором ДП "ДОСЗТ"

4.8.2.4 Програма та методика атестації виробництва розробляються комісією, яка призначена наказом керівника ДП "ДОСЗТ". До складу комісії входять члени групи, що виконували попередню оцінку. До складу комісії за необхідністю включають фахівців (експертів) з розробки технології виробництва відповідної продукції. Для кожного замовника програма атестації розробляється індивідуально. Програма та методика атестації підписується розробниками та затверджується керівником ДП "ДОСЗТ" та повинна містити такі відомості:

 • об'єкти перевірки;

 • обсяг перевірки;

 • процедури перевірки та правила прийняття рішень.

4.8.2.5. Перевірка та атестація виробництва включає такі процедури:

- проведення вступної наради;

- проведення перевірки та оформлення документів;

- відбір та ідентифікація зразків для проведення контрольних випробувань;

- проведення заключної наради;

- підготовка звіту про перевірку.

4.8.2.6. У разі позитивного висновку комісії призначений виконавець оформлює звіт за формою (форма наведена у Додатку І) у трьох примірниках. Перший примірник залишається в справі ДП "ДОСЗТ", другий надається замовнику, третій примірник надсилається в Реєстр УкрСЕПРО.

Термін дії атестату виробництва не подовжується. Для отримання атестата на новий термін підприємство не пізніше як за три місяці до закінчення терміну його дії надсилає до ДП "ДОСЗТ" заявку.
4.9 Сертифікація систем управління якістю.

4.9.1 Сертифікацію системи управління якістю підприємства-виробника продукції здійснює орган з сертифікації систем управління якістю.

За наявності у заявника сертифіката на систему управління якості, що поширюється на виробництво продукції, представленої на сертифікацію, заявник додає до заявки копію цього сертифіката.

4.9.2 Оцінка системи управління якості щодо виробництва продукції, яка сертифікується, проводиться з метою забезпечення впевненості ДП "ДОСЗТ" в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам НД, всі технічні, адміністративні та людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.

4.9.3 Сертифікація систем якості проводиться органами, що акредитовані в Системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням ДП "ДОСЗТ". Порядок проведення цих робіт встановлено в ДСТУ 3419.

4.9.4 Результати сертифікації системи управління якості оформлюються сертифікатом на систему управління якості, який направляється заявнику та в копії - ДП "ДОСЗТ".

4.10 Роботи з сертифікації СУЯ / оцінки СУЯ.

4.10.1 Приймання та розгляд заявки на сертифікацію продукцію з сертифікацією СУЯ / оцінкою СУЯ, прийняття рішення за заявкою, відбір та ідентифікація зразків, підготовка технічного завдання виконуються аналогічно процедурі сертифікації продукції, що виробляється серійно. Документи, які повинні бути подані для проведення сертифікації продукції з сертифікацією СУЯ / оцінкою СУЯ наведені в Додатку Б.

4.10.2 При схемі з сертифікацією СУЯ, підставою для проведення подальших робіт є отримання від заявника копії сертифікату на систему управління якістю.

4.10.3 При схемі з оцінкою СУЯ, підставою для проведення подальших робіт є отримання від заявника копії Висновку обстеження СУЯ.

4.10.4 За позитивних результатів оцінки / сертифікації системи управління якістю та позитивних результатів випробувань, готується рішення розгляду робіт з сертифікації та видається сертифікат відповідності.

4.10.5 У разі негативних результатів оцінки/ сертифікації системи управління якістю ДП "ДОСЗТ" припиняє роботи за заявкою на час проведення підприємством –заявником коригувальних дій щодо усунення невідповідностей. Роботи за заявкою можуть бути продовжені тільки після надання до ДП "ДОСЗТ" переконливих доказів проведення заявником коригувальних дій.

5 Оцінювання результатів випробувань продукції, що сертифікується

5.1 Протокол сертифікаційних випробувань розглядається з метою визначення відповідності:

 • номенклатури перевірених показників номенклатурі показників, зазначених у технічному завдані;

 • відомостей, наведених у протоколі випробувань, стосовно НД на продукцію, стосовно назви продукції, підприємства – виготовлювача, розміру партії, дати виготовлення та інших даних, що ідентифікують продукцію, тим даним, що наведені в заявці, рішенні, акті відбору та ідентифікації та документації, що надана замовником;

 • кількості зразків, що піддавалися випробуванням, даним, встановленим в НД на методи відбору та ТЗ;

 • методів і засобів випробувань, що застосовувались ВЛ (ВЦ), методам, встановленим в НД на продукцію та в Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації.

При аналізі протоколу виконавець також повинен перевірити якість і правильність оформлення протоколу випробувань.

Кожен протокол випробувань повинен містити, принаймні, таку інформацію:

- назву документа: «Протокол сертифікаційних випробувань»;

- назву та адресу лабораторії, а також місце проведення випробувань;

- однозначну ідентифікацію протоколу випробувань (наприклад, серійний номер), а також ідентифікацію на кожній сторінці з тим, щоб забезпечити визнання сторінки як частини протоколу випробувань, крім того чітку ідентифікацію кінця протоколу випробувань;

- назву та адресу замовника;

- опис, стан та недвозначну ідентифікацію виробу(ів), що пройшов(ли) випробування;

- дату одержання виробу(ів), що підлягає(ють) випробуванню, якщо це істотно для вірогідності та застосування результатів, а також дату(и) провадження випробувань;

- посилання на план та методи відбирання зразків, що використовуються лабораторією або іншими органами, якщо вони мають відношення до вірогідності та застосування результатів;

- результати випробувань із зазначенням (за необхідності) одиниць вимірювання;

- ім’я, посаду та підпис або еквівалентну ідентифікацію особи (осіб), що затвердила(ли) протокол випробувань;

- заяву про те, що результати стосуються тільки виробів, що пройшли випробування.

За результатами випробувань, наведених в протоколі, виконавець оцінює відповідність фактичних значень вимогам НД на продукцію, на підставі чого робить висновок про відповідність чи невідповідність випробуваної продукції встановленим вимогам.

5.2 Протоколи випробувань технічної продукції з терміном проведення випробувань понад 3 (три) роки до розгляду не приймаються.

5.3 Також не приймаються до розгляду протоколи випробувань, якщо після дати проведення випробувань змінилась технологія чи мають місце значні зміни в умовах виробництва.

5.4 За позитивних результатів розгляду протоколу та інших робіт, що передбачені в рішенні за заявкою, виконавець готує проект сертифікату відповідності, копії та інші документи для підпису директором ДП "ДОСЗТ".

Якщо випробування продукції за окремими показниками проводились декількома акредитованими в Системі лабораторіями (центрами), то сертифікат відповідності видається за наявності всіх необхідних протоколів з позитивними результатами випробувань. У цьому випадку в сертифікаті відповідності перелічують усі протоколи випробувань з зазначенням

випробувальних лабораторій (центрів), що проводили випробування, а також визнані сертифікати (за їх наявності).
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила виконання робочої документації генеральних планів дсту б...
Цей стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів будівель, споруд та їх комплексів (далі...

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень...
Цей стандарт встановлює склад І правила оформлення робочої документації тепломеха­нічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих,...

Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання...
Дсту б а 4-10: 2009 спдб. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

* дбн в 2-х-20хх «Будинки І споруди. Будинки одноквартирні»
Дсту] дсту б в 6-15: 2011 Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні умови

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розроблення

Звіту про екологічний аудит
Дсту iso 14001: 1997 І дсту iso14004: 1997 “Система управління навколишнім середовищем”, iso 14015: 2005 “Екологічне оцінювання виробничих...

2004-04-01 1 сфера застосування
Цей стандарт встановлює вимоги щодо методу випробування підвісних стель на вогнестійкість за стандартним температурним режимом згідно...

На фірмовому бланку замовника
Найменування технічного документа: технічне завдання, технічні умови на розробку та виготовлення товару, дсту, гсту, ін документ,...

Управління, організація І технологія
Дсту en 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація І сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги (en 473:...

Правила виконання специфікації обладнання, виробів І матеріалів дсту б а 4-10: 2009
Цей стандарт встановлює вимоги до виконання специфікації обладнання, виробів І мате­ріалів до основних комплектів робочих креслень...

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Державний стандарт україни будівельні матеріали Вапно будівельне...
Галузь використання

Дата введення документа в дію
Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну дсту 2: 2003

Дсту 4163-2003
...

Система проектної документації для будівництва інтер'єри. Робочі креслення дсту б а 4-27: 2008
Цей стандарт установлює склад І правила оформлення робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів житлових, громадських І промислових...

Затверджено
Дсту б. Д 1-7: 2013 (45220000-5 Інженерні та будівельні роботи (Виконання робочого проекту для капітального ремонту фасаду будівлі...

Исс «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 ) Технічні...
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Розроблено: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт