Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти

Відділ освіти

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Україна

Драбівська районна державна адміністрація

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ

26.11.2014 № 263
Про проведення районного

конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 14.08.2013 р. №117,з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району.

НАКАЗУЮ:


1.Провести районний конкурс на кращу серію цифрових ресурсів згідно Положення (додаток 1) та орієнтовних тем (додаток 2)

2. Районному методичному кабінету (Шевчук В.С.)

2.1 Затвердити склад оргкомітету Конкурсу (додаток 3) та склад журі (додаток 4).

3. Методисту РМК Шеляг О.Г. :

3.1. Подати заявки та матеріали на участь у обласному конкурсі до 2 березня 2015 року у кабінет №112 Черкаського ОІПОПП.

 1. Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

4.1. Забезпечити оформлення матеріалів на конкурс на кращу серію цифрових ресурсів

4.2 . Подати заявки на участь у районному конкурсі до 15 лютого 2015 року у паперовому та електронному варіантах (додаток 5).

4.3 Подати роботи, оформлені відповідно до вимог до 15 лютого 2015 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача РМК Шевчук В.С.
Начальник відділу освіти Л.М.Рудик
Підготувала наказ:

Методист районного

методичного кабінету О.Г.Шеляг

Погоджено:

Юрист відділу освіти райдержадміністрації С.П.Брензович

Додаток 1

до наказу відділу освіти

Драбівської районної державної

адміністрації від 26.11.2014 №263

П О Л О Ж Е Н Н Я

про конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для

навчально-методичного забезпечення навчально-виховної

діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

(у рамках обласної виставки «Освіта Черкащини – 2015»)

 

І. Загальні положення
1.1. Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів для навчально-методичного забезпечення навчально-виховної діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (далі – Конкурс) проводиться з метою підвищення ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

- виявлення  творчих доробків педагогічних працівників з упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію навчально-виховного процесу;

- поповнення «Колекції цифрових ресурсів» на Черкаському освітянському порталі;

- максимально повне забезпечення навчально-виховного процесу освітніх закладів області додатковими ресурсами – наочними засобами та інформаційними матеріалами;

- підвищення якості, доступності та конкурентноспроможності освітніх послуг у навчальних закладах області;

- створення умов для системного впровадження та активного використання інформаційно- комунікаційних технологій всіма учасниками освітньої галузі у власній педагогічній діяльності.

1.3. На всі цифрові ресурси, подані на Конкурс, авторські права зберігаються.
ІІ. Терміни проведення
Для участі у конкурсі необхідно до 02 березня 2015 року у кабінет 112 Черкаського ОІПОПП ЧОР подати:

 • заявки від відділів освіти на участь у конкурсі в електронному та роздрукованому варіанті;

 • конкурсні роботи – лише в електронному варіанті.

Підбиття підсумків Конкурсу - 09 квітня 2014 року.

ІІІ. Документація

Відділи освіти направляють заявки на участь із загальним переліком ресурсів за формою:


Назва предмету

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце роботи (повна назва навчального закладу)

Назва серії цифрових ресурсів

Перелік

ресурсів, які ввійшли до серії
1.

2.

3.

Назва предмету

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Фах, посада, категорія

Місце роботи (повна назва навчального закладу)

Назва серії цифрових ресурсів

Перелік

ресурсів, які ввійшли до серії
1.

2.

3.
Всього учасників:Всього серій:

Всього ресурсів:

ІV. Учасники Конкурсу

Учасниками Конкурсу можуть бути як окремі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, так і творчі колективи (методичні об’єднання, творчі групи, лабораторії, кабінети, кафедри тощо).

V. Вимоги до конкурсних матеріалів

5.1. Конкурсні цифрові ресурси повинні розроблятися лише з тем, поданих у додатку Положення про конкурс.

5.2. Серія цифрових ресурсів має бути розроблена відповідно до затверджених МОН України навчальних програм, підручників і посібників.
5.3. Серія цифрових ресурсів має бути представлена добіркою статичних, динамічних та інтерактивних електронних навчальних матеріалів, а саме: навчально-методичні, художні і наукові тексти, графічні зображення, фото, таблиці, графіки, картографічні схеми, дидактичні матеріали, електронні підручники та посібники, тестові завдання, презентації, звукові й музичні файли, мультимедійні проекти, авторські відеофільми, цікаві фрагменти уроків, моделі природних і фізичних явищ, соціальних процесів, інформаційні довідки тощо.

5.4. До певної теми навчального курсу розробляються декілька типів ресурсів, які можуть бути використані у підготовці до уроку,
під час проведення уроку, для контролю знань учнів.

5.5. До цифрового ресурсу окремим текстовим файлом додається «Картка опису цифрового ресурсу» за такою схемою:

1). Назва ресурсу (заголовок роботи).

2). Анотація (1-2 речення, у яких висвітлюється основний зміст ресурсу).

3). Тип(и) ресурсу(ів) (відповідно до пункту 5.2.).

4). Автор(и) (указати прізвище,  ім’я та по-батькові, місце роботи, посаду; якщо ресурс не є авторським, а запозичений і впорядкований з інших джерел, необхідно зазначити «Укладач: ПІБ»).

5). Навчальна дисципліна (Загальна середня освіта → Українська мова).

6). Для якого класу, розділу і теми (за чинними програмами, відповідно до назв поданих у додатку Положення про конкурс).

7). Аудиторія (для вчителів чи учнів).

8). Рік видання (розробки, підготовки) ресурсу.

9). Кількість сторінок, слайдів.

10). Джерело (повна назва навчального закладу, де працює автор).

11). Адреса джерела, сайту ( лише для ресурсів, які  запозичені із мережі Інтернет).

12). Мова ресурсу.

13). Цінність ресурсу (самооцінка ресурсу за п’ятибальною шкалою).

14). Ключові слова (це слово або слова для автоматичного пошуку ресурсу в мережі Інтернет). 

5.6. До кожного цифрового ресурсу окремим текстовим файлом додається «Пояснювальна записка», у якій докладно висвітлюється: до якої програми та підручника розроблений ресурс; які види завдань вміщені в розробці; яким чином можна використати цей електронний матеріал у навчально-виховному процесі.

5.7. На останній сторінці (слайді) кожного цифрового ресурсу обов’язково вказується список використаних джерел, який оформлюється відповідно до зразка:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

Література:

 • Дудюк Д. Л. Електричні вимірювання: Навч. посіб./ Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с. (книга трьох авторів).

 • Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з дітьми 1 – 4 класів/ Скворчевська О.В. – Х.: Основа, 2009. – 207 с. (книга одного автора).

 • Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб. наук. праць/ наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с. (книга без автора).

 • Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника// Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180. (збірник).

 • Географія: словник-довідник/ [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с. (словник).

 • Іванішена С. Форми та методи інтерактивного навчання// Початкова школа. –2006. – №3. – С. 2-6. (стаття із журналу)

 • Королько Л. М. Голодомор 1932-1933 на Сватівщині. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html. (електронне джерело).

Інтернет-ресурси (для презентацій):

5.8. Серія цифрових ресурсів формується на диску CD/DVD-R/RW окремими папками (до кожного ресурсу чи комплекту до уроку), в яку мають входити: Цифровий ресурс, Пояснювальна записка та Картка опису цифрового ресурсу (окремими файлами).

5.9. Серія цифрових ресурсів подається на Конкурс в електронному (диск) вигляді.

Зразок оформлення диска(естетично оформлений підпис друкується на диску або підписується маркером від руки):


СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів 2015

Музичне мистецтво

2 клас

Мамієнко Ольга Михайлівна,

Соколівоцька загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів

Тальнівської районної ради


Зразок оформлення обкладинки до диска (обкладинка кольорова, естетично оформлена, розмір коробки 13х19 см):


Титульна сторінка

Вигляд ззаду

Вигляд збоку
Конкурс на кращу серію цифрових ресурсів - 2015


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

СОКОЛІВОЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА

І-ІІІ СТУПЕНІВСВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ

Серію цифрових ресурсів

схвалено радою методичного кабінету

(протокол №__ від ______)

ПЕРЕЛІК РЕСУРСІВ, ЯКІ ВВІЙШЛИ ДО СЕРІЇ:
1. Урок №1. Музичні спогади про літо – розробка уроку, презентація, аудіо файли, творча гра, караоке «До побачення, літо».

2. Урок №2. Що таке музика - розробка уроку, презентація, караоке «Школяр».

3. Урок №3. Хто створює музику - розробка уроку, презентація, аудіозапис звучання волинки, музична казка.

4….


СВІТ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ
Музичне мистецтво

2 клас

Мамієнко Ольга Михайлівна,

учитель музичного мистецтва,

перша кваліфікаційна категорія
2015 рік5.10. Цифрові ресурси розробляються у різних форматах комп’ютерних програм.  До маловідомих програм додаються файли запуску та інструкції щодо запуску та використання.
5.11. Розмір одного цифрового ресурсу чи комплекту, до якого додається Картка опису та Пояснювальна записка, не повинен перевищувати 200 Mb.
5.12. Вимоги до оформлення текстових матеріалів:

 • редактор Word. формат doc;

 • шрифт Times New Roman, кегль 14;

 • міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25;

 • параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см; праве – 1,5 см; ліве – 3 см;

 • вирівнювання тексту по ширині;

 • заголовки та підзаголовки виділяємо жирним шрифтом;

 • зберігаємо у форматі «Документ Word 97-2003 або 2007».


5.13. Вимоги до оформлення презентацій «Microsoft Power Point»:

 1. Формат слайдів:

 • розмір слайдів має відповідати розміру екрана;

 • орієнтація слайда – альбомна;

 • перегляд презентації в звичайному режимі.

 • графічний і текстовий матеріали розміщуються на слайдах так, щоб ліворуч і праворуч від краю слайда залишалося чисте поле шириною не менше 0,5 см.

 1. Фон слайдів:

 • використання єдиного стилю оформлення;

 • відповідність стилю оформлення презентації (графічного, звукового, анімаційного) змісту презентації;

 • використання для фону слайда психологічно комфортних тонів;

 • фон повинен бути елементом заднього (другого) плану: виділяти, відтіняти, підкреслювати інформацію, розміщену на слайді, а не затуляти її;

 • відповідність шаблону представленій темі (у деяких випадках може бути нейтральним);

 • доцільність використання анімаційних ефектів;

 • контрастність кольору фону і кольору тексту (фон темний, текст – світлий і навпаки).

 1. Структура презентації:

 • титульний слайд;

 • інформаційні слайди;

 • завершальний слайд;

 • список використаних джерел (література та інтернет-ресурси).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти кіровської районної у місті дніпропетровську ради наказ
Міністерства освіти І науки України від 12. 09. 2008 №845, від 21. 12. 2009 №1151, від 23. 11. 2010 №1116,, керуючись Положенням...

Відділ освіти нака з
Про підготовку закладів освіти району до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального року

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій
...

Відділ освіти надає примірний зразок документів, які потрібно оформити...
Графік подання закладами освіти інформації щодо отримання закладами освіти ліцензій

Рада з питань співпраці в галузі культури Комітет з освіти Відділ...
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік

Відділ освіти
України, президії ЦК профспілки працівників освіти І науки України (протокол №1/6-22 від 23. 01. 2013р., №17-18-3 від 10. 12. 2012р.),...

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Відділ освіти Ізюмської міської ради Сучасні підходи планування виховної...
Сучасні підходи до планування виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. – Ізюм: Відділ освіти Ізюмської міської ради,...

Нікопольська районна державна адміністрація дніпропетровської області відділ освіти наказ
Відповідальність за забезпечення випускників загальноосвітніх навчальних закладів Нікопольського району випускною документацією покласти...

Відділ освіти Волочиської районної державної адміністрації
Вступ

Рішенням колегії відділу освіти
Вступ. Аналіз роботи відділ у освіти райдержадміністрації за 2016 рік та пріоритетні завдання та напрями роботи на 2017 рік

Відділ освіти Солонянської районної державної адміністрації
...

Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Поради слухачам ман
Укладач: Сопчук С. Л., методист районного методичного кабінету відділу освіти Новоодеської райдержадміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт