Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у

Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у

Додаток 1

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР

24.10.2016 №475
Рекомендації щодо проведення ІІ (обласного) етапу
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

у 2016-2017 навчальному році

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» – один з найчисельніший за кількістю категорій учасників, що проводить Міністерство освіти і науки України. Він об’єднує усіх працівників освіти: від директорів та їх заступників, педагогів і бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності – до методистів регіональних методичних служб.

Мета конкурсу: залучення дітей до читання, підтримка та вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України від 25 січня 2012 року № 61/58, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522, наказів Міністерства освіти і науки України від 11.03.2016 № 247 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017», від 23.05.2016 № 559 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017»

у 2016-2017 навчальному році конкурс буде проводитись у номінаціях:

«Шкільна бібліотека: інноваційні проекти» (для керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів);

«Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів);

«Бібліотека – виховний простір навчального закладу» (для бібліотекарів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів);

«Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» (для бібліотекарів, педагогів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів);

«Сучасний методист: новий формат діяльності» (для працівників органів управління освітою і науково-методичних служб місцевих органів виконавчої влади).

Терміни проведення конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» в Запорізькій області наступні:

І (районний/міський) етап: 01 листопада 31 грудня 2016 року;

ІІ (обласний) етап:01 лютого 31 березня 2017 року.

На ІІ етап конкурсу подаються матеріали учасників першого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

Реєстрація учасників ІІ (обласного) етапу конкурсу здійснюватиметься з 10 по 20 січня 2017 року.

Оргкомітети 1-го етапу конкурсу мають надіслати не пізніше 20 січня 2017 року такі документи:

 • статистичний звіт про проведення конкурсу (додаток 2 до листа ЗОІППО) і наказ про підсумки 1-го етапу конкурсу в електронному вигляді на електронну пошту bibl.zoippo@gmail.com;

 • анкету учасника (додаток 3 до листа ЗОІППО), наказ про підсумки 1-го етапу конкурсу в друкованому вигляді на поштову адресу Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (69035, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 145, кабінет 308).

Проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» здійснюватиметься на порталі ЗапоВікі.

На ЗапоВікі створено сторінку «Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» – 2016-2017» (http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Всеукраїнський_конкурс_"Шкільна_бібліотека"_-_2016-2017), де:

Шаблони є формою реєстрації; вони орієнтовні, містять як обов’язкові відомості, так і довільні. Наприклад, інформація про учасника обов’язкова, про веб-ресурс довільна і вказується за наявності.

Подані на конкурс матеріали мають відповідати вимогам щодо їх змісту і форми, закладених у «Критеріях оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» (додаток 5 до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 30.05.2016 № 0397 https://docs.google.com/document/d/1FKAjznspMR1XT_dgK88ERg4sncHS3c_B6u1mH4OxJBU/edit). Наприклад, на номінацію «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти» подаються діючі управлінські проекти з модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний, культурно-просвітницький центр навчального закладу. Проекти повинні мати актуальну мету, завдання, етапи і шляхи реалізації, опис теоретичного та практичного значення з вихідними, проміжними і кінцевими результатами втілення задуму, моделювання та планування діяльності з розвитку бібліотеки і створення її позитивного іміджу, а також супроводжуватись стратегічними документами (концепцією/програмою тощо).

Учасники номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» подають опис досвіду і матеріали, що представляють бібліотеку як осередок медіаосвіти, висвітлюють її роль у реалізації освітніх стандартів нового покоління.

На конкурс у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу» представляється узагальнений опис досвіду з популяризації кращих здобутків національної культурної та духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу.

У номінації «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей» учасники подають узагальнений опис досвіду з розвитку духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфер особистості читачів на основі культури читання.

На конкурс у номінацію «Сучасний методист: новий формат діяльності» представляється узагальнений оригінальний досвід роботи методиста з науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників.

Учасники конкурсу усіх номінацій, окрім «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти», опис досвіду роботи подають у вигляді тематичного портфоліо. Матеріали портфоліо мають вміщувати чітке визначення й обґрунтування теми, практичні результати, висновки та різноманітні доробки, що розкривають тему.

Конкурсні роботи рекомендується супроводжувати інформаційно-наочними матеріалами такими як:

 • для керівників закладів – представлення навчального закладу, бібліотеки (загальні відомості, кадровий склад, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, асортимент послуг тощо);

 • для бібліотекарів – представлення бібліотеки (реклама бібліотеки: загальні відомості про бібліотеку, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, асортимент послуг, робота з користувачами тощо);

 • для педагогів – погляд учителя на бібліотеку: загальні відомості про бібліотеку, пріоритети діяльності, співпраця з виховання дітей і молоді тощо;

 • для методистів – інформаційний матеріал про регіон (бібліотеки загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів відповідного регіону, кадровий склад, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників тощо).

За формою така інформація може бути оформлена у вигляді буклету, проспекту, путівника, презентації або відеоролика.

При оформленні конкурсних матеріалів слід дотримуватись наступних вимог.

Опис досвіду роботи/управлінський проект мають складатись з титульного аркуша, зміста роботи із вказівкою сторінок, основного тексту, списку використаних джерел, оформленого відповідно до ДСТУ щодо бібліографічного опису документів та мати обсяг не більше 20 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5).

На титульному аркуші обов’язково має бути зазначено:

 • найменування конкурсу і номінації,

 • тема досвіду/проекту;

 • прізвище, ім’я та по батькові учасника (учасників);

 • посада (посади), навчальний заклад/установа;

 • місто/село, область.

Напрацьований матеріал (авторські доробки: положення, програми, моделі, схеми, методики, методичні матеріали, розробки, пам’ятки, тести, презентації, проспекти, буклети, копії статей, списки літератури та рекомендованих інтернет-джерел тощо) має бути оформлений згідно з вимогами до даного виду документів і підписаний із вказівкою прізвища та ініціалів автора/ів, посади (посад), навчального закладу/установи, міста/села, області. Кількість доробок не обмежується, але вони повинні бути оригінальними, цікавими та відповідати темі досвіду.

Опис досвіду роботи/управлінський проект надаються українською мовою, напрацьований матеріал – мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі.

Звертаємо увагу, що конкурсні матеріали мають бути:

 • тільки в електронному вигляді (окрім анкети учасника);

 • розміщені в Інтернет-мережі (веб-ресурсі учасника або веб-ресурсі бібліотеки, навчального закладу чи установи тощо) під рубрикою «Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017»;

 • доступні для перегляду.

Чого слід / не слід робити координаторам та учасникам конкурсу:

 • не направляти для участі в кожній із номінацій більше однієї заявки;

 • не відкладати все на останній день, годину, хвилину;

 • контролювати якість виставлених матеріалів;

 • зв'язуватися з нами і з'ясовувати всі незрозумілі питання будь-якого сорту (якщо ви зайвий раз зателефонуєте або напишете електронного листа і поцікавитеся, як оформити реєстраційний шаблон або уточните кількість авторських доробок в досвіді і т.п., будемо вдячні, адже в ряді випадків ми навіть не підозрюємо про існування потенційної проблеми і, відповідно, не можемо все передбачити і внести в дані рекомендації).


Методист методичного відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР Л.В. Крижко

Доповнення до рекомендацій

Доповнення А

Інструкція по створенню сторінки учасника конкурсу

Виконуючи покрокові дії інструкції, що наведена нижче, учасник створює спочатку власну сторінку, потім розгортає на створеній сторінці шаблон відповідної категорії учасників, потім заповнює шаблон.

Розгортання шаблону:

 • Перейдіть до розділу "Учасники" натиснувши кнопку "Править"

 • Введіть рядок: Професійна майстерня бібліотекаря ПІП

Наприклад: Професійна майстерня бібліотекаря Іванової Галини Іванівни

 • На початку та в кінці рядка поставте [[...]]

Наприклад: [[Професійна майстерня бібліотекаря Іванової Галини Іванівни]]

 • Опублікуйте сторінку, натиснувши кнопку "Опубликовать"

 • Cкопіюйте рядок

{{subst:Шаблон:Професійна майстерня бібліотекаря НЗ Запорізької області}}

 • Перейдіть на сторінку, яку щойно створили (вона повинна бути червоного кольору)

 • Поставте курсор на перший рядок та вставте скопійований рядок

 • Опублікуйте сторінку, натиснувши кнопку "Опубликовать"

 • Після розгортання шаблону заповніть його, натиснувши кнопку "Править"

Доповнення В

Шаблон: Професійна майстерня керівника НЗ Запорізької області

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017»

Номінація «Шкільна бібліотека: інноваційні проекти»

ПІБ, фото учасника

Контакти учасника конкурсу:

 • мобільний телефон

 • електронна пошта

Місце роботи:

 • назва навчального закладу відповідно до статуту

 • поштова адреса навчального закладу

 • контактний телефон навчального закладу

 • електронна пошта навчального закладу

Посада

Освіта

Спеціальність за освітою

Педагогічний стаж

Стаж роботи на посаді

Кваліфікаційна категорія, звання

Представлення навчального закладу, бібліотеки

(загальні відомості, кадровий склад, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, асортимент послуг тощо)

Управлінський проект

 • тема проекту

 • презентація проекту (за наявності)

Стратегічні документи

(концепція, програма, модель бібліотеки, положення тощо - за наявності)

Доповнення С

Шаблон: Професійна майстерня бібліотекаря НЗ Запорізької області

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017»

Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»

(Номінація «Бібліотека – виховний простір навчального закладу»

Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»)

(обрати необхідну, інші видалити)

ПІБ, фото учасника

Контакти учасника конкурсу:

 • мобільний телефон

 • електронна пошта

Місце роботи:

 • назва навчального закладу відповідно до статуту

 • поштова адреса навчального закладу

 • контактний телефон навчального закладу

 • електронна пошта навчального закладу

Посада

Освіта

Спеціальність за освітою

Бібліотечний стаж

Кваліфікаційна категорія

Професійний портрет учасника (за наявності)

Про бібліотеку

(реклама бібліотеки: загальні відомості про бібліотеку, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, асортимент послуг, робота з користувачами тощо)

Тема портфоліо (досвіду)

(в досвіді: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки)

Авторські розробки з теми

Презентація власного веб-ресурсу (за наявності)

 • назва

 • електронна адреса

 • особливості веб-ресурсу

 • значення для різної категорії користувачів

Доповнення D

Шаблон: Професійна майстерня педагога НЗ Запорізької області

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека – 2017»

Номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»

(Номінація «Читання і діти: діапазон бібліотечних ідей і можливостей»)

(обрати необхідну, інші видалити)

ПІБ, фото учасника

Контакти учасника конкурсу:

 • мобільний телефон

 • електронна пошта

Місце роботи:

 • назва навчального закладу відповідно до статуту

 • поштова адреса навчального закладу

 • контактний телефон навчального закладу

 • електронна пошта навчального закладу

Посада

Освіта

Спеціальність за освітою

Педагогічний стаж

Кваліфікаційна категорія, звання

Про бібліотеку НЗ

(погляд учителя на бібліотеку: загальні відомості про бібліотеку, пріоритети діяльності, співпраця з виховання дітей і молоді тощо)

Тема портфоліо (досвіду)

(в досвіді: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки)

Авторські розробки з теми

Презентація власного веб-ресурсу (за наявності)

 • назва

 • електронна адреса

 • особливості веб-ресурсу

 • значення для різної категорії користувачів

Доповнення E

Шаблон: Професійна майстерня методиста регіональної методичної служби Запорізької області

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017»

Номінація «Сучасний методист: новий формат діяльності»

ПІБ, фото учасника

Контакти учасника конкурсу:

 • мобільний телефон

 • електронна пошта

Місце роботи:

 • назва закладу відповідно до Положення

 • поштова адреса закладу

 • контактний телефон закладу

 • електронна пошта закладу

Посада

Освіта

Спеціальність за освітою

Педагогічний / бібліотечний стаж

Стаж роботи на посаді

Кваліфікаційна категорія, звання

Професійний портрет учасника (за наявності)

Інформаційний матеріал про регіон

(бібліотеки загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів відповідного регіону, кадровий склад, матеріально-технічні умови, бібліотечний фонд, заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників тощо)

Тема портфоліо (досвіду)

(в досвіді: чітке визначення та обґрунтування теми, практичні результати, висновки щодо науково-методичного супроводу діяльності бібліотек навчальних закладів або підвищення кваліфікації бібліотечних працівників)

Авторські розробки з теми

Презентація власного веб-ресурсу (за наявності)

 • назва

 • електронна адреса

 • особливості веб-ресурсу

 • значення для різної категорії користувачів

Доповнення F

Приклади оформлення списків джерел

Книги одного, двох або трьох авторів

Лубківський, Роман Мар'янович. Громове дерево [Текст] : вибр. твори / Р. М. Лубківський ; вступ. ст. Д. Павличка. – К. : Український письменник, 2006. - 525 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна [Текст] / Люсьен Мюссе ; пер. с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил.

Бородіна, А. І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики [Текст] / А. І. Бородіна, А. С. Бугай ; ред. І. І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Костюк, П. Г. Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П. Г. Костюк, О. П. Костюк, О. О. Лук'янець ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О. О. Богомольця. – К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

Книги чотирьох авторів

Основы создания гибких автоматизированных произведений [Текст] / Л. А. Пономаренко, Л. В. Адамович, В. Т. Музычук, А. Е. Гридасов ; ред. Б. Б. Тимофеева. – К. : Техника, 1986. – 144 с.

Книги п’яти чи більше авторів

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / В. В. Александров [та ін.]. – К. : Абрис, 1992. – 158 с.

Книги під назвою

Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищення ролі Міністерства України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки [Текст] : наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 черв. 1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи ; редкол.: Г. О. П’ятаченко (голова), В. І. Кравченко (заст. голови) [та ін.]. – К., 1998. – 320 с.

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України. Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2003. – 587 с. : іл. – Бібліогр.: с. 582–586.

Українці у світовій цивілізації [Текст] : довідник / упоряд. Т. В. Копань. – К. : Пульсари, 2006.

Багатотомні видання в цілому

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века).

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360-366. – Содерж.: Без талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов.

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь.

Окремі томи багатотомного видання

Олійник, Борис. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2. Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник [та ін.] ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук ; фотопортр. В. В. Ларіна. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. - 605 с. : фотоілюстр. - (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). - Бібліогр.: с. 590-594.

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001– .

Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил.

або

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил.

Щорічники

Населення України, 1998 рік [Текст] : демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики населення ; Л. М. Стельмах (відп. за вип.). – К. : [б.в.], 1999. – 466 с.

Серійні видання

Микола Ільницький [Текст] : біобібліограф. покаж. / уклад. Л. Ільницька. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2004. – 253 с. – (Сер.: Укр. біобібліографія. Нова серія ; чис. 16).

Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності [Текст] / уклад. В. Шевчук [та ін.]. – К. : Геопринт, 2000. – 411 с., табл. – (Сер.: Екологія. Економіка. Сталий розвиток).

Томи (випуски) періодичних видань, що продовжуються

Нарис з історії природознавства і техніки [Текст] : респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1985. – Вип. 31. – 195 с.

Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)– . – М. : Наука, 2001– .

Вып. 34. – 2001. – 137 с. ; вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. ; вып. 36. – 2002. – 165 с.

Електронні ресурси

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.
Аналітичний опис

Статті з книги

Сивашко, Ю. Формування державної служби в Україні [Текст] / Ю. Сивашко // Мороз О. Модерна нація: українець у часі і просторі = Moroz O. Modern nation ukrainian in the time and space / упоряд. О. Банах ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. – Львів : Універсум, 2001. – С. 270-271.

Статті з енциклопедії чи словника

Абат (Абатиса) [Текст] // Енциклопедія історії України : у 5-ти т. – Т. 1. / редкол.: В. А. Смолій (голова), Я. Д. Ісаєвич, С. В. Кульчицький [та ін.] ; ред. рада: В. М. Литвин (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т іст. України. – К. : Наук. думка, 2003. – С. 9-10. : іл.

Статті з журналів та періодичних збірників

Кірсенко, М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України [Текст] / М. Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

Аверінцев, С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С. Аверінцев, пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001. - № 7/8. – С. 6–15.

Віддалені ресурси

УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс] : (проект) / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html, вільний. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Прокопенко, Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.08 / Л. С. Прокопенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Електрон. дан. (1 файл). – К., 2004. – 18 с. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip, вільний. – Назва з екрана.

Локальні ресурси

Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс] : международные конференции и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

Джерело: Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (http://lib.npu.edu.ua/prikladi-oformlennya-bibliografichnih-spiskiv.html)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Анкета учасника II етапу конкурсу
...

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського...
Про проведення в області у 2015/2016 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” у таких...

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного етапу...
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір» (далі – виставка) проводиться з метою розвитку творчих здібностей...

До Програми проведення Конкурсу у 2012 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2011 році рекомендації для учасників...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

До Програми проведення Конкурсу у 2008 році, затвердженої на засідання...
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Вінницької обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України на 2016 рік в області...

П л а нроботи відділу освіти виконкому Жовтоводської міської ради на листопад 2012 року
Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу малюнків «Олімпійський рух. Історія та сьогодення»

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...

Квнз «Харківська академія неперервної освіти» Рекомендації щодо організації...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

Відділ освіти, молоді І спорту Баштанської районної державної адміністрації
Про проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Аналіз виконання завдань учасниками ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури у 2011/2012...

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів...
У 2015 році на Всеукраїнський конкурс будуть прийматися навчальні програми та навчальна література з

Засідання журі Закарпатського обласного етапу конкурсу «Найкращий...
...

Відділ освіти
Про проведення І (районного) етапу обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості з російської...

Підсумки обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт вихованців гуртків птм 2017

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт