Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

12. 05. 201 р. До Апеляційного суду м. Києва вул Солом’янська,2а

12. 05. 201 р. До Апеляційного суду м. Києва вул Солом’янська,2а

12.05.201_р. До Апеляційного суду м.Києва

вул..Солом’янська,2а


Через


Суддя 1ої інстанції:

Справа№:

Оболонський районний суд м.Києва

м. Київ вул..Тимошенко,2є
__________

__________ (ун.№_____________)


Заявник


Відділ державної виконавчої служби Оболонського районного управління юстиції у м.Києві

Начальник ВДВС Оболонського РУЮ Губяк С.В.
04201, м.Київ, вул..Полярна,13а


Боржник (Апелянт):

_____________________________

Адреса для листування

______________________________

Тел.: ________________________


Представник Боржника за довіреністю :

_____________________________

Адреса для листування

______________________________

Тел.: ________________________

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
(на ухвалу Оболонського районного суду м.Києва від ___ ____201__р. щодо подання державного виконавця ВДВС Оболонського РУЮ м.Києва про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України громадянина
___________________)

___ _________ 201__р. Оболонським районним судом м. Києва, було розглянуто подання державного виконавця ВДВС Оболонського РУЮ у м.Києві та винесено ухвалу, якою було встановлено тимчасове обмеження боржнику(апелянту)-____________________ у праві виїзду за межі України до виконання ним добровільно або в примусовому порядку рішення суду, на підставі якого видано виконавчий документ № ______________ виданий ___.___.___р. про стягнення зі _______________ на користь__________________ боргу у розмірі ___________ грн..
Дану ухвалу суду боржник(апелянт)-____________ отримав ___.____.1__р. що підтверджує зворотне повідомлення. Постанову про відкриття виконавчого провадження за даним виконавчим листом в якому ______________ виступає у якості Стягувача, апелянт – ____________ взагалі не отримував та не мав можливості виконати вимоги Стягувача у добровільний строк який зазначається у постанові про відкриття провадження до ___ ___ __р., це підтверджується відсутністю доказів в матеріалах справи, у тому числі відсутні докази с поштового відділення про отримання апелянтом – ___________ постанови про відкриття виконавчого провадження за даним виконавчим листом.

Також у своєму поданні до суду державний виконавець не надав відповідних доказів про отримання апелянтом – ____________ постанови про відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом №_______________ виданий ___ ____ __р. в якому _________ виступає у якості Стягувача.

Сам факт Подання до суду в додатках свого Подання, державним виконавцем, постанови про відкриття виконавчого провадження не доводить факт обізнаності апелянтом про дане провадження.
Про відкриття виконавчого провадження апелянт – __________ дізнався від представника за довіреністю ____________ який ознайомився з матеріалами даної справи ____ _____р. Отже, відсутні докази про обізнаність боржника з наявністю відкритого виконавчого провадження та строками його добровільного виконання, а також вимогою державного виконавця про необхідність явки до державного виконавця. При цьому, слід зазначити, що саме по собі направлення вимоги не свідчить про її отримання боржником.
Невиконання боржником самостійно зобов'язань протягом строку, про що вказує державний виконавець в постанові про відкриття виконавчого провадження, не може свідчити про ухилення боржника від виконання покладених на нього рішенням обов'язків.

Будь-яких доказів того, що  ___________ вчиняє дії спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, майна,  зміну місця проживання чи місця роботи, перешкоджання в реалізації арештованого майна тощо) , державний виконавець не надав та на наявність таких не вказав. Згідно вимог ч.2 ст.10 ЦПК України наявність умислу та обставин, які є предметом посилання державного виконавця у поданні про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України як на підставу його вимог, підлягають доведенню. Обов'язок доказування факту ухилення боржника від виконання зобов'язань, відповідно до вимог ст.60 ЦПК України, покладається в даному випаду на орган державної виконавчої служби, який звертається до суду із відповідним поданням. Особа, яка має невиконані зобов'язання, не може вважатися винною в ухиленні від їх виконання, поки не буде доведено протилежного.
Крім того,  державний виконавець не позбавлений у відповідності до ч.1 ст. 68 Закону України «Про виконавче провадження», звернути стягнення на заробітну плату боржника у разі відсутності в  нього коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутностічи недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі належних до стягнення сум, враховуючи і ту обставину, що місце роботи боржник(Апелянт) – ________не приховує. Будь-яких доказів того, що  боржник(Апелянт) – _____________ вчиняє дії спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, майна,  зміну місця проживання чи місця роботи , перешкоджання в реалізації арештованого майна тощо) , заявник не надав та на наявність таких не вказав.
З матеріалів справи вбачається а.с.62, що боржник(Апелянт) – _________ є власником трьох автомобілів. На дані авто накладено арешт вони є конфісковані та знаходяться у повному розпорядженні ДВС та для їх продажу с прилюдних торгів немає жодних перешкод. Отже добровільно данні авто боржник(Апелянт) – _________ П.М. продати та виконати вимоги _______________ та ДВС не взмозі через накладання арешту та заборони відчуження цих авто та всього майна.

Керуючись :

Закону України «Про виконавче провадження» ст.62 «Реалізація майна, на яке звернено стягнення»

державний виконавець має змогу згідно цього закону Реалізувати арештоване майно! Вартість конфіскованої МАЗДИ рік випуску 2008 держ.н. АА0450НВ складає близько 180 000грн., вартість конфіскованої ШКОДА ФАБИЯ 2007рік випуску держ.н.АА8020ІЕ становить близько 70 000грн. а конфіскованої ДЄОЛАНОС 2006року випуску держ.н.АА7980СЕ складає не менше ніж 40 000грн.

Отже загальна вартість конфіскованих транспортних засобів складає: близько 290 000грн. що значно перевищує боргові зобов’язання __________ в рамках якого було здійснення подання державного виконавця про заборону виїзду за кордон А.С. 61 – сума 49400грн.51коп.
Автомобіль Боржника - МАЗДА рік випуску 2008 держ.н. АА_______НВ знаходиться на штраф площадці за адресою: _________. Авто ШКОДА ФАБИЯ 2007рік випуску держ.н.АА__________ІЕ перебуває на штраф площадці за адресою ____________.
ЗУ «Про виконавче провадження»

Стаття 58. Визначення вартості, оцінка майна боржникаСтаття 52 «Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника»
5. … Боржник має право запропонувати ті види майна чи
предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення.
Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно
визначається державним виконавцем.

З матеріалів справи вбачається А.С.68, що державним виконавцем заарештовано земельну ділянку яка належить Боржнику – _________ П.М. ринкова вартість земельної ділянки становить 80 000грн.

Посадовим особам Оболонського ВДВС ніщо не перешкоджає реалізувати дану земельну ділянку керуючись ЗУ «Про виконавче провадження» ст..52,63 .

А.С. 63 – у відповіді БТІ вказуються, що Боржнику належить 1/6частина квартирі на Оболоні у м. Києві вул.._______,_____ кв.___. Дана частка квартири може бути викуплена через прилюдні торги рідними Боржника, але тільки після реалізації авто та землі згідно Закону України «Про виконавче провадження». Боржник готовий проавансувати витрати виконавчого провадження, щодо проведення оцінки своєї частки квартири. Дана частка квартири приблизно коштує – ____________ гривень.
Відповідно до узагальнення Верховного суду України від 01.02.2013 року Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України:

«…Ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об'єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо.

Однією з підстав для відмови у задоволенні подань, що складає основну частину розглянутих справ, є неповнота вчинення виконавчих дій, відсутність доказів на підтвердження факту ухилення боржника від виконання своїх боргових зобов'язань і відомостей про обізнаність боржника щодо наявності відкритого виконавчого провадження та строків його добровільного виконання. »
Отже на дату складання Апеляційної скарги державний виконавець Рижук Л.В. не вчинила усіх можливих виконавчих дій, при наявності арештованого та конфіскованого майна, яке повністю покриває заборгованість Боржника _________ по виконавчим провадженням А.С.61 та А.С.67 .

Рижук Л.В. не надала жодних доказів неможливості виконання виконавчого провадження, жодних доказів ухиляння чи навмисного перешкоджання виконання виконавчого провадження, також в матеріалах справи немає жодних доказів про обізнаність _________ про відкриття виконавчого провадження, що свідчить про необґрунтованість та не законність подання про обмеження виїзду за кордон, що незаконно позбавляє _________ його конституційних прав:
Згідно до ст.33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України.

Також відповідно до судової практики, що склалася, до ст.13 «Загальної декларації прав людини» кожна людина має право вільно пересуватися й обирати собі місце проживання в межах любої держави. Кожна людина має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну, і повертатися у свою країну. Відповідно Цивільного кодексу Україин:
Стаття 313. Право на свободу пересування.

Керуючись: Законом України «Про виконавче провадження» Ст.52, 58, 62, 63, 68; Цивільно-процесуальним Кодексом України Ст.10, 60, 292,294,296, Конституцією України Ст.33, Загальна декларація прав людини Ст.13; Цивільного кодексу Україин Ст.313

ПРОШУ СУД:

  1. Прийняти дану апеляційну скаргу до розгляду

  2. Скасувати ухвалу Оболонського районного суду м. Києва від ___ _____201_р. про задоволення подання державного виконавця ВДВС Оболонського РУЮ м.Києва про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України громадянина _________.

  3. Постановити нову ухвалу - про відмову у задоволені подання, державного виконавця ВДВС РУЮ Оболонського м. Києва про тимчасове обмеження боржника _________ П.М. у праві виїзду за межі України.

Додатки:
1. Копія довіреності представника ______________
2. Оригінал квитанції про сплату судового збору
3. Апеляційна скарга в трьох примірниках

Представник за довіреністю ______________поділитися в соціальних мережахСхожі:

Апеляційний суд м. Києва вул. Солом´янська, 2-А

Особа 1
Особа 1 про перегляд постанови Шевченківського районного суду міста Києва від 30 серпня 2011 року та постанови Апеляційного суду...

27 квітня 2015 року м. Київ Верховний Суд України у складі
Шевченківського районного суду міста Києва від 30 серпня 2011 року та постанови Апеляційного суду міста Києва від 21 вересня 2011...

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680
Відповідач, який ми зареєстрували у відділі реєстрації актів цивільного стану Шевченківському районному управління юстиції м. Києва,...

Львівський апеляційний адміністративний суд Узагальнення причин скасування...
Аналіз статистичних даних щодо скасування та зміни судових рішень Львівського апеляційного адміністративного суду за категоріями...

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680

Перегляд рішень Господарського суду
...

Вищий адміністративний суд україни
Києва від 13 травня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 6 серпня 2013 року у справі №826/1954/13-а...

Судді Дніпровського районного суду міста Києва
В провадженні Дніпровського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа №0000 за позовом Сидорової С. С. до Іванової І.І.,...

До Шевченківського районного суду м. Києва вул. Дегтярівська, 31А, м Київ, 03680
Служба у справах дітей Оболонський районної в місті Києві державної адміністрації

Комісії при Президентові України у питаннях помилування
Києва від 13. 02. 2005 р. Сіренко Лео­нід Іванович, 1953 р н., був засуджений за ч. 1 ст. 115 Кк україни до 14 років по­збавлення...

Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі
Верховним Судом України ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ від 20 січня 2015 року,...

О с т а н о в а
Кант про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 2 липня 2014 року, постанови Донецького...

Дослідження питання
У солом'янському районному суді м. Києва розглядала­ся справа за позовом тов "Ю" до Державного департаменту інтелектуальної власності...

Дніпровський районний суд м. Києва
Дніпровський районний суд м. Києва 02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3; вул. Кошиця, 5

Дніпровський районний суд м. Києва
Дніпровський районний суд м. Києва 02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3; вул. Кошиця, 5

Регламент змагань з футзалу серед студентських команд вищих навчальних...
Києва (Чемпіонат, Першість та розіграш Кубка) під егідою громадської організації «Футбольна асоціація студентів м. Києва» (далі –...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт