Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»

Сторінка1/2
  1   2
Звіт завідувача

дошкільного навчального закладу «Попелюшка»

Любочко Ольги Вікторівни

перед колективом та громадськістю
за 2016
-2017навчальний рік.dscf5714


Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».
Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 1. Загальні відомості про ДНЗ.

Юридична адреса закладу: 53860 Дніпропетровська область, Апостолівський

район, м.Зеленодольськ, в. Рибалко,13

Контакти: ел.п. Olga.Lyubochko@mail.ru , телефон (05655)62440

Мова навчання та виховання: українська.

Загальна технічна характеристика:

 • площа займаної території - 10150 м2;

 • функціонує у типовому приміщенні з 1977 р. загальною площею – 2042 м2

 • проектна потужність закладу розрахована на 211місць.


2. Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного,

розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на

реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

1. Впровадження у практичну роботу ДНЗ відповідно Листа МОН України від 24.03.2016 за № 234 листа МОН України від 16.06.2016 року №1/9-315 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році”; Листа МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах».

2. Обговорення Наказу МОН України від 20.04.2015 р. « Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності».

3. Затвердження парціальних програм, за якими будується освітній

процес у вікових групах; форми планування освітньої роботи з дітьми;

режиму дня та розкладу занять вікових груп; плану підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;плану спільної роботи зі

школою. А та кож:

 • збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;

 • формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів;

 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.


Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ:

 • Статут ДНЗ «Попелюшка» (зареєстровано 24.02.2016р.).

 • Довідка єдиного державного реєстру (АБ № 724852 ) .

 • Свідоцтво про реєстрацію (серія А01 № 401322 від 02.12.2009р.). 

 • Ідентифікаційний код 367252212

 • Колективний договір (схвалений на загальних зборах трудового колективу 21 лютого 2013 року протокол №1,  зареєстрований 15.03.2013 року №124/18).

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку (1 Н № 29.10.2014р.)

 • Нормативно-правова документація з питань охорони дитинства.


dscn0049Організаційні засади діяльності ДНЗ: дошкільний навчальний заклад

загального розвитку (ясла-садок) «Попелюшка» функціонує з 1977 року. Рішенням №230 сесії Зеленодольської міської ради від 20.04.2007року, було передано до комунальної власності Зеленодольської міської ради.

З 2009 року в закладі функціонує 6-ть груп. Заклад працює за 5-денним режимом з 7.00 до 19.00 (вихідні дні – субота, неділя) та забезпечує 12 годинне перебування дітей. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня - оздоровчий період.

Станом на 1.05.2017р. чисельна кількість вихованців – 155 дітей (з них 77 хлопчиків та 78 дівчаток).

Діяльність дошкільного закладу регламентується навчальним планом ДНЗ складеним відповідно:

- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Листу Міністерства освіти і науки України;

- Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція);

- «Про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»; - «Положення про методичний кабінет»;

- державних санітарних норм та правил.

Річний план роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується і погоджується з управлінням освіти Зеленодольської міської ради.

Формування дитячого контингенту.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, та власного Статуту (на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).

Групи комплектуються за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних закладах, з урахуванням побажань батьків.

Відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад. Дітей, які тривалий час не відвідують дошкільний навчальний заклад без поважних причин немає.

У закладі організовано облік дітей від 0 до 6 років, які проживають на території Зеленодольської міської ради. Охоплення дітей шостого року життя дошкільною освітою забезпечене на 100%. Мережа груп у 2016-2017 навч. році розподілилась наступним чином: 

№ п/п

Вікова група

Вік

дітей

Кількість дітей

у групі

Середнє відвідування

за 2016 - 17 н.р.

1

Група ясельного віку

2 – 3 р.

27

18

2

ІІ мол.гр. «А»

3 – 4 р.

27

19

3

ІІ мол.гр «Б»

3 – 4 р.

28

19

4

Середня гр.

4 – 5 р.

28

20

5

Старша «А»

5 – 6 р.

23

19

6

Старша «Б»

5 – 6 р.

22

19


Аналіз комплектування груп за нормативами та середні показники фактичного відвідування дошкільного навчального закладу за результатами річних статистичних звітів, вказує на перевантаження облікового складу відносно нормативів, але середньорічне відвідування вихованців дошкільного закладу не критичне і майже не виходить за межі граничної наповнюваності груп.
3. Організація навчально-виховного процесу.

Кадрове забезпечення.

img_3099

В дошкільному закладі проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення перспективи та прогнозування потреб закладу у працівниках та оптимізації кадрового забезпечення.

Станом на 01.05.2017 року трудовий колектив налічує 37 працівників із них:

– педагогічний персонал –17 осіб;

– медичний персонал – 1;

– обслуговуючий персонал – 19 осіб. Дошкільний заклад укомплектований педагогічним персоналом у відповідності штатного режиму на 100%.

dsc_1554++_6_

Очолює ДНЗ Любочко Ольга Вікторівна, яка має вищу спеціальну освіту.

У 2004р. закінчила Київський державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Дошкільне виховання» з кваліфікацією

«Організатор – методист дошкільного виховання; вихователь». Стаж педагогічної роботи – 20р. 6м., на посаді завідуючої – 10 років.
Укомплектованість педагогічними кадрами.

У ДНЗ працює 17 педагогів, з них: 13 вихователів, 1 музичний керівник , вихователь-методист, практичний психолог . З повною вищою педагогічною освітою – 12 педагогів.

Медична сестра

1

Завгосп

1

Помічники вихователя

8

Кухарі

2

Помічник кухаря

1

Праля

1

кастелянка

1

Сторож

3

Двірник

1 Укомплектованість ДНЗ обслуговуючим персоналом.
Відповідно до штатного розпису
Працівники дошкільного закладу виконують обов'язки згідно посадових інструкцій.
Атестація педагогічних працівників.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», з метою активізації творчої діяльності педагогічних працівників, здійснення комплексної оцінки рівня кваліфікації педагогічної майстерності і продуктивності діяльності працівників у дошкільному навчальному закладі щорічно проводиться значна робота з атестації педагогічних працівників, яка здійснюється у відповідності з перспективним планом атестації. Обладнаний інформаційний стенд «Атестація» забезпечує гласність і відкритість атестаційної компанії в дошкільному закладі.

Адміністрація дошкільного закладу приділяє належну увагу питанням фахового зростання, активізації творчої діяльності педагогів. Атестацію педагогічних працівників проводить атестаційна комісія дошкільного закладу, кількість, персональний склад якої, а також термін її повноважень, термін проведення атестації визначено і затверджено наказами.

Під час атестаційного циклу в дошкільному навчальному закладі проводяться:відкриті заняття; виступи на методичних заходах, методичних об’єднаннях педагогів, що атестуються. Членами атестаційної комісії проводиться вивчення всіх аспектів роботи кожного педагогічного працівника шляхом організації та перегляду відкритих форм роботи (заняття, розваги, святкові ранки, інші форми роботи з дітьми), вивчення документації. Вихователем-методистом Гнатюк Н.О. та членами атестаційної комісії щорічно здійснюється вивчення діяльності педагогів, що проходять атестацію з метою визначення комплексної оцінки рівня педагогічної майстерності.

Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників діяльності педагога за весь між атестаційний період (за п'ять років). Планомірне аналізування діяльності кожного педагога протягом цього періоду дає можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого напруження та хвилювань. imageq5wobvnm

Результати атестації за 2016-2017 роки:


2016 р.

Наслідки атестації

2017р.

Наслідки атестації


Козаченко О.В.


відповідність займаній посаді


Любочко О.В.


відповідність займаній посаді

Пустовойт О.В.

відповідність займаній посаді

Проніна Т.В.

присвоєння категорії «спеціаліст другої категорії»Симоненко Л.О.

присвоєння категорії «спеціаліст другої категорії»Тимченко Л.П.

встановлення

11тарифного розряду


Аналіз показників проведення атестації педагогічних працівників свідчить, що якісний склад педагогічного колективу поступово змінюється на краще, оскільки зросла кількість педагогів, які підвищили свою кваліфікаційну категорію. Зниження кваліфікаційної категорії за наслідками атестації за даний період не було.

Результати моніторингу освітнього рівня педагогічних працівників закладу, рівня їх кваліфікації, стажу педагогічної діяльності, вікових категорій представлено у таблиці:
«Моніторинг рівня педагогічних працівників ДНЗ «Попелюшка»


спеціалісти

к-сть

вища освіта

спеціальна освіта

кваліфікаційний рівень


педагогічний стаж роботи

до 3-х років

до 10 років

до 20 років

більше 20 років

Завідуюча

1

1
1

Вихователь-методист

1

1
1

Вихователі:

13

8

5
1

3

3

6

Звання «вихователь-методист»


1

Спеціаліст

І категорії


1

Спеціаліст

ІІ категорії


2

Музичний керівник

1
1


1
Практичний психолог

0,5 ст.

11


Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Усі педагоги дошкільного закладу займаються самоосвітою. Звіти вихователів про проходження курсової перепідготовки заслуховуються на педагогічних годинах. Так за 2016-2017 роки курси підвищення кваліфікації пройшли 5-ть педагогічних працівників, а також я - завідуюча ДНЗ.dscn0344

Педагогічні працівники, які виявили бажання підвищити встановлену їм кваліфікаційну категорію, раніше встановленого планом терміну, атестувалися позачергово (Проніна Т.В., Симоненко Л.О.).dscn9995

На протязі навчального року організовувалась допомога молодим спеціалістам Семенюк К.О, Волковій В.В., Могильній Л.В., Єгоровій В.М. з питань освітньо-виховної роботи з дітьми, в зв’язку з чим удосконалились їх теоретичні знання та практичні вміння.

Педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи, будуючи свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Як керівник закладу, завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників, щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експериментальну, інноваційну роботу педагогів.фото1143dscn8944


Заохочення працівників ДНЗ.

Одним із стимулів щодо покращення якості роботи колективу дошкільного закладу є матеріальні та моральні заохочення працівників. У відповідності до ст. 57 Закону України «Про освіту» за досягнення у професійній діяльності та з нагоди свят, на оздоровлення персоналу, надається щорічна матеріальна допомога. Преміювання працівників реалізовувалося з бюджетного фонду економії заробітної плати дошкільного закладу. З нагоди Дня вчителя у вересні 2016р., за високий рівень професіоналізму, за сумлінну працю грамотою області була відзначена вихователь Дашко В.О., а грамотами міського голови – Тімченко Л.П. та Волкова В.В..54
Управлінська діяльність.

За звітний період колектив закладу працював творчо і відповідально. Під час педагогічних нарад розглядались такі питання:

 • "Розвиток екологічної свідомості у дошкільників та формування сталих світоглядних орієнтирів особистості"

 • «Трудове виховання – як одне із складових систем гармонійного розвитку дітей дошкільного віку».

За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цім питанням приділялась належна увага. використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи, консультації з вивченням актуальних проблем. Проведення відкритих заходів стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються; пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприйняттю збільшення самооцінки. Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди:теми
навчально-виховних заходів

прізвище
педагога

1

Формування у дітей дошкільного віку початкових понять про необхідність економії природних ресурсів під час реалізації завдань сталого розвитку.

Куроп’ятник Н.В.

2

Формування у дітей дошкільного віку елементарних екологічних знань та навичок збереження власного здоров'я під час ознайомлення з лікарськими рослинами.


Симоненко Л.О.

3

Використання екологічної стежини у формуванні природовідповідної поведінки дошкільників.

Коліснік В.І.

4

Використання пальчикової гімнастики під час мовленнєвих занять з дітьми раннього віку

Дашко В.О.

5

Використання арт-терапії на заняттях з математики для покращення психоемоційного стану дітей дошкільного віку

Литвиненко А.В.

6

Зміцнення здоров’я дошкільників на заняттях з фізкультури з використанням дитячих фітнес-програм

Волкова В.В.

7

Застосування казкотерапії як засобу кращої адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного закладу

Щербина Т.В.

8

Ознайомлення дітей з характерними ознаками побуту українців як складова патріотичного виховання.

Семенюк К.О.

9

формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми

Проніна Т.В.

10

Ознайомлення дітей з рідним містом та його історією як засіб формування патріотичних почуттів.

Густенко В.П.

11

Виховання почуття патріотизму у старших дошкільників під час ознайомлення з державними та народними символами України.


Тимченко Л.П.

12

Використання творів В.Сухомлинського у вихованні патріотичної свідомості дітей молодшого дошкільного віку

Пустовойт О.В.


17 8

Педагогічна робота з кадрами нашого дошкільного закладу побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Така структура роботи сприяла більш активної реалізації поставлених завдань для підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога. З метою забезпечення умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів проводилась методична робота шляхом створення атмосфери творчості, психологічної перебудови стосунків у педагогічному колективі;29

вдосконалення сучасних форм взаємодії дитячого садка і сім'ї.
Організація методичної роботи:

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за єдиною міською науково-методичною проблемою «Підвищення якості освіти та розвиток успішної особистості через професійну компетентність педагогів», та на вирішення головної методичної мети закладу: «Реалізація компетентного підходу до забезпечення гармонійного і різнобічного розвитку особистості», та розв’язання пріоритетних напрямків роботи: «Взаємодія ДНЗ та сім’ї по відродженню національних пріоритетів через тісне співробітництво».

Для якісної реалізації однієї з головних задач з формування громадянсько-патріотичних цінностей , для підвищення рівня особистості дитини та її моральної активності, протягом навчального року плідно працювала творча група. На засіданнях групи було організоване тематичне вивчення питання: «Формування національної свідомості дітей дошкільного віку засобами синтезу мистецтв України». 35

Шляхом самоосвіти вихователі опрацьовували питання по створенню розвивального життєвого простору дошкільників, готовності дитини до шкільного життя, управління розвитком дітей в освітньому процесі, фізичного виховання, БЖД. Освоїли напрямки роботи з валеології, ігрового стрейчингу для малят, ознайомилися з аспектами перспективного планування освітньої роботи вихователя.

Усі педагоги закладу - активні учасники внутрішньої методичної роботи. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково - методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи. Наші педагоги поглиблено працюють над обраними напрямками, підвищуючи свій професійний рівень.
ПІБ педагога

Обраний напрямок роботи

над методичною темою

1

Дашко В.О.

Формування валеологічного

світогляду дошкільнят

2

Густенко В.П.

Засвоєння перлин народної мудрості та ставлення до природного оточення

3

Куропятник Н.В.

Використання елементів методики ТРВЗ для розвитку логічного мислення дітей дошкільного віку .

4

Проніна Т.В.

Колісник В.І.

Сенсорний розвиток дитини

5

Тімченко Л.П.

Формування національної свідомості дітей дошкільного віку

6

Щербина Т.В.

Розвиток творчих здібностей вихованців

7Симоненко Л.О.

Організація експериментально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку

8Козаченко О.В.

Розвиток творчості дитини засобами музичної діяльностіМетодичним кабінетом для педагогів організовано поглиблене вивчення  теоретичних знань, шляхом ознайомлення їх з новинками педагогічної та психологічної літератури, досвідом колег. У своїй діяльності вихователі використовують науково-методичну, педагогічну літературу, рекомендовану МОН України, а також періодичні видання: журнали «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління дошкільним закладом», «Медична сестра дошкільного закладу», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Палітра педагога», «Психолог дошкілля».

Вирішенню завдання з проблеми відродження національних пріоритетів сприяла робота над створенням проектів календарно-обрядових свят: «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай», «На Різдво Христове», «Масляна походжає, дітей звеселяє», «Світле свято Великдень», «Ой на Івана, та й на Купала». Свята і розваги, презентації, що стали логічним завершенням проектної діяльності, в яку були залучені не тільки діти, але й батьки: традиційне новорічне дійство «Рік новий зустрічаємо, світ – звеселяємо!», концерти до Міжнародного дня танцю, до свята матері, постанови казок на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися. 3162 71 23

32 34 36

Значна увага приділялася питанню формування у дітей та дорослих стабільної мотивації до здорового способу життя: в червні 2016 діти та весь колектив дитячого садочка прийняли активну участь у міському спортивному конкурсі «Веселі старти з елементами футболу», у квітні – разом з батьками вихованців ми були активними учасниками всеукраїнського фестивалю та провели зустріч з питання проблем сучасної екології. 33а 42

41а
Щодо удосконалення і модернізації роботи з родинами, колектив педагогів працював над формуванням свідомості батьків щодо підвищення фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались будувати стратегію розв`язання конфліктів, допомогати дитині уникати конфліктних ситуацій.51 36г

З метою виявлення та підтримки ініціативних творчих педагогів, підвищення їх професійної компетенції та творчості, популяризації педагогічних ідей у співпраці з батьками вихованців, були організовані та проведені конкурси:

 • «кращий майданчик згідно до пори року» 78

 • «Пташок закликаю до рідного краю» батьки разом з малятами виготовляли та розміщували на території садочка годівнички;

 • за умовами конкурсу « Улюблений куточок відпочинку мого міста» - діти на заняттях зображувальної діяльності, разом з батьками виготовляли об’емні макети. Креативність та вишуканість сумісної роботи задовольнили усіх учасників конкурсу. 56 59

Такі інноваційні форми роботи сприяли підвищенню педагогічної компетентності батьків, допомогли позитивно впливати на якість виховання і розвитку дошкільнят, дали можливість педагогам самовдосконалюватися у фізичної та розумової працездатності дітей, навчання дітей жити у злагоді з довкіллям та з собою. Разом з батьками педагоги закладу навчались будувати стратегію розв`язання конфліктів та уникати конфліктних ситуацій.

Організація інноваційної діяльності ДНЗ.

На виконання Закону України «Про інноваційну діяльність» та Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності весь педагогічний колектив впроваджує інноваційні технології, які забезпечують особистісно-орієнтований підхід до дітей дошкільного віку:

 • технології інтерактивного навчання;

 • технології проектів;

ігрові технології;

 • інформаційні технології.

За останні роки вихователями закладу впроваджено елементи інноваційних технологій, на розв’язання задач з розвитку мотивації до навчання. При їх впровадженні змінилася діяльність дітей, а саме: діти стали активнішими, підсилилась пізнавальна самостійність, підвищився рівень пізнавального інтересу.

Під час проведення різних форм роботи педагоги використовують презентації та відеоролики, а саме: для занять, педагогічних рад, семінарів, на батьківських зборах, святах та розвагах. Дана робота нам дала змогу взаємодіяти та передавати інформаційний матеріал швидше; підвищувати ефективність сприйняття матеріалу за рахунок більшої кількості ілюстрованих матеріалів; підвищити динаміку занять, що сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.37

Кожного року за фінансової підтримки щорічного проекту «Місто

своїми руками», ініційованого енергетичною компанією ДТЕК. ініціативна

група нашого колективу разом з батьками вихованців приймають активну

участь та реалізовують цікаві проекти. У 2016 р. нами був розроблений та

представлений проект «Казки від Попелюшки» Кількісні результати проекту

визначились у наявності мульдемедійного оснащення, сценічного

освітлення, окремих театральних іграшок та декорацій.

Організація життєдіяльності дітей.

Усі працівники закладу створюють достатні умови для організації життєдіяльності дітей раннього та дошкільного віку. Для забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей педагоги ДНЗ проводили фізкультурно-оздоровчу роботу, забезпечують достатню рухову активність дітей у повсякденному житті та під час занять з фізичної культури. Організовуючи, педагоги враховують стан здоров’я кожного вихованця, забезпечуючи диференційований та індивідуальний підхід. Але для більш ефективної фізкультурно-оздоровчої роботи нашому садочку дуже потрібний фахівець з фізичного виховання дітей!!!45

Фікультурно-оздоровча робота спрямована на використання вихователями таких форм: ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну, фізкультурні хвилинки, паузи, загартовуючи процедури. Ранкова гімнастика проводиться щоденно відповідно до режиму дня ( при сприятливих погодних умовах – на вулиці, у холодну пору – у групових приміщеннях). Після денного сну проводиться гімнастика пробудження, вправи для профілактики плоскостопості. В оздоровчий період проводиться загартування водою, повітрям, сонцем; педагоги застосовують ходіння дітьми босоніж по траві, вологому піску. Велику увагу ми приділяємо формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Постійний моніторинг стану здоров’я вихованців закладу, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів - підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

dsc_4361

У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Предметно – розвивальне середовище в групах можна охарактеризувати як таке, що відповідає інноваційним вимогам: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку дитини в самостійній і спільній діяльності. Враховано розподіл дитячої активності, гендерний підхід, психофізіологічний комфорт, трансформація простору.


Організація харчування дітей .

Здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227. Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році встановлено 8.15 грн. для дітей, які відвідують ясла, і 12.00 грн. для дітей садового віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 % від вартості харчування за день.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні та протягом року проводилося соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо прав користування пільгами. Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування. Звільнені від оплати батьки дітей, які мають відносні пільги та підтверджуючи документи.

Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі. Медичною сестрою Турушою Т.Л., відповідно з вимогами, своєчасно відбираються добові проби, знімаються проби з готових страв. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.  З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовують ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти  знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі.

У дошкільних групах є куточки чергових.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Статут комунального дошкільного навчального закладу
«Про затвердження Статутів комунальних дошкільних навчальних закладів «Черемшина», «Білочка», «Берізка», «Казка», «Калинка», «Попелюшка»,...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Звіт завідувача дошкільного
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу заснований у 1939 році. Постановою...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»
Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька» на 2011-2017 р р

Звіт керівника вищого навчального закладу за 2013 рік щодо виконання...
...

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт