Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”

Умови та порядок проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”Додаток

до листа департаменту освіти і науки

Закарпатської облдержадміністрації

___13.11.2015 № _01-20/3191 ___Умови та порядок

проведення другого (обласного) туру

Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”
Другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489/95 „Про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, Положення про Всеукраїнський конкурс „Учитель року”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638 (зі змінами та доповненнями), наказу Міністерства освіти і науки України 24 вересня 2015 року № 969 „Про проведення всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”, наказу департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації 12 жовтня 2015 року № 270 „Про проведення в області у 2015/2016 навчальному році першого та другого турів Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” у таких номінаціях: „Англійська мова”, „Захист Вітчизни”, „Історія”, „Математика”.

Участь учителів у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах. У номінації „Захист Вітчизни” беруть участь педагоги, які викладають предмет для юнаків-учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

У другому (обласному) турі Конкурсу беруть участь тільки переможці першого (районного, міського) туру – громадяни України, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів за основним місцем роботи з кожного фаху.

Для участі в другому (обласному) турі Конкурсу керівники відповідних органів управління освітою до 15 грудня 2015 року направляють до оргкомітету другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” конкурсні матеріали на адресу Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти (вул. Волошина, 35, м. Ужгород, 88000, кабінет координаційно-методичної діяльності) та на е-mail: rajkhelgalina@ukr.net:

  • особисту заяву, написану власноруч на ім’я голови оргкомітету другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” про бажання брати участь у Конкурсі (паперовий варіант);

  • висновок районного (міського) методичного об’єднання обсягом до 2 сторінок про педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (паперовий варіант);

  • анкету учасника Конкурсу (взірець 1), засвідчену особистим підписом (паперовий та електронний варіанти);

  • інформаційну картку учасника Конкурсу з посиланням на Інтернет-ресурс учителя згідно з взірцем 2 (паперовий та електронний варіанти);

  • відеозапис презентації досвіду роботи тривалістю до 10 хвилин, для учасників у номінації „Англійська мова” – англійською мовою (електронний варіант);

  • портретне фото (паперовий та електронний варіанти).

Матеріали подаються у паперовому вигляді (окрім відеозапису презентації досвіду роботи) в одному примірнику. Анкета, інформаційна картка з посиланням на власний блог, портретне фото та відеозапис презентації досвіду роботи (тривалістю – до 10 хвилин) подаються на електронному носії (компакт-диск із зазначенням номінації, прізвища, імені та по батькові учасника Конкурсу, а також закладу освіти, який він представляє).

Не підлягають розгляду матеріали, підготовлені з порушенням вимог щодо їх оформлення та термінів їх подання.

Матеріали, що подаються для участі у другому (обласному) турі Конкурсу, не повертаються.

Другий (обласний) тур Конкурсу проводитиметься з 21 грудня 2015 року до 26 січня 2016 року у два етапи – заочний та очний.

Заочний етап другого (обласного) туру Конкурсу проходитиме 21 – 22 грудня 2015 року і передбачає ознайомлення членів журі з матеріалами, поданими учасниками на Конкурс. Під час випробовувань журі оцінюють: інформаційну картку, Інтернет-ресурс учителя, відеозапис презентаціі досвіду роботи.

Початок роботи журі о 1000.

На цьому етапі визначаються по п’ять учасників очного етапу Конкурсу з кожної номінації, які набрали найбільшу кількість балів.

Оцінювання здійснюється за критеріями, затвердженими відповідним фаховим журі (взірець 3).

Члени фахового журі заповнюють оціночні відомості конкурсних випробувань, підписують їх та подають секретарю журі.

Результати заочного етапу другого (обласного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляється протоколом, який підписує голова та секретар фахового журі, й у сканованому вигляді розміщуються на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Очний етап другого (обласного) туру Конкурсу проходитиме в м. Ужгород упродовж 2-х конкурсних днів:

Перший конкурсний день – 25 січня 2016 року

з 1000 передбачає проведення:

– реєстрації (ЗІППО, м. Ужгород, вул. Волошина, 35);

– жеребкування;

– переїзд у навчально-виховні заклади м. Ужгород для знайомства з учнями класів, із якими проводитимуться уроки (додаток 7 до наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 12.10.2015 № 270).

з 1300 – конкурсні випробовування (ЗІППО, м. Ужгород, вул. Волошина, 35):

 1. Тестування з фахової майстерності (передбачає питання з фаху, психології, педагогіки та ускладнене завдання відповідно до навчального предмета – 45 хвилин). Зміст, критерії оцінювання конкурсного завдання визначає журі. Проводиться у паперовій або мультимедійній формі (за рішенням журі) та оцінюється під час проведення Конкурсу.

 2. Захист навчального проекту. Створення мультимедійного проекту з проблемних питань із навчального предмета (до 10 слайдів), у якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність освітніх технологій, які використовуються, – 30 хвилин (презентація проекту – до 10 хвилин, відповідно до попереднього жеребкування та за участю вчителів відповідного фаху). Тему проекту визначає голова журі Конкурсу і озвучує конкурсантам перед початком випробування. Оцінюється під час проведення Конкурсу.

 3. Майстер-клас (тривалість – 30 хв., проводиться з учасниками другого (обласного) туру Конкурсу). Оцінюється під час проведення Конкурсу.

Другий конкурсний день 26 січня 2016 року з 800 включає проведення та самоаналіз уроків:

 1. Конкурсний урок (тривалість – 45 хв.). Формат: проведення уроку у навчальному закладі, запропонованому організаторами Конкурсу. Тема, черговість уроку та клас визначаються напередодні жеребкуванням. Оцінюється під час проведення Конкурсу.

 2. Самоаналіз уроку (до 10 хвилин).

Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Члени журі можуть ставити запитання для одержання додаткової інформації про результати діяльності вчителя та учнів на уроці. Конкурсне завдання оцінюється під час проведення Конкурсу.

Не допускається обговорення членами фахових журі виступів учасників очного етапу під час проведення та оцінювання конкурсних випробувань.

Оцінювання здійснюється особисто кожним членом фахового журі, бали вносяться до оціночної відомості відповідного конкурсного випробування, члени журі підписують та здають відомість секретарю журі одразу після закінчення випробовувань.

Результати очного етапу другого (обласного) туру Конкурсу у відповідній номінації оформляється протоколом, який підписує голова та секретар фахового журі й у сканованому вигляді розміщуються на сайті Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Підсумки очного та заочного етапів другого (обласного) туру Конкурсу є колегіальним рішенням фахових журі, тому перегляду не підлягають. У разі виникнення конфліктних та суперечливих питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова відповідного фахового журі.

За загальною кількістю балів конкурсних випробувань очного етапу членами журі визначається переможець та два лауреати Конкурсу у кожній номінації. У випадку однакової кількості балів перевага надається тому учаснику, який має вищий бал за проведений урок.

Переможці, лауреати та учасники нагороджуються відповідними дипломами, подарунками оргкомітету Конкурсу, а також можуть бути представлені до державних нагород і відомчих заохочувальних відзнак.

Кожний переможець Конкурсу нагороджується грошовою премією у розмірі 5 тис. гривень; лауреати, які посіли друге та третє місця з кожного фаху, – по 3 і 2 тис. гривень відповідно.

Оголошення переможців та лауреатів Конкурсу проводиться урочисто, за участю педагогічної громадськості та висвітлюється в засобах масової інформації.

Під час церемонії закриття Конкурсу передбачено виступ переможців та лауреатів, в якому вони представляють себе як творчу особистість (домашня заготовка до 10 хв.). Виступи учасників під час церемонії не оцінюються.

Під час проведення та оцінювання конкурсних випробувань очного етапу другого (обласного) туру Конкурсу можуть бути присутніми представники громадськості, засобів масової інформації, але не більше двох одночасно.

Представники громадськості, засобів масової інформації мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися в оргкомітеті, вони зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України.

Члени оргкомітету та фахових журі очного етапу другого (обласного) туру Конкурсу не мають права перешкоджати здійсненню спостереження офіційно зареєстрованими представниками громадськості, засобів масової інформації.

За результатами проведення другого (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016” переможці з кожної номінації беруть участь у третьому (заключному) турі Конкурсу.

Для участі в третьому (заключному) турі Конкурсу до 19 лютого 2016 року матеріали переможців другого (обласного) туру з кожної номінації надсилають до центрального оргкомітету Конкурсу:

– поштою на адресу Інституту модернізації змісту освіти вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 317, м. Київ, 03035 – особисту заяву на ім'я голови центрального оргкомітету про участь у Конкурсі (написана власноруч); висновок міського (районного) методичного об’єднання про педагогічну та методичну діяльність конкурсанта (обсяг – до 2 сторінок); анкету учасника Конкурсу (з особистим підписом) встановленого зразка (взірець 1);

– на електронну адресу Конкурсу vchitel_roku@ukr.net: інформаційну картку учасника (взірець 2), портретне фото.


Взірець 1
Анкета учасника

другого (обласного) туру / третього (заключного) туру/

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”


1.

Прізвище, ім’я, по батькові
2.

Дата народження
3.

Домашня адреса з поштовим індексом
4.

Мобільний телефон
5.

Електронна пошта
6.

Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом
7.

Стаж роботи:

загальнийпедагогічний
8.

Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту), телефон з кодом, електронна адреса
9.

Посада
10.

Кваліфікаційна категорія
11.

Звання
12.

Класи, в яких викладаєте
13.

Посилання на власний Інтернет-ресурс
14.

Педагогічне кредо
15.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

(обсяг – до однієї сторінки)
16.

Автопортрет учасника „Я – педагог і особистість”

(у формі есе обсягом до однієї сторінки)

Даю згоду на внесення інформації до бази даних та публікацію матеріалів у періодичних та інших освітянських виданнях з можливим редагуванням
«____» _________ 20__ р. _______________ /____________/
Взірець 2
Інформаційна картка учасника

другого (обласного) туру/третього (заключного) туру/

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”
Прізвище, ім’я, по батькові


Які вищі навчальні заклади закінчили, у якому році, спеціальність за дипломом


Педагогічний стаж роботи


Місце роботи (найменування навчального закладу відповідно до статуту)


Посада


Кваліфікаційна категорія


Звання


Класи, в яких викладаєте


Посилання на власний Інтернет-ресурс


Педагогічне кредо


Інноваційні форми роботи та технології, що використовуєте

(обсяг – до однієї сторінки)


Автопортрет учасника „Я – педагог і особистість”

(у формі есе обсягом до однієї сторінки)
Взірець 3
Орієнтовні критерії оцінювання конкурсних випробувань учасника другого (обласного) туру /третього (заключного) туру/

всеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2016”
Критерії оцінювання конкурсного випробування

Інтернет-ресурс учителя”


Критерії оцінювання

Показники

Актуальність

Наявність повідомлень з актуальних проблем системи освіти, педагогіки

Наявність інформації про сучасні освітні нововведення

Рейтинг (кількість відвідувань)

Змістовність

Стиль і грамотність повідомлень

Оригінальність повідомлень

Технологічність

Дизайн

Мультимедійність (комбінування різних форм представлення інформації: текст, відео, звукова тощо)

Соціальність

Культура мережевого спілкування (дотримання мережевого етикету в змісті повідомлень і відповідей на запитання)

Підтримання зворотного зв’язку (відповіді на запитання, зауваження, пропозиції інших користувачів)

Позитивні оцінки контенту іншими користувачами

Значимість

Навчальна, наукова, методична цінність повідомлень для учасників навчального процесу (учнів, батьків, учителів)

Наявність власних інноваційних розробок учителя

Частота розміщення/оновлення матеріалів (за датою розміщення)


Критерії оцінювання конкурсного випробування „Майстер-клас”


1.

Актуальність теми й змісту

2.

Оригінальність проведення майстер-класу (форма, методи, технічні засоби)

3.

Методична доцільність і цінність (можливість набуття учасниками нового методичного досвіду)

4.

Успішне застосування у ході майстер-класу власних інноваційних освітніх розробок

5.

Застосування методів активізації аудиторії, інтерактивних методів

6.

Доцільне та різноманітне застосування мультимедійних засобів

7.

Професійне спілкування (комунікація, взаємодія, взаєморозуміння) з аудиторією

8.

Ерудованість

9.

Педагогічний такт

10.

Дотримання часового регламенту


Критерії оцінювання конкурсного випробування „Урок”


Критерії оцінювання

Показники

Фахова

компетентність

Ґрунтовні педагогічні та дидактичні знання

Науковість викладення навчального матеріалу

Доступність викладення навчального матеріалу

Використання інноваційних педагогічних технологій (інформаційно-комунікаційних тощо)

Застосування власних інноваційних розробок

Методична компетентність

Вільне володіння навчальним матеріалом

Активізація пізнавального інтересу учнів

Організація самостійної діяльності учнів на уроці

Об’єктивне оцінювання навчальних досягнень

Досягнення мети й завдань уроку

Психолого-педагогічна компетентність

Управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів

Використання психологічних навичок і прийомів

Індивідуальний підхід до учнів

Вміння розподіляти увагу (свою й учнів)

Розуміння емоційного стану учнів

Особистісні якості

Висока культура мовлення і комунікабельність

Емпатійність та доброзичливість

Рефлексивність

Креативність

Ерудиція


Критерії оцінювання конкурсного випробування „Навчальний проект”


1.

Відповідність між тематикою і проблемою, цілями, завданнями проекту

2.

Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів

3.

Організація самостійної дослідницької діяльності учнів

4.

Використання дослідницьких та пошукових методів

5.

Створення атмосфери успіху, підтримка позитивного емоційного настрою

6.

Методи та форми оцінювання

7.

Структурна цілісність проекту

8.

Змістовність, науковість проекту

9.

Логіка та послідовність виконання проекту

10.

Оформлення та дизайн проекту
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Комунальна науково-методична установа «софіївський районний методичний кабінет»
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 10. 11. 2015 №741 /0/212-15 «Про організацію та проведення І та ІІ туру щорічного...

Анкета переможця шкільного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
Печенізький ліцей ім. Г. Семирадського Печенізької районної ради Харківської області

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації щодо організація та проведення І та ІІ туру конкурсу «Учитель року 2014»
Дніпропетровський оіппо надсилає для використання в роботі методичні рекомендації щодо проведення конкурсу «Учитель року-2014»

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014»
«Учитель року – 2013» проведено всеукраїнський Конкурс «Учитель року – 2013» у номінаціях: «Інформатика» (м. Красноград Харківської...

Умов и проведення районного туру обласного конкурсу відеофільмів
Районний тур обласного конкурсу туристичних відеофільмів – це творчий конкурс відеофільмів, підготовлених представниками різних установ,...

Опис педагогічного досвіду учителя хімії Федірківського нвк хоменко Наталії Григорівни
Вчитель вищої категорії, вчитель методист. Лауреат III туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2006 у номінації «Хімія». Делегат...

Методичні рекомендації з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»
Горлівської міської ради, завідувачам, керівникам міських (районних) методичних служб

Міністерство освіти І науки україни комунальна науково-методична установа
Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 12. 11. 2014 №733 «Про організацію та проведення обласного...

Конкурсні матеріали
Витяг з протоколу засідання оргкомітету другого туру Конкурсу про висунення кандидатури на участь у ІІ турі Конкурсу

Анкета учасника 3-го всеукраїнського туру Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Місце роботи: Мукачівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Мукачівської...

Немирівська районна державна адміністрація вінницької області
Вінницької обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти І науки України на 2016 рік в області...

Інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського...
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» у 2015 році, відповідно до Положення, затвердженого наказом Міністерства...

Положення про районний етап Другого фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!»
Це Положення визначає порядок проведення Другого фестивалю-конкурсу «Воскресни, писанко!» (далі – Конкурс)

Матеріали для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» особиста заява

Матеріали учасника районного туру всеукраїнського конкурсу
Дата І місце народження. 06 березня 1949 року село Леніно-Ульянівка Маловисківський район Кіровоградська областьБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт