Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Форма заявки на проведення оцінки відповідності звт вимогам регламенту

Форма заявки на проведення оцінки відповідності звт вимогам регламенту

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗВТ

ВИМОГАМ РЕГЛАМЕНТУ

Зареєстрована

в ООВ ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"

"___" ___________20___ р. за № _____

Керівнику Органу з оцінки відповідності

ДП "Івано-Франківськстандартметрологія"

_________________ І.Б. Саєвичу

ЗАЯВКА

на проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам технічного регламенту

1____________________________________________________________________________________

(назва підприємства – заявника ( постачальника, резидента України) його адреса та телефон, код за ЄДРПОУ)

_____________________________________________________________________________________
в особі ______________________________________________________________________________

(ПІБ посадової особини, яка уповноважена підписувати декларацію від імені її видавця)

заявляє, що продукція ________________________________________________________________

(повна назва та позначе ння продукції,її ідентифікаційні ознаки, код ДКПП, код УКТ ЗЕД для імпортної продукції)

_____________________________________________________________________________________

виготовлена__________________________________________________________________________

(назва виробника, його адреса та місце її виробництва )

виготовлена у вигляді виробу одноразового виготовлення __________

виготовлена у вигляді партії в кількості________________ __________

(шт.., т., м2, та ін.)

випускається серійно __________

відповідає вимогам____________________________________________________________________

(назва технічного регламенту та позначення нормативних документів,

_____________________________________________________________________________________

добровільне застосування яких є підтвердження відповідності продукції ви могам Технічного регламенту )

та просить провести оцінку відповідності цієї продукції на відповідність встановлених вимог засначеного Технічного регламенту за модулями:___________________________________________

( позначення модулів)

_____________________________________________________________________________________

2 Заявник не звертався до інших призначених органів з метою оцінки відповідності

продукції вимогам вищезазначених Технічного регламенту

3. Випробування з метою оцінки відповідності продукції вимогам Технічного регламенту прошу провести в __________________________________________________________________________

(назва акредитованої випробувальної лабораторії та її адреса)

-визнати наявні результати випробувань (додаються)_______________________________________

4. Заявник зобов’язується :

- виконувати всі умови підтвердження відповідності зазначених у технічному регламенті ;

- забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, відповідність якої підтверджена декларацією про відповідність (сертифікатом відповідності);

-оплатити всі витрати за проведення робіт з оцінки відповідності ;

5. Додаткові відомості (контактний телефон, платіжні реквізити, інші відомості ) наведені у додатку до цієї заявки.

Керівник підприємства заявника ___________________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток до заявки

на проведення оцінки відповідності

(реєстрації декларації відповідності)продукції

від____________ No____________

(дата заявки) (No заявки)

Ч.ч.

Перелік документів, які додаються до заявки

Наявність

(Так +

Ні –)

1

Перелік продукції, заявленої для оцінки/підтвердження відповідності
2

Документи, що свідчать про оцінку відповідності по іншим Технічним регламентам, які розповсюджуються на заявлену продукцію
3

Наявні сертифікати на продукцію та системи управління якістю, у тому числі іноземні
4

Сертифікат походження продукції
5

Декларація про відповідність на заявлену продукцію
6

Комплект технічної документації на продукцію згідно з відповідним Технічним регламентом
7

Протокол(ли) випробувань
8

Висновки, дозволи наглядових органів (залежно від виду продукції)
9

Товаросупровідні документи для продукції, що імпортується (контракт, інвойс (рахунок) тощо)
10

Зразки маркування продукції (етикетки, таблички, фото тощо)
11

Лист-доручення уповноваженій особі від виробника (за необхідністю)
12

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
13

Індивідуальний податковий номер
Примітки:

1. Документи, наведені у пунктах 1-13 таблиці додаються у вигляді окремих додатків.

2. Всі документи подаються Заявником в оригіналі (або завірені) та перекладені на українську мову.

3. Копія декларації про відповідність та комплект технічної документації зберігається у Заявника протягом терміну, наведеного у відповідному(их) Технічному(их) регламенту(ах).

Додаткова інформація:

Контактні реквізити заявника (П.І.Б., тел/факс, e-mail)________________________________

Платіжні реквізити заявника _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дата початку серійного виробництва заявленої продукції _____________________________

Кількість працюючих на підприємстві _____________________________________________

Наявність задокументованої системи управління якістю (так/ні) _______________________


Керівник підприємства заявника ___________________ _______________

(підпис) (ініціали та прізвище)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Регламенту, затвердженого цією постановою, та здійснення контролю
Цей Технічний регламент визначає вимоги до рівня безпеки засобів індивідуального захисту, проведення процедури оцінки відповідності...

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для...
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам...

Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”
Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...
України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження...

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю...
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Вимоги
Заявки, подані учасниками, приймаються до розгляду Конкурсної комісії тільки у випадку їх реєстрації в установленому порядку. Заявки,...

Рекомендації по застосуванню Технічного регламенту Безпеки іграшок 1 вступ
Регламент розроблено відповідно до статті 14 Закону України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності”...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Документи, що додаються до заявки на затвердження типу транспортного засобу (компонента)
Технічна документація (інформаційний документ), склад І зміст якої залежить від етапності затвердження типу, наявності документів...

Регламент комісії (ЄС) №213/2001 від 9 січня 2001 року
Регламенту Ради (ЄС) №1255/1999 про методи аналізу та якісної оцінки молока та молочних продуктів та вносить зміни до Регламенту...

Регламентом будівельних виробів, будівель І споруд порядок оцінювання...
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1764, здійснюється відповідно до чинного законодавства України, національних...

Порядок сертифікації продукції серійного виробництва
Подання заявки на проведення сертифікації продукції та комплекту документів до заявки

Зразок заповнення Декларації відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам...

Декларація відповідності об ' єкта вимогам законодавства з питань...
Декларація відповідності об'єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (для початку господарської діяльності)

Однією з традиційних форм поширення перспективного педагогічного...
Щоб ця форма методичної роботи буда ефективною, організація її підготовки та проведення має відповідати певним вимогам

Декларація відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам...

Декларація №1 відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт