Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заявка на участь у V міжнародній науково-практичній заочній конференції

Заявка на участь у V міжнародній науково-практичній заочній конференції

ЗАЯВКА

на участь у V Міжнародній

науково-практичній заочній конференції

Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”

Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По-батькові___________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Організація (установа)__________________

_____________________________________

Адреса для листування, індекс___________

_____________________________________

Телефони:

службовий____________________________

мобільний____________________________

E-mail________________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Назва напряму (секції)__________________

_____________________________________
КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ:
Класичний приватний університет

Інститут управління

Адреса: 69002, м. Запоріжжя,

вул. Жуковського, 70-б, каб. 411

Питання з приводу конференції Ви

можете з’ясувати за телефонами:

(061) 220-93-66, (061) 220-07-88,

+38-066-139-05-04 –

Набока Катерина Олександрівна

+38-096-849-31-88 –

Луценко Олена Михайлівна

+38-063-576-79-49 –

Віхорт Юлія Володимирівна
Оргкомітет конференції:
Співголови конференції:

Огаренко В.М. – д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету

Буряк В.В. – міський Голова м. Запоріжжя

Бамбизова С.І. – заступник начальника Міжрегіонального управління Нацдержслужби у Дніпропетровській та Запорізькій областях

Князєв С.Н. – д.ю.н., професор, ректор Установи освіти Федерації профспілок Білорусі „Міжнародний університет „Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин” (Білорусь)

Корвяков В.А. – д.пед.н., професор, ректор Алматинської академії економіки та статистики (Казахстан)

Одинець Р. – доктор наук, професор, ректор Університету „Перспектива – інт” (Молдова)

Олжевскі В. – доктор наук, професор, ректор Університету економіки в Бидгощі (Польща)

Саскевич П.О. – д.с.-г.наук, професор, ректор Білоруської державної сільськогосподарської академії (Білорусь)

Чопек С. – доктор наук, професор, ректор Жешувського університету (Польща)

Члени оргкомітету конференції:

Покатаєв П.С. – д.держ.упр., доцент, перший проректор Класичного приватного університету

Мерзляк А.В. – д.держ.упр., професор, директор Інституту управління Класичного приватного університету

MA Evalds Viskers – лектор Резекненської технологічної академії (Латвія)

Берідзе К. – доцент, декан факультету соціально-політичних наук Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (Грузія)

Білинська М.М. – д.держ.упр., професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України

Дарібекова А.С. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та фінансів Приватної установи Академія „Болашак” (Казахстан)

Іванов Є.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри логістики Установи освіти Федерації профспілок Білорусі „Міжнародний університет „Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин” (Білорусь)

Мордвінов О.Г. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету

Нацюк І.М. – к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри інформаційних технологій Інституту управління Класичного приватного університету

Островські К. – проректор з міжнародних зв’язків Гуманітарної академії ім. О. Гейштора (Польща)

Рембіш В. – доктор наук, професор, декан факультету управління фінансів та управління Університету фінансів та менеджменту у Варшаві (Польща)

Томарева – Патлахова В.В. – д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Інституту управління Класичного приватного університету

Фрейдін М.З. – к.е.н., професор, завідувач кафедри агробізнесу Білоруської державної сільськогосподарської академії (Білорусь)

Шульц Ф. – доктор наук, професор, декан факультету менеджменту та культурології Університету прикладних наук Циттау-Герліц (Німеччина)
Класичний приватний університет

Запорізька міська рада

Запорізька обласна державна адміністрація

Алматинська академія економіки та статистики (Казахстан)

Батумський державний університет

ім. Шота Руставелі (Грузія)

Білоруська державна

сільськогосподарська академія (Білорусь)

Гуманітарна академія ім. О. Гейштора (Польща)

Жешувський університет (Польща)

Установа освіти Федерації

профспілок Білорусі „Міжнародний університет „Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин” (Білорусь)

Національна академія державного управління при Президентові України

Національне агентство України

з питань державної служби

Приватна установа Академія

Болашак” (Казахстан)

Резекненська технологічна академія (Латвія)

Університет економіки в Бидгощі (Польща)

Університет „Перспектива інт” (Молдова)

Університет прикладних наук

Циттау – Герліц (Німеччина)

Університет фінансів та менеджменту

у Варшаві (Польща)ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V Міжнародна заочна науково-практична конференція
Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика”
24 листопада 2017 р.

м. Запоріжжя
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут управління Класичного приватного університету запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ

взяти участь у V Міжнародній заочній

науково-практичній конференції

Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту

в умовах сучасної економіки:

теорія і практика”,

що відбудеться 24 листопада 2017 р.
Метою проведення конференції є обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формуванням ефективних механізмів державного управління та менеджменту й розробка пропозицій щодо впровадження новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду в діяльності підприємств, установ, органів державної влади й місцевого самоврядування.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Проблеми та перспективи публічного управління в Україні.

  2. Реалізація концепції децентралізації в Україні на сучасному етапі розвитку.

  3. Сучасний менеджмент як основа ефективного розвитку підприємств в Україні.

  4. Управлінські аспекти та технології ефективного управління бізнесом.

  5. Інформаційні системи і технології в управлінні.


Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.
Збірник матеріалів конференції буде виданий в електронному вигляді та розміщений у термін до 01.02.2018 р. на сайті Класичного приватного університету за адресою:

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/node/4778


Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 24 листопада 2017 р. надіслати: заявку (зразок додається) та текст тез доповіді в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) на електронну пошту за адресою: konf.iu.cpu2017@gmail.com
Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.

Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:

  1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.

  2. У верхньому правому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посаду, нижче – організацію. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.

  3. Назва файла повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov.doc).

  4. Текст тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичні помилки відповідальність несе автор.Зразок оформлення тез
Петров Петро Петрович,

к.держ.упр., доцент кафедри

публічного управління та землеустрою

Класичного приватного

університету
НАЗВА

Текст...

Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції.
Участь у конференції є

БЕЗКОШТОВНОЮ.
Сподіваємось, що конференція сприятиме розвитку наукових, ділових та особистих контактів між управлінцями України й інших держав.
Щиро запрошуємо

до плідної співпраці!
З повагою,

організаційний комітет

конференції.
З інформацією щодо інших науково-технічних заходів Класичного приватного університету можна ознайомитись на сайті:

http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Заявка на участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

Заявка на участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції...
На участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів

Заявка на участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції...
На участь у всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів

Заявка на участь у ІІІ всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції...
Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Облік, контроль І аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю»

World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy, wapp
Х міжнародній науково-практичній конференції з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана

Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій,...
Вас взяти участь у ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний...

«відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський...
Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Культура мови в українському суспільстві
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Культура мови в українському суспільстві», яка відбудеться...

Технічні вимоги до змісту й оформлення матеріалів
Маємо честь запросити Вас до участі в Регіональній науково-практичній конференції

Програма конференції передбачає пленарні засідання, роботу секцій,...
С. Костюка апн україни, Інститут вищої освіти апн україни, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Видавничий Дім Дмитра...

Vysoká Škola danubius
До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти внз та науково-дослідних установ, а також практичні...

Міністерство освіти І науки україни дніпропетровський національний...
Запрошуємо Вас взяти участь у IX міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасний стан І перспективи...

Програма науково-практичної конференції
Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з часу заснування Чернігівської оунб ім. В. Г. Короленка

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет...
Запрошуємо вас до участі у VI всеукраїнській студентській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Етико-естетична традиція...

«доповідь на конференцію 2014»
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра природничої освіти запрошує вас взяти участь у роботі...

Сумська обласна державна адміністрація Національна федерація спортивного...
Запрошуємо взяти участь у роботі IІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Стан І перспективи сучасного туризму», яка...

Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених...
Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез А43 доповідей ІІ міжнародної науково-практичної конференції студентів...

Інформаційний лист-запрошення шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародного наукового симпозіуму «Повстання І революції в Україні та Польщі: історичний, політичний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт