Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про заходи щодо виконання Закону України “Про звернення громадян”

Про заходи щодо виконання Закону України “Про звернення громадян”

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Павлоградської райдержадміністрації

Комунальний заклад «Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

_____________________________________________________________________

51491 Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н с. Троїцьке вул.. Леніна,106 тел (05632)54792

НАКАЗ
Про медичне обстеження

працівників школи


Відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 31.03.1994 р. № 45 і зареєстрованого у Мін'юсті 21.06.1994 р. за № 136/345, та розпорядження санітарної епідеміологічної станції про медичне обстеження працівників школи
НАКАЗУЮ:
1. Всім працівникам школи до « 01» вересня 2011 р. пройти повне медичне обстеження та здати особові медичні книжки.
2. Медичному працівнику школи звірити дані про медичні обстеження, зафіксовані в документації поліклініки, що обслуговує школу, з даними в особових медичних книжках працівників школи.
3. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи забезпечити проходження вчителями повної медичної комісії.
У разі порушення термінів проходження медичного обстеження винуватців до роботи не допускати і здійснювати відповідні відрахування із їхньої заробітної плати.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора школи . Інформацію подати до 11 вересня 2011 р.

Директор школи _______Г. Ф. Голосний

З наказом ознайомлені:

Заступники директора з НВР: В. Є. Ільченко

з ВР: Т. О. Блажеєвська

Вчителі- предметники, класні керівники:

І. В. Висторопська

І. А. Сухо ненко

І. Р. Рябоконь

Є. А. Мачула

В. К. Московець

О. Г. Цимбал

В. В. Ільченко

М. В. Гришечкіна

А. В. Федосюк

А. М. Падафа

Л. М. Медвєдєва

В. Г. Крупська

Л. Ф. Костенко

З. О. Антоненко

М. Г. Самойленко

Виконавець ___В. Є. Ільченко 7-40

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про заходи щодо виконання Закону України
“Про звернення громадян”

На виконання Закону «Про звернення громадян»
НАКАЗУЮ:
1. Ознайомити батьків, учнів, учителів школи із графіком особистого прийому громадян працівниками відділу освіти райдержадміністрації.
2. Затвердити графік особистого прийому громадян адміністрацією школи (графік додається).
3. Заступникам директора школи з навчально-виховної роботи
3.1. Забезпечити виконання графіка особистого прийому громадян адміністрацією школи.
3.2. Забезпечити створення умов для реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та обов'язкове одержання відповіді на нього або особистий прийом.
3.3. Виявляти та усувати причини скарг громадян, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких допущені порушення, бюрократизм.
3.4. Своєчасно вживати заходів щодо практичного розв'язання питань, порушених громадянами.
3.5. Нести персональну відповідальність за розгляд звернень громадян та організацію їх особистого прийому.
4. Секретарю школи ________ вести облік звернень громадян та здійснювати контроль за розглядом скарг, заяв і розв'язанням проблем, що виникли тощо.
4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.


Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефонМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Павлоградської райдержадміністрації

Комунальний заклад «Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

_____________________________________________________________________

51491 Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н с. Троїцьке вул.. Леніна,106 тел (05632)54792

НАКАЗ
05.09.2011 №

Про вимоги щодо ведення
шкільної документації


Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І—III ступенів, затвердженої Міністерством освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р., Закону України «Про загальну середню освіту», а також з метою забезпечення правильної та чіткої роботи працівників школи із класними журналами та діловою документацією
НАКАЗУЮ:
1. Усім учителям вести записи в класних журналах чорнилами (або пастою) відповідно до рішення педради (протокол № 1 від «30 » серпня 2011р.).
2. Учителям, які працюють на першому та останньому уроках, особисто брати і повертати заступнику директора з НВР класні журнали і засвідчувати це особистим підписом.
3. Покласти відповідальність за стан класного журналу та його правильне оформлення на класного керівника.
4. Відповідальність за класні журнали між заступниками директора розподілити таким чином:
• заступника директора школи з навчально-виховної роботи призначити відповідальним за класні журнали 9—11-х та 5-8-х класів;
• заступника директора з навчально-виховної роботи призначити відповідальним за класні журнали 1—4-х класів;
5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи узагальнювати наказом по школі результати перевірок ведення класних журналів учителями-предметниками та класними керівниками.
6. Покласти відповідальність за ведення книги обліку учнів та їх особових справ на заступника директора школи .
7. Відповідальність за збереження та правильне ведення особових справ у школі покласти на секретаря школи.

Директор школи______Г. Ф. Голосний
З наказом ознайомлені:

Заступники директора з НВР: В. Є. Ільченко

з ВР: Т. О. Блажеєвська

Вчителі- предметники, класні керівники:

І. В. Висторопська

І. А. Сухо ненко

І. Р. Рябоконь

Є. А. Мачула

В. К. Московець

О. Г. Цимбал

В. В. Ільченко

М. В. Гришечкіна

А. В. Федосюк

А. М. Падафа

Л. М. Медвєдєва

В. Г. Крупська

Л. Ф. Костенко

З. О. Антоненко

М. Г. Самойленко

Виконавець ___В. Є. Ільченко 7-40

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про затвердження номенклатури
справ школи та призначення відповідального
за ведення обліку шкільної документації

З метою дотримання єдиних вимог щодо ведення ділової документації, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 р. № 240
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік обов'язкової ділової документації школи, встановити місце її зберігання та визначити відповідальність за правильність оформлення записів за нижчеподаною класифікацією:
• під грифом 1 — документи, що зберігаються у кабінеті директора ;
• під грифом 2 — документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи;
• під грифом 3—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи;
• під грифом 4—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з виховної роботи;
• під грифом 5—документи, що зберігаються у кабінеті заступника директора з адміністративно-господарської роботи;
• під грифом 6 — документи, що зберігаються у секретаря
• під грифом 7—документи, що зберігаються у медичному кабінеті
2. Призначити відповідальним за правильність ведення документації заступника директора з навчально-виховної роботи .
3. Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.


Директор школи


З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефонМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Павлоградської райдержадміністрації

Комунальний заклад «Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
с. Троїцьке
НАКАЗ
05.09.2011р №
Про організацію вивчення

стану викладання навчальних

предметів у 20011-2012н р.

Відповідно до перспективного плану роботи на 2007-2012 н. р. щодо вивчення стану викладання навчальних предметів і річного плану роботи на 2011-2012н. р., затвердженого на засіданні педради від 30.08.2011р. протокол №1

НАКАЗУЮ:

 1. Забезпечити здійснення фронтального контролю за станом викладання та відповідністю досягнень учнів вимогам навчальних програм:

 • Української мови та літератури – листопад 2011р.;

 • Математики – грудень- січень 2012р.;

 • Етики – лютий 2012р.

 • Основ інформатики – березень 2012р.

 • Музики – квітень 2012р.

 1. Заступникам директора з НВР Ільченко В. Є., з виховної роботи – Блажеєвській Т. О. забезпе5чити повне виконання розділу «Внутрішкільний контроль» річного плану роботи школи на 2011-2012 н. р., здійснюючи відповідний контроль з напрямків навчально- виховного процесу.

 2. Заступнику директора з НВР Ільченко В. Є. до 25.09.2011р.

  1. Скласти графік проведення контрольних, практичних , лабораторних робіт з навчальних предметів і директорських зрізів у І семестрі.

  2. з метою вивчення , узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду протягом протягом навчального року , разом з учителями, які атестуються у 2012р, підготувати та заслухати їхні творчі звіти на засіданнях семінару «Шлях до майстерності» та на засіданнях метод ради..

 3. Підсумки вивчення фронтального та тематичного контролю за станом викладання навчальних предметів підводити на засіданнях педради, методичних радах, нарадах при директору та наказах пошколі, відповідно до річного плану роботи школи.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Відділ освіти Павлоградської райдержадміністрації

Комунальний заклад «Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

_____________________________________________________________________

51491 Дніпропетровська обл.. Павлоградський р-н с. Троїцьке вул.. Леніна,106 тел (05632)54792

НАКАЗ
05.09.2011 №

Про затвердження правил

внутрішнього трудового

розпорядку для шкільного

колективу


На підставі рішення виробничої наради шкільного колективу від “_31__” серпня 2011р. “Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу”
НАКАЗУЮ:
1. Увести в дію з 1 вересня ц.р. на 2011_/2012 н.р. Правила внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу та вважати їх виконання обов'язковим для всіх педагогічних, допоміжних та технічних працівників школи.
2. Встановити такий час початку робочого дня для нижчезазначених категорій працівників школи:
• для технічних працівників та чергових заступників директора школи — 8.00;
• для педагогічних працівників—за 15 хвилин до початку уроку;
• для педагогічних працівників, що мають перші уроки, — 8.15;
• для обслуговуючого персоналу — 8.30.
Визначити час завершення робочого дня (з 30-хвилинною обідньою перервою) для обслуговуючого та технічного персоналу — 16.30.
Встановити для адміністративного персоналу ненормований робочий день із обов'язковою реєстрацією часу закінчення роботи у книзі відпрацювання робочого часу.
3. Вважати основною вимогою до всіх працівників школи розпочинати та закінчувати робочий день із ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на загально шкільному стенді.
4. Затвердити режим дня на 2011 /2012 н.р. (додається).
5. Затвердити регламент роботи школи (розклад шкільного тижня) на 2011 /2012 н.р.(додається).
6. Затвердити структуру 2011/ 2012 н.р. (додається).
7. Встановити такі методичні дні для адміністративних та допоміжних працівників школи:
Директор школи :п*ятниця
Заступник директора з навчально-виховної роботи : середа
Заступник директора з виховної роботи : вівторок
Завгосп: четвер
Педагог-організатор: понеділок


8. Встановити чергових адміністраторів школи за днями тижня:

Понеділок :заступник директора з ВР;
Вівторок : заступник директора з НВР;
Середа : директор;
Четвер : заступник директора з НВР;
П'ятниця : заступник директора з ВР.

9. Зобов'язати вчителів, які проводять останні уроки, супроводжувати учнів до гардеробу та забезпечувати порядок під час виходу учнів зі шкільного вестибуля й подвір'я у зимовий період.
10. Зобов'язати учителів школи подавати щоденні відомості загально шкільного обліку відвідування, запізнень на уроки, а також відповідності одягу учнів шкільній формі.
11. Вважати обов'язковою реєстрацію у книзі відпрацювання робочого часу фактичного початку й закінчення роботи всіх працівників школи під час канікул 2011 /2012н.р.
12. Вважати обов'язковим оприходування протягом 3 днів усіх фінансових та господарських надходжень, у тому числі й придбаних за рахунок батьківських та спонсорських коштів.


Директор школи ____ Г. Ф. Голосний

З наказом ознайомлені:

Заступники директора з НВР: В. Є. Ільченко

з ВР: Т. О. Блажеєвська

Вчителі- предметники, класні керівники:

І. В. Висторопська

І. А. Сухо ненко

І. Р. Рябоконь

Є. А. Мачула

В. К. Московець

О. Г. Цимбал

В. В. Ільченко

М. В. Гришечкіна

А. В. Федосюк

А. М. Падафа

Л. М. Медвєдєва

В. Г. Крупська

Л. Ф. Костенко

З. О. Антоненко

М. Г. Самойленко

Виконавець ___В. Є. Ільченко 7-40

З наказом ознайомлені:


Виконавець, телефон

НАКАЗ

Від «___» _______200_ р №. м. Сімферополя

Про організацію та проведення ДПЮ
у 10-11 класах у 200 /200 н.р.

Відповідно до вимог Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу», рекомендацій Організаційно-мобілізаційного управління генерального штабу ЗСУ від 30.06.99 року
№113/1 -2291 та Міністерства освіти і науки України від 22.06.99 року №1/9-262
НАКАЗУЮ:
1. Організувати з 1 вересня 200 р. заняття з допризовної підготовки учнів 10—11-х класів.
2. Метою занять з допризовної підготовки визначити формування у юнаків морально-психологічної стійкості, зміцнення їхнього здоров'я, забезпечення набуття ними сили та витривалості, умінь та навичок, які сприятимуть опануванню ними після призову до лав
ЗСУ програми загальновійськової підготовки молодого поповнення у скорочені терміни.
3. Викладачу ДПЮ, підполковнику у відставці :

3.1. Розробити календарний план вивчення розділів та тем програми з допризовної підготовки й подати його на затвердження директору школи.
3.2. На заняття з ДПЮ (за винятком контрольних та комплексних занять) виділяти по години раз на тиждень з урахуванням необхідності повного та якісного виконання програми до 31 травня 200 р.
3.3. У зв'язку зі змінами в навчальній програмі завершити роботу з оновлення навчально-матеріальної бази кабінету до кінця першого семестру.
4. З метою забезпечення більш організованого проведення занять та формування в учнів практичних навичок під час виконання вимог статутів класи на заняттях називати навчальними відділеннями:
10-А — 1-м відділенням; 10-Б — 2-м відділенням; 11-А — 3-м відділенням; 11-Б — 4-м відділенням.
4.1. Керівниками відділень призначити:
у 10-А — (прізвище та ім'я учня);
у 10-Б — (прізвище та ім'я учня);
в 11-А — (прізвище та ім'я учня);
в 11-Б — (прізвище та ім'я учня).
4.2. Місця керівників відділень у строю визначити відповідно до статей Стройового статуту ЗСУ.
5. Навчально-польові збори з юнаками — учнями 11-х класів провести на базі військової частини № у квітні 200 р. протягом 18 навчальних годин, під час яких виконати початкові вправи зі стрільби бойовими патронами з автомата Калашникова.
6. Учителю.проводити заняття з розрахунку
години на тиждень у 10-х класах та години на тиждень в 11 –х класах з юнаками, а також — з розрахунку 21 год тільки з дівчатами за умови роздільного навчання.
7. На заняттях з ДПЮ встановити шкільну форму одягу з таким обов'язковим для юнаків елементом, як краватка. Дівчатам на спільних заняттях з цивільної оборони заборонити носіння сережок, кліпсів, каблучок, щоб запобігти ушкодженням під час тренувань із засобами захисту органів дихання та шкіри.
7.1. Встановити військову форму одягу на заняттях під час виконання вправ зі стрільби та на польових заняттях, а також таке екіпірування: макет автомата, протигаз, мала піхотна лопатка, 2 болванки гранат, фляга для питної води.
8. Для підвищення рівня особистої підготовки викладача ДПЮ, вчителя фізкультури та викладача МСП, їхньої методичної майстерності, пропагування та впровадження перспективного досвіду навчально-виховної роботи з учнями створити предметно-методичну комісію під керівництвом викладача ДПЮ .
8.1. Роботу комісії планувати на рік, засідання комісії проводити 1 раз на квартал, а також, крім цього, в разі потреби.
8.2. Військово-патріотичне виховання учнів здійснювати відповідно до перспективного плану роботи школи.
8.3. Для управління військово-патріотичним вихованням у школі створити Раду у складі:
• голови — директора школи
• заступника голови — заступника директора з виховної роботи
членів Ради:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол вивчення стану виконання адміністрацією закладу освіти Закону...

Витяг із закону україни «Про звернення громадян» Стаття Вимоги до звернення
Зразки написання заяви (клопотання), скарги, пропозиції (зауваження), інформаційного запиту

Марина Швидка, приватний нотаріус Одеського міського нотаріального...
Міністерства юстиції України про надання їм інформації нотаріусу слід враховувати вимоги ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»,...

Закон України „Про звернення громадян”
Стаття Заборона переслідування громадян за подання звернення І неприпустимість примушування їх до його подання 6

Зразки процесуальних документів зміст
За ст. 7 Закону України “Про звернення громадян” забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим...

Рішення Аудиторської палати України від 15. 11. 2007 №184/2
Аудиторської палати України (далі – Інструкція), розроблена відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Закону України...

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові...
У відповідності до ст. 5 Закону України „Про звернення громадян” у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце...

Закону України "Про звернення громадян"
Організація роботи 3 документами у первинних профспілкових організаціях (профспілкових комітетах)

Нака з
Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку", та Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на...

Державна податкова адміністрація України
Через неможливість отримати податкові роз’яснення про порядок застосування статей 11—14 Закону України «Про податок з доходів фізичних...

Методичний посібник з матеріалами для звернення громадян та їх опрацювання закладами освіти
Стаття Заборона переслідування громадян за подання звернення І неприпустимість примушування їх до його подання 6

Методичні рекомендації щодо виконання нотаріусами вимог закону україни...
Щодо виконання нотаріусами вимог закону україни про внесення змін до деяких законодавчих актів україни

Законних інтересів громадян, посилення впливу на стан дисципліни
Про заходи щодо поліпшення нагляду за дорожнім рухом та взаємовідносин міліції із власниками транспортних засобів

1. Персональний внесок директора школи в підвищення рівня організації...
Оли була спрямована на організацію діяльності педагогічного та обслуговуючого колективу щодо виконання статті 35 Закону України „Про...

Практичні поради щодо організації роботи із зверненнями громадян
Щоб уникнути цієї помилки необхідно знати, що скарга подається у зв'язку із порушенням законних прав та інтересів скаржників або...

Затверджую погоджено
Організація роботи щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну...

Наказ
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", статті 5 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового...

Закону України «Про звернення громадян»
Порядку роботи з документами в органах державної виконавчої служби, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25. 12....База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт