Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році

Сторінка1/60
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ


c:\users\lldomi~1\appdata\local\temp\abbyy\pdftransformer\12.00\media\image1.png

МАУП
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія


управління персоналом»
в 2017 році


Київ-2017

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ


The Private Joint-Stock Company «Higher Education Institution «Interregional Academy

of Personnel Management»

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» ІУІАУП c:\users\lldomi~1\appdata\local\temp\abbyy\pdftransformer\12.00\media\image2.jpeg 1. Frometivs’ka Str., 03039 Kyiv, Ikraine Tel. (044) 490-95-00, fax 490-95-04


Україна, 03039 Київ-39, вул. Фрометівська,2 Тел. (044) 490-95-00, факс 490-95-04

c:\users\lldomi~1\appdata\local\temp\abbyy\pdftransformer\12.00\media\image3.jpeg


. Na

НАКАЗ


Про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році


Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236,
НАКАЗУЮ:


/>&v

'Щ4

іЩ

Шт


 1. Припинити з початку 2017 року дію наказу №160/1-о від 25.12.2015р. Про Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2016 році.

 2. Ввести в дію з початку 2017 року Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році (Додаток).

 3. Департаменту організаційної документації і контролю довести наказ до відома проректорів та керівників навчальних підрозділів Академії.

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


ш


Ректор


М.Н. Курко


it'.'-


Візи: ___ _

Гончаренко М.Ф.' -бл. Юридична служба —

c:\users\lldomi~1\appdata\local\temp\abbyy\pdftransformer\12.00\media\image4.png
Вик.: Молдавчук І.В. 13-26
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»


03039, Київ-39, вул. Фрометівська, 2, тел. 490-95-00, Код ЄДРПОУ 00127522


c:\users\lldomi~1\appdata\local\temp\abbyy\pdftransformer\12.00\media\image5.jpeg
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році


Київ-2016

Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі Міжрегіональна Академія управління персоналом) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458585 від 28.07.2014 р. та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу в Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим МОН України 11.12.2015 року.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) (далі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 р. за № 1515/29645.

І. Загальні положення

 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом оголошує набір на підготовку фахівців за вищою освітою з спеціальностей та ступенів вищої освіти відповідно до ліцензованого обсягу (таблиця 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (додаток 3): Вінницький інститут, Волинський інститут ім. В'ячеслава Липинського, Центр дистанційного навчання “Горлівський інститут” (м.Маріуполь), Дніпропетровський інститут, Центр дистанційного навчання “Донецький інститут” (м.Покровськ), Житомирський інститут, Західнодонбаський інститут, Кіровоградський інститут, Центр дистанційного навчання “Краснодонський інститут” (м.Сєвєродонецьк), Центр дистанційного навчання “Луганський інститут” (м.Сєвєродонецьк), Львівський інститут, Маріупольський інститут, Одеський інститут, Придунайська філія, Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського, Сєвєродонецький інститут, Харківський інститут, Херсонський інститут, Хмельницький інститут імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Чернігівський інститут імені Героїв Крут, Яготинський інститут.

 2. До Міжрегіональної Академії управління персоналом приймаються громадяни України, іноземці, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Міжрегіональної Академії управління персоналом на всі ступені вищої освіти здійснюється за конкурсом.

 1. Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 2. Міжрегіональна Академія управління персоналом створює консультаційний центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

 3. Для вступників та студентів, які потребують поселення до гуртожитку необхідно подати: заяву на поселення, копію паспорту, контракт на навчання.

 1. Вимоги до рівня освіти вступників

 1. На навчання на перший курс для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи на основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або творчих конкурсів, вступних іспитів, співбесіди.

Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на третій курс (з

нормативним терміном навчання на вакантні місця) за умови вступу на споріднений напрям підготовки та на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за іншою спеціальністю осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавр (таблиця 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

 1. Міжрегіональна Академія управління персоналом приймає на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти - у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (таблиця 4).

 2. Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 3. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії Академія приймає на навчання осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) (додаток 4).

 4. Перелік конкурсних предметів, з яких вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання виданий у 2016, 2017 роках для вступу на основі повної загальної середньої освіти зазначено в таблиці 5.

 5. Міжрегіональна Академія управління персоналом здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року.

 1. Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у Міжрегіональній Академії управління персоналом здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

 1. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Порядок роботи приймальної комісії: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год. Обідня перерва з 13.00 год. до 13.30 год.

 2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в строки наведені в таблиці 7.

 3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Міжрегіональна Академія управління персоналом, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) та на основі здобутого

З

ступеня вищої освіти бакалавра, магістра та ОКР спеціаліста проводиться в строки наведені в таблиці 7.


Таблиця 7

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

На основі повної загальної середньої

На основі ОКР

молодшого спеціаліста, спеціаліста, здобутого ступеня вищої освіти бакалавра, магістра

На основі повної загальної середньої освіти, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року

12 липня 2017 року

06.03.2017

12.07.2017

23.10.2017

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Академія

20 липня 2017 року

24 липня 2017 року

04.04.2017

08.08.2017

21.11.2017

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

до 17.00

26 липня

2017 року

до 17.00

31 липня

2017 року*

08.08.2017

21.11.2017*

Строки проведення Академією вступних випробувань

21-26 липня 2017 року

25-31 липня

2017 року

 1. 11.04.2017

 1. 15.08.2017

 1. 28.11.2017

Термін оприлюднення

рейтингового списку

вступників

до 15.00 07.08.2017

до 15.00 07.08.2017

14.04.2017

18.08.2017

01.12.2017

Термін подачі оригіналів

документів про освітній

(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього

незалежного оцінювання

до 12.00 10.08.2017

до 12.00 10.08.2017
Терміни зарахування

вступників

14 серпня

2017 року

14 серпня

2017 року

18.04.2017

21.08.2017

04.12.2017- для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 081 “Право”.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   60

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства...
«Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році
Міністерства освіти І науки України №1236 від 13. 10. 16 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 11. 2016 за

Міністерство освіти І науки України департамент освіти І науки київської...
Комунальний вищий навчальний заклад київської обласної ради «академія неперевної освіти»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Державний вищий навчальний заклад
Робота виконана у Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”

Правила прийому до Новгород Сіверського медичного училища в 2017 році Новгород Сіверський 2017
Акт узгодження переліку спеціальностей від 11. 12. 1915 року та затверджені педагогічною радою Новгород-Сіверського медичного училища...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Харківський...
Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Правила прийому до вищого навчального закладу «Київська Академія перукарського мистецтва»
Провадження освітньої діяльності у внз «Київська Академія перукарського мистецтва» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт