Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Нака з

Нака з


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІЗЮМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

19.03.2015 № 76Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Ізюму Харківської області

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2015 № 192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році», листів Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», від 20.01.2015 № 1/9-21 «Про деякі питання проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання у 2014/2015 навчальному році», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 924/5145 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2015 № 118 «Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області», з метою створення належних умов у загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізюму, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2014/2015 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити склад міських апеляційних комісій із предметів державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Ізюму (додаток 1).

  2. Заступнику начальника відділу освіти Ізюмської міської ради Котенко В.В. забезпечити діяльність міських апеляційних комісій у разі виникнення зауважень і пропозицій із питань процедури проведення та об’єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася в письмовій формі.

З 22.05.2015 по 30.05.2015 – 11 (12) - ті класи

З 03.06.2015 по 10.06.2015 – 9 - ті класи

  1. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1. Ужити необхідних заходів із питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

3.2. Забезпечити дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

3.3. Забезпечити повне та якісне виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 23.11.2011 №1392.

До 10.06.2015

3.4. Затвердити та погодити з відділом освіти Ізюмської міської ради розклади проведення державної підсумкової атестації та склади державних атестаційних комісій (додаток 2) :

4-х класів - до 28.04.2015

9-х класів – до 19.05.2015

11-х класів – до 08.05.2015

3.5. Забезпечити своєчасне та об’єктивне виставлення випускникам 4-х класів балів за державну підсумкову атестацію й річне оцінювання з української мови (мова та читання) і математики. Не враховувати результати атестації при виставленні річних оцінок.

До 25.05.2015

3.6. Вжити заходів із недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

У дні проведення державної

підсумкової атестації

3.7. За рішенням педагогічної ради навчального закладу встановити строки дострокової державної підсумкової атестації для учнів, які призиваються на військову службу, виїжджають на постійне проживання за кордон, тощо та видати відповідні накази.

Квітень-червень 2015

3.8. Провести роз’яснювальну роботу з педагогічними працівниками із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2015

3.9. Забезпечити дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 08.05.2015

3.10. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання в повному обсязі навчальних планів і програм.

До 22.05.2015 – 11-ті класи

До 29.05.2015- 1 – 10-ті класи

3.11. Провести свято «Останній дзвоник» у загальноосвітніх навчальних закладах.

29.05.2015

3.12. Надати до відділу освіти (Сергієнко А.І.) інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2015 рік, затвердженого директором Департаменту 26.12.2014, формами (додатки №№ СВ-2, СВ-3).

До 13.04.2015

3.13. Забезпечити дотримання термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

3.13.1. Учнів 3 (2) – 4-х класів.

До 23.05.2015
3.13.2. Учнів 5 – 10-х класів.

До 22.05.– семестрове оцінювання

До 27.05.2015– річне оцінювання

3.13.3. Учнів 11 (12)-х класів.

До 15.05.2015 - семестрове оцінювання

До 20.05.2015 – річне оцінювання

3.14. Створити умови для проведення атестації у навчальних закладах для учнів 11-х класів, які не з’явилися для її проходження через поважні причини, учнів вечірніх шкіл (класів заочної форми навчання), які не будуть вступати до вищих навчальних закладів у формі переказу.

Травень-червень 2015

3.15. Провести державну підсумкову атестацію учнів 11(12)-х класів старшої школи з трьох предметів у два етапи:

- 24.04.2015 у пунктах тестування з української мови у формі ЗНО;

- з 22.05.2015 по 28.05.2015 з двох предметів - математика або історія України та предмета за вибором учнів.

3.16. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів основної школи з трьох предметів: українська мова, математика та предмет за вибором навчального закладу.

З 02.06.2015 по 08.06.2015

3.17. Провести державну підсумкову атестацію учнів 4-х класів початкової школи з української мови (мова і читання) та математика.

З 13.05.2015 по 21.05.2015

3.18. Створити для проведення державної підсумкової атестації відповідні державні атестаційні комісії згідно з пунктом 1 розділу 3 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.

До 28.04.2015 – 4-ті класи

До 08.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 19.05.2015 – 9-ті класи

3.19. Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х,
11(12)-х класів, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку державної підсумкової атестації.

Одразу після надходження заяв

3.20. Після завершення державної підсумкової атестації:

3.20.1. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2015

3.20.2. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 29.05.2015

3.20.3. Надіслати до відділу освіти (Мартинову В.О.) інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

До 29.05.2015

3.26. Забезпечити дотримання вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього балу свідоцтва випускників 9-х класів та здійснення відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 29.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 09.06.2015 – 9-ті класи

3.27. Забезпечити об’єктивність та відповідність виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 29.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 09.06.2015 – 9-ті класи

3.28. Провести роботу серед педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2015 року

3.29. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу освіти (Мартинову В.О.) за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2015 рік, затвердженого директором Департаменту 26.12.2014, формами (додатки №№ ДПА-12-20).

До 26.05.2015 – 4 - ті класи

До 10.06.2015 – 9 - ті класи

До 03.06.2015 – 11 (12) - ті класи

3.30. Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей із нагоди закінчення школи випускниками загальноосвітніх навчальних закладів.

30.05.2015 – 11-ті класи

10.06.2015 – 9-ті класи

4. Директору Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області (Савченко Л.Г.):

4.1. Створити належні умови для проходження учнями-екстернами державної підсумкової атестації.

Квітень - червень 2015 року

4.2. Здійснити річне оцінювання учнів-екстернів за курс базової або повної загальної середньої освіти з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів.

До 20.04.2015

4.3. За результатами річного оцінювання вирішити питання про допуск учнів-екстернів до складання державної підсумкової атестації.

До 20.04.2015

4.4. Забезпечити надання до відділу освіти (Логвіну М.С.) замовлення на виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 30.04.2015

5. Провідному спеціалісту відділу освіти (Логвіну М.С.):

5.1. Забезпечити надання до Регіонального центру «Студсервіс» замовлення виготовлення учням-екстернам документів про базову або повну загальну середню освіту державного зразка.

До 06.05.2015

5.2. Внести зміни до бази даних про випускників 9-х класів, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою.

До 09.06.2015

5.3. Внести зміни до бази даних про випускників 11(12)-х, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

До 29.05.2015

6. Головному спеціалісту відділу освіти Мартинову В.О.:

6.1. Установити неухильний контроль за дотриманням вимог чинних нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-х класів.

Квітень-червень 2015 року

6.2. Провести роз’яснювальну роботу з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів із питань особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних предметних олімпіад та турнірів, конкурсів, учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасниками ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, учасниками тренувальних зборів із підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних, та проведення державної підсумкової атестації.

До 20.04.2015

6.3. Здійснити контроль за дотриманням порядку звільнення за станом здоров’я випускників 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від державної підсумкової атестації. За результатами проведеної роботи видати відповідні накази.

До 08.05.2015

6.4. Установити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень:

6.4.1. Учнів 3 (2) – 4-х класів.

До 23.05.2015

6.4.2. Учнів 5 – 10-х класів.

До 22.05.2015 - семестрове оцінювання

До 27.05.2015 – річне оцінювання

6.4.3. Учнів 11 (12)-х класів.

До 15.05.2015 - семестрове оцінювання

До 20.05.2015 – річне оцінювання

6.5. Надіслати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про випускників, які нагороджуються золотими та срібними медалями.

До 29.05.2015

6.6. Здійснити контроль за дотриманням загальноосвітніми навчальними закладами вимог щодо розрахунків середнього балу атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього балу свідоцтва випускників 9-х класів та здійсненням відповідних записів у додатках до атестатів про повну загальну середню освіту, свідоцтва про базову загальну середню освіту і шкільній документації.

До 29.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 09.06.2015 – 9-ті класи

6.7. Здійснити контроль за роботою адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів отриманим ними балам за річне оцінювання та державну підсумкову атестацію, зазначеним у шкільній документації.

До 29.05.2015 – 11(12)-ті класи

До 09.06.2015 – 9-ті класи

6.8. Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11(12)-х класів. Узагальнену інформацію надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту за встановленими у Плані роботи Департаменту на 2015 рік, затвердженого директором Департаменту 26.12.2014, формами (додатки №№ ДПА-12-20).

До 30.05.2015 – 4-ті класи

До 15.06.2015 – 9-ті класи

До 05.06.2015 – 11 (12)-ті класи

7. Головному спеціалісту відділу освіти (Мартинову В.О.) та завідувачу міським методичним кабінетом (Єзик Н.І.) провести нараду з питань організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів.

До 23.04.2015

8. Завідувачу міським методичним кабінетом (Єзик Н.І.):

8.1. Довести до відома керівників закладів освіти міста методичні рекомендації з питань проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х, 11(12)-х класах із предметів, що визначені для атестації.

До 23.04.2015

8.2. Надати до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленими у плані роботи Департаменту на 2015 рік формами (додатки №№ СВ-2, СВ-3).

До 17.04.2015

9. Заступнику начальника відділу освіти Ізюмської міської ради Котенко В.В. установити контроль за роботою керівників загальноосвітніх навчальних закладів та педагогів у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року і проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень-червень 2015 року

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Начальник відділу освіти Ю.І.Жувако
Мартинов, 2-21-14

Додаток 1

Наказ відділу освіти

Ізюмської міської ради

19.03.2015 № 76

Склад міських апеляційних комісій з предметів державної підсумкової атестації
Голова комісії – Котенко В.В., заступник начальника відділу освіти

Заступник голови комісії - Мартинов В.О., головний спеціаліст відділу освіти
Початкові класи:

Єзик Н.І. – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти, член комісії

Жигайло Р.І. –вчитель початкових класів ІЗОШ № 11, керівник міського МО вчителів 3-4-х класів, член комісії

Нич Т.Р. – заступник директора Гімназії № 1, керівник міського МО вчителів 1-2-х класів, член комісії

Бережна Н.В. - вчитель початкових класів ІЗОШ № 4, член комісії

Українська мова, українська література,

Ворушило Л.В. – вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 4, керівник міського МО, член комісії

Прихода Т.Д. – вчитель української мови та літератури Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Ставченко В.І. - вчитель української мови та літератури ІЗОШ № 12, член комісії
Зарубіжна література, російська мова, світова література,

література (російська та світова), художня культура

Кириченко Т.І. - вчитель російської мови та зарубіжної літератури Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Данілова С.Г. –вчитель російської мови та зарубіжної літератури ІЗОШ № 4, член комісії

Сова Л.В.- вчитель російської мови та зарубіжної літератури ІЗОШ № 5, член комісії
Іноземні мови

Браженко І.О. – вчитель іноземної мови Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Гузенко І.О. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 11, член комісії

Кремльова В.І. - вчитель іноземної мови ІЗОШ № 6 член комісії

Сафронова Г.С.- вчитель іноземної мови ІЗОШ № 5, член комісії
Математика, фізика, астрономія, інформатика

Савченко Т.В. - методист методичного кабінету відділу освіти, член комісії

Гончар А.І. – вчитель математики Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Донник М.Г.. - вчитель математики ІЗОШ № 12, член комісії

Малик І.В. - вчитель математики ІЗОШ № 11, член комісії

Маслак Л.П. – вчитель фізики ІЗОШ № 6, керівник міського МО, член комісії

Оніщенко В.А. – заступник директора ІЗОШ № 12, вчитель фізики, член комісії

Скрипник О.В. – вчитель фізики Ізюмської гімназії № 1, член комісії
Історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і суспільство»,

«Людина і світ», «Основи філософії»

Ткачук А.Д. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 3, керівник міського МО, член комісії

Юрчук Д.В. – вчитель історії Ізюмської гімназії № 1, член комісії

Скрипник М.С. – вчитель історії ІЗОШ № 4, член комісії
Біологія

Бойко І.В.. – вчитель біології ІЗОШ № 12, керівник міського МО, член комісії

Забірник О.В.– вчитель біології Ізюмської гімназії № 3, член комісії

Труфан Н.П. - вчитель біології ІЗОШ № 11, член комісії
Географія, основи економіки

Симонік Н.О. – вчитель географії Ізюмської гімназії № 1, керівник міського МО, член комісії

Вербенко С.Б. – директора Ізюмської гімназії № 3, вчитель географії, член комісії

Луговець О.О. – вчитель географії ІЗОШ № 12, член комісії
Хімія

Яремко Т.С.. – вчитель хімії ІЗОШ № 6, керівник міського МО, член комісії

Волковой О.В. – вчитель хімії ІЗОШ № 4, член комісії

Чернятіна Т.Г. – вчитель хімії ІЗОШ № 12, член комісії
Фізична культура

Логвін М.С.- провідний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Пивовар О.М. – вчитель фізичної культури ІЗОШ № 5, керівник міського МО, член комісії

Ткачук О.С. – вчитель фізичної культури Ізюмської гімназії № 3, член комісії
Технології

Логвін М.С. – провідний спеціаліст відділу освіти, член комісії

Горенко В.П.- директор МНВК, член комісії

Світонь Д.Ю.– вчитель інформатики МНВК, член комісії

Додаток 2

Наказ відділу освіти

Ізюмської міської ради

19.03.2015 № 76
Погоджую Затверджую

Начальник відділу освіти Директор ЗОШ № ______________ ____________ «___» ___________ 2015 «___» __________2015
Розклад

проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9, 11(12)-х класів

(окремо за курс початкової школи, базової загальної середньої освіти та повної загальної середньої освіти) __________________________________________________

(назва навчального закладу)

у 2014/2015 навчальному році


№ з/п

Дата проведення ДПА

Час початку ДПА

Клас, у якому проводиться ДПА

Назва предмета
Вик. відповідальний за організацію ДПА - заступник директора __________________(ПІБ)

(Підпис )

Погоджую Затверджую

Начальник відділу освіти Директор ЗОШ № ______________ _____________ «___» ___________ 2015 «___» __________2015
Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 4 класу за курс початкової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2014/2015 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісіїДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )

Погоджую Затверджую

Начальник відділу освіти Директор ЗОШ № ______________ _____________

«___» ___________ 2015 «___» __________2015

Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 9 класу за курс базової загальної середньої освіти

__________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2014/2015 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителіДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )

Погоджую ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти Директор ЗОШ № ______________ _____________ «___» ___________ 2015 «___» __________2015
Склад

державної атестаційної комісії для проведення державної підсумкової атестації учнів 11(12) класу за курс повної загальної середньої освіти

_________________________________________________________________

(назва загальноосвітнього навчального закладу)

у 2014/2015 навчальному році


Назва предмету та форма ДПА

Клас

Склад комісії

Предмети, які викладають вчителіДиректор (назва загальноосвітнього навчального закладу) ПІБ

(Підпис )

Мартинов, 2-21-14поділитися в соціальних мережахСхожі:

Нака з
Методичних рекомендацій по інспектуванню повноти надходження та правильності використання

Нака з
Затвердити Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, що додаються

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Нака з
Про затвердження Норм витрат палива І мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Нака з
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)

Нака з
Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки

Нака з
Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції

Нака з
Про затвердження методичних рекомендацій щодо системи діагностики віл-інфекції у немовлят

Нака з
«Про затвердження переліку робіт, що виконуються по наряду, розпорядженню та в порядку поточної експлуатації»

Нака з
Для створення належних умов щодо збереження державного майна та шкільного обладнання

Нака з
З метою систематизації номенклатури справ по закладу та ведення ділової документації у встановленому порядку

Нака з
Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії віл-інфекції у дорослих та підлітків

Нака з
З метою заохочення та відзначення працівників та колективів навчальних закладів освіти Червонозаводського району

Нака з
Днз, директорів та методистів бдют та дюсш у приміщенні актового залу Мостиської райдержадміністрації

Нака з
Про затвердження інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I iii ступенів

Нака з
З метою поліпшення діловодства в університеті І у відповідності до чинних положень Міністерства освіти І науки України

Нака з
Затвердити Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (додається)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт