Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»

Сторінка1/12
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

«УКРАЇНА»
Для службового користування

Прим.№_________

ЗВІТ

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ

КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

У 2011/2012 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

І ЗАВДАННЯ НА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Київ 2012

ВСТУП

Університет «Україна» - сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний і науковий процеси, спрямовані на підготовку сучасних кваліфікованих фахівців і просування ВНЗ до університету дослідницького типу.

Минулий 2011/2012 навчальний рік був нелегким для багатотисячного професорсько-викладацького та студентського колективу Університету «Україна».

Зазначений період був пов'язаний з глибокими політичними і економічними змінами в житті нашої країни, які торкнулися усіх сфер діяльності суспільства: соціальної, наукової, освітньої. За цих умов університет продовжував втілювати свою стратегію, прийняту на початку його діяльності, розбудовував ВНЗ європейського зразка, вдосконалював демократичні засади управління ним, залишався вірним своєму покликанню – готувати висококваліфікованих фахівців, бути в авангарді розвитку вищої освіти. Багаторічна напружена робота колективу університету сьогодні отримує високу оцінку на національному і міжнародному рівнях.

В управлінні колективом важлива роль відводилась Вченій раді, виробничим нарадам за участю керівників ТВСП, засіданням ректорату. У звітному періоді було проведено 6 засідань Вченої ради, на яких було розглянуто 50 найбільш актуальних та важливих питань із них 16 планових. Питання, які потребували оперативного вирішення, за вже установленою традицією розглядались на засіданнях виробничих нарад та ректорату. Всього проведено 53 виробничих наради, з них 4 – за участю керівників ТВСП та 22 ректорати. На обговорення цих зібрань виносились питання щодо підготовки ліцензування та акредитації спеціальностей, про практичні заходи для успішного набору та формування контингенту студентів у новому навчальному році, про формування професорсько-викладацького складу, про роботу, проблеми та перспективи розвитку навчальних підрозділів тощо.

Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми подальшого розвитку Університету «Україна», на якій накреслено основні напрямки роботи для вирішення проблем, які мають місце в роботі колективу університету та його підрозділів.

Постійно удосконалювалась структура університету. У звітному році змінено статус і зміцнено керівництво Кіровоградського, Полтавського, Рівненського, Житомирського та Горлівського інститутів. Зі структури університету виведено посади першого проректора та заступника першого проректора. Водночас введено посади проректорів з навчально-виховної, навчально-методичної роботи та з питань впровадження наукових проектів. На нові посади призначено відповідно: Коротєєву А.В., Степаненко Л.М. та Яковлєва І.О.

Створено Полтавський Центральноукраїнський юридичний, Хмельницький та Запорізький коледжі, кафедру імунології, Центр професійного навчання робітників. Інститут дистанційного навчання перейменовано в Інститут відкритої освіти. Ліквідовано Чернігівський, Черкаський РЦДН та Луганське представництво.

У 2012/2013 н. р. в Університеті «Україна» буде діяти 8 департаментів, 7 інститутів, 1 факультет, 1 коледж у базовій структурі та 25 територіально відокремлених структурних підрозділів, серед яких 13 інститутів, 3 філії, 9 коледжів, 1 РЦДН.

У 2012/2013 н. р у навчальних підрозділах університету станом на 1.10.2011 року навчалося 24339 студентів, з них на денній формі – 9313 (38%), заочній – 15026 (62%) студентів. Університетом підготовлено і випущено 11515 фахівців, у тому числі: магістрів – 1474, спеціалістів – 2658, бакалаврів – 5970, молодших спеціалістів – 1413 осіб, серед них інвалідів – 470, сиріт-31, малозабезпечених – 140.

Навчально-виховний процес разом з ТВСП здійснювало 2118 викладачів, зокрема, докторів наук, професорів 250 (12%), кандидатів наук, доцентів – 884 (41,7%) осіб.

У базовій структурі м. Києва відповідно: 657;88 (13,8%), 264 (40,2%) осіб.

У звітний період активізувалась робота щодо уніфікації навчальних планів із спеціальностей, графіків навчального процесу, впровадження у навчальний процес дистанційних та телекомунікаційних технологій як для денної, так і заочної форм навчання.

У звітному періоді науковці працювали над виконанням низки стратегічних проектів розвитку та становлення Університету «Україна», серед яких проекти «Формування університету дослідницького типу» та «Розробка та впровадження у навчальний процес сучасних методів і технологій навчання та виховання людей з особливими потребами». Університет внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави терміном на наступні 3 роки.

Позитивні зміни відбулися у розширенні міжнародного співробітництва. П.М. Таланчука прийнято до Міжнародної асоціації президентів університетів. Збільшилось до 123 кількість угод про співпрацю з іноземними ВНЗ та організаціями. Наші студенти вперше виїхали на навчання до закордонних ВНЗ. В університеті на умовах благодійності відкрито Україно-корейський центр інформаційного доступу.

Робота щодо матеріально-технічного забезпечення у минулому навчальному році була спрямована на вирішення завдань, які б поліпшували організацію навчально-виховного процесу, дозволяли створити необхідні умови для студентів і працівників університету. У нове приміщення переведено 3 інститути. Обладнано 8 нових лабораторій. Навчальний процес повністю забезпечений комп’ютерною технікою.

Упродовж минулого навчального року велика увага приділялась формуванню позитивного іміджу університету та профорієнтаційній діяльності.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання на базі Університету «Україна» можна вважати ефективним інструментом рекламної діяльності та формування іміджу. Під час проведення першого іспиту були присутні представники 8 телеканалів, серед яких ICTV, Тоніс, Україна, 1+1, СТБ, ТРК «Київ», Перший Національний, СІТІ. Відповідні репортажі на них безкоштовно транслювалися в ефірний час, коли кількість глядацької аудиторії є максимальною порівняно з іншими періодами доби (prime time). Крім того, університет особисто відвідали директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти Сакаєва С.В. та директор Українського центру оцінювання якості освіти Зайцева І.П.

У період з 15.05 по 7.06.2012 було організовано проведення 13 іспитів з різних предметів. Під час проведення кожного іспиту серед батьків, а після його завершення серед абітурієнтів проводилася профорієнтаційна робота – поширення університетських буклетів та флаєрів, запрошень на університетські заходи. У такий спосіб інформацію про університет отримали приблизно 3200 абітурієнтів, їх батьки, 13 уповноважених осіб Київського регіонального центру оцінювання якості освіти, 15 громадських спостерігачів, 4 державні інспектори Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. По відношенню до загальної кількості відвідувань пунктів тестування для проведення ЗНО у м. Києві 5,3% припадало на університет по відношенню до відвідувань пунктів тестування, розташованих у ВНЗ м. Києва, – 11,1%, по відношенню до відвідувань пунктів тестування Святошинського району – 31,7%, по відношенню до відвідувань пунктів тестування, розташованих у ВНЗ Святошинського району, – 39,2%.

У 2011/2012 н. р. базова структура університету взяла участь у 9 освітянських виставкових заходах. Серед них: міжнародні виставки «Освіта та кар’єра» (двічі) та «Сучасна освіта в Україні – 2012», національні виставки «Інноватика в сучасній освіті» та «Освіта, робота, підприємництво», а також 3 ярмарки вакансій, які проводилися міськими центрами зайнятості міст Буча (двічі) та Бориспіль. За результатами участі у виставкових заходах університету було надано 6 дипломів та 1 медаль. Стенд був представлений презентабельним виставковим обладнанням, яке не поступалося іншим вітчизняним ВНЗ, що активно впроваджують маркетингові технології у свою діяльність. Також співробітники університету завжди надавали відвідувачам консультації на високому професійному рівні. Університет отримав багато усних схвальних відгуків від керівників шкіл та інших ВНЗ.

Для забезпечення рекламно-інформаційної та профорієнтаційної роботи було виготовлено 51000 повнокольорової продукції: 7000 загальноуніверситських буклетів, 3000 звернень президента до батьків абітурієнтів та ін., 41 000 флаєрів 27 видів за спеціальностями.

У базовій структурі та філіях виходять власні друковані видання (Київ, Кіровоград, Миколаїв, Тернопіль, Хмельницький), у Полтаві та Мелітополі вони є і в Інтернет-варіанті (газета «Студентський вісник» і журнал «Блоггер»). За звітний період надруковано 6 номерів газети «Університет «Україна» загальним накладом 9 тисяч примірників.

З метою оформлення внутрішніх приміщень університету оновлено іміджеві стенди: 2 стенди Приймальної комісії у навчальному корпусі університету по вул. Львівська, 23, а також 2 стенди в адміністративному корпусі по вул. Хорива, 1г. В університетському містечку оновлено 4 плакати для двосторонніх вуличних стендів.

Рекламно-інформаційні матеріали в електронному, аудіо- і відеоформаті. Оновлено 18 відеопрезентацій інститутів та факультету базової структури Університету «Україна». Банк відеоматеріалів та електронних презентацій, що представляють структурні підрозділи університету та відображають різні сторони його діяльності та традиційні заходи, розміщено у вільному доступі на офіційному сайті Університету «Україна».

Інформація про університет була опублікована у 7 спеціалізованих виданнях: «Довідник навчальних закладів Києва та Київщини», «Довідник для вступників до ВНЗ», «Довідник абітурієнта України 2011-2012», «Довідник для вступника до ВНЗ», «Довідник для абітурієнтів. Навчальні заклади. Київ і регіони України від «А» до «Я» (електронна версія матеріалу розміщена на Інтернет-порталі «Національні рейтинги України»), «Довідник вищих навчальних закладів України», «Довідник абітурієнта – Вищі навчальні заклади України 2012-2013 року», а також у 2 іміджевих виданнях («Діловий імідж України. Міжнародне партнерство та співробітництво» і «Науковці України – еліта держави»). Рекламний блок та рекламно-інформаційна стаття відповідної тематики розміщуються у кожному номері двох освітянських журналів «Сучасна освіта» (щомісячно), «Куди піти навчатись» (6 публікацій на рік). За звітній рік було тричі опубліковано рекламний блок у каталозі «Освіта для кожного», який безкоштовно поширюється серед представників цільової аудиторії Університету «Україна». Також було розміщено рекламно-інформаційне звернення про прийом до аспірантури у газетах «Освіта України» та «Голос України».

На початку вступної кампанії (з 02.07 по 17.07.2012 р.) рекламне звернення іміджевого характеру транслювалося на електронних табло у маршрутних таксі шести маршрутів у районі місця розташування університету. Здійснюється обслуговування 4 дорожніх покажчиків із логотипами університету, де вказано напрям руху до місця розташування університету.

Цього року інтенсивною можна вважати рекламну діяльність, спрямовану на популяризацію послуг із підготовки до вступу до ВНЗ. Рекламні оголошення були розміщені у каталозі «Курси Києва. Освіта для кожного», газетах «Київ на долонях» та «Кияни». Безкоштовно виготовлено 5000 листівок-флаєрів і поширено з газетою «Кияни». Крім того, було виготовлено та розміщено рекламно-інформаційний блок (56 шт.) у салонах маршрутних таксі різного сполучення. Також рекламне звернення транслювалося на електронних табло маршрутних таксі, що курсують за маршрутами у районі місця знаходження університету.

У базовій структурі на курсах доуніверситетської підготовки навчалося 54 слухачі. 7-місячні курси закінчило 28 одинадцятикласників, із яких 24 подали заяву про вступ до Університету «Україна», а 3-місячні – 26 дев’ятикласників, із них 23 подали заяву про вступ до Коледжу «Освіта».

За результатами опитування вступників 2012-2013 н.р. близько половини вступників Університету «Україна» основним джерелом інформації про ВНЗ вважають освітянські Інтернет-ресурси і сайт університету. У зв’язку з цим багато уваги приділяється постійному розширенню і оновленню великої кількості інформації на офіційному веб-сайті університету vmurol.com.ua та на його англомовній версії. Станом на 18.07.2012 р. на сайті розміщено приблизно 7832 матеріалів про університет, постійно поповнюється відеотека і фотогалерея, перелік найважливіших досягнень університету та представників його колективу; проводяться віртуальні виставки книг. Щотижнево здійснювався моніторинг нових статей про ТВСП в Інтернет, які після редагування розміщувалися на офіційному сайті університету у відповідних тематичних розділах.

Постійно здійснюється робота щодо оптимізації сайту університету для пошукових систем Інтернет. Середня кількість відвідувань сайту збільшилась за звітний період з 600 до 750 на день. За період 20.08.2011-18.07.2012 відвідування сайту зросло на 51,2%. Проводиться відслідковування коментарів та відгуків про університет на освітніх порталах зі своєчасною на них реакцією – спростування негативної інформації, відповіді на питання, консультування тощо.

Протягом звітного періоду належна увага була приділена рекламі в Інтернет. Рекламну інформацію про університет (банерна реклама, численні статті, пріоритетне розміщення інформації) розміщено на 7 сайтах (зокрема, на спеціалізованих освітянських kakucheba.com, osvita.com.ua, www.jobs.ua, parta.com.ua, gotostudy.com.ua, osvita.ua, vuzi.com.ua), а також у популярній соціальній мережі vkontakte.ru. Здійснюється підтримка інформаційних сторінок про університет на спеціалізованих сайтах для абітурієнтів і студентів.

Активно діяла група університету «Вконтакті», де анонсуються події студентського самоврядування, ведеться незаангажоване обговорення проблем, здійснюється обмін враженнями, досвідом, фото- та відеоматеріалами з життя університету як серед студентів, так і серед потенційних абітурієнтів.

Упродовж звітного періоду оновлено сайти 22 інститутів і філій Університету «Україна», а також було розроблено 5 сайтів для Івано-Франківської філії, Сторожинецького, Придніпровського гуманітарно-економічного, Броварського, Тернопільського коледжів.

Інформаційно-аналітичне Інтернет-видання «Трибуна України» за період 01.07.2011 – 30.06.2012 випустило 299 статті (у минулому році 274), із них 79 статей про Університет «Україна», написаних співробітниками університету або у вигляді інтерв'ю з ними. Посилена увага приділялася ознайомленню читачів із новими працівниками, які вливаються у колектив університету.

Оприлюднено Міжнародний рейтинг університетів за рівнем Інтернет-присутності (Webometrics) станом на липень 2012 року. Університет «Україна» посідає у ньому 50 позицію серед 321 українського ВНЗ. У попередньому рейтингу (за січень 2012 року) університет займав 38 місце серед 325 ВНЗ

Для підтримки іміджу було виготовлено по 2000 грамот, подяк, сертифікатів, 500 кишенькових календарів, а також 2900 візитівок для співробітників університету.

Маркетингова діяльність здійснювалася згідно із загальноуніверситетською «Комплексною програмою «Абітурієнт-2012», що передбачала планування, реалізацію, постійний моніторинг і коригування заходів.

У базовій структурі й деяких ТВСП проводились маркетингові та соціологічні дослідження серед вступників і першокурсників 2011-2012 н.р. щодо професійного самовизначення та мотивів вступу до ВНЗ.

За результатами опитування, особисті комунікації назвали основним джерелом інформації про ВНЗ майже 60% вступників університету, з яких 85% отримали інформацію від оточуючих. 40% опитаних отримали інформацію в результаті проведення профорієнтаційної та рекламної діяльності. Такі показники можна вважати свідченням сформованого іміджу Університету «Україна» на ринку закладів освіти, в тому числі за рахунок заходів, реалізованих базовою структурою університету
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Не дивлячись на політичну та демографічну ситуацію в освіті, удалося не збавити темпи подальшого розвитку І становлення вузу

Звіт директора
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...

Звіт керівника
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт керівника
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт Капранчук Т. М., директора
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора школи на загальних зборах
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт директора Іванівського нвк
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Звіт директора хтл №9
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи педагогічного колективу ліцею, оцінити...

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Проведення загальношкільних батьківських зборів
Про підсумки роботи педагогічного колективу школи за минулий навчальний рік та завдання на 2014-2015 навчальний рік

Закон України «Про освіту»
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Ольга Каленська, студентський Медіа-центр Університету «Україна»...
Україна є учасником Болонського процесу задля створення Європейського простору вищої освіти вже більше ніж п’ять років. Проте багато...

Кафедра соціальної роботи та педагогіки Університету «Україна» запрошує абітурієнтів!
А 6 листопада 1999 року в Києві однією з перших. За 17 років діяльності в університеті сформувалася мережа кафедр соціальної роботи...

Вул. 50 років Радянської Армії, 9, м. Кіровоград, 25004, телефон (0522) 36-44-41, e mail
Шановні присутні! Закінчився 2015-2016 навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу школи, оцінити...

«Розвиток виховного середовища ліцею через співпрацю школи та родини...
Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора...

Наукові фахові видання Університету “Україна”
Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”

Україна харківська міська рада харківської області виконавчий комітет...
Про підсумки вивчення стану роботи з питань охорони праці та пожежної безпеки у навчальних закладах Червонозаводського районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт