Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем

Сторінка1/2
  1   2
Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом МОН від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Мінюсті 01 липня 2016 року за № 907/29037


Поточна редакція


Запропонована редакція (фрагменти, які змінено)

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про загальну середню освіту та прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів для осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), із наданням можливості вступати до вищих навчальних закладів, які було евакуйовано з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) та тимчасово окупованої території, а також тих вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - особа, яка завершила здобуття базової або повної загальної середньої освіти, місцем проживання якої є населений пункт, що знаходиться на території проведення антитерористичної операції, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес (перелік надано у додатку 1) (далі - Заявник);

освітня декларація (далі - декларація) - документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання за курс загальної середньої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації. Декларація заповнюється Заявником згідно з формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та підписується особисто.

3. Цей Порядок визначає особливі умови проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Заявниками.

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або які розташовані на лінії зіткнення, або на території проведення антитерористичної операції після 01 січня 2016 року.
4. Заявники мають право на:

проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації;

отримання документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту;

прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до вищих навчальних закладів (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту»).5. Документи про освіту (освітні документи), видані на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, не визнаються.
ІІ. Особливості проходження Заявниками річного оцінювання та державної підсумкової атестації

1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Заявниками організовується в освітніх центрах «Донбас-Україна» (далі - Центр) в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Харків.
2. Центри створюються на базі вищих навчальних закладів спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської та Харківської обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).
Вищі навчальні заклади забезпечують функціонування Центрів на правах підрозділів приймальної комісії. Керівником Центру призначається один із заступників відповідального секретаря приймальної комісії.

Інформація про створення Центрів, їх повноваження, графік роботи, правила прийому та встановлені квоти розміщується на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України та вищих навчальних закладів.

3. Центри:

забезпечують консультування та допомогу в оформленні декларації Заявника;

сприяють проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації Заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про базову або повну загальну середню освіту (відповідальний - уповноважений загальноосвітній навчальний заклад);

організовують оформлення документів Заявника як вступника, проведення вступного випробування до вищого навчального закладу та (в разі проходження конкурсного відбору) надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу (відповідальний - вищий навчальний заклад) або професійно-технічного навчального закладу;

сприяють поселенню Заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку вищого навчального закладу (у разі необхідності - до надання рекомендації для вступу до вищого навчального закладу або відмови в її наданні);

сприяють отриманню Заявником документів, що посвідчують особу.
4. Центри працюють з 01 липня до 20 вересня.

ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти

1. Заявники для отримання документів про загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої освіти, проходять річне оцінювання та державну підсумкову атестацію за екстернатною формою в уповноважених загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Зарахування Заявників на екстернатну форму навчання до уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється згідно з наказом його керівника та за:

заявою (для повнолітніх Заявників);

заявою батьків (одного з батьків, законних представників) (для неповнолітніх Заявників).

Під час подання заяви Заявник пред'являє особисто документ, що посвідчує особу.

До заяви, поданої в паперовій формі, Заявник додає декларацію з наклеєною на неї фотокарткою.

Заявник має право додати до декларації, у тому числі шляхом надсилання електронною поштою, інші матеріали (у паперовому вигляді або у форматі цифрових зображень), які можуть прямо чи опосередковано підтверджувати наведену в декларації інформацію.

Посадова особа уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали  документів повертаються Заявнику.

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-х класів, проводяться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.Результати річного оцінювання з навчальних предметів визначаються посадовою особою уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу відповідно до декларації та зазначаються в додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Результати річного оцінювання з української мови та історії України визначаються відповідно до результатів державної підсумкової атестації з цих предметів та зазначаються у додатку до документа про загальну середню освіту як «атестований». Середній бал документа про освіту розраховується як середній бал результатів державної підсумкової атестації.

Заявник має право впродовж наступного навчального року пройти річне оцінювання у порядку, визначеному абзацами другим та третім пункту 2.2 розділу ІІ Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 травня 2008 року № 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 червня 2008 року за № 498/15189. При цьому Заявникові видається новий додаток до документа про загальну середню освіту.

Державна підсумкова атестація Заявників здійснюється в уповноваженому загальноосвітньому навчальному закладі з української мови та історії України відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

4. Після успішного проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації уповноважений загальноосвітній навчальний заклад замовляє протягом одного робочого дня відповідний документ про базову або повну загальну середню освіту та після отримання від відповідного органу управління освітою видає його Заявникові відповідно до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2003 року № 811, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 року за № 201/8800.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в довільній формі є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Переліку. Ця довідка дійсна впродовж трьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.ІV. Прийом для здобуття вищої освіти на основі базової або повної загальної середньої освіти

1. Заявник має право вступати для здобуття освітнього ступеня бакалавра (магістра та спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів.

2. Правила прийому Заявників до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (далі - Умови прийому), з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до Правил прийому до цього навчального закладу.

3. Особливості подання документів Заявником:

документи подаються особисто в письмовій формі;

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього, Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

за наявності подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.
4. Документи від Заявника для вступу на денну форму навчання для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету приймаються до 18 години 27 липня.

5. Заявник, який не проходить у Центрі річне оцінювання, державну підсумкову атестацію, подає до вищого навчального закладу документ про освіту державного зразка, складає вступні іспити з предметів, визначених Правилами прийому уповноваженого вищого навчального закладу.

6. Вступні іспити проводяться вищими навчальними закладами до 20 вересня, для вступу для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету - до 27 липня.

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 (із змінами).

Оцінки річного оцінювання з української мови та історії України можуть використовуватись в якості оцінок вступних іспитів.8. Вищий навчальний заклад оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання:

при вступі на основі базової загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 28 липня;

при вступі на основі повної загальної середньої освіти не пізніше 12.00 години 01 серпня.
9. Після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування Заявники зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення, а саме подати особисто оригінали документів, передбачених Умовами прийому, з урахуванням особливостей, зазначених у цьому Порядку.

Оригінали документів, які передбачені Умовами прийому, обов’язково мають бути подані до приймальної комісії вищого навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк Заявник відраховується з вищого навчального закладу.

10. Зарахування Заявників:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається  не пізніше 12.00 години 06 серпня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 20 вересня.V. Прийом до професійно-технічних навчальних закладів

1. Заявник має право вступати до професійно-технічного навчального закладу на основі базової або повної загальної середньої освіти для здобуття професій (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Заявник - громадянин України має право вступати до професійно-технічних навчальних закладів державної та комунальної власності на місця, що фінансуються за кошти державного або місцевого бюджету, за умови вступу на денну форму навчання.

3. Прийом Заявників до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється відповідно до правил прийому професійно-технічного навчального закладу, які розроблені відповідно доТипових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

4. Особливості подання документів Заявником:

свідоцтво про народження може подаватись особами незалежно від віку;

за відсутності документа про освіту державного зразка та додатка до нього Заявник подає довідку уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Усі передбачені правилами прийому професійно-технічного навчального закладу документи мають бути подані до навчального закладу впродовж трьох місяців після початку навчання. У разі неподання цих документів у встановлений строк учень відраховується з професійно-технічного навчального закладу.

5. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому професійно-технічного навчального закладу відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

6. Заявники зараховуються до професійно-технічних навчальних закладів на навчання за кошти державного або місцевого бюджету в межах  ліцензованого обсягу.


1. Цей Порядок визначає особливості проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про загальну середню освіту та прийому на навчання до вищих та професійно-технічних навчальних закладів для осіб, місце проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), із наданням можливості вступати до переміщених вищих навчальних закладів, а також тих вищих навчальних закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації.

Цей Порядок поширюється також на Заявників, які переселилися з населених пунктів, що знаходяться на території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або які розташовані на лінії зіткнення, або на території проведення антитерористичної операції після 01 січня в рік вступу до навчального закладу.
прийом для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах за результатами вступних випробувань до вищих навчальних закладів (з урахуванням вимог пункту 24-1 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту») або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання ( за вибором Заявника).
1. Діяльність із забезпечення проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, а також прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти Заявниками організовується в освітніх центрах «Донбас-Україна» (далі - Центр) в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Суми, Слов’янськ, Харків, Торецьк,
2. Центри створюються на базі вищих навчальних закладів акредитації спільно із загальноосвітніми навчальними закладами комунальної форми власності, визначеними органами управління освітою Київської міської, Дніпропетровської, Вінницької, Сумської та Харківської обласних державних адміністрацій, Луганської та Донецької обласних військово-цивільних адміністрацій серед загальноосвітніх навчальних закладів відповідної адміністративно-територіальної одиниці для проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації, замовлення та видачі документа державного зразка про базову або повну загальну середню освіту в передбачених цим Порядком випадках (далі - уповноважені загальноосвітні навчальні заклади).

4. Центри працюють з 19 червня до 30 вересня.
ІІІ. Особливості отримання Заявниками документів про базову та повну загальну середню освіту, необхідних для здобуття вищої та професійно-технічної освіти

3. Річне оцінювання та державна підсумкова атестація Заявників, зарахованих на екстернатну форму навчання до випускних 9, 11-тих класів, проводиться на наступний день після отримання заяви або в інші строки, визначені Заявником (його законним представником) у заяві про зарахування на екстернатну форму навчання, але не раніше 12 липня і не пізніше 20 вересня поточного року.

Заявники, які не мають свідоцтва про базову загальну середню освіту, та зараховані на екстернатну форму навчання до 11 класу, надається право одночасно пройти атестацію екстерном за курс базової та повної загальної середньої освіти.

У такому випадку вони заповнюють декларації про завершення здобуття базової та повної загальної середньої освіти.

Довідка уповноваженого загальноосвітнього навчального закладу про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації в довільній формі є підставою для допуску Заявника до вступних випробувань та зарахування до вищих навчальних закладів відповідно до Переліку. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на документ про повну загальну середню освіту та додаток до нього.


2. Правила прийому Заявників до вищого навчального закладу відповідно до Умов прийому до навчальних закладів України, затверджених в установленому порядку, з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком, затверджуються Вченою (педагогічною) радою як додаток до Правил прийому до цього навчального закладу.

за бажанням подається сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 років.

7. Конкурсний бал Заявника, який вступає на основі базової загальної середньої освіти, визначається згідно з Умовами прийому на навчання до навчальних закладів , затвердженими в установленому порядку.


8. Вищий навчальний заклад оприлюднює рейтинговий список вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету за денною формою навчання у строки, встановлені Умовами прийому на навчання до навчальних закладів , затвердженими в установленому порядку.
У рейтингових списках, списках рекомендованих до зарахування та в наказах про зарахування прізвища вступників шифрують. Шифрування здійснюється наступним чином: кожному вступнику присвоюється цифровий код у вигляді ХХХХ-УУУУУУУ, де ХХХХ відповідає коду навчального закладу в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; УУУУУУУ відповідає коду фізичної особи вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти

10. Зарахування Заявників:

на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету відбувається  не пізніше 12.00 години 07 серпня; на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу, але не пізніше 30 вересня;

на заочну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття вищої освіти за кошти державного бюджету не пізніше 15 вересня, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до Правил прийому до вищого навчального закладу

  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Закону України
Міністерства освіти І науки України до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на...

Пропозиції департаменту вищої освіти Міністерства освіти І науки...
України після 20 лютого 2014 року, затвердженого наказом мон від 19 травня 2016 року №537, зареєстрованого в Мінюсті 30 травня 2016...

Бажаєш здобути українську освіту?
Для осіб з Криму, які вступили до вишів на навчання за державним замовленням, І здобули статус переміщеної особи передбачена державна...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Державний стандарт професійно-технічної освіти
Кп 5149 – інструктор з індивідуального навчання водінню, дає право всім закладам професійно-технічної освіти незалежно від форми...

Б ажаєш здобути українську освіту ? Україна прийняла спрощену процедуру...
Для осіб з Криму, які вступили до вишів на навчання за державним замовленням, І здобули статус переміщеної особи передбачена державна...

Умови
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року за №1415/26192, листа департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти...

Правила прийому учнів на навчання у вище професійне училище №11
Заступник директора департаменту начальник управління професійно-технічної освіти, координації діяль­ності вищих навчальних закладів...

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області
Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Міністерство освіти І науки навчально-методичний кабінет професійно-технічної...
Павлюк І. М. – заступник директора Навчально- методичного кабінету професійно-технічної освіти

Правила прийому до вищого навчального закладу «сторожинецький коледж...
Міністерства освіти І науки України серії ае №285143 від 08. 11. 2013 р. (термін дії ліцензії на надання освітніх послуг навчальними...

Правила прийому на навчання до Філії «Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж»
Білгород-Дністровський коледж, здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти І науки України серія ае №636850 від 19. 06....

До уваги користувачів каталогу каталог
Мду пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями мду на першому та другому рівнях...

Програма дисципліни
Робоча навчальна програма розроблена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців окр спеціаліст галузевого стандарту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт