Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців

Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавцівЗатверджено

наказом Національної служби посередництва і примирення

від 21 липня 2011 року № 73

Порядок

оцінки відповідності критеріям репрезентативності та

підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін

профспілок та організацій роботодавців
І. Загальні положення
1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

національному - для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально - економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

галузевому - для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

територіальному - для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

2. Порядок подання і перелік документів

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

2.1.1. На національному рівні:

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

- лист – заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

- копію статуту;

- перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;

- перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно - територіальних одиницях;

- довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

Всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців:

- лист-заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

- копію статуту заявника;

- інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

2.1.2. На галузевому рівні:

Всеукраїнські профспілки:

- лист-заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

- копію статуту;

- довідку про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

- лист-заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

- копію статуту заявника;

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

- інформацію про територіальну розгалуженість заявника.
2.1.3. На територіальному рівні:

Об’єднання профспілок:

- лист - заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;

- копію статуту (положення);

- перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;

- довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

- лист - заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

- перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);

- довідку про загальну чисельність членів профспілки.

Організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців:

- лист-заяву (за формою, що додається);

- копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

- копію статуту заявника;

- довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

- перелік членів заявника.

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

- безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації - їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

- рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

- для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості - шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

- для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:

- щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;

- щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об'єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців;

- для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).

Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

- для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.

Репрезентативними визнаються всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п'ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

- для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

- для організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об'єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п'яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

4. Заключні положення

4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.
4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.Погоджено
Віце-прем'єр-міністр України -Міністр соціальної політики України

С.Л.Тігіпко
____" липня 2011 р.


Погоджено
Голова Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні

(протокол СПО № 15-1 від 06.06.2011р.)
В.Г.Хара

____" липня 2011 р.

Погоджено
Голова Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

(протокол СПО від 24.06.2011р.)
Д.В.Фірташ
____" липня 2011 р.


Зразок
Офіційний бланк організації
Національна служба посередництва і примирення/

відділення НСПП в _____________________області
ЗАЯВА

про здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності)

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» та Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженого Наказом НСПП №_______ від ________ 2011 року, як суб’єкт сторони профспілок / роботодавців, (необхідне підкреслити) просимо здійснити оцінку відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) на національному /галузевому/ територіальному рівні (необхідне підкреслити)

_______________________________________________________________

(повна назва організації)
Повноваження представляти ______________(назва організації) під час розгляду питання щодо оцінки відповідності критеріям репрезентативності (підтвердження репрезентативності) надано ____________________ (ПІБ та посада в організації).
Додатки:

1._______________________на ____ арк.;

2._______________________на ____ арк.;

3._______________________на ____ арк.;
Керівник підпис ПІБ
(Печатка організації)

Зразок
Офіційний бланк НСПП / відділення НСПП

СВІДОЦТВО № _____
Рішенням Національної служби посередництва і примирення /відділення НСПП від __________20_____ року №___

__________________________________________________________________

(повна назва організації)
Оцінюється (підтверджується) репрезентативною для участі у Національній тристоронній соціально-економічній раді, колективних переговорах з укладення Генеральної угоди, органах управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та тристоронніх делегаціях на заходах МОП та інших тристоронніх органах соціального діалогу, оскільки відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 6 Закону України ”Про соціальний діалог в Україні”.

Голова НСПП / Начальник відділення підпис

Прізвище, ініціали

(Печатка НСПП)

Зразок
Офіційний бланк НСПП/ відділення НСПП

ДОВІДКА № _____

Рішенням Національної служби посередництва і примирення/відділення НСПП від _____________________20____ року №___

__________________________________________________________________

(повна назва організації)
Не оцінюється ( не підтверджується) репрезентативною для участі у Національній тристоронній соціально-економічній раді, колективних переговорах з укладення Генеральної угоди, органах управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та тристоронніх делегаціях на заходах МОП, оскільки не відповідає критеріям, визначеним частиною першою статті 6 Закону України «Про соціальний діалог в Україні».

Голова НСПП / Начальник відділення НСПП


Прізвище, ініціали

(Печатка)


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція учасникам торгів Перелік документів, які вимагаються для...
Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам...

Національна доповідь
Декларації соціальної справедливості, підписаної у лютому 2013 року уповноваженими представниками трьох сторін соціального діалогу:...

Щодо запровадження системи автоматизованого моніторингу відповідності...
Та доповненнями (далі – пку) з квітня 2017 року запроваджено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків...

Закону України "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 )
Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання

Закон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю,...

Законукра ї н и
Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних...

Закон україни
Україні, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцінки майна з метою захисту законних...

З в І т результати аналізу та оцінки передвиборних програм політичних...
Аналіз та оцінка передвиборних програм політичних партій (блоків), суб’єктів виборчого процесу 2006

Типове Положення про представників профспілок з питань охорони праці...
Головним завданням представників профспілок є захист прав та інтересів членів своєї профспілки (профспілок) у цій сфері трудових...

«Порядок взяття на облік суб’єктів фінансового моніторингу у разі зміни інформації»
Закон), суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого...

Рахунок 10 «Основні засоби»
Цей Порядок встановлює призначення І порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення інформації про наявність І...

П о с т а н о в а від 10 серпня 1995 р. N 629 Київ
Затвердити Методику оцінки вартості об'єктів оренди, Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядок надання в...

Книга перша
Метою Трудового кодексу України є встановлення прав та обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, забезпечення реалізації передбачених...

Затверджено
Нструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих...

Порядок декларування продукції
Декларація про відповідність оформляється на продукцію, вимоги до якої встановлені відповідними технічними регламентами, з врахуванням...

Національний стандарт оцінки №1 Загальні засади оцінки майна І майнових прав
Національний стандарт оцінки №1 (далі –нсо1) є обов'язковим для застосування під час проведення оцінки майна та майнових прав (далі...

Державні будівельні норми україни
Основною метою випробувань є підтвердження відповідності показників технічного рівня та якості виробів вимогам нормативно

Інструкція по проведенню Щорічної оцінки персоналу
Оцінка персоналу – система періодичної (регулярної) оцінки результатів праці працівника або продемонстрованих компетенцій, підходів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт