Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Циклограма роботи завідувача на тиждень

Циклограма роботи завідувача на тиждень

Циклограма роботи завідувача на тиждень

Вид діяльності

Час

Понеділок

1

Контроль за виходом працівників на роботу, розстановка кадрів

8.00 – 8.30

2

Робота з батьками

8.30 –9.00

3

Робота з соціумом

9.00 – 10.00

4

Контроль за виходом дітей на прогулянку

10.00 – 10.30

5

Робота з бухгалтером, діловодом

10.30 – 11.30

6

Контроль за харчуванням (харчоблок)

11.30 – 12.00

7

Робота з соціумом

13.00 – 15.00

8

Контроль за загартуванням та гімнастикою пробудження

15.00 – 15.30

9

Контроль за роботою старшої медсестри

15.30 – 16.00

10

Прийом громадян з особистих питань

16.00 – 17.00

Вівторок

1.

Робота з батьками

8.00 – 9.00

2

Контроль та аналіз педагогічного процесу

9.00 – 10.30

3

Резерв часу

10.30 – 12.00

4

Прийом працівників з особистих питань

13.00 – 13.30

5

Нарада у відділі освіти

14.00 – 15.00

6

Розв’язання поточних питань у відділі освіти

15.00 – 15.30

7

Контроль за ОБЖ, аналіз рухової активності дітей на прогулянці

16.00 – 16.30

8

Резерв часу

16.30 –17.00

Середа

1

Робота з соціумом

8.00 – 9.00

2

Контроль роботи спеціалістів ДНЗ

9.00 – 10.30

3

Робота з документацією

10.30 – 12.00

4

Резерв часу для розв’язання поточних питань

13.00 – 13.15

5

Педагогічна година

13.15 – 14.15

6

Контроль за діяльністю ДНЗ за планом. Контроль роботи завгоспа

14.15 – 15.00

7

Робота з документацією

15.00 – 16.00

8

Робота з батьками, працівниками

16.00 – 17.00

Четвер

1

Контроль за діяльністю ДНЗ за планом

8.00 – 9.00

2

Робота з соціумом

9.00 – 10.00

3

Взаємодія з ст. м/с щодо питань стану здоров’я дітей

10.00 – 11.00

4

Робота з економістом, ЦБ відділу освіти

11.00 – 12.00

5

Організація роботи з виконання рекомендацій СЕС та осіб, які контролюють роботу ДНЗ

13.00 – 14.00

6

Нарада адміністрації ДНЗ

14.00 – 15.00

7

Прийом працівників з особистих питань

15.00 – 15.30

8

Розв’язання поточних питань

15.30 – 16.30

9

Обговорення педпроцесу з вих. – методистом. Контроль роботи

16.30 –17.00

П’ятниця

1

Огляд приміщень та території з завгоспом, ст м/с

8.00 – 9.00

2

Робота з документацією

9.00 – 11.00

3

Взаємодія з соціумом

11.00 – 12.00

4

Робота з молодими педагогами

13.00 – 13.30

5

Робота з діловодом. Контроль роботи

13.30 – 14.00

6

Аналіз документації працівників

14.00 – 15.00

7

Розв’язання питань з організації харчування

15.00 – 16.00

8

Робота з батьками та працівниками. Контроль за організацією дітей на прогулянці

16.00 – 17.00

Зміст контролю завідувача ДНЗЗміст контролю

Хто зазнає контролю

Постійний контроль

1

Виконання інструкцій з ОБЖД

Всі працівники

2

Навчально – виховний процес

Вихователь – методист

3

Результати медогляду дітей

Ст м/с

4

Проведення оздоровчих заходів у режимі дня

Вихователі, інструктор з фізк.

5

Організація харчування

Ст. м/с, зав. виробництвом

6

Відвідування дітьми ДНЗ

вихователі

7

Дотримання режиму дня працівниками

Усі групи, усі працівники

8

Дотримання санепідрежиму

Ст м/с, усі працівники

9

Питання наступності зі школою

Вих – методист, вихователі

10

Підвищення кваліфікації працівників

Вихователь – методист

11

Робота з молодими педагогами (наставництво)

Вих – методист, вих – наставн.

12

Психологічний клімат

Практичний психолог

13

Робота з батьками

Вих. – методист, психолог

14

Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку

Усі працівники

15

ОП

Помічник завідувача з ГЧ

16

Збереження майна

Помічник завідувача з ГЧ

17

Витрата позабюджетних та бюджетних коштів

Бухгалтер

1 раз в місяць

1

Аналіз захворюваності

Ст. м/с

2

Дотримання норм харчування

Зав. виробництвом харчоблоку

3

Виконання плану дітоднів

Ст. м/с, вихователі

4

Проведення фізкультурних розваг

Інструктор з фізкультури

5

Стан документації в групах

педагоги

6

Виконання рішень педради

Вих – мет, педагоги

7

Стан залишків продуктів харчування

Зав. виробництвом, ст. м/с

8

Стан навчально – виховної роботи у педагогів, які атестуються

Педагоги, які атестуються, члени атестаційної комісії

І раз в квартал

1

Участь педагогів в методичних об’єднаннях

Вихователь - методист

2

Підбиття підсумків участі в конкурсах

Вихователь - метолдист

3

Проведення батьківських зборів

Вихователі

4

Виконання рекомендацій

Вихователь - методист

5

Виконання кошторису витрат

Помічник завідувача з ГЧ

6

Виконання плану роботи

Адміністрація ДНЗ

7

Проведення інструктажів з ОБЖ та ОП

Пом. зав з ГЧ, вих - методист

Вибірково

1

Дотримання режиму дня та організації роботи ДНЗ з урахуванням специфіки сезону, стану здоров’я дітей

Вихователі

2

Загартування

Вихователі

3

Рухова активність дітей

Інструктор з фізк., вихователі

4

Сформованість КГН, самообслуговування

Вихователі, діти

5

Сформованість культури поведінки

Вихователі, діти

6

Сформованість компетентності дитини відповідно лініям розвитку та сферам діяльності

Вихователі, діти

7

Життєва компетентність

діти

8

Планування роботи

Педагоги

9

Взаємодія вихователів та інших педагогів

Педагоги

10

Взаємодія з батьками

Педагоги

11

Підготовка педагогів до роботи з дітьми

Педагоги

12

Організація розвивального середовища

Усі працівники

13

Вихід співробітників на роботу

Усі працівники

14

Взаємодія з соціумом

Усі працівники, адміністраціяДНЗ


Система інформаційного забезпечення управління ДНЗ


Періодичність надходження інформації

Зміст інформації

відповідальний

Засоби збору інформації

Щоденна

- Наявність вихователів, обслуговуючого персоналу у закладі, трудова дисципліна.

- Відвідування вихованців у розрізі групи.

- Готовність приміщення до занять.

- Надходження заяв, листів, розпоряджень.

- Виконання планів роботи адміністративно-управлінською ланкою закладу.

- Проведення й результативність навчально – виховних заходів.

- Стан дитячого травматизму.

- Санітарний стан приміщень.

- Виконання режиму дня.
- Психо-емоційний стан дітей, що проходять адаптацію.

Вихователь – методист, завгосп
Вихователі, старша медсестра

Завгосп

Діловод
Вихователь - методист, завгосп, діловод

Завідувач, вихо-ватель-методист

Вихователі

Медсестри

Вихователь – ме-тодист, медсестри

Вихователі, психолог

Спостереження

Журнали

обліку

Обстеження

Книги
Бесіди, плани роботи підрозділів

Спостереження, бесіди, плани

Аналіз

Результати спост

Спостереження
Спостереження

Щотижнева

- Результати контролю.

- Виконання планів роботи.


- Соціальна та соціо – культурна робота

- Виконання загартовуючи процедур.

- Робота технологічного обладнання, енергозбереження

- Виконання рухового режиму.

- Якість підготовки і проведення методичної роботи.
- Результативність роботи з батьками.

- Якість підготовки і проведення дитячих розваг.
- Виконавська дисципліна

Завідувач, вихо-ватель-методист
Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра, завгосп

Вихователь-мето-дист, психолог

Вихователь-мето-дист, ст.м/с.

завгосп
Вихователь-мето-дист, ст.. м/с
Вихователь-методист
Завідувач, вихователі

Вихователь-мето-дист, вихователі, музкерівники

діловод

Документація, спостереження, бесіди

Документація, плани, бесіди

Документація, бесіди

Спостереження, документація

Спостереження, журнали обліку

Спостереження, документація, хронометраж

Бесіди, спостереження, документація

Бесіди
Спостереження, документація, бесіди

Аналіз виконання

документів

Щомісячна

- Виконання місячних планів роботи.
- Ведення документації закладу; якість планування навчально-виховної роботи.
- Виконання норм харчування.
- Результати контролю санітарного стану приміщень.

- Результати використання енергоносіїв.
- Виконання нормативних докуме6нтів, наказів, розпоряджень

- Організація життєдіяльності дітей
- Рівень захворюваності дітей.
- Стан фінансово – господарської діяльності.

- Результати тематичного, фронтального контролю вивчення стану навчально – виховної роботи.

Вихователь-мето-дист, ст.. м/с, завгосп

Завідувач, вихо-ватель-методист, завгосп, ст.. м/с, діловод

Старша медсестра
Старша медсестра
Завгосп

Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра, завгосп, діловод

Вихователі, вихо-ватель-методист

Старша медсестра
Завгосп
Завідувач, вихователь-методист

План спостереження, бесіди

Документація, плани

Відомості з від-ділу харчування

Спостереження
Спостереження, порівняний конт-роль.

Дані внутріш-нього контролю, спостереження, бесіди

Бесіди, спост., контроль

Документація
Документація
Документація, спостереження, продукти дитячої діяльності

В квартал

- Виконання плану роботи

- Підвищення кваліфікації педагогів

- Стан роботи методичного кабінету.
- Результативність навчально-виховної роботи.
- Результати медичних заходів.
- Здійснення наступності у роботі ДНЗ і школи.

- Виконання рішень педради.

- Результати фізичної підготовленості дітей, антропометрія

- Результативність бесід з батьками, проведення батьківських зборів

Завідувач, вихо-ватель-методист, ст.. м/с, завгосп

Завідувач, вихо-ватель-методист

Завідувач, вихо-ватель-методист
Педагогічний колектив
Старші медсестри
Завідувач, вихо-ватель-методист

Завідувач, вихо-ватель-методист
Завідувач, вихо-ватель-методист, старша медсестра

Завідувач, вихователі

Плани, звіти, результати контролю

Співбесіди
Документація, анкетування, бесіди

Діагностичні картки, контроль, спостереження.

Документація, бесіди

Документація, плани

Протоколи, накази, бесіди, контроль

Хронометраж, документація
Анкетування, спостереження, бесіди

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Циклограма контролю організації роботи з безпеки
Безпечність організації предметно ігрового середовища на ігрових та спортивному майданчиках

Машталер Лідія Степанівна Тиждень географії в школі
Велику допомогу в досягненні цієї мети надає мені тиждень географії. Під час його проведення діти збагачують знання, розширюють свій...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Звіт про стан гурткової роботи в ккднз №141
Днз потребувало окремої уваги з боку завідувача ккднз №141 Мельничук О.І. та вихователя методиста Андріюц Л. О

Коммунальное учереждение «дошкольное учебное учереждение (ясли-сад)...
У зв’язку із щорічною основною відпусткою завідувача Кушакевич Наталії Леонідівні та з метою організації належної роботи закладу

Зразок наказу про прийняття на роботу неповнолітнього працівника
Встановити скорочену тривалість робочого часу 24 години на тиждень з оплатою праці як за повну тривалість щоденної роботи (ст. 51,...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Щотижнева інформаційно-правова газета „Правовий тиждень” №11 (137) 17 березня 2009 року

Асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри

Тиждень психології
Мета: розвиток доброго ставлення до себе та оточуючих; викликати інтерес до спілкування, бажання принести радість іншому

Характеристика діяльності завідувача бібліотеки, провідного бібліотекаря...
Стаття. Оформлення документів з атестації бібліотечного працівника загальноосвітнього навчального закладу

Зразок оформлення тексту для розміщення інформації на офіційному сайті кнутд
Керівник: виконуючий обов'язки завідувача кафедрою кандидат історичних наук, доцент проданюк федір миколайович

Примірна посадова інструкція шкільного бібліотекаря
...

4б. Укажіть, у якому рядку в усіх словах відбувається уподібнення приголосних
В зчистити, розжарити, зшити, дочці, льотчик г вогко, книжка, грядка, списати, низько д слива, зняти, постіль, сонце, тиждень

Звіт завідувача дошкільного
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу заснований у 1939 році. Постановою...

Умови
Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення посади завідувача сектору з питань цивільного захисту...

Урок на тему: «Відеопам’ять»
Понеділок 20. 02. 2017 – тиждень професій розпочався із загальноучилищної лінійки, присвяченої вшануванню пам’яті героїв Небесної...

Коммунальное учреждение «дошкольное учебное учреждение (ясли-сад)...
Відповідно до наказу кз «днз №248» від 05. 08. 2014 №111 к/тр «Про звільнення заступника завідувача з господарства, Олексенко О....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт