Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Книга скачана с сайта ивр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»

Книга скачана с сайта ивр://е kniaa in ua Издательская группа «Основа»

Сторінка1/101
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Серія «Усі уроки» Заснована 2011 року

уроки

УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ
в 11 класі

Академічний та рівень стандарту

INCLUDEPICTURE "../../AppData/Local/Temp/FineReader11/media/image1.jpeg" \* MERGEFORMAT

ми

Книга скачана с сайта ИВр://еkniaa.in.ua

Издательская группа «Основа» —
«Электронные книги»


Харків Видавнича група «Основа» 2011


УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР У74

Схвалено й рекомендовано до друку методичною радою Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти»

(протокол № 4 від 25.11.2010 р.)

Рецензенти:

Дегпіярьова Г.А.,
кандидат педагогічних наук, доцент секції методики викладання мов і літератури Комунального вищого навчаль­ного закладу «Харківська академія неперервної освіти»; Мундур В. Б., учитель української мови та літератури вищої категорії, учитель-методист Харківської гімназії № 6.

Усі уроки української літератури в 11 класі. Академіч- У74 ний та рівень стандарту/О. П. Ващенко, С. М. Головатюк, Л. О. Лузан, Л. В. Манян, В. Г. Сухенко, Н. І. Счастлив- цева / Упоряд. В. Г. Сухенко, О. М. Чхайло — X. : Вид. група «Основа», 2011. — 604 [4] с. — (Серія «Усі уроки»).

ІЄВМ 978-617-00-1014-8.

Навчальний посібник містить конспекти всіх уроків української літератури за програмою рівня стандарту й академічного для 11 класу 11-річної школи. Серед них уроки текстуального вивчення творів, поза- класного читання, розвитку зв’язного мовлення, виразного читання, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані роз­робки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик.

Для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, керівників методичних об’єднань, студентів філоло­гічних факультетів педагогічних університетів.

УДК 37.016+811.161.2 ББК 74.26+81.2УКР

© Ващенко О. П., Головатюк С. М.,

Лузан JI. О., Манян JI. В.,

Сухенко В. Г., Счастливцева Н. І., 2011 © Сухенко В. Г., Чхайло О. М., упорядкування, 2011 ISBN 978-617-00-1014-8 © TOB «Видавнича група “Основа”», 2011
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 11 КЛАСІз/п

Дата

Тема уроку

ПриміткиІ СЕМЕСТР


Українська література 1920—1930 рр. Вступ
1
Суспільно-історичні умови розвитку укра­їнської літератури XX ст., основні стильові напрями
2
Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина — найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами...», «0 панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить..?»
3
П. Тичина. «Одчиняйте двері...». Художнє відтворення національно-визвольного пробу­дження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»
4
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр. Михайль Семенко — поет- футурист. Урбаністичні мотиви лірики («Бажання», «Місто», «Запрошення»)
5
Київські «неокласики». Микола Зеров. Різно- гранний творчий шлях митця. «Київ — тради­ція». Філософічність, афористичність лірики
6
Максим Рильський «Молюсь і вірю...», «Солодкий світ!..». Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі
7
Євген Плужник — один із провідних поетів «розстріляного відродження». Сповідальність, ліричність, філософічність поезії «Для вас, історики майбутні...»
8
Є. Плужник. «Вчись у природи творчого спо­кою...», «Ніч... а човен — як срібний птах!», «Річний пісок...». Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чут­тєвому вираженні
4

Уроки української літератури в 11 класіз/п

Дата

Тема уроку

ПриміткиПроза
9
Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.
10
Микола Хвильовий. «Я (Романтика)» — новела про добро і зло в житті та в душі
11
Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)
12
Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Новела «В житах» — пошуки порушеної гармонії
13
Григорій Косинка. «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість
14
Контрольна робота № 1. Українська літера­тура 1920-1930 рр. Поезія. Проза
15
Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «Подвійне коло»


17
Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвер­дження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»
18
Валер’ян Підмогильний. Життєвий і творчий шлях письменника
19­

20
Валер’ян Підмогильний. «Місто».

Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на націо­нальному матеріалі. Зображення «Цілісної» людини
21
Життя і творчість Отапа Вишні. «Моя автобі­ографія» — гумористична розповідь письмен­ника про свій життєвий шлях  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга веселих порад
Книга, що претендує на настільну, заслуговує, очевидно, на передмову. Книга без передмови — те ж саме, що кінокартина без кіножурналу....

Пример спонсирования
Обязательно указать все страны, которые посещает туристическая группа по маршруту и на факультативных экскурсиях

Книга
Примітки: Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, завірена відповідним підписом І опечатана

Книга облікових форм книга встановленої форми (додаток 1)
Порядок поширюється на книги обліку розрахункових операцій І розрахункові книжки, що використовуються

Книга буде цікава професіоналам-кінознавцям, кіноредакторам телекомпаній,...
Книга рекомендована до видання вченою радою Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського (протокол №11...

Книга записів висновків І рекомендації
Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації....

Книга скарг І пропозицій після її закінчення зберігається протягом...
Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України

Книга реєстрації наказів з особового складу
...

Якою ж була перша книга?
Книжковий пил густим шаром покривав його одяг І взуття. Але він так І не зміг установити, яка ж книга була найпершою. Ось про це...

Якою ж була перша книга?
Книжковий пил густим шаром покривав його одяг І взуття. Але він так І не зміг установити, яка ж книга була найпершою. Ось про це...

Розділ Теоретична основа розвитку творчих здібностей засобами театрального фольклору

Основи наукових досліджень
Тема Процес пізнання та його генезис як основа наукової діяльності

Урок 2 Тема. Книга дивовижний сад, будинок життя та мудрості
Для чого нам потрібна книга?”, „Як з’явилася вона?”, довести, що читання книг – це насолода І відпочинок, з’ясувати коло читацьких...

Закон україни
Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І держави

Тести готовності до школи. X.: вид група "Основа", 2007 Вивчення...

Закон україни «Про освіту»
Освіта основа інтелектуального, культурного, соціального, економічного розвитку суспільства І державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт