Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Узгоджено

Узгоджено

ЗАТВЕРДЖУЮ


В.о. ректора Луцького інституту

розвитку людини

Університету “Україна”

___________________ Л.Л.Стасюк

“_____” _______________2012 р.
УЗГОДЖЕНО


/Начальник управління освіти

і науки Волинської облдержадміністрації
_________________О.С. Хомич

16жовтня 2012 р.ПОЛОЖЕННЯ

про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”


 1. Мета та завдання конкурсу

1.1. Мета конкурсу – виявлення і стимулювання творчо обдарованої учнівської молоді в галузі наукових досліджень, спрямованих на зміцнення і збереження здоров’я людини, виховання школярів в дусі здоров’язбереження.

1.2. Завдання конкурсу:

 • формування культури здоров’я учнівської молоді;

 • виховання в учнівської молоді дбайливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • підвищення мотивації до здорового та активного способу життя;

 • узагальнення освітнього, виховного та наукового досвіду в галузі здоров’язбереження;

 • розкриття творчих та інтелектуальних здібностей школярів;

 • залучення педагогічної, батьківської та громадської ініціативи до формування культури здоров’я учнівської молоді.
 1. Організатори конкурсу:

 • Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;

 • Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”;

 • Волинська обласна Мала академія наук.
 1. Учасники конкурсу

Учасники конкурсу – учні 10–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв та гімназій Волинської області.


 1. Терміни та місце проведення

Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт проводиться поетапно:

  1. І етап (заочний) – 26 березня 2013 року (конкурс науково-дослідницьких робіт). Матеріали подаються до 20 березня 2013 року включно в оргкомітет Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

За результатами І етапу конкурсу кращі роботи беруть участь у ІІ етапі.  1. ІІ етап (очний) – 14 квітня 2013 року (виконання контрольних завдань з біології, захист науково-дослідницьких робіт), приурочений до Всесвітнього дня здоров’я, проводиться на базі Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.
 1. Умови проведення конкурсу

5.1. Конкурс науково-дослідницьких робіт проводиться попередньо заочно, відповідно до поданих матеріалів.

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт:

- складність, науковість, актуальність

- 8 балів;

- системність і повнота у розкритті теми

- 6 балів;

- аргументованість висновків

- 4 бали;

- грамотність викладу та культура оформлення

- 4 бали;

- практична реалізація (впровадження)

- 4 бали.

Максимальна кількість балів – 26

5.2. Виконання контрольних завдань з біології.

Контрольні завдання з біології передбачають 8 завдань за трьома рівнями складності:

І рівень – 5 завдань

- по 2 бали за кожне;

ІІ рівень – 3 завдання

- по 4 бали за кожне;

ІІІ рівень – 2 завдання

- по 6 балів за кожне.

Максимальна кількість балів – 34

5.3. Захист науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить протягом 10 хвилин, для відповідей на запитання надається 5 хвилин.

Захист оцінюється за критеріями:

- аргументація вибору теми та розкриття дослідження з урахуванням власного вкладу дослідника


- 12 балів;

- логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження


- 10 балів;

- компетентність та культура учасника

- 8 балів;

- активна кваліфікована участь у веденні дискусії

- 4 бали;

- наявність та змістовність візуального супроводу

- 6 балів.

Максимальна кількість балів – 40.

5.4. Результати двох етапів конкурсу виголошуються після його закінчення. Рішення журі є остаточним.

5.5. Наукові роботи готуються у двох примірниках. Один надсилається в оргкомітет до 20 березня 2013 року для реєстрації, другий – залишається у доповідача. Роботи повинні відповідати встановленим вимогам (додаток А). Титульна сторінка оформляється згідно з вимогами (додаток Б). Обсяг науково-дослідницької роботи до 20 друкованих сторінок.

Роботи, що здаються пізніше вказаного терміну, не розглядаються.

5.6. До кожної роботи додається закритий конверт, у якому містяться дані про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, повна поштова домашня адреса та адреса навчального закладу, клас (група), контактні телефони) (додаток Ґ) та робота на електронних носіях. Роботи, подані на конкурс, реєструються, про що учасники повідомляються в телефонному режимі. Переможці І етапу конкурсу за викликом беруть участь у ІІ етапі.

5.7. Учнівські науково-дослідницькі роботи для участі у І етапі конкурсу можна принести особисто або направляти за адресою: 43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», кафедра фізичної реабілітації, з позначкою на обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді з дисципліни “Основи здоров’я”.
6. Підведення підсумків та нагородження переможців

6.1. За підсумками конкурсу визначаються переможці, які нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації та Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” .

6.1.1. Серед учнів 11-х класів:

 • І місце – один учасник;

 • ІІ місце – один учасник;

 • ІІІ місце – один учасник.

6.1.2. Переможець конкурсу, який зайняв перше місце, зараховується на навчання за рахунок інституту на напрям підготовки “Здоров’я людини” Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” у 2013 році при умові дотримання “Правил прийому вступників до Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” у 2013 році”. Знижка діє на весь період навчання за умови успішного складання усіх заліково-екзаменаційних сесій.

6.1.3. Переможець конкурсу, який зайняв друге місце, зараховується на навчання із знижкою в оплаті на 60 % за таких самих умов.

6.1.4. Переможець конкурсу, який зайняв третє місце, зараховується на навчання із знижкою в оплаті на 40 % за таких самих умов.

6.1.5. Інші учасники конкурсу, які потрапили у першу десятку переможців, отримують 5 % знижки в оплаті за таких самих умов.

6.2.1. Серед учнів 10-х класів:

 • І місце – один учасник;

 • ІІ місце – один учасник;

 • ІІІ місце – один учасник.

6.2.2. Переможець конкурсу, який зайняв перше місце, зараховується на навчання на напрям підготовки “Здоров’я людини” Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна” поза конкурсом за умови дотримання “Правил прийому вступників до Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” у 2014 році” і отримує 30 % знижки на перший рік навчання за умови успішного складання заліково-екзаменаційних сесій.

6.2.3. Переможець конкурсу, який зайняв друге місце, зараховується на навчання із знижкою в оплаті 20 % за таких самих умов.

6.2.4. Переможець конкурсу, який зайняв третє місце, зараховується на навчання із знижкою в оплаті 10 % за таких самих умов.

6.3. Нагородження переможців відбувається публічно, в урочистій обстановці, за участі організаторів конкурсу і висвітлюється в ЗМІ.

7. Фінансування

7.1. Витрати на проведення конкурсу відносяться на рахунок Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

7.2. Витрати на проїзд за рахунок учасників конкурсу.ПОГОДЖЕНО:Проректор

з навчально-методичної роботи


____________________________


В.О. Ліщина


Юрисконсульт


____________________________

О.Л.Стасюк
Консультування за телефонами: 097-5546688

066- 4830600

050 - 8874609

Додаток А

до положення про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”
ОСНОВНІ ВИМОГИ

до написання, оформлення і представлення учнівських

науково-дослідницьких робіт
1. На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів, свідчать про обізнаність учасника конкурсу щодо сучасного стану галузі дослідження, опанування ним методики експерименту.

Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані пошукової роботи; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження, відмінність та перевага запропонованих положень у порівнянні з відомими підходами. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано без загальних слів, міркувань, бездоказових тверджень, тавтології.

Орієнтовні теми наукових робіт учнів:

 1. Сучасний стан здоров’я населення (на прикладі вашого населеного пункту).

 2. Вплив навчального навантаження сучасного школяра на процеси уваги, пам’яті, мислення.

 3. Вплив психологічного клімату класу на успішність школярів.

 4. Вплив недостатньої рухової активності на стан здоров’я школярів.

 5. Формування в учнів мотивації до здорового способу життя.

 6. Стан охоплення школярів секційними заняттями в режимі позашкільного навчання.

 7. Взаємозв’язок фізичної і розумової працездатності школяра у процесі навчання.

 8. Фізична підготовленість школярів в залежності від віку, статі, рівня рухової активності.

 9. Профілактика порушень постави засобами оздоровчої фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку.

 10. Корекція розумової та фізичної працездатності засобами секційних спортивних занять школярів.

 11. Основи здорового харчування сучасного школяра (на прикладі вашого класу).

 12. Попередження шкідливих звичок (алкоголізму, вживання наркотиків, тютюнопаління) учнів загальноосвітніх шкіл.

 13. Роль ЗМІ у формуванні здорового способу життя школярів.

 14. Вплив комп’ютера на здоров’я сучасного школяра.


2. Робота має бути побудована за визначеною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основна частина, висновки, додатки, список використаних джерел.

2.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток Б).

2.2. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо. Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження (додаток В).

2.3. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідністю).

Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

2.4. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність та доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання.

У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.

2.5. Основна частина.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка. Зміст основної частини має відповідати темі роботи та розкривати її.

2.6. Висновки.

Висновки містять стислий виклад результатів розв’язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.

2.7. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.

2.8. Список використаних джерел.

У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

3. Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. ДСТУ 3008-95 ("Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення", бюлетень ВАК України, Спецвипуск, 2000).

Обсяг науково-дослідницької роботи складає до 20 друкованих сторінок.

Текст роботи повинен бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок з дотриманням Закону України "Про мови в Українській РСР".

На наукову роботу обов'язково мають бути представлений відгук наукового керівника.

Достовірність наведених у роботі результатів завіряється науковими керівниками.

Науково-дослідницька робота оформлюється у двох примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист.

4. До розгляду не приймаються роботи, тема і зміст яких не відповідають загальній тематиці; роботи, які є плагіатом; компілятивні роботи без самостійного дослідження, опрацювання джерел та власних висновків з обраної тематики; копійовані з мережі Інтернет..

Автори зазначених робіт після етапу заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт до участі в ІІ етапі конкурсу не допускаються.

5. Технічне оформлення матеріалів, які подаються на конкурс.

Комп’ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Тіmеs New Roman, через 1.5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4.

Поля: ліве – 30 мм; верхнє та нижнє – не менше 20 мм; праве – не менше 10 мм.

Всі сторінки, враховуючи додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.

Додаток Б

до положення про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”Зразок оформлення титульного аркуша
Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації

Волинське відділення МАН України

Луцький інститут розвитку людини Університету “Україна”

ВИЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ
Роботу виконав:

Крижанівський Олександр,

учень 11 класу (назва навчального закладу)
Науковий керівник:

Сидорук Н.П., вчитель основ здоров’я (назва навчального закладу)

Луцьк – 2013

Додаток В

до положення про ІІ обласний

конкурс-захист науково-дослідницьких

робіт учнівської молоді “Здорова

нація – майбутнє країни”

ЗМІСТ
ВСТУП..................................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. СПОСІБ ЖИТТЯ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ВИНИКНЕННІ

ФАКТОРІВ РИЗИКУ ТА РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ................................. 5

1.1. Сучасне розуміння здоров`я людини і його основних складових .........5

1.2. Елементи способу життя..................................................................................8

1.3. Фізіолого-гігієнічні аспекти навчальної діяльності школярів .............11
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ............................13

2.1. Методи дослідження......................................................................................13

2.2.Організація дослідження............................................................................... 15
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ТА ЧИННИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ ....................................................................... 16

3.1. Психічне здоров`я за самооцінками школярів......................................... 16

3.2. Фізичне здоров`я школярів: окремі показники і самооцінка ................18

3.3. Особливості харчування ...............................................................................19

3.4. Усвідомлення школярами чинників здорового способу життя ........... 20

ВИСНОВКИ.......................................................................................................... 21

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 22

Додаток Ґ

до положення про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт

учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”

Заявка учасника конкурсу
Прізвище ___________________________________________________________

Ім’я ________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________

Число, місяць, рік народження _________________________________________

Школа, клас _________________________________________________________

Домашня адреса ______________________________________________________

______________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, місто, село, вулиця, будинок, квартира)

Назва роботи ________________________________________________________

_______________________________________________________

Науковий керівник ___________________________________________________

___________________________________________________

(ПІБ, звання, посада)
Адреса навчального закладу____________________________________________

____________________________________________

Контактні телефони (домашній, мобільний)_______________________________

Дата _______________ Підпис ____________

Додаток Д

до положення про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”
Оргкомітет і журі

ІІ обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”
Голова оргкомітету: Карпюк Роман Петрович, професор, доктор педагогічних наук, ректор Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”.

Члени оргкомітету:

Загрева Валентина Ярославівна, заступник начальника управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;

Богданович Ольга Іванівна, начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації;

Толстіхіна Галина Андріївна, директор Волинської обласної МАН;

Савчук Ігор Володимирович, старший викладач кафедри фізичної реабілітації ЛІРоЛ Університету “Україна”;

Косинський Едуард Олександрович, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛІРоЛ Університету “Україна”.
Голова журі: Бєлікова Наталія Олександрівна, доцент, кандидат біологічних наук, декан факультету соціальних комунікацій і реабілітації ЛІРоЛ Університету “Україна”.

Склад журі:

Сітовський Андрій Миколайович, доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛІРоЛ Університету “Україна”;

Поташнюк Ірина Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізичної реабілітації ЛІРоЛ Університету “Україна”;

Індика Світлана Ярославівна, заступник завідувача кафедри фізичної реабілітації ЛІРоЛ Університету “Україна”;

Томащук Олена Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛІРоЛ Університету “Україна”;

Денисенко Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛІРоЛ Університету “Україна”, заслужений вчитель України;

Ягенська Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, вчитель біології Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчука, заслужений вчитель України.
НАКАЗ


Про проведення ІІ обласного конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнівської

молоді “Здорова нація – майбутнє країни”

На виконання Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, Концепції Загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український вимір” на 2012-2020 роки

НАКАЗУЮ:

1. Провести ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни” у два етапи:

- І етап (заочний) – 26 березня 2013 року;

- ІІ етап (очний) – 14 квітня 2013 року (оргкомітет конкурсу).

2. Розробити та затвердити Положення про ІІ обласний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни” (кафедра фізичної реабілітації).

3. Затвердити склад оргкомітету та журі для підготовки і проведення ІІ обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни”.

4. Профінансувати витрати на проведення ІІ обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнівської молоді “Здорова нація – майбутнє країни” відповідно до кошторису (Карабаджак Н.М.).

Ректор інституту Р.П. Карпюк

Виконавець: Індика С.Я.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика....
Узгоджено з програмою для загальноосвітніх навчальних закладів „Фізика. Астрономія. 7 – 12 класи ”затвердженою Міністерством освіти...

Прізвище, ім’я та по батькові Посада
Склад ек узгоджено із завідувачем кафедри техногенної безпеки та тепломасообмінних процесів (якщо в складі ек є її представник)

План виховної роботи на 2013-2014 н р. Долгішевої В. В. «Узгоджено» «Затверджено»
Робота з батьками та її результативність. Організація роботи батьківського комітету

Узгоджено
Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для укладальника-пакувальника І призначена для навчання методам безпечної роботи...

Моз україни узгоджено проект Концепції розвитку фармацевтичного сектору...
Причини тривалого обговорення Концепції: по-перше, у цьому році пройшла певна трансформація бачення ролі фармацевтичного сектору...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт