Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність за підсумками 2012 2013 навчального року перед педагогічною та батьківською громадськістю

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність за підсумками 2012 2013 навчального року перед педагогічною та батьківською громадськістю

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗВІТ

завідувача дошкільного навчального закладу № 74 про свою діяльність за підсумками 2012 - 2013 навчального року перед педагогічною та батьківською громадськістю
1. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:

Вжиті завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9 – 263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», на виконання наказів Департаменту освіти Харківської міської ради та управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку (від народження до шести років) з метою забезпечення своєчасного проведення обліку дітей дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів району відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти перед початком нового навчального року у травні та серпні було складено списки дітей, які мешкають у визначеному закладу мікрорайоні, що дало змогу проаналізувати стан охоплення цих дітей дошкільною освітою, скласти попередні плани прийому дітей, яким виповнилось 1-3 роки, до дошкільного закладу. Для мешканців мікрорайону проведено День відкритих дверей з метою залучення дітей дошкільного віку до відвідування дошкільного закладу.

Дошкільний навчальний заклад №74 комбінованого типу, має приймати дітей за довідками дитячої поліклініки(ВКК), які стоять на диспансерному обліку до 7-ми груп компенсуючого типу (та до 2 груп раннього віку та однієї дошкільної - без довідок.

Створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес

Творчою групою дошкільного закладу на чолі з вихователем-методистом проводиться систематична робота щодо ознайомлення педагогів закладу із інноваційними педагогічними технологіями та впровадження новітніх технологій в педагогічний процес. У кожній групі впроваджуються елементи методики ТРВЗ, методики М.Єфименка, «Мова почуттів», ведеться робота за технологією «Лицем до дитини».
Аналіз впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в

освітньо-виховний процес ДНЗ
У 2012-2013 навчальному році педагогічний колектив закладу продовжив роботу над впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій (далі ІКТ) в освітньо-виховний процес ДНЗ відповідно до заходів управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради на виконання Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011/2015 роки. Творчою групою ДНЗ була спроектована модель освітньо - інформаційного середовища дошкільного навчального закладу. Така модель, по-перше, охоплює всі суб'єкти освітнього простору (малюнок №1) та визначає дидактичні принципи їхньої взаємодії, а по-друге - окреслює ресурсні складові.

Отже, складовими та суб'єктами освітньо - інформаційного середовища ДНЗ є:

  1. на рівні матеріального ресурсного забезпечення - сучасні технічні засоби для широкого використання комп'ютерних технологій та ІКТ; електронні бази програмно-педагогічних засобів,

2. на рівні кадрового ресурсного забезпечення — педагогічний працівник, що володіє навичками роботи на персональному комп'ютері та вміє застосовувати ІКТ на рівні інтеграції в існуючий освітній простір, адміністрація дошкільного навчального закладу, що володіє сучасними комп'ютерними та інформаційними технологіями;

3. на рівні інформаційного ресурсного забезпечення - підключення до мережі Internet, внутрішня локальна мережа, сайт дошкільного навчального закладу, електронна поштазакладу тощо.

Перспективним напрямом щодо інформатизації ДНЗ є вирішення

проблеми щодо створення і застосування моделі освітньо-інформаційного

середовища дошкільного навчального закладу на рівні матеріального, кадрового та інформаційно-ресурсного забезпечення. Забезпечення закладу комп’ютерною технікою представлено в таблиці №2.
Таблиця №2

І. Загальна характеристика забезпеченості закладу освіти комп’ютерною технікою

Загальна кількість ПК

1 ПК – Позабюджетні кошти (2010)

1 ПК – Позабюджетні кошти (2009)

1 ПК - Позабюджетні кошти (2013)

1 ПК - бюджетні кошти (за дорученням депутата Корінько І. В. на виконання депутатського наказу ) (2005)

Ноутбук - Позабюджетні кошти (2012)

Загальна кількість ліцензій на операційні системи (або кількість завірених копій)

2

Загальна кількість ліцензій на офісні пакети прикладного програмного забезпечення (або кількість завірених копій)

2

Наявні периферійні пристрої та оргтехніка

Принтер лазерний чорно-білий KonicaMinoltaPagePro 1350 (позабюджетні кошти)

Сканер BearPaw 2448 TAPlus (позабюджетні кошти)

Багатофункціональний лазерний чорно-білий пристрій SamsungSCX – 4321 (позабюджетні кошти)

Багатофункціональний лазерний кольоровий пристрій SamsungSLX – 2160(позабюджетні кошти)

Ксерокопіювальний пристрій CanonFC 128(позабюджетні кошти)

Ксерокопіювальний пристрій CanonFC 208(позабюджетні кошти)

Лазерний принтер чорно-білий SamsungML – 1710 p (бюджетні кошти) – 2005 рік – на виконання депутатського наказу за дорученням депутата Корінько І. В.

Принтер струйний кольоровий LexmarkZ 645(позабюджетні кошти)

Принтер струйний кольоровий Epson Stylus SX130 (позабюджетні кошти)

ІІ. Доступ до мережі Інтернет, наявність web-сторінки закладу освіти

Наявність доступу до мережі Інтернет у закладі освіти

Так

Тип підключення до мережі Інтернет.

Модель модему (наявність акту)

ADSL

Zhone

Наявність локальної мережі у навчальному закладі

Так

Наявність web-сайту (або сторінки) та його (її) систематичне наповнення

Так

http:// sadik.74.edu.kh.ua/

Наявність мультимедійної техніки

Так

Слід зазначити, що в дошкільному навчальному закладі проводилися заходи щодо придбання комп`ютерів, периферійних пристроїв та оргтехніки, які позначилися на покращенні навчально-виховного процесу. Була організована робота на сайті дошкільного закладу. Розпочато роботу з організації дистанційного навчання дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дитячий заклад. Проводилося навчання педагогів користуванню комп`ютерною технікою на базі Харківського авіаційного інституту. Під час навчально-виховного процесу використовувалася мультимедійна та телевізійна техніка. Відбулося підключення до безпровідного Інтернету WI-FI, створено 9 автоматизованих робочих місць. Схему внутрішньої локальної мережі та мережі Інтернет дошкільного навчального закладу №74 представлено на малюнку №2. Дошкільний навчальний заклад приймав участь у міському конкурсі-захисту на кращу модель інформатизації дошкільної освіти «Інформаційні технології в дошкільній освіті - 2012», де посів ІІІ місце.

Серед недоліків можна виділити не достатньо високий рівень володіння комп'ютером значної кількості педагогічних працівників та не систематичне використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі з дітьми.

Моніторинг впровадження ІКТ:

  • рівень комп’терної грамотності педагогічних працівників і персоналу та кількість педагогічних працівників, які використовують ІКТ показанов таблиці №3.

Таблиця №3

Всього працівників

Володіють ПК

Впроваджують ІКТ в роботу

Кількість

%

Кількість

%

18

12

67%

14

78


У 2012-2013 навчальному році недостатня увага приділялася формуванню медіа-культури педагогічних працівників. Не дивлячись на те, що педагогічні та медичні працівники відвідували заняття з оволодіння комп'ютерною грамотністю, рівень інформаційної культури педагогічних працівників значно не підвищився. Про це свідчать і результати анкетування педагогів закладу з метою визначення комп'ютерної грамотності, проведеного у 2012 році. Результати наведені у діаграмі №1:
2. ВЖИТІ КЕРІВНИКОМ ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Стан території задовільний (наявність квітників, ділянок для трудової діяльності дітей, спортивного майданчику, ігрових майданчиків для кожної вікової групи, огорожі, підсобних споруд, бетонованого майданчику для сміттєзбиральника). Щорічні (восени та на весні) акти обстежень будівель є в наявності. Стан будівель, споруд та інженерних мереж (постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж») задовільний .

Стан технічних засобів навчання задовільний, дотримуються умови зберігання. Музична та спортивна зали забезпечено відповідним обладнанням.

Стан харчоблоку задовільний, забезпечено технологічним обладнанням, меблями та посудом, санітарно-гігієнічні вимоги дотримуються.

Стан обладнання медичного кабінету, ізолятору задовільний.

Стан збереження меблів у групових кімнатах та приміщеннях задовільний.

Прилади обліку енергоносіїв повірено, енергопаспорт установи завірено. Встановлено енергозберігаючі вікна.

Заклад забезпечено комп’ютерною технікою: 5 ПК, 2 ксерокопіювальних апарати, БФП чорно-білий лазерний, БФП кольоровий лазерний, 1 струйний кольоровий принтер, 2 принтера лазерних чорно-білих, 1 сканер, мультимедійна установка з двома екранами (один стаціонарний та один переносний), кольоровий принтер для кабінету вихователя-методиста, забезпечено сучасний процесор для ПК до кабінету вихователя-методиста. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я ведеться на достаньому рівні. Проводяться обов’язкові медичні огляди працівників. Забезпечено питний режим в закладі. Наповнюваність вікових груп згідно з нормами забезпечено.

Системи заземлення приладів та обладнання відповідність вимогам безпеки. У наявності акт перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення, повірки венканалів.

Виконання «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України», затверджених спільним наказом Головного управління Державної пожежної охорони МВС та Міністерства освіти і науки України від 30.09.1998 № 348/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.12.1998 за № 800/3240 на достатньому рівні. Стан протипожежного обладнання задовільний, усі приміщення забезпечено вогнегасниками, термін повірки та контрольного зважування дотримується.

Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці») забезпечено.

Виконано такі види робіт:

Заміна двох каналізаційних стояків, розводки труб каналізації до 4-х груп (№4, №10, №6 та №7), заміна каналізаційних гребінок в групах та встановлення нових унітазів з частковою та повною заміною плитки підлоги в туалетних кімнатах, заміна сифонів та частково розводки труб холодного та гарячого водопостачання в даних групах, облаштування откосів в інгаляторії, кабінеті фізіотерапії, в ігровій кімнаті груп №1 та №10, роздягальні груп №4 та №6 (встановлено нові металопластикові вікна); ремонт в кабінеті практичного психолога (облаштування откосів та заміна шпалер, фарбування підлоги), поточний ремонт пральні, харчоблоку та басейну в період закриття закладу для проведення ремонтних робіт з 01 серпня до 16 серпня 2013 року

та інші господарчі потреби протягом 7 місяців 2013 року:


№ п/п

Найменування виконаних робіт

1.

Перевірка венканалів

2.

Вимірювання опору ізоляції

3.

Ремонт обладнання пральні та харчоблоку

4.

Откоси 6 групи, 5 групи

5.

Підготовка теплопункту до опалювального сезону

6.

Ремонт приступок на входах

7.

Частковий ремонт цоколю

8.

Фарбування огорожі, підлоги та стін павільйонів, пісочниць та ігрового обладнання

9.

Побілка дерев та бордюрів двічі на рік

10.

Заміна піску в пісочницях та запас для посипання доріжок у зимовий період

11.

облаштування території ДНЗ: клумб, розсади квітів, вивіз сміття

12.

Ремонт туалета 4 групиДляя зміцнення матеріально-технічної бази вжито:

- придбано меблі для ігрових куточків в групи № 7, 11, 12;- загальна вартість 13120 грн.

-встановлено металопластикові вікна в інгаляторії, кабінеті фізіотерапії, в ігровій кімнаті груп №1 та №10, роздягальні груп №4 та №6; -25860 грн.

-придбано новий холодильник на харчоблок, (2989 грн.)

-забезпечено сучасний системний блок для ПК в методичний кабінет;

-придбано наматрацники та простирадла (1500 грн.), гардини та інше….

-організація підписки, придбання методичної літератури, програм, фахової літератури та посібників та інше…
3. ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Залучення додаткових джерел фінансування здійснювалось згідно затвердженого управлінням освіти бізнес-плану на 2012 та 2013 роки, яким було передбачено отримання коштів за надання додаткових освітніх послуг, та за рахунок внесення благодійних внесків на рахунок дошкільного закладу. Актуальним сьогодні є питання матеріальної підтримки з боку батьківської громадської діяльності дошкільного закладу. Тому ці питання вирішуються на зборах та засіданнях ради дошкільного закладу з обговоренням проблеми та спільним прийняттям рішення щодо шляхів її вирішення. Таким чином, протягом 2012-2013 року за допомогою батьків були вирішені такі питання:

• придбання меблів для дітей (столи, стільці) в групах № 5,6,8,12,11,10;

• ремонт групової кімнати в групі № 11;

• сантехнічні роботи в групі №7;

• заміна металопластикових вікон в грпах №1,6;

• придбання сюжетно-ігрових осередків в групах №7,12;

• придбання холодильника на харчоблок;

• придбання посуду, постільної білизни тощо.
4. ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КВАЛІФІКОВАННИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЇХ РОЗСТАНОВКИ.

Впродовж двох попередніх років педагогічний склад працівників істотно не змінювався. На початку 2012-2013 навчального року в дошкільному закладі працювало 17 педагогічних працівників. Протягом року прийшло 2 спеціаліста, що складає 11% педагогічних працівників від загальної кількості педагогів та 1 педагог, що складає 5,5%, звільнився. На даний час в дошкільному навчальному закладі працюють 18 педагогічних працівників, з них: 3 – адміністративний склад; 1 - музичний працівник, 1 інструктор з фізичної культури та 13 вихователів, 2 педагоги, із загальної кількості педагогічних працівників, знаходяться у відпустці по догляду за дитиною.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005 р. №178, «Положення про порядок звітування...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
Розділ І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2012/2013 навчальний рік

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Звіт керівника вищого навчального закладу за 2013 рік щодо виконання...
...

Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського...
Звіт директора Великовільшанської зош І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області Никоненко Г. О. про свою діяльність...

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової...
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...

1. Загальна інформація про заклад 3
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Затверджено педагогічною радою Державного вищого навчального закладу Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Протокол...

Звіт керівника
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися, щоб підбити підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Звіт директора школи №37 перед громадськістю про діяльність закладу
України щодо основних напрямків реформування національної системи освіти, спрямована на виконання рішень ІІІ всеукраїнського з’їзду...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт