Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

З питань технічного регулювання та споживчої політики

З питань технічного регулювання та споживчої політики

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8


Додаток №2 до протоколу засідання

ГКК від 09 квітня 2009 р.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Додаток № 3

до Програми проведення

Конкурсу у 2009 році, затвердженої

на засідання ГКК від 09 квітня 2009 р.


МЕТОДИКА

ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ

ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЕКСПЕРТАМИ КОНКУРСУ

у 2009 році


КИЇВ – 2009

ЗМІСТ
1

Загальні положення……………………………….................…

4


2

Визначення та скорочення.........................................................

4


3

Експерти.........................................................................................

5


4

Процес проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) на регіональному етапі.....................................................


8


5

Перелік документів, які подаються до ГКК (загальнодержавний етап Конкурсу)..........................................


13


6

Процес проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) та підведення підсумків Конкурсу на загальнодержавному етапі.........................................................14

Додатки...........................................................................................

18 - 29

Додаток 1

Перелік законодавчих актів та нормативно-правових документів Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України».


18
Додаток 2

Процес проведення Конкурсу на регіональному етапі.........


19
Додаток 3

Зразок заповнення Журналу реєстрації Заявок та документів учасників Конкурсу для оцінки якості продукції........................................................................................


20
Додаток 4

Зразок заповнення Листа експертної оцінки ........................


21
Додаток 5

Зразок заповнення Матриці загальної експертної оцінки ..


22
Додаток 6 Зразок заповнення Звіту про результати оцінки продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємство-фіналіста Конкурсу ....................................................................24
Додаток 7

Регіональні конкурсні комісії Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) –“100 кращих товарів України”..........................................................................


26
Схема 1

Структура розміщення матеріалів для формування каталогу “100 кращих товарів України” на СD-диску ......29
Типові форми................................................................................

30- 50
Форма Е-01

Зобов’язання щодо додержання конфіденційності................


30
Форма Е-02

Свідоцтво експерта.....................................................................


31
Форма Е-03

Журнал реєстрації Заявок та документів учасників Конкурсу для оцінки якості продукції.....................................32
Форма Е-04

Лист експертної оцінки ..............................................................


33
Форма Е-05

Матриця загальної експертної оцінки ....................................


34
Форма Е-06

Висновок експертів……….............................………................


36
Форма Е-07

Підсумковий протокол Регіональної конкурсної комісії.....


37
Форма Е-08

Висновок Регіональної конкурсної комісії..............................


39
Форма Е-09

Лист-повідомлення.......................................................................


40
Форма Е-10

Перелік підприємств-учасників регіонального етапу..........


42
Форма Е-11
Ранжування учасників-фіналістів............................................


44
Форма Е-12

Звіт про результати оцінки продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємство-фіналіста Конкурсу…....................46
Форма Е-13

Протокол засідання Головної конкурсної комісії..…..……..


48
Форма Е-14

Додаток до Протоколу засідання Головної

конкурсної комісії ........................................................................491 Загальні положення
Методику розроблено у відповідності з Програмою проведення Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” (далі-Конкурс) у 2009 році. Перелік законодавчих актів та нормативно-правових документів Конкурсу приведено у додатку 1.

Методика призначається для експертів, які приймають участь в оцінці якості продукції (товарів, робіт, послуг) на регіональному та загальнодержавному етапах Конкурсу.

Методика складається з наступних розділів:

- визначення та скорочення;

- експерти;

- процес проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) експертами на регіональному етапі;

- перелік документів, які подаються до Головної конкурсної комісії;

- підведення підсумків Конкурсу на загальнодержавному етапі.


 1. Визначення та скорочення
Експерт – особа, яка має свідоцтво встановленого зразка, відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення робіт в рамках Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» щодо оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг). Інформація щодо експертів включається до Реєстру експертів Конкурсу


Експертні групи – групи, до складу яких входять експерти Конкурсу


Реєстр експертів Конкурсу – перелік (список) експертів, які пройшли підготовку і отримали статус експерта Конкурсу


СУЯ – система управління якістю


СЕУ – система екологічного управління


НАССР - аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю (Hazard Analysis and Critical Control Point) (ДСТУ 4161 та ДСТУ ISO 22000 – система управління безпечністю харчових продуктів)


OHSAS 18001 – система управління безпекою та гігієною праці


SA 8000 (ISO 26000) – стандарт соціальної відповідальності


РКК – Регіональна конкурсна комісія


ГКК – Головна конкурсна комісія


ВС – відповідальний секретар


ДП “УкрНДНЦ” – Державне підприємство “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”

3 Експерти
3.1 Вимоги до експертів
3.1.1 Підготовка

Експерт повинен володіти знаннями у таких напрямках:

- основоположні нормативно-правові документи Конкурсу;

- державні та міждержавні стандарти, інші нормативні документи у відповідності з якими виготовляється продукція (товар, робота, послуга), заявлена на участь в Конкурсі;

- методи проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг);

- організації виробництва та контролю (аналізу, вимірювань, випробувань).

3.1.2 Досвід

Експерт повинен мати щонайменше дворічний стаж роботи у відповідних галузях виробництва (надання послуг), з яких йому доручено провести оцінку якості продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі, досвід принаймні річної практичної роботи в одному з напрямків діяльності: контролю якості; випробувань; розробленні, впровадженні, сертифікації систем управління якістю; систем екологічного управління, НАССР, інших систем управління; розробленні методичних матеріалів з систем управління.

3.1.3 Особисті якості

Експерт повинен бути здатним реально оцінювати ситуацію, мати аналітичне мислення, бути комунікабельним, неупередженим і витриманим, володіти логікою.
3.2 Обов’язки експертів
Експерт зобов’язаний:

- дотримуватись термінів та вимог щодо проведення Конкурсу, встановлених в нормативно-правових та методичних документах;

- підтримувати рівень своєї компетентності щодо оцінки продукції (товарів, робіт, послуг) в обраних галузях господарства;

- щорічно підтверджувати встановленим чином рівень компетентності у відповідних навчальних закладах Держспоживстандарту України;

- забезпечувати об’єктивність та достовірність оцінки;

- забезпечувати конфіденційність інформації, що одержана у процесі оцінки продукції (товару, роботи, послуги) незалежно від терміну, що пройшов від часу участі у Конкурсі. Виключенням є: обговорення інформації, яка надана учасниками Конкурсу та результатів оцінки продукції (товару, роботи, послуги) в експертній групі у процесі обговорення та обміну інформацією з головним експертом та членами РКК;

- при листуванні та переговорах з іншими членами експертної групи і членами РКК використовувати реєстраційний номер учасника Конкурсу, а не його офіційну назву;

- оформити та передати до РКК, ГКК „Зобов'язання щодо додержання конфіденційності при роботі з документами учасників Конкурсу” (форма Е-01);

- повідомити РКК про самовідвід у випадку призначення його в якості експерта для оцінки безпосередніх конкурентів, основних споживачів та постачальників будь-якої організації з якою експерт пов'язаний певними фінансовими відносинами чи яку він консультує з питань самооцінки або підготовки звіту;

- приймаючи рішення відносно оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу, ретельно проаналізувати можливість виникнення конфлікту інтересів. Якщо передбачається мінімальна загроза виникнення такого конфлікту, то про це слід терміново проінформувати головного експерта;

- поводитись у відповідності до високих вимог професійної етики, приймати участь у пропагуванні цілей та умов Конкурсу, впровадження методів самооцінки діяльності підприємств та сприяти укріпленню престижу Конкурсу;

- не виконувати роботу в ролі експерта оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасника Конкурсу, якого він консультує;

- не приймати винагород від учасників Конкурсу чи інших зацікавлених сторін, які мають за мету примушення до завищення оцінки їх продукції (товару, роботи, послуги);

- проявляти інтерес до підприємств, які раніше брали участь в будь-яких конкурсах у сфері якості;
3.3 Права експертів
Експерт має право:

- знайомитись з необхідною документацією підприємства (організації), щодо оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги);

- запитувати у підприємств (організацій) додаткову інформацію, необхідну для виконання оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) на всіх етапах Конкурсу;

- отримувати консультації з питань методики самооцінки та оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) учасників Конкурсу у головного експерта;

- звертатися до головного експерта з вирішення організаційних питань, які виникають в процесі оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) учасників Конкурсу.

Групи експертів мають право як нарахувати додаткові бали учаснику Конкурсу за додатковими критеріями, так і знімати бали за недостовірну інформацію про учасника Конкурсу лише виключно на загальнодержавному етапі.

3.4 Додаткові обов’язки та права головного експерта

3.4.1 Головний експерт зобов’язаний:

забезпечити ефективну роботу групи й своєчасне та якісне оформлення висновку за результатами оцінки звітів;

прагнути дійти до консенсусу по відношенню до “Сильних сторін продукції (товару, роботи, послуги)” та “Напрямків підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги)” і забезпечити досягнення узгодженого рішення в експертній групі;

своєчасно, якісно і вичерпно надавати відповідальним секретарям РКК та ГКК матеріали узгодженої експертної оцінки групи експертів.

3.4.2 Головний експерт має право:

звертатися з проханням до членів групи або одного з членів групи провести обговорення за одним з критеріїв. Після цього кожен член групи знову індивідуально оцінює документи учасника Конкурсу та на підставі узгодженої думки виставляє загальну оцінку в балах;

отримувати інформацію щодо підприємств, які раніше брали участь в конкурсах у сфері якості;

знайомитися з документами учасника Конкурсу, які надавалися для участі в попередньому конкурсі;

знайомитися з матрицею загальної експертної оцінки та висновками експертів, які складені за результатами оцінки документів учасників Конкурсу;

приймати рішення про дострокове припинення повноважень члена експертної групи при його відмові від участі в роботі експертної групи та недотриманні їм обов’язків експерта.

3.5 Підготовка експертів

3.5.1 Протягом 45 днів після оголошення Конкурсу ДП „УкрНДНЦ” проводить підготовку нових експертів (за необхідністю підготовка експертів Конкурсу здійснюється дистанційно) за затвердженою тематикою. Експерти Конкурсу, які пройшли підготовку у 2008 році та мають намір продовжувати діяльність експерта, після обміну досвідом (у тому числі дистанційного), отримують відповідне свідоцтво експерта Конкурсу 2009 р., терміном дії до кінця 2009 року.

3.5.2 Терміни та програма підготовки експертів повідомляються територіальним органам Держспоживстандарту України встановленим чином.

3.5.3 Після підготовки експерти отримують в ДП „УкрНДНЦ” свідоцтво встановленого зразка (форма Е-02). Номер свідоцтва складається за наступною структурою:

ВКЯ – ХXX / ХХХХ

Рік підготовки 2009....

Реєстраційний номер в ДП „УкрНДНЦ”
“Всеукраїнський конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України”

 1. Процес проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг)

на регіональному етапі
4.1 Загальні положення

Процес проведення Конкурсу на регіональному етапі наведено у додатку 2.

Відповідальний секретар РКК присвоює учаснику Конкурсу реєстраційний номер, який проставляється на документах: звіті учасника Конкурсу та Анкеті-самооцінки продукції (далі - документи).

Реєстраційний номер складається за наступною структурою:

ХХ – ХХ – XX – Х – Х

Регіон , в якому прийняті документи учасника

Приклад: Львів (ДП «Львівстандартметрологія»), Чернівці (ДП “Буковинастандартметрологія”)
Категорія підприємства згідно положень Господарського кодексу України ст. 63 п. 7.:

М – малі підприємства (до 50 працюючих)

С – середні підприємства (від 51 до 250 працюючих)

В – великі підприємства (більше 250 працюючих)
Реєстраційний номер документів
Код групи для номінації продукція (01 –продовольчі товари; 02 – промислові товари для населення; 03– товари виробничо-технічного призначення.) або код згідно Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016-97 (розділ) для номінації роботи та послуги
Номінації, за якими визначаються учасники

01 – продукція

02 – роботи та послуги

Приклад реєстраційного номеру для номінації «Продукція»:


Реєстраційний номер

01-02-01-В-Львів


Цей номер означає, що в Конкурсі приймає участь велике підприємство (з чисельністю більше 250 працюючих), яке виготовляє промислові товари для населення, документи зареєстровані в ДП «Львівстандартметрологія» за номером 01.

Приклад реєстраційного номеру для номінації «Роботи та послуги»:


Реєстраційний номер

02-72-10-М-Донецьк


Цей номер означає, що в Конкурсі приймає участь мале підприємство (з чисельністю до 50 працюючих), яке надає послуги у сфері інформатизації (код згідно Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016-97), документи зареєстровані в ДП «Донецькстандартметрологія» за номером 10.
На регіональному етапі кінцевий термін проведення експертами оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу – до 20 червня 2009 року

Учасники, які рекомендовані до участі у загальнодержавному етапі Конкурсу, до 01 липня 2009 року мають бути проінформовані РКК про результати оцінки документів учасника Конкурсу та якості продукції (товару, роботи, послуги). На адресу учасників Конкурсу РКК направляє висновок РКК (форма Е-08), а на адресу учасників-фіналістів Конкурсу окрім висновку РКК – лист-повідомлення (форма Е-09).


  1. Формування та затвердження експертних груп


4.2.1 Рекомендується направляти на підготовку експертів (п.3.5), які пройшли підготовку у 2008 році та мають намір продовжувати діяльність експерта та формувати експертні групи з числа тих експертів, які мають певний досвід.

4.2.2 Експертні групи формуються РКК та ГКК з числа експертів, які підготовлені в ДП „УкрНДНЦ” та занесені до Реєстру експертів ДП „УкрНДНЦ”. До складу експертних груп входять не менше 2-х експертів.

4.2.3 Склад експертних груп та головні експерти затверджуються РКК та ГКК окремими рішеннями.


  1. Процес прийому документів учасників Конкурсу
   1. Підприємство, яке отримало свідоцтво учасника Конкурсу подає до РКК документи у 2-х примірниках. Документи готуються у відповідності до “Рекомендацій для учасників Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України” у 2009 році.

Кінцевий термін подання документів учасниками регіонального етапу Конкурсу – 20 травня 2009 року.

4.3.2 Відповідальний секретар РКК приймає документи учасників Конкурсу, перевіряє комплектність і правильність їх оформлення, реєструє в “Журналі реєстрації Заявок та документів учасників Конкурсу для оцінки якості продукції” (форма Е-03) та передає їх для оцінки (експертизи) під розписку членам експертної групи (експертам) в особі головного експерта (керівника групи).

4.3.3 Головний експерт разом з документами учасника Конкурсу передає експерту форму листа експертної оцінки (форма Е-04) для проведення експертної оцінки (див. п.4.4.).

4.3.4 Головний експерт проводить засідання експертної групи. На цьому засіданні головні експерти знайомлять експертів з:

- правами і обов’язками експертів та правилами проведення оцінки якості продукції;

- основними термінами виконання оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг);

- порядком оформлення відповідних документів з питань оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг) та порядком підготовки їх до засідання РКК.


  1. Експертна оцінка


4.4.1 Експерт повинен у 7 денний термін провести індивідуальну оцінку якості продукції (товару, роботи, послуги) з урахуванням огляду продукції (товару, роботи, послуги) (за необхідністю), та відповідних документів учасника Конкурсу. При цьому на оформлення листа експертної оцінки (форма Е-04) йому слід витрачати не більше одного дня.

4.4.2 Документи учасника Конкурсу, які надані експерту для оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги), повертаються експертом відповідальному секретарю РКК в 3-х денний термін у наступних випадках:

- при виникненні форс-мажорних обставин, які не дозволяють експерту провести роботу з оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги);

- у випадку самовідводу експерта.

4.4.3 Робота з оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) повинна бути закінчена експертною групою протягом 20 днів з моменту одержання документів учасника Конкурсу.

4.4.4 У будь-якому випадку всі документи учасників Конкурсу, які одержані експертами, повинні бути повернуті відповідальному секретарю РКК.

4.4.5 Процес оцінки документів та якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу повинен бути неупередженим, справедливим та послідовним. При оцінці експерту слід посилатися на інформацію, яка містить конкретні докази підтвердження якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу, на підставі результатів випробувань продукції (товарів, робіт, послуг).

4.4.6 Результати оцінки документів учасника конкурсу та якості продукції (товару, роботи, послуги) оформлюються наступними документами:

- лист оцінки експерта (форма Е-04);

- матриця загальної оцінки експертів (форма Е-05);

- висновок експертів (форма Е-06).

Перед оформленням зазначених документів у верхньому правому куті поставляється реєстраційний номер учасника Конкурсу (вказаний на заявці учасника Конкурсу).

4.4.7 Загальні вимоги до оформлення зазначених документів.

Документи повинні бути надруковані у вигляді текстового файлу Microsoft Word, у форматі RTF (А4, шрифт Times New Roman, розмір 14).

При складанні документів експерти повинні:

- намагатися використовувати термінологію, яку учасник Конкурсу використовує в документах;

- уникати ролі консультанта;

- використовувати короткі та чіткі формулювання;

- якщо можливо, подавати лише коментарі з питань, які безпосередньо мають відношення до документів учасника Конкурсу.

При складанні висновку експертів головний експерт повинен:

- описувати лише основні питання, фокусуючи увагу на „Сильних сторонах продукції (товару, роботи, послуги)” та “Напрямках підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги)”, зазначати їх в порядку важливості;

- для блоків, за якими виставлені більш високі оцінки, наводити більший перелік “Сильних сторін продукції (товару, роботи, послуги)” та менший перелік “Напрямків підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги)” та навпаки.

Допустимо оформляти листи оцінки, матрицю загальної оцінки експертів та висновок експертів від руки та машинописно, забезпечуючи при цьому їх розбірливе заповнення, а також за допомогою комп'ютера (електронні копії документів можна отримати на сайті ДП „УкрНДНЦ”: www.ukrndnc.org.ua у розділі “Якість” “100 кращих товарів України”).

4.4.8 Кожен експерт проводить незалежну самостійну оцінку (експертизу) отриманих документів та якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу на відповідність критеріїв, які визначені в листі оцінки експерта (форма Е-04), за восьмибальною шкалою.

Для уникнення розбіжностей в індивідуальних експертних оцінках, при проведенні експертизи експертам слід уважно вивчати документи учасника Конкурсу для того, щоб скласти загальне уявлення про рівень якості продукції (товару, роботи, послуги) та учасника Конкурсу.

4.4.9 Принципи, згідно яких встановлюються бали кожному критерію в листі оцінки експерта представлені в таблиці 1.

Таблиця 1

Бал (Б)


Принципи, згідно яких встановлюється бал

 

1-2

Дані, які представлені в документах учасника Конкурсу, підтверджені документально менш ніж на 50 %.

3-5

Дані, які представлені в документах учасника Конкурсу, підтверджені документально на 70 %.

6-8

Дані, які представлені в документах учасника Конкурсу, підтверджені документально на 100 %.


4.4.10 Оформлені та підписані листи оцінки передаються кожним експертом безпосередньо головному експерту для заповнення матриці загальної оцінки експертів та формування висновку експертів.

4.4.9 За результатами аналізу матриці загальної оцінки експертів експерти на засіданні складають перелік „Сильних сторін продукції (товару, роботи, послуги)” та “Напрямків підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги)”, які заносяться до висновку експертів (форма Е-06).

4.4.10 При формуванні висновку, головний експерт, за необхідністю, організує проведення експертами огляду продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу для підтвердження рівня якості продукції (товару, роботи, послуги).

4.4.11 Висновок експертів повинен містити інформацію, яка буде корисна підприємству з точки зору підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги) та була зорієнтована на підвищення задоволеності інтересів споживачів.

Висновок включає в себе:

- короткий опис з оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу з зазначенням його основних досягнень;

- зазначення характеристики продукції (товару, роботи, послуги), яка є найбільш сильна та/або найбільш слабка;

- опис „Сильних сторін продукції (товару, роботи, послуги)”;

- опис “Напрямків підвищення якості продукції (товару, роботи, послуги)”;

- інше (за розсудом членів експертної групи).

4.4.12 Відповідальність за складання висновку експертів покладається на головного експерта групи.

За необхідністю головний експерт розподіляє складання окремих розділів висновку між членами групи, зводить одержані від експертів розділи висновку та готує висновок на засідання РКК. Висновок та матриця загальної оцінки експертів, який відкоригований головним експертом згідно зауважень та пропозицій експертів, підписується всіма експертами.

4.4.13 Висновок експертів за результатами оцінки документів учасників Конкурсу та якості продукції (товару, роботи, послуги) використовуються для підготовки засідання РКК.

4.4.14 Висновок експертів, що складений з порушенням вищевикладених вимог, відповідальним секретарем РКК не приймається.


  1. Підготовка документів до засідання РКК


4.5.1 По завершенні оцінки документів та якості продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу головний експерт готує у 2-х примірниках документи на кожне найменування типу (виду) продукції (товару, роботи, послуги) у відповідності до номінацій.

До складу документів входять:

- вступ, короткий опис з оцінки якості продукції (товару, роботи, послуги), не більше одного аркуша (за необхідністю);

- листи експертної оцінки (форма Е-04);

- матриця загальної експертної оцінки (форма Е-05);

- висновок експертів (форма Е-06).

4.5.2 Один контрольний примірник зазначених документів відповідальний секретар РКК використовує для організації та проведення засідання РКК і подальшої передачі його ГКК. Другий примірник зберігається у РКК протягом 3-х років.


 1. Перелік документів, які подаються до ГКК (на загальнодержавний етап Конкурсу)

5.1 Відповідальний секретар РКК передає ДП „УкрНДНЦ” в одному примірнику зброшуровані в окрему папку „Матеріали для ГКК” наступні документи:

підсумковий протокол Регіональної конкурсної комісії (форма Е-07);

перелік підприємств (організацій) – учасників Конкурсу (форма Е-10);

відомості про надходження претензій та рекламацій від споживачів на роботу підприємств учасників Конкурсу поточного року, які отримує від обласних управлінь у справах захисту прав споживачів станом на момент подання документів на загальнодержавний етап;

матеріали на паперових носіях для розміщення у Каталозі “100 кращих товарів (робіт, послуг) України” у 2009 році від усіх фіналістів регіонального етапу (надаються відповідно до вимог встановлених у додатку № 4 „Рекомендацій для учасників Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – „100 кращих товарів України” у 2009 році);

диск „Матеріали для ГКК”, який містить в електронному вигляді:

 • підсумковий протокол;

 • перелік підприємств;

 • матеріали для розміщення у каталозі «100 кращих товарів України» у 2009 році від усіх учасників загальнодержавного рівня на українській та англійській мовах. Ці матеріали повинні бути записані на загальний СD - диск (дві копії на випадок проблем зчитування) у папках сформованих згідно схеми 1.

5.2 Разом з зазначеними документами (п.5.1) РКК готує та передає ДП „УкрНДНЦ” в одному примірнику папки фіналістів, які повинні містити:

- висновок РКК (форма Е-08);

- копію заявки на участь в Конкурсі;

- висновок експертів (форма Е-06);

- матрицю загальних експертних оцінок (форма Е-05);

- звіт учасника Конкурсу підготовлений у відповідності з “Рекомендаціями для учасників Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України”;

- протокол випробувань продукції (товарів, робіт, послуг), яка приймає участь у Конкурсі;

- анкету-самооцінки товару або анкету-самооцінки послуги (робіт), яка повинна бути завіреною керівником підприємства (організації) або його заступником;

- документи, які підтверджують відсутність заборгованості по заробітній платі на підприємстві (установи, організації);

- матеріали для розміщення у каталозі «100 кращих товарів України» у 2009 році надаються відповідно до вимог встановлених у додатку № 4 “Рекомендації для учасників Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) - “100 кращих товарів України” у 2009 році.

Зазначені документи мають бути вкладені в папку-швидкозшивач у приведеній послідовності. На папці учасника Конкурсу має бути проставлений реєстраційний номер заявленої продукції (товару, роботи, послуги) учасника Конкурсу, назва підприємства та назва типу (виду)/найменування продукції (товару, роботи, послуги).

5.3 ДП „УкрНДНЦ”, після отримання документів від РКК, надсилає на адресу учасника Конкурсу рахунок на сплату цільового внеску.

Кінцеві терміни подання документів на загальнодержавний етап учасниками Конкурсу до 1 серпня 2009 року, сплати цільового внеску до 01 вересня 2009 року.

5.4 Зазначені у п.п.5.1, 5.2 документи зберігаються в ДП „УкрНДНЦ” протягом 2-х років.

 1. Процес проведення оцінки якості продукції (товарів, робіт, послуг)

та підведення підсумків Конкурсу на загальнодержавному етапі
6.1 На підставі експертизи матеріалів наданих РКК (п.п. 5.1, 5.2) ДП „УкрНДНЦ” проводить ранжування середніх балів типів (видів) продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу по номінаціях та категоріях підприємств.

Для ранжування учасників-фіналістів Конкурсу ВС ГКК використовує таблицю (форма Е-11).

6.2 За результатами ранжування ДП „УкрНДНЦ” встановленим чином планує та організовує оцінку продукції (товарів, робіт, послуг) учасників загальнодержавного етапу Конкурсу.

6.3 У Конкурсі (на загальнодержавному етапі), без участі на регіональному етапі, мають право приймати участь підприємства – переможці інших конкурсів з якості, які проводяться в Україні („Національний конкурс якості”, „Бренд року”, „Кращий товар року”).

Дані учасники подають відповідні документи до ГКК не пізніше 1 серпня 2009 року.

6.4 Оцінка продукції (товарів, робіт, послуг) проводиться у серпні – вересні 2009 році у визначені ГКК терміни. Оцінка продукції (товарів, робіт, послуг) проводять експертні групи, які затверджуються відповідним наказом Держспоживстандарту України.

6.5 Для визначення „Кращої питної води” оцінюється якість та безпечність фасованої води та води централізованого господарсько-питного водопостачання у відповідності з результатами випробувань, проведених у акредитованих лабораторіях , а також проводиться дегустація (за необхідністю) для «фасованої води» та визначається рівень органолептичних властивостей води - для «централізованого господарсько-питного водопостачання».

Якість та безпечність фасованої питної води та води централізованого питного водопостачання буде визначатися відповідно до чинних Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», Наказ МОЗ №383 від 23.12.96р.
Безпечність води. Вода, що подається на конкурс, повинна бути перш за все безпечною. До показників безпечності відносять:

- мікробіологічні показники;

- паразитологічні показники;

- радіологічні показники;

- токсикологічні показники нешкідливості хімічного складу.
Вода може брати участь у разі:

 1. повної відсутності значень паразитологічних показників;

 2. не перевищень значень інших, вказаних у таблиці показників;

 3. відсутності наступних показників (значення менші ніж межа визначення засобу вимірювальної техніки):

- ртуть;

- талій;

- кадмій;

- нітрити;

- ціаніди;

- хром;

- 1,1 дихлоретилен;

- 1,2-дихлоретан;

- бензапірен.

При перевищенні значень показників безпечності вода до Конкурсу не допускається.
Якість води. До показників якості відносять

- органолептичні показники;

- показники фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води.
НЕОБХІДНА ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ФАСОВАНА ВОДА

Додатково необхідно вказати наступне:

 • матеріал посудин, у яку фасується вода

 • кількість різновидів об’єму та величини об’ємів, у які фасується вода

 • зручність форми упаковки

 • етикетка

 • вартість продукту

 • документальне засвідчення показників безпечності та якості за два останні роки

ВОДА ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Додатково необхідно вказати наступне:

 • Терміни (строки, періоди) подачі води окремо для холодної, окремо для гарячої води (або періодичність, або регулярність)

 • інформація стосовно якості води, що надається споживачу

  • періодичність подачі інформації

  • яким чином надається інформація споживачу

   • через засоби масової інформації

   • по місцевому радіо чи телебаченню

   • разом з квитанцією про оплату послуг

   • інше

 • інша інформація

 • вказати вартість води, яка постачається

 • документальне засвідчення показників безпечності та якості за два останні роки, у тому числі якщо дослідження показників проводила незалежна атестована чи акредитована лабораторія.

6.6 Експерти, під час оцінки продукції на загальнодержавному етапі, можуть:

6.6.1 нарахувати додаткові бали учаснику Конкурсу, але не більше 30 балів, за наступними критеріями:

Критерії

Додатковий бал


Наявність атестату виробництва заявленої продукції (товару, роботи, послуги) на Конкурс

6 (для обов’язкової сертифікації)

8 (для добровільної сертифікації)

Наявність патентів на заявлену продукцію (товар, роботу, послуги)

6

Проведення добровільної сертифікації заявленої продукції (товару, роботи, послуги) на Конкурс

8

Наявність договору страхування виробника постачальника) за  якість  виробленої (поставленої)  продукції (товарів, робіт, послуг)  перед третіми особами (споживачами)

8

6.6.2 зняти бали за наявність заборгованості по заробітній платі, а також за відсутність документально підтверджених даних у звіті учасника Конкурсу, але не більше 20 балів

6.7 Результати оцінки продукції (товарів, робіт, послуг) учасників Конкурсу оформлюються експертною групою у вигляді звіту (форма Е-12) (див. Додаток 6. Зразок заповнення Звіту про результати оцінки продукції (товарів, робіт, послуг) на підприємстві).

6.8 На підставі результатів попереднього ранжування учасників загальнодержавного етапу Конкурсу і звітів про результати оцінки продукції (товару, роботи, послуги) ГКК визначає переможців, лауреатів та фіналістів Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” у 2009 році на загальнодержавному етапі, які нагороджуються дипломами та призами встановлених зразків.

6.9 Переможці, лауреати та фіналісти Конкурсу визначаються в наступних номінаціях:

- продукція (продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення);

- роботи та послуги, які виконуються або надаються у побутовій та виробничій сферах.

6.10 Також, ГКК, за експертними оцінками та пропозиціями експертних груп, визначає „Кращу питну воду” зі складу учасників загальнодержавного етапу Конкурсу у номінації „Продукція” (продовольчі товари) та у номінації «Роботи та послуги» (послуги централізованого господарсько-питного водопостачання).

6.11 Рішення ГКК оформлюється протоколами (форми Е-13, Е-14).

6.12 Виписка із рішення ГКК в розрізі регіонів направляється територіальним органам Держспоживстандарту України та відповідно Раді Міністрів АР Крим, обласним державним адміністраціям, міським державним адміністраціям (м.Київ, Севастополь, Кривий Ріг).

6.13 Кількість переможців, лауреатів та фіналістів не обмежується і визначається ГКК в залежності від загальної кількості учасників. Про рішення ГКК усі учасники загальнодержавного етапу Конкурсу повинні бути проінформовані ВС РКК в тижневий термін після отримання затвердженого протоколу засідання ГКК.

6.14 ГКК визначає терміни та порядок нагородження переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу та інформує РКК.

Додаток 1

  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Прийнято
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року №457, враховуючи зміни,...

Наказ
Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики

З питань технічного регулювання та споживчої політики
Рекомендації для учасників всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг)

Рішення Державного комітету України з питань регуляторної політики...
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Державний комітет україни з питань технічного регулювання та споживчої політики наказ
Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” та на виконання Плану національної стандартизації

Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску...
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

Специфікація на надання послуг з матеріально технічного супроводу заходів
Міністерство інформаційної політики України, Держкомтелерадіо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення, Рада з питань...

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з проектування,...
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва І міністерства України з питань надзвичайних ситуацій...

До наказу управління з питань внутрішньої політики, релігій та
Б” – начальника відділу у справах релігій та національностей управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей...

Директор департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку України
«повне найменування»/товариства з обмеженою відповідальністю

Положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України
України (далі Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про споживчу кооперацію", "Про власність", інших законодавчих...

Законів України
Законодавча база в сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності в Україні складається із

План роботи Державної служби України з питань регуляторної політики...
Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

У дфс відбувся семінар-тренінг з питань електронного декларування
За ініціативою Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом та за участі представників Національного агентства з питань...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

План вступ 3 розділ що таке аналіз політики 8 § Визначення термінів...
Розділ можливості впровадження аналізу політики в україні в світлі адміністративної реформи 39

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних...
В україні забезпечено правове регулювання питань функціонування системи освіти, всіх її рівнів І підсистем, діяльності навчальних...

Администрирование
Лист Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництваБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт