Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічне акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство

0408004

Примірник №________

Платіжне доручення в іноземній валюті №__________
від "___" ____________ 20__ р.

52: Банк платника:

      найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

      місцезнаходження Україна, м. Київ, бул. І.Лепсе,4

50: Платник:

      назва _________________________________________________________________

      місцезнаходження/адреса _________________________________________________

_______________________________________________________________________

      № рахунку _______________________________________

32: Цифровий код іноземної валюти _____

      сума переказу цифрами __________________________________________________

      сума переказу та назва іноземної валюти словами ____________________________ ___________________________________________________________________________59: Бенефіціар:

      найменування ___________________________________________________________

      місцезнаходження _______________________________________________________

      № рахунку __________________________________ 

57: Банк бенефіціара:

      найменування ___________________________________________________________

      місцезнаходження _______________________________________________________

      ________________________________________________________________________

70: Призначення платежу ____________________________________________________

      ________________________________________________________________________

71: Комісійні за рахунок 

      Код операції ____________________ 

      Код країни бенефіціара ___________ 

      Ідентифікаційний код/номер платника ________________________________

     Надаємо право утримати комісійну винагороду за здійснення переказу коштів в іноземній валюті. 

      Допоміжні реквізити:

      код банку клієнта __________________

      SWIFT-код (BIC cod) банку бенефіціара_____________________________________

      IBAN бенефіціара ___________________________

      найменування та інші реквізити банку-посередника ___________________________

________________________________________________________________________

      строки виконання переказу ________________________________________________

      інші ___________________________________________________________________ 

М.П.


Керівник   _____________________

(підпис, прізвище,ініціали) 

Головний бухгалтер_____________

(підпис, прізвище,ініціали) 


Витяг з Положення про порядок виконання
банками документів на переказ, примусове списання
і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів і змін до деяких нормативно-правових
актів Національного банку України


(постанова Правління НБУ від 28.07.2008 №216)Порядок оформлення платіжних доручень в іноземній валюті
2.1. Платіжне доручення в іноземній валюті заповнюється латинськими літерами. Разом з тим сума іноземної валюти, зазначена словами, заповнюється українською мовою (кирилицею). Назва та місцезнаходження клієнта, найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що його обслуговує, та назва іноземної валюти можуть заповнюватися латинськими літерами або українською мовою (кирилицею). Під час переказу коштів у валютах країн СНД та Балтії дозволяється заповнювати платіжне доручення в іноземній валюті російською мовою.

2.2. Платіжні доручення в іноземній валюті  приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 30 календарних днів, починаючи з дня їх оформлення

2.3. Реквізити платіжних доручень в іноземній валюті заповнюються відповідно до вимог пунктів 2.4 - 2.7 .
2.4. Платіжні доручення в іноземній валюті обов'язково мають містити такі реквізити:


 • код платіжного доручення в іноземній валюті або банківських металах відповідно до Державного класифікатора управлінської документації ДК 010-98 ( v1024217-98 ), затвердженого наказом Держстандарту України від 31.12.98 N 1024;
 • назву документа - "Платіжне доручення в іноземній валюті"
 • номер платіжного доручення в іноземній валюті (може включати цифри та слова);
 • дату складання платіжного доручення в іноземній валюті (число - цифрами, місяць - цифрами або словами, рік - цифрами); • найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, що обслуговує клієнта (назва країни, міста);
 • повне або скорочене найменування платника, що збігається з найменування платника, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є) і документ, що посвідчує особу (серія, номер, дата, ким виданий, адреса за місцем проживання)), його місцезнаходження (назва країни, місто);
 • номер рахунку платника в іноземній валюті, з якого здійснюється переказ коштів;
 • цифровий або літерний код іноземної валюти (840-USD долари США, 978-EUR євро,643-RUB російські рублі) ;
 • суму переказу (ціла частина числа відокремлюється комою); • суму переказу та назву іноземної валюти словами;
 • найменування одержувача (далі - бенефіціар) (для бенефіціара - фізичної особи -прізвище, ім'я, по батькові (якщо воно є)), його місцезнаходження або проживання за наявності такої інформації) та номер рахунку (або номер міжнародного банківського рахунку (IBAN)), на який перераховуються кошти або банківські
  метали (для бенефіціара - фізичної особи, який не має рахунку, цей реквізит може не заповнюватися);
 • найменування та місцезнаходження банку бенефіціара;
 • призначення платежу (заповнюється відповідно до вимог пункту 2.6 );

 • комісійні - зазначається порядок сплати комісійних винагород (витрат) уповноваженого банку й інших банків за переказ коштів в іноземній валюті за рахунок клієнта уповноваженого банку (OUR) або бенефіціара (BEN), або клієнта та бенефіціара (SHA) та надання права уповноваженому банку утримувати комісійну винагороду без платіжного доручення клієнта;
 • код операції (чотири символи) за стандартною класифікацією платіжного балансу (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);
 • код країни бенефіціара (три символи) відповідно до його місцезнаходження або країни реєстрації (заповнюється уповноваженим банком, що обслуговує клієнта);
 • ідентифікаційний код платника – для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
  відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
  платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган
  державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
 • відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитком печатки (для фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис);
 • резидентність - зазначає платник – фізична особа свою та бенефіціара резидентність словами "резидент" чи "нерезидент" під час переказу коштів в іноземній валюті або банківських металів на користь іншої фізичної особи в межах України.Платіжні доручення в іноземній валюті можуть містити такі допоміжні реквізити: • код уповноваженого банку, що обслуговує клієнта;
 • SWIFT-код (BIC kod) банку бенефіціара, IBAN банку бенефіціара;
 • найменування та інші реквізити банку-посередника (заповнюється за потреби);
 • номер рахунку клієнта, з якого здійснюється списання комісійної винагороди;
 • інші.


2.5. Найменування та місцезнаходження банку бенефіціара, назва бенефіціара, номер його рахунку в платіжному дорученні в іноземній валюті мають відповідати реквізитам, що зазначені в документах, які подаються до уповноваженого банку разом з платіжним дорученням в іноземній валюті .

2.6. Платник заповнює реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення в іноземній валюті таким чином, щоб надавати повну інформацію про платіж в іноземній валюті та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів бенефіціару.

У реквізиті платіжного доручення в іноземній валюті "Призначення платежу" зазначаються назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Публічне акціонерне товариство “Готелі Трускавця”
...

Щодо наслідків зміни Відкритого акціонерного товариства на Публічне...
Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство І закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство...

 публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк»
Публічне акціонерне товариство «міжнародний інвестиційний банк», надалі – «Банк», в особі, , який діє на підставі , з одного...

Публічне акціонерне товариство Акціонерний комерційний банк “Київ”
Відповідач 2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія»

Закон публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк»
Закон) публічне акціонерне товариство «кредит оптима банк» (код за єдрпоу 34819265), (надалі Банк), повідомляє Вам про те, що пат...

Публічне акціонерне товариство «дніпроазот»

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство «Укртранснафта»

Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк»

Публічне акціонерне товариство «автокразбанк»

Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго»

Публічне акціонерне товариство «альфа-банк»

Публічне акціонерне товариство “отп банк”

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «укргазбанк» далі

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду...
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженого Фонду по ліквідації Публічне акціонерне товариство «Дельта Банк»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт