Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року n 22 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року n 22 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

Сторінка1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Постанова Правління Національного банку України

від 21 січня 2004 року N 22
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29 березня 2004 р. за N 377/8976
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Правління Національного банку України

 від 15 квітня 2005 року N 132,

 від 18 жовтня 2006 року N 407
Додатково див. лист

 Національного банку України

 від 8 квітня 2004 року N 25-111/594-3481
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті у відповідність до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559;
постанову Правління Національного банку України від 01.08.2001 N 318 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.09.2001 за N 818/6009;
пункт 1.13 постанови Правління Національного банку України від 04.12.2001 N 495 "Про приведення у відповідність до законодавства про судочинство нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.12.2001 за N 1022/6213;
постанову Правління Національного банку України від 10.05.2002 N 173 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.05.2002 за N 448/6736;
постанову Правління Національного банку України від 12.02.2003 N 45 "Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 121/7442;
постанову Правління Національного банку України від 26.02.2003 N 66 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.03.2003 за N 197/7518;
постанову Правління Національного банку України від 16.04.2003 N 149 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 08.05.2003 за N 357/7678;
постанову Правління Національного банку України від 04.06.2003 N 227 "Про затвердження Змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11.06.2003 за N 475/7796.
3. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі, а банкам - до відома своїх клієнтів.
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 


Голова 


С. Л. Тігіпко ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Правління Національного банку України

від 21 січня 2004 р. N 22
Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 березня 2004 р. за N 377/8976 


Інструкція

про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Глава 1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).
(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.2. Інструкція встановлює загальні правила, види і стандарти розрахунків юридичних і фізичних осіб та банків у грошовій одиниці України на території України, що здійснюються за участю банків.
(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.3. Вимоги цієї Інструкції поширюються на всіх учасників безготівкових розрахунків, а також на стягувачів, які здійснюють примусове списання коштів з рахунків цих учасників, та обов'язкові для виконання ними.
1.4. Терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:
авізуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента авізує (сповіщає) акредитив бенефіціару без будь-якої відповідальності за його оплату;
акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж;
акцепт - згода на оплату або гарантування оплати документів;
банк платника/отримувача/стягувача - банк, що обслуговує платника/отримувача/стягувача;
банк-емітент - банк, що відкрив акредитив або здійснив емісію цінних паперів, платіжних карток, або видав розрахунковий чек (розрахункову чекову книжку);
безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді;
бенефіціар - особа, якій призначений платіж або на користь якої відкрито акредитив;
відповідальний виконавець - працівник банку, який відповідно до своїх службових обов'язків має повноваження вчиняти від імені банку певні дії, пов'язані із здійсненням розрахунків;
відповідний рахунок/відповідний позабалансовий рахунок - рахунок, визначений відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами);
(визначення терміну пункту 1.4 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
виконуючий банк - банк, який за дорученням банку-емітента здійснює платіж проти документів, визначених в акредитиві. Виконуючий банк залежно від операції за акредитивом, виконання якої доручено йому банком-емітентом, також може бути авізуючим банком;
власник рахунку в банку (далі - власник рахунку) - особа, яка відкриває рахунок у банку і має право розпоряджатися коштами на ньому;
дата валютування - зазначена платником у розрахунковому документі або в документі на переказ готівки дата, починаючи з якої кошти, переказані платником отримувачу, переходять у власність отримувача. До настання дати валютування сума переказу обліковується в банку, що обслуговує отримувача, або в установі - члені платіжної системи;
(визначення терміну пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
дистанційне обслуговування - комплекс інформаційних послуг за рахунком клієнта та здійснення операцій за рахунком на підставі дистанційних розпоряджень клієнта;
дистанційне розпорядження - розпорядження банку виконати певну операцію, яке передається клієнтом за погодженим каналом доступу, без відвідання клієнтом банку;
документи, що засвідчують особу, - паспорт громадянина України, для громадян інших країн - паспортний документ, посвідка на проживання особи без громадянства та інші, визначені законодавством, документи;
електронний розрахунковий документ - документ, інформація в якому представлена у формі електронних даних, уключаючи відповідні реквізити розрахункового документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами;
заявник акредитива - платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття акредитива;
інкасування (інкасо) - здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу або передавання розрахункових та/чи супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та/чи супровідних документів на інших умовах;
клієнт - особа, яка має рахунок у банку або користується його послугами;
код банку - реквізит банку, визначений і включений до довідника банківських установ України згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють питання міжбанківських розрахунків в Україні;
кошти грошові (далі - кошти) - грошова одиниця України, яка виконує функцію засобу платежу та обліковується на рахунках у банках;
меморіальний ордер - розрахунковий документ, який складається за ініціативою банку для оформлення операцій щодо списання коштів з рахунку платника і внутрішньобанківських операцій відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та нормативно-правових актів Національного банку;
(пункт 1.4 доповнено новим визначенням терміну згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
надсилання (відсилання) паперового розрахункового документа та інших документів у паперовій формі, які надаються разом з ним, означає таке:
для банків - передавання підприємству зв'язку чи іншому спеціалізованому підприємству для відправлення засобами спецзв'язку (кур'єрською, фельд'єгерською поштою тощо) згідно з правилами приймання, оброблення та доставки кореспонденції банківських установ спецзв'язком Державного комітету зв'язку та інформатизації України;
для інших, крім банків, учасників безготівкових розрахунків - доставляння їх представником (фізичною особою - також особисто) або передавання підприємству зв'язку чи іншому спеціалізованому підприємству для відправлення засобами спецзв'язку (кур'єрською, фельд'єгерською поштою тощо) згідно з правилами приймання, оброблення та доставки кореспонденції банківських установ спецзв'язком Державного комітету зв'язку та інформатизації України або передавання підприємству зв'язку для відправлення рекомендованим чи цінним листом відповідно до правил користування послугами поштового зв'язку України;
неналежний отримувач - особа, якій без законних підстав зарахована сума переказу на її рахунок або видана їй у готівковій формі;
(визначення терміну пункту 1.4 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
неналежний платник - особа, з рахунку якої помилково або неправомірно переказана сума коштів;
(визначення терміну пункту 1.4 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
неналежний стягувач - особа, що не має визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" підстав для ініціювання переказу коштів з рахунку платника;
(визначення терміну пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
обслуговуючий банк (банк, що обслуговує) - банк, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Обслуговування установ та організацій, оплата видатків яких здійснюється з єдиного казначейського рахунку, виконує також орган державного казначейства;
отримувач/одержувач - особа, на рахунок якої зараховується сума переказу або яка отримує суму переказу в готівковій формі;
операційний день - частина робочого дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання та за наявності технічної можливості здійснюється їх оброблення, передавання і виконання. Тривалість операційного дня встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;
операційний час - частина операційного дня банку або іншої установи - члена платіжної системи, протягом якої приймаються від клієнтів документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком або іншою установою - членом платіжної системи самостійно та зазначається в їх внутрішніх правилах;
визначення терміну "ордер меморіальний" замінено на визначення терміну "меморіальний ордер"
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
підприємства - юридичні особи незалежно від форми власності (у тому числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи, виділені в процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати), представництва юридичних осіб - нерезидентів, іноземних інвесторів, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності;
платіжна вимога - розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;
платіжна вимога-доручення - розрахунковий документ, який складається з двох частин:
верхньої - вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів;
нижньої - доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача;
платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача;
платіжні інструменти - засіб певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ коштів з відповідного рахунку платника;
(визначення терміну пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою коштів;
(визначення терміну пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на рахунок неналежного отримувача;
розрахунковий документ - документ на паперовому носії, що містить доручення та/або вимогу про перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача;
розрахунковий чек - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів;
розрахунково-касове обслуговування - надання банком клієнту на підставі укладеного між ними договору послуг, які пов'язані з переказом коштів з/на рахунку/ок цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договором, форму та зміст якого банк розробляє самостійно;
(визначення терміну пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
списання договірне (далі - договірне списання) - списання банком з рахунку клієнта коштів без подання клієнтом платіжного доручення, що здійснюється банком у порядку, передбаченому в договорі, укладеному між ним і клієнтом;
(визначення терміну пункту 1.4 в редакції постанови

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
списання примусове (далі - примусове списання коштів) - списання коштів, що здійснюється стягувачем без згоди платника на підставі встановлених законом виконавчих документів у випадках, передбачених законом;
сума переказу - відповідна сума коштів, яка в результаті переказу має бути зарахована на рахунок отримувача або видана йому в готівковій формі;
супровідні документи - документи, подання яких разом із розрахунковим документом передбачене цією Інструкцією або договором, укладеним між банком та клієнтом;
учасники безготівкових розрахунків - банки та їх філії, підприємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти;
фізичні особи - фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності;
чекодавець - підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його;
чекодержатель - підприємство або фізична особа, яка є отримувачем коштів за чеком.
1.5. Учасники безготівкових розрахунків відкривають рахунки в порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань відкриття та використання рахунків, а також рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо).
Рахунки для обліку коштів у розрахунках за конкретними операціями (акредитиви, розрахункові чеки тощо) відкриваються учасниками безготівкових розрахунків в банку, що їх обслуговує, лише на підставі заяви про відкриття акредитива, заяви про перерахування коштів тощо.
(абзац другий пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
Порядок проведення розрахункових операцій за цими рахунками регулюється цією Інструкцією, іншими нормативно-правовими актами Національного банку.
Якщо законами або актами Кабінету Міністрів України встановлено, що розрахунки за рахунками здійснюються за спеціальним режимом, то ця Інструкція застосовується в частині, що не суперечить йому.
1.6. Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів.
Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд.
Банк приймає від платника (державного, казенного, комунального підприємства, господарського товариства, у якому державна частка акцій перевищує 50 відсотків) розрахунковий документ на перерахування коштів за товари, роботи і послуги відповідно до вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
(пункт 1.6 доповнено новим абзацом третім згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407,

 у зв'язку з цим абзац третій уважати абзацом четвертим)
У випадках, передбачених законодавством України, клієнт може здійснювати платежі в інтересах третіх осіб.
1.7. Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі платіжних вимог стягувачів у разі примусового списання коштів згідно з главою 5 цієї Інструкції.
1.8. Платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією.
Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку на бланках розрахункових документів, види яких передбачені договором банківського рахунку чи іншим договором, у якому обумовлено право банку здійснювати договірне списання коштів, а також у вигляді електронного розрахункового документа, якщо це передбачено договором між ним і банком.
Банк для здійснення розрахункових операцій може формувати електронні розрахункові документи.
Порядок оформлення, приймання, оброблення електронних розрахункових документів та здійснення розрахункових операцій з їх застосуванням регулюється окремими нормативно-правовими актами Національного банку, за винятком випадків, визначених цією Інструкцією.
(пункт 1.8 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.9. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків банки приймають до виконання виключно в межах залишку коштів на цих рахунках або якщо договором між банком та платником передбачено їх приймання та виконання в разі відсутності/недостатності коштів на цих рахунках.
Для списання коштів з рахунку платника банк платника застосовує платіжні інструменти, які визначені цією главою, згідно з нормативно-правовими актами Національного банку та внутрішніми процедурами банку.
1.10. Платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків платників банки приймають незалежно від наявності на них достатнього залишку коштів та виконують їх у межах залишку коштів згідно з главою 2 цієї Інструкції.
1.11. Якщо немає/недостатньо коштів на рахунку платника, то банк не здійснює облік заборгованості платника, не сплаченої в строк, та не веде реєстр розрахункових документів, не оплачених у строк у зв'язку з відсутністю коштів на рахунку платника, за винятком здійснення банком таких операцій в межах укладених ним цивільно-правових договорів і в порядку, визначеному цими договорами.
1.12. Банк (філія, відділення), який не може виконати розрахунковий документ на списання/примусове списання коштів з рахунку клієнта банку в установлений законодавством України термін, якщо немає/недостатньо коштів на своєму кореспондентському рахунку, зобов'язаний:
узяти розрахунковий документ платника/стягувача на обліковування за відповідним позабалансовим рахунком;
надіслати письмове повідомлення платнику/стягувачу про невиконання його розрахункового документа із зазначенням причини: "Немає/недостатньо коштів на кореспондентському рахунку банку" (додаток 23);
ужити заходів для відновлення своєї платоспроможності.
Платник/стягувач, отримавши повідомлення банку, для забезпечення своїх прав щодо розрахунків може вжити заходів відповідно до законодавства України.
1.13. Під час здійснення розрахунків можуть застосовуватись розрахункові документи на паперових носіях та в електронному вигляді.
Ця Інструкція встановлює правила використання під час здійснення розрахункових операцій таких видів платіжних інструментів:
меморіального ордера (додаток 1);
(абзац третій пункту 1.13 у редакції постанови

 Правління Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
платіжного доручення (додаток 2);
платіжної вимоги-доручення (додаток 3);
платіжної вимоги (додаток 4);
розрахункового чека (додатки 5 та 6);
акредитива (додаток 7).
За однотипними операціями банки можуть складати зведені меморіальні ордери відповідно до вимог, визначених нормативно-правовим актом Національного банку з організації операційної діяльності в банках України, і внутрішніх процедур банку.
(пункт 1.13 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407,

 у зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати абзацом десятим)
Використання векселів та спеціальних платіжних засобів, зокрема платіжних карток (у тому числі корпоративних платіжних карток), регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
(пункт 1.13 в редакції постанови Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.14. Клієнти банків для здійснення розрахунків самостійно обирають передбачені цією главою платіжні інструменти (за винятком меморіального ордера) і зазначають їх під час укладення договорів.
Банк під час здійснення розрахункових операцій застосовує платіжні інструменти, що визначені цією главою, згідно із нормативно-правовими актами Національного банку та внутрішніми процедурами банку.
1.15. Доручення платників про списання коштів зі своїх рахунків і зарахування коштів на рахунки отримувачів банки здійснюють у термін, установлений законодавством України.
За несвоєчасне списання/зарахування коштів з/на рахунків/и клієнтів банки несуть відповідальність згідно із законодавством України та укладеними договорами.
Платник несе відповідальність перед банком, що його обслуговує, згідно з укладеним між ними договором.
1.16. Платники самостійно нараховують пеню на несвоєчасно сплачені ними суми податкового боргу, оформляючи і подаючи до банку окреме платіжне доручення про сплату пені.
У платіжному дорученні про сплату пені в реквізиті "Призначення платежу" зазначається таке: "Пеня за прострочення... (вид платежу)", а також номер, дата і сума розрахункового документа про сплату податкового боргу, за прострочення якого нараховано пеню. Крім того, у цьому реквізиті платіжного доручення платник може наводити розрахунок суми пені з посиланням на закон, згідно з яким установлено її розмір.
1.17. Банк здійснює зупинення видаткових операцій за рахунком клієнта лише в разі накладення на кошти арешту відповідно до законодавства України. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без установлення такої суми.
(пункт 1.17 у редакції постанови Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
1.18. Пункт 1.18 виключено
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
1.19. Пункт 1.19 виключено
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
1.20. Пункт 1.20 виключено
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
1.21. Пункт 1.21 виключено
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407)
1.22. Пункт 1.22 виключено
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 18.10.2006 р. N 407,

 у зв'язку з цим пункти 1.23 і 1.24 уважати відповідно пунктами 1.18 і 1.19)
1.23. Пункт 1.23 виключено 
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.24. Пункт 1.24 виключено 
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.25. Пункт 1.25 виключено 
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.26. Пункт 1.26 виключено 
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
1.27. Пункт 1.27 виключено 
(згідно з постановою Правління

 Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132,

 у зв'язку з цим пункти 1.23 і 1.24

 уважати відповідно пунктами 1.18 і 1.19)
1.18. Законодавством України і договорами можуть бути передбачені додаткові санкції, крім зазначених у цій главі, за окремі порушення під час виконання грошових зобов'язань або здійснення примусового списання коштів.
1.19. Банк не несе відповідальності за достовірність змісту платіжного доручення, оформленого клієнтом, а також за повноту і своєчасність сплати клієнтом податків, зборів/страхових внесків (обов'язкових платежів).
(абзац перший пункту 1.19 із змінами, внесеними згідно з постановою

 Правління Національного банку України від 15.04.2005 р. N 132)
Відповідальність за відповідність інформації, зазначеної в платіжному дорученні, суті операції, за якою здійснюється переказ, несе платник, який у разі її невідповідності має відшкодовувати банку завдану внаслідок цього шкоду.
Усі спори, які можуть виникнути з цих питань між учасниками розрахунків, вирішуються ними відповідно до законодавства України.
Спірні питання між банками та їх клієнтами розглядаються ними відповідно до законодавства України.
Платники й отримувачі коштів здійснюють контроль за своєчасним проведенням розрахунків та розглядають претензії, що виникли, без участі банку.
  1   2   3   4   5   6   7   8

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній...
Постанову Правління Національного банку України від 01. 08. 2001 n 311 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій...

Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою приведення порядку здійснення безготівкових розрахунків...

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 грудня 1995...
Повна назва та адреса уповноваженого банку України, в якому резидентом відкрито рахунок в національній валюті

Про затвердження Змін до Технічного порядку проведення Національним...
Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30 квітня...

Правління національного банку україни постанов а
Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання І закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої...

Правління національного банку україни постанова
Національного банку України та розрахунки за якими проводяться за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", Правління

Правління національного банку україни постанова
Відповідно до статей 7, 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення організації касової роботи банками...

Правління національного банку україни постанова
Відповідно до статей 7 І 44 Закону України "Про Національний банк України" та розділів II і III декрету Кабінету Міністрів України...

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття, використання...
Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення порядку ведення банками рахунків клієнтів...

Постанова від 26 червня 2015 року n 417 Про затвердження Положення...
Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Правління Національного...

Постанова від 26 червня 2015 року n 417 Про затвердження Положення...
Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки І банківську діяльність" Правління Національного...

Наказ
Від 03. 03. 2004 №20/5 „Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”, зареєстрований у...

Правління національного банку україни постанова
Закону України "Про Національний банк України" та статті 70 Закону України "Про банки І банківську діяльність", з метою створення...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних...
Затверджено Наказом Міністра освіти І науки України. Наказ №407 від 20. 05. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...

Про затвердження Положення про ведення реєстру аудиторів банків Національного банку України
Відповідно до статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою приведення...

Наказ «15» липня 2013 року м. Вінниця №119/05 Про затвердження Інструкції з
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» та наказу Міністерства юстиції України від 02. 07. 2012 №973/5 «Про...

Про затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом...
Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Л. М. КостюченкаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт