Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг

ДОГОВІР на надання інформаційних (консультаційних) послуг

 

 

м. ________ "____" ________________ 200__ р.

 

ВИКОНАВЕЦЬ: ________________________________________________________________,

 

в особі ___________________________________________, що діє на підставі _______, з одного боку, і

 

ЗАМОВНИК: ___________________________________________________________________,

 

в особі ______________________________________________, що діє на підставі ________________ _______ , з іншого боку,

 

уклали Даний Договір про наступне:

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

ЗАМОВНИК: доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані консультації), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти послугу та оплатити її.

 

2. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ)

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ інформує (консультує) ЗАМОВНИКА з наступних питань: ______ ______________________________________________________________________________.

2.2. Інформація (консультування) обов’язково містить надання ЗАМОВНИКУ рекомендацій щодо удосконалення та організації своєї діяльності в межах предмету консультування.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. ЗАМОВНИК протягом ________________ з моменту підписання Даного Договору надає ВИКОНАВЦЮ необхідні документи та інформацію для якісного консультування.

3.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату консультаційних послуг відповідно до умов цього Договору.

4. ВИНАГОРОДА ВИКОНАВЦЯ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. ЗАМОВНИК виплачує ВИКОНАВЦЮ щомісячну винагороду в розмірі ххх.

4.2. Розрахунки за даним договором здійснюються в ______ шляхом перерахування щомісячної суми винагороди на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ після подання ВИКОНАВЦЕМ щомісячного письмового звіту про виконання робіт та/або підписання сторонами Акту здачі-приймання наданих послуг в термін до _____ числа кожного місяця, наступного за розрахунковим.

4.3. Всі податки та обов’язкові платежі, що підлягають сплаті на території України, сплачуються ЗАМОВНИКОМ додатково до суми щомісячної винагороди ВИКОНАВЦЯ в момент перерахування.

4.4. Витрати ВИКОНАВЦЯ відшкодовуються ним із винагороди, що виплачується ЗАМОВНИКОМ.

5. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується розпочати виконання робіт негайно після надання ЗАМОВНИКОМ необхідної документації.

5.2. Роботи виконуватимуться Виконавцем протягом дії даного Договору.

5.3. Роботи розбиваються на етапи відповідно до завдань, які ставляться ЗАМОВНИКОМ. Кожний етап робіт виконується ВИКОНАВЦЕМ у погоджені з ЗАМОВНИКОМ строки. Черговість виконання етапів погоджується між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ в усній або письмовій формі.

6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом здачі-приймання в місці знаходження ЗАМОВНИКА.

6.2. Інформація (консультування) повинна(не) бути надана(не) ЗАМОВНИКУ в усній або письмовій формі.

6.3. По закінченні кожного етапу ВИКОНАВЕЦЬ складає для ЗАМОВНИКА письмовий Звіт, який повинен містити висновки та рекомендації щодо предмету консультування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. ВИКОНАВЕЦЬ та ЗАМОВНИК за Даним Договором несуть відповідальність в межах передбачених законодавством.

7.2. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі 100% щомісячної винагороди.

8. УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноважними представниками сторін за Даним Договором є:

ВИКОНАВЕЦЬ ____________________________________ телефон _______________.

ЗАМОВНИК ______________________________________ телефон ________________.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

9.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством країни ВИКОНАВЦЯ.

9.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним – листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.4. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом 25 днів з моменту отримання претензії.

9.5. Всі спори та суперечності щодо предмету даного Договору стороні вирішуватимуть шляхом переговорів. В разі недосягнення згоди спір вирішуватиметься в суді.

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін

ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:

__________ _______________ _______________ __________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Публічна оферта щодо укладення договору про надання інформаційно-технологічних...
Товариство з обмеженою відповідальністю «юкредит», що надалі іменується «Виконавець», пропонує укласти Договір про надання інформаційних...

Про надання консультаційних послуг
Фоп мостова Євгенія Віталіївна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі «Виконавець», з другої сторони, при...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Розпорядженн я
Про затвердження переліку адміністративних послуг, стандартів надання адміністративних послуг, інформаційних та технологічних карток...

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Назва Періодичність Обсяг
Піп (далі – «Замовник»), які надалі разом іменуються Сторони, уклали цей Договір № П/201 про надання інформаційних продуктів (далі...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт