Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів

Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Відділ освіти Сокальської РДА

Районний методичний кабінет


Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів
«Державно-громадське управління школою»

та

«Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу»

Матеріали семінару-практикуму директорів шкіл І-ІІІст.

у Сілецькій ЗШ І-ІІІст.

Сокаль-2011

Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів «Державно-громадське управління школою» та «Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу». Матеріали семінару-практикуму директорів шкіл І-ІІІст. /упорядники Гібляк Г.В., Побережник П.Г.- Сокаль: РМК. – 2011.- 26с.


У методичних матеріалах подано рекомендований зміст стендів«Державно-громадське управління школою» та «Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу». рекомендації щодо їх оформлення, нормативні документи, які регламентують діяльність колегіальних органів управління школою та відповідно і зміст стендів.

Структура методичних матеріалів:

 • перелік матеріалів, що повинні розміщуватися на стендах «Державно- громадське управління школою» та «Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу»;

 • змістовне наповнення кожної інформації (додатки).

Методичні матеріали призначені для директорів шкіл, заступників директорів шкіл.

Важливою умовою функціонування закладу освіти в умовах демократизації управління є створення єдиного інформаційного простору «Освітній округ – школа – батьки – громада» та відкритість, закладу для батьків та громади, демократичність закладу через можливість останніх брати участь в управлінні, прозорість прийняття рішень та перетворення школи на соціокультурний центр.

Одним з напрямків роботи по реалізації державно-громадського управління є створення діалогового вікна, взаємний обмін інформацією школи та її партнерів, налагодження зворотного зв'язку з урахуванням думок батьків і громадськості.

Інформаційні стенди - один з ефективних засобів здобуття інформації про школу, її діяльність, результати роботи та перспективи розвитку, а також - один з елементів зовнішньої іміджевої політики.

Призначення стенда «Державно-громадське управління»- ознайомлення з інформацією про діяльність колегіальних органів у системі державно-громадського управління, змістом їх діяльності та змістом прийнятих рішень; створення «інформаційного простору», що дозволяє батькам, представникам місцевої влади та громади бути інформованими про роботу закладу долучитися до вирішення проблем школи.

Призначення стенда «Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу»- формування високого рівня внутрішньої організаційної культури закладу; дотримання вимог до організації режиму роботи школи» організація роботи адміністрації, обслуговуючого персоналу, педагогів; організація навчально-виховного процесу, виховної та позакласної роботи; інформування про всі ділянки роботи школи батьків, гостей школи.

Такі інформаційні стенди повинні розміщуватися при вході у навчальний заклад. Вони повинні бути доступними для учнів, працівників школи, батьків, госте. Записи на стендах повинні вестися у діловому стилі, лаконічно та чітко.

Стенд «Державно- громадське управління школою»
/стенд призначено для батьків, громади, гостей школи та містить повну інформацію про організацію роботи колегіальних органів управління школою/

Зміст стенду

 1. Інформація про роботу ради школи: (додаток 1)

  1. склад ради школи;

  2. графік засідань ради школи;

  3. порядок денний наступного засідання ради школи;

  4. рішення попереднього засідання ради школи, оголошення чи інша інформація.

 1. Інформація про роботу шкільної батьківської ради : (додаток 2)

  1. склад батьківської ради;

  2. графік засідань батьківської ради;

  3. порядок денний наступного засідання батьківської ради;

  4. звіт про надходження та використання батьківських та спонсорських коштів за період (якщо в закладі не працює Піклувальна рада);

  5. рішення попереднього засідання батьківської ради школи, оголошення чи інша інформація.

 1. Інформація про роботу Піклувальної ради: (додаток 3)

  1. склад піклувальної ради;

  2. графік засідань піклувальної ради;

  3. порядок денний наступного засідання піклувальної ради;

  4. звіт про надходження та використання батьківських та спонсорських коштів за період.

  5. рішення попереднього засідання піклувальної ради школи, оголошення чи інша інформація тощо.

 1. Інформація про роботу педагогічної ради: (додаток 4)

4.1. графік засідань педагогічної ради;

4.2. порядок денний наступного засідання педагогічної ради;

4.3. рішення попереднього засідання педагогічної ради школи, оголошення чи інша інформація тощо.

5. Інформація про роботу ради профілактики: (додаток 5)

5.1. склад ради профілактики;

5.2. графік засідань ради профілактики;

5.3. порядок денний чергового засідання ради профілактики;

5.4. рішення попереднього засідання педагогічної ради школи, оголошення чи інша інформація тощо.

6.Інформація про роботу учнівської ради: (додаток 6)

6.1. склад учнівської ради;

6.2. графік засідань учнівської ради;

6.3. порядок денний наступного засідання учнівської ради;

6.4. рішення попереднього засідання учнівської ради.

 1. Інформація про загальношкільні батьківські збори: (додаток 7)

7.1. графік проведення загальношкільних батьківських зборів;

7.2. порядок денний наступних батьківських зборів та запрошення батьків;

  1. інформація про проведені батьківські збори, оголошення тощо.
 1. Інформація про загальношкільну конференцію (додаток 8).

8.1. дата, місце проведення;

8.2. порядок денний загальношкільної конференції;

8.3.інформація про рішення конференції, тези звіту директора, оголошення тощо.

 1. Дошка оголошень для батьків, громади (про основні напрямки роботи школи, досягнення).

 2. Скринька пропозицій для учнів, батьків, гостей школи.

 3. Повідомлення про візитну книгу та її призначення.


Стенд «Організація роботи загальноосвітнього навчального закладу»

/стенд призначено для усіх учасників навчально-виховного процесу, гостей та містить повну інформацію про організацію навчально-виховного процесу, виховної та позакласної роботи школи школи, організацію роботи працівників закладу/

Зміст стенду


 1. Режим роботи школи:
  1. Структура навчального року (терміни І та ІІ семестрів, канікул, навчальні екскурсії, навчальна практика, ДПА в 4,9, 11 класах). (додаток 9)

  2. Графік роботи школи. (додаток 10)

  3. Тривалість уроків. Розклад дзвінків по школі для учнів 1, 2-4, 5-11 класів. (додаток 11)

  4. Графік харчування учнів. (додаток 12)

  5. Режим роботи групи продовженого дня. (додаток 13)

  6. Графік підвезення учнів автобусом до школи. (додаток 14)

  7. Графік підвезення учнів на окружні факультативи, гуртки, секції. (додаток 15)

  8. Графік роботи шкільних гуртків, секцій. (додаток 16)

  9. Графік роботи окружних гуртків, секцій; розклад окружних факультативів. (додаток 17).

1.10. Графік роботи бібліотеки. (додаток 18)

1.11. Графік роботи медіа-центру.

1.12. Графік роботи практичного психолога (додаток 19)

1.13. Графік роботи адміністрації та обслуговуючого персоналу (чи окремо). (додаток 20)

1.14. Розклад уроків:

 • «основний» розклад уроків (виділити окремим ( бажано чорним) кольором предмети інваріантної складової, курси за вибором школи, додатковий час на вивчення предмету;

 • «додатковий розклад» (виділити іншим кольором факультативи (ф.), курси за вибором учнів (к), індивідуальні та групові години та консультації (інд.) з відповідними позначками. Вказувати в розкладі назву факультативу чи курсу за вибором учнів відповідно навчальної програми.

1.15. План-графік проведення загальношкільних, відкритих позакласних та виховних заходів на місяць (додаток 21).

1.16. Графік засідань наукових товариств, студій, учнівських клубів. (додаток 22).
2. Графік контролю адміністрацією школи за станом перевезення учнів. (додаток 23)

3. Графік чергування вчителів під час посадки учнів в автобус. (додаток 24)

4. Графік чергування вчителів по школі. (додаток 25).

МАТЕРІАЛИ СТЕНДУ

«Державно-громадське управління школою»
Додаток 1

Рада школи

/ у роботі керується Законами України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" (651-14 ), Статутом загальноосвітнього навчального закладу, Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу (наказ МОН N 159 від 27.03.2001)

Склад ради школиз/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, місце праці, представництво

Функції в батьківській раді

1

Когут М.А.

Голова батьківської ради

Голова ради

2.

Побережник П.Г.

Директор школи

Заступник голови ради школи

2.

Сидор О.А.

Вчитель, керівник ШМО

Секретар ради школи

3.

Мігдаль І.О.

Голова учнівської ради

Член радиДепутат сільської ради

Член радиГолова літературного товариства

Член радиВетеран педагогічної праці

Член ради

/ До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) II - III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна

її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією). Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Графік засідання ради школи

№ засідання ради школи

Дата проведення

1

3 вересня 2011р.

2

21 листопада 2011р.

3

12 березня 2011р.

4

5 травня 2012р./Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Порядок денний засідання чергової ради школи

Дата проведення засідання радиз/п

Зміст питань, що розглядаються

Доповідачі

Примітка

16 грудня 2011р.

1.

Організація громадського контролю за харчуванням учнів.

Голова ради школи, члени ради, заступник директора
2.

Дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі.

Директор школи
3.

Про організацію роботи з важковиховуваними учнями, їхніми сім’ями, обстеження житлово-побутових умов проживання учнів.

Голова ради профілактики, члени ради4.

Про підготовку конкурсу «Учень року»: вироблення концепції, мети, завдань, умов конкурсу, організація роботи з підготовки положення.

Заступник директора з виховної роботи, голова учнівської ради4.

Залучення позабюджетних коштів для поповнення батьківського фонду. Організація звітності про використання коштів.

Голова ради школи.

/ Рада навчального закладу: організовує виконання рішень загальних зборів (конференції); вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу; затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю "За високі досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні" та нагородження учнів похвальними листами "За високі досягнення у навчанні" та похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави6 погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік; заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям; виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями); виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів тощо); вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу; ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні; сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями); розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям); розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями); організовує громадський контроль за харчуванням і медичним, обслуговуванням учнів (вихованців); розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради навчального закладу, що не суперечать чинному законодавству./
Додаток 2

Батьківська рада школи
(у роботі керується Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, Типовим положенням про батьківську раду та батьківський комітету загальноосвітніх навчальних закладах, наказ МОН України №440 від 2.06.04)
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Технічні вимоги до змісту й оформлення матеріалів
Маємо честь запросити Вас до участі в Регіональній науково-практичній конференції

Вимоги до оформлення дайджестів
...

Вимоги до оформлення тез
Матеріали мають бути представлені на диску та роздруковані в одному примірнику (з підписами авторів), ретельно оформлені у вигляді...

Написання та оформлення методичних розробок вступ
У представлених рекомендаціях наведено вимоги до структурних елементів матеріалів методичних розробок, розміщено оцінний лист, відповідно...

Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти
Навчальна програма з позашкільної освіти (далі – програма) – це нормативний документ, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок,...

Вимоги до написання, оформлення I подання робiт на районний конкурс-захист...
При наборі на комп'ютері використовується шрифт Times New Roman текстового редактора Word розміру 14 пунктів (1,8 мм). Друк має бути...

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «менеджмент»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» включають вимоги до змісту та оформлення, а також містять...

Затверджено
Ці Правила установлюють основні вимоги щодо проектування, виконання, приймання та перевірки якості робіт з вогнезахисту матеріалів,...

Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального...
Методичні рекомендації щодо змісту діяльності керівника навчального закладу під час атестаційного періоду та оформлення документів,...

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розроблення

Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів
Рекомендації враховують вимоги Правил ведення системи обліку та контролю ядерних матеріалів на підприємствах, що не є ядерними установками,...

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів перспективного...
Методичних рекомендацій щодо оформлення матеріалів перспективного педагогічного досвіду претендентів на присвоєння звань: «викладач-методист»,...

Реферат показує здатність ліцеїста розбиратися у фахових питаннях,...
Реферат — це короткий виклад у письмовому вигляді змісту наукових праць з певної теми, який має результат аналізу декількох наукових...

Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи
Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ютерного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал...

Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання...
Положення встановлює вимоги до змісту, побудови І викладу інструкцій з охорони праці (далі інструкції), визначає порядок опрацювання...

Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломної роботи
До методичних рекомендацій увійшли основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи для учнів, що навчаються професії «Секретар...

Методичні рекомендації зі створення
Матеріали розроблені з метою уніфікації вимог до змісту, оформлення та оцінювання буклету вчителями різних навчальних дисциплін

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знаньБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт