Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159

Звіт директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №159ЗВІТ

директора спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159

з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

КРАВЧЕНКА ВАСИЛЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА

на загальних зборах педагогічного колективу

та громадськості

ВСТУП.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

На цих загальних зборах , керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, я, як директор спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, прозвітую про свою діяльність на посаді протягом 2014-2015 навчального року.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва заснована 02.08.1975 року розпорядженням Київського міського відділу народної освіти № 1194 від 02.07.1975 року і є правонаступницею об’єднання середньої школи № 66 та восьмирічної школи № 159 як “Середня школа з українською мовою навчання і викладанням ряду предметів на англійській мові з першого класу”. Розпорядженням Жовтневої районної в м. Києві державної адміністрації № 136 від 27.10.1995 року реорганізована в “Спеціалізовану середню загальноосвітню школу ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови ”. У відповідності до Свідоцтва про державну реєстрацію від 24.09.2002 р. номер запису 1 073 105 0001 006607 школа має назву ”Спеціалізована школа № 159 ІІ-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Солом’янського району м. Києва”. З 2011 року має назву «Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва».

Юридична адреса школи: 03058, м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22.

У минулому навчальному році вся діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про мови в Україні», «Програми національного виховання», міської програми «Освіта столиці», Концепції розвитку школи тощо.

Головною метою школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

- навчання і виховання обдарованої учнівської молоді;

- забезпечення творчої діяльності суб'єктів навчального процесу.

Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України, виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

- створення оптимальних умов для розвитку здібної, обдарованої особистості;

- забезпечення здобуття освіти понад державний освітній мінімум і гуманітарну підготовку талановитої учнівської молоді;

- поглиблене вивчення англійської мови, вивчення французької, німецької та російської мов, спецкурсів з предметів.

Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом.

Спеціалізована школа № 159 сьогодні це – високий рівень викладання предметів, фундаментальність знань, багатоступеневість поглибленого вивчення англійської мови, вивчення французької, німецької та російської мов.

Загальні відомості про школу:

Повна назва школи (за статутом)

Спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва

Ідентифікаційний код

21622220

Адреса школи

03058, м. Київ, вул. Генерала Тупикова, 22

№ телефону

457-09-74, 457-09-75, 457-09-76

№ факсу

457-09-74

WEB-сайт

http://sch159.ucoz.ua; http://school159.com.ua/

Електронна адреса

sch159@sch-159.edu.kiev.ua; sch159@ukr.net

Прізвище, ім’я, по батькові директора школи

Кравченко Василь Олексійович

Освіта директора (повна назва закладу, спеціальність за дипломом, рік закінчення ВНЗ)

Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка, історик, викладач історії та суспільствознавства, 1981 рік

Дата створення школи

1975 рік

Дата реєстрації (перереєстрації) останньої редакції статуту

18 жовтня 2012 року

Профіль навчання за статутом та робочий навчальний план на момент атестаційної експертизи

Спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови.

Робочий навчальний план спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва на 2013-2014 навчальний рік, затверджений управлінням освіти Солом'янської районної державної адміністрації в червні 2013 року

Термін проведення атестації школи

Жовтень-листопад 2010 року. Школа атестована з відзнакою.


КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки

Кадрова політика спеціалізованої школи будується з урахуванням розвитку соціально-економічних відносин, рівня духовного відродження нації та реформування освіти в Україні. Ці зміни реалізуються шляхом підвищення професійних вимог до вчителя, що обумовлюються інтенсивністю оновлення, модернізації та інформатизації основних компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти й набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури й терміну навчання. Час диктує нові вимоги: сьогодні школі потрібен учитель – психолог, технолог, дослідник, який повинен уміти розв’язувати на високому творчому рівні складні професійні проблеми. Важливим фактором є зміна характеру стосунків керівника з підлеглими, учителя з дітьми.

Усе це потребує ретельного підбору кадрів, спонукає педагогів до творчості, повсякденного поповнення й удосконалення своїх знань.

Адміністрація школи:

Кравченко Василь Олексійович – директор школи з 1996 року, освіта вища, закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1981 році за спеціальністю історик, викладач історії та суспільствознавства, педагогічний стаж 29 років, кваліфікаційна категорія «Вчитель вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист», «Відмінник освіти України», «Відмінник столичної освіти».

Гуменюк Валентина Іванівна – заступник директора з НВР, в школі працює з 1994 року, освіта вища, закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка у 1979 році за спеціальністю філолог, викладач російської мови та літератури, педагогічний стаж 42 років, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист», «Відмінник освіти України».

Вовченко Наталія Федорівна – заступник директора з НВР, в школі працює з 1991 року, освіта вища, закінчила Київський державний інститут іноземних мов у 1977 році за спеціальністю вчитель англійської мови, педагогічний стаж 38 років, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Вчитель-методист», «Відмінник освіти України».

Король Анастасія Василівна - заступник директора з ВР, в школі працює з 2001 року, освіта вища, закінчила Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова у 1999 році за спеціальністю вчитель біології та хімії, педагогічний стаж 15 років, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії», педагогічне звання «Старший вчитель».

На кінець 2014 – 2015 навчального року в школі працює 53 вчителів, з них мають:

* вищу педагогічну освіту - 52 особи - 98,1%;

* середню спеціальну освіту - 1 особа - 1,9%;

Педагогічний стаж працівників складає:

* до 3 років - 3 особи - 5,7%;

* від 3 до 10 років - 4 особи - 7,5%;

* від 10 до 20 років - 17 осіб - 32,1%;

* 20 років і більше - 29 осіб - 54,7%.

Розподіл колективу за віком такий:

* до 30-ти років - 8 осіб - 15,1%;

* від 31 до 40 років - 9 осіб - 17,0%;

* від 41 до 50 років - 6 осіб - 11,3%;

* від 51 до 54 років - 8 осіб - 15,1%;

* понад 55 років - 22 особи - 41,5%.

Таким чином, 58,5% колективу – це вчителі молодого та середнього віку, учителів – пенсіонерів – 37,7%.

Якісний і кількісний склад педагогічного колективу свідчить про наполегливу роботу адміністрації школи щодо підбору кадрів та підвищення рівня їх кваліфікації.

За останні роки в школі спостерігається стабільність кадрового складу.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами, розстановка кадрів умотивована й раціональна, здійснюється з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів.

Віковий склад і практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Забезпеченість школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • наступність у роботі вчителя;

 • його педагогічний досвід і кваліфікація;

 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.


Освітній рівень педагогічних працівників

Навчально-виховний процес повністю забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту й володіють державною мовою. Велику увагу адміністрація школи приділяє якісному добору й розподілу кадрів, ураховуючи фахові, психологічні, вікові категорії.

Більшість учителів школи 52 осіб (98,1%) – спеціалісти з вищою освітою; 1 особа (1,9%) має середню спеціальну освіту. За віком переважають учителі від 30 до 55 років – 23 особи (43,4%), які мають педагогічний стаж роботи понад 10 років. Адміністрація школи надає кожному вчителю можливість удосконалювати свою фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації й успішно проходити атестацію. Із 53 працюючих в навчальному закладі вчителів мають вищу, першу та другу кваліфікаційні категорії. З них кваліфікацію «спеціаліст ІІ категорії» мають 4 особи (7,5%), «спеціаліст І категорії» - 11 осіб (20,8%), «спеціаліст вищої категорії» - 29 осіб (54,7%). 32 учителів (60,4%) мають педагогічне звання «Старший учитель» і «Вчитель-методист». 17 учителів (32,1%) нагороджені знаком «Відмінник освіти України».

Значна увага приділяється застосуванню інформаційних технологій на уроках та підвищення комп’ютерної грамотності вчителів.

Підвищення освітнього рівня працівників є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи;

Аналіз статистичних даних відображає позитивну динаміку змін освітнього рівня педагогічних працівників і керівних кадрів.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО СТАНУ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ШКОЛИ

Загальний стан будівель і приміщень навчального закладу

Будівля школи є власністю територіальної громади Солом'янського району м. Києва. Це типова, чотириповерхова, збудована у 1975 році школа.

Проектна потужність – 28 класів, 840 учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 5950 м2

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування й утримання ЗНЗ.

Капітальний ремонт з дня забудови не проводився. Поточні та косметичні ремонти проводяться по мірі потреби за рахунок добровільних внесків батьків, а також спонсорів (депутатів). Бюджетних коштів на утримання закладу виділяється недостатньо.

Будівля має м’яку покрівлю, що знаходиться в задовільному стані, але часткові ремонти проводяться вибірково, по мірі потреби.

Система пожежогасіння потребує ревізії. Школа забезпечена вогнегасниками згідно встановлених норм 18 шт., піском, протипожежним інвентарем, але відсутня пожежна сигналізація та згідно проекту не передбачені пожежні гідранти в приміщеннях школи.

У 2014 році проведено роботи щодо технічного стану діючих електроустановок, заземлювачів та ліній електропередачі спільно з електровимірювальними і випробувальними роботами у відповідності до вимог та нормативів ПТЕ ЕС та ПУЕ.

Загальні показники будівель і приміщень

Будівлі й приміщення

Показники, кількість

Площа

Навчальний корпус

1

5950 м2

Класні кімнати (включаючи навчальні кабінети й лабораторії)

45

2520 м2

Кількість навчальних кабінетів:Математики

1

50 м2

Фізики

1

67 м2

Хімії

1

56 м2

Біології

1

64 м2

Української мови і літератури

1

49 м2

Зарубіжної літератури

1

49 м2

Іноземної мови

7
Кабінетів з лінгафонним обладнанням

2
Інформатики (комп’ютерних класів)

2

50 м2

Історії і правознавства

1

50 м2

Географії

1

50 м2

Інших кабінетів

14
Кількість майстерень (столярна, слюсарна)

2

60 м2

Кабінети обслуговуючої праці (швейна, кулінарії)

2

104 м2

Фізкультурний зал

1

270 м2

Актова зала

1

228 м2

Медичний кабінет

1

16 м2

Стоматологічний кабінет

1

14 м2

Бібліотека з читальним залом

1

63 м2

Їдальня (на 250 місць)

1

202 м2

Тир

1

180 м2

Кімната збереження зброї

1

8 м2

Кабінет «Захист Вітчизни»

1

51 м2

Кабінет психологічного розвантаження

1

46 м2

Технічний паспорт установленого зразка на будівлю, споруди й інженерну мережу в нормі.

В актах про готовність школи до нового навчального року й опалювального сезону відзначено системність роботи.

Хоча з моменту введення будівлі в експлуатацію капітальний ремонт комунікацій не проводився, на сьогодні системи гарячого й холодного водопостачання, каналізації та опалення знаходяться в задовільному стані, тому що регулярно здійснюється профілактичний ремонт окремих комунікацій. Контроль за станом приміщень з боку керівництва школи здійснюється постійно. Санітарний стан приміщень, коридорів, рекреацій, шкільної їдальні задовільний.

Огорожа школи в задовільному стані, але потребують ревізії і ремонту деякі секції металевої сітки.

Матеріальна база школи за останні роки була значно покращена: здійснено ремонт приміщення мийки посуди у шкільній їдальні, сантехнічних вузлів, класних кімнат, придбано обладнання та технічні засоби навчання, меблі тощо.
Зовнішня естетична культура загальноосвітнього навчального закладу

Усі приміщення школи відповідають державним санітарно-гігієнічним вимогам, про що свідчать акти перевірки дотримання санітарного законодавства від 2014 р. Для утримання школи в задовільному стані щорічно проводяться косметичні ремонти приміщень.

Навчальні кабінети та класні кімнати оформляються класними керівниками, вчителями та батьками у відповідності до естетичного та змістовного індивідуального стилю.

У школі оформлені інформаційні стенди для учнів, вчителів та батьків, проводяться виставки, які постійно змінюються.

Вимоги щодо розміщення будівлі відносно проїжджої частини дороги відповідають п. 2.4. «Державних санітарних правил і норм улаштування й утримання загальноосвітніх навчальних закладів і організації навчально-виховного процесу». Дотримуються також вимоги щодо посадки високорослих дерев під вікнами навчальних приміщень згідно п. 2.8.

У цілому санітарний стан шкільної території знаходиться в задовільному стані.

Оформлення закладу освіти можна розглядати як необхідну умову формування естетичної, інформаційної й організаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Проблемою є брак фінансування на модернізацію шкільних приміщень на основі новітніх технологій.

Дотримання техніки безпеки, охорони праці

Відповідно до чинного законодавства в школі створена певна система управління охороною праці. Наказом визначені особи, які відповідають за організацію охорони праці в школі, пожежну безпеку й електробезпеку. Для створення безпечних умов навчання в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортивному залі й майстернях призначені відповідальні за безпеку життєдіяльності, у навчальних кабінетах – завідувачі кабінетів. На початок кожного навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності школи до нового навчального року.

На серпневих засіданнях педради затверджуються правила внутрішнього трудового розпорядку, колективний договір, план роботи школи на навчальний рік, де передбачено заходи з охорони праці. Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлюються й затверджуються наказами по школі. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці. документально визначено обов’язки відповідальних осіб. У школі є необхідна документація щодо організації роботи з охорони праці, забезпечення безпеки життєдіяльності, складено систему протипожежних заходів: 1 раз на рік проводиться тренування з евакуації; щорічно – первинні інструктажі з охорони праці і протипожежної безпеки; за планом роботи школи – навчання працівників з питань охорони праці. Усі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці ведуться.

Адміністрацією школи розроблено положення «Про службу охорони праці і безпеки життєдіяльності» та «Про систему управління охороною праці в школі», згідно з якими постійно діє комісія з питань охорони праці, трудових спорів, виконується циклограма роботи адміністрації з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Така система здійснення контролю адміністрацією школи у співпраці з профспілковим комітетом дає можливість цілеспрямовано вирішувати питання безпеки й життєдіяльності колективу.

Відповідно до законів України «Про охорону праці» і «Про колективні угоди» між адміністрацією та профспілковим комітетом підписано та зареєстровано 22.04.2015 р. № 72-15 Колективний договір на 2015 – 2018 роки, у якому визначено обов’язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці, а також щодо реалізації прав і соціальних гарантій на охорону праці.

Двосторонні обов’язки в Колективному договорі обговорено з урахуванням усіх положень чинного законодавства, чому передували колективні переговори. Ураховані всі пропозиції працівників, аналіз результатів атестації робочих місць, стану виробничого травматизму, професійних захворювань. Розроблено заходи щодо поліпшення безпеки умов праці на робочих місцях.

Для зниження впливу шкідливих факторів на життя й здоров'я працівників і учнів школи в кабінетах фізики, інформатики, хімії, обслуговуючої праці, майстернях, спортзалі передбачено проведення інструктажів. У цих кабінетах на видному місці розміщено інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах або на засіданнях профспілкового комітету заслуховуються звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій з техніки безпеки, обговорюються результати проведеної роботи. Кожний нещасний випадок, який трапився в школі, не залишається без уваги адміністрації школи і педагогічного колективу.

Ведеться постійна робота з дотримання техніки безпеки: створено куточки безпеки життєдіяльності; школа забезпечена протипожежним інвентарем; на всіх розетках змінної напруги є маркування; здійснено перевірку заземлення й опору ізоляції; зібрано методичні матеріали з питань охорони праці; на кожному поверсі розміщені плани евакуації; запасні виходи функціонують.

Робота педагогічного колективу школи з охорони праці організована і ведеться згідно із Законом України «Про охорону праці» та Положенням «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 р.
Стан матеріально – технічного забезпечення

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, спортзалу, майстерень, їдальні, бібліотеки відповідно до Типових переліків обладнання меблями, передбаченими для цього типу навчального закладу, відзначається як позитивний.

У школі 15 кабінетів, слюсарна й столярна майстерні, кабінети обслуговуючої праці, спортивний зал – оплачуються завідуючим кабінетів. За результатами оцінки матеріально-технічна бази кабінетів укомплектована і забезпечена відповідним обладнанням та технікою.

Педагогічний і батьківський колективи прикладають зусилля для оптимізації матеріально-технічної бази кабінетів.

Стан матеріально-технічної бази школи, зокрема комплектування навчальних кабінетів, спортзалу, відповідним обладнанням і технікою, у цілому відповідає єдиним вимогам до організаційно-педагогічних умов функціонування цих приміщень.

Забезпечення сучасною комп’ютерною технікою

Необхідною умовою повноцінної й комплексної освіти є знання інформаційно-комунікаційних технологій.

У школі є два комп’ютерних класи на 22 робочих місць. Кабінети інформатики відповідають санітарно – гігієнічним вимогам, про що свідчать акти перевірки дотримання санітарного законодавства районною санітарно-епідеміологічною станцією. У кабінетах є інтерактивні дошки, мультимедійні проектори, вікна оснащені затемнюючими пристроями.

Комп’ютерною технікою оснащені робочі місця директора школи, секретаря, всіх заступників директора школи, бібліотеки, двох лінгафонних кабінетів, психолога. Школа має 4 інтерактивних дошок, 5 мультимедійних проекторів, 34 комп’ютери, 3 ноутбуки, 12 принтерів, 2 сканери, навчальні ліцензовані програми – 102 примірники.

Використовуються в навчально-виховному процесі також програми й електронні засоби навчального призначення, розроблені вчителями та учнями школи.

В управлінській діяльності широко використовуються комп’ютери сучасних модифікацій.

Школа має вихід до глобальної мережі Інтернет, власний сайт і електронну пошту.

У навчальний процес у міру необхідності включається широкий спектр інструментів інформаційно-комунікаційних технологій.
Забезпеченість школи технічними та електронними засобами навчання

Найменування

Кількість

Телевізори

8

Відеомагнітофони

5

Відеоплеєр DVD

4

Магнітофони

10

Музичний центр

2

Комп’ютер

34

Мультимедійний проектор

5

Інтерактивна дошка

4

Принтер

12

Сканер

2

Ноутбук

3

Електронні засоби навчання, з них:

102

а) гуманітарного циклу;

40

б) математичного циклу;

2

в) інформатики;

1

г) природничого циклу;

4

д) загального циклу

55


Забезпеченість навчально-методичною й довідковою літературою, ефективність її використання

Школа в основному забезпечує учнів 5 – 11 класів підручниками. Учителі забезпечені навчально-методичною й довідковою літературою.

В бібліотеці збережено великий книжковий фонд художньої та навчальної літератури. Проводиться робота з учнями по участі у акції «Живи, книго!», при проведенні предметних декад, підготовці виставок до знаменних дат та відомих особистостей в історії нашого народу.

Бібліотека забезпечена комп’ютерною технікою.

Одним із джерел отримання інформації є періодичні видання. Школа передплачує 10 найменувань періодичних видань.
РОЗДІЛ ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Школа є власністю територіальної громади Солом'янського району м. Києва та неприбутковою організацією (фінансується з районного бюджету).

Чинний порядок передбачає виділення коштів із загального фонду бюджету лише на оплату праці персоналу, харчування та забезпечення обов’язкових господарських витрат.

Документи, що відображають фінансово-господарську діяльність (своєчасне оприбуткування й списання матеріальних цінностей), ведуться правильно й достовірно.

У школі налагоджено постійний контроль за використанням тепло-, водо- й енергоресурсів.

Незважаючи на недостатнє бюджетне фінансування освітніх потреб, адміністрація школи разом з батьківською громадськістю проводять необхідну роботу на покращення матеріально-технічної бази школи завдяки залученню додаткових спонсорських та благодійних коштів.
РОЗДІЛ V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово - господарська діяльність школи в 2014-2015 навчальному році була направлена на покращення матеріально-технічної бази та забезпечення навчально-виховного процесу.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 40 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти РДА. Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи.

Завдяки злагодженості відповідальних за економію електроенергії працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

Проте система водопостачання знаходиться в перед-аварійному стані й потребує негайного капітального ремонту. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті району. Протягом навчального року за рахунок бюджетних асигнувань зроблено заміну електролічильників в приміщенні електрощитової. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти коридорів школи, закупівля мийних дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів та підготовку класних кімнат до навчального року.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл району планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно
готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти. Огорожа, в основному, справна, бордюри побілені. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Повноцінна підготовка нашої школи до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція школи намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт, який треба виконати.Використання бюджетних коштів

За рахунок бюджетних коштів:

 • Придбано підручники у 2014 році.

 • Проводилась виплата заробітної плати працівникам школи.

 • Виділялись кошти на харчування учнів.

 • Придбано шкільну форму для дітей-сиріт.


Використання коштів з інших джерел фінансування

 • Силами батьківських комітетів та батьків проведені косметичні ремонти в класних приміщеннях та кабінетах, коридорах, на суму близько 9557 грн.;

 • Закуплено миючі та дезінфекційні засоби, господарські товари, медикаменти, воду, вітальні листівки, оформлення виставки на суму 28364 грн.;

 • Проведено вивіз листя на суму 3400 грн.;

 • Зроблена підписка періодичної преси, закуплені канцтовари тощо на суму 7605 грн.

 • Встановлено вікна пластикові на суму 13900 грн.

Всього на суму: 62826 грн.

Інших доходів школа не отримувала.

Висновки

Таким чином, педагогічний, учнівський та батьківський колективи спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва, з честю виконавши поставлені завдання на 2014-2015 навчальний рік, продовжує працювати над проблемами подальшого розвитку навчально-виховного процесу та його удосконалення, сприянню розвитку матеріально-технічного бази і в новому 2015-2016 навчальному році.
16 червня 2015 року
Директор школи В.Кравченко.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №16
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до „Правил конкурсного приймання до Харківської спеціалізованої...

Комунальний заклад
З метою якісної організації конкурсного приймання дітей до школи, відповідно до «Правил конкурсного приймання до Харківської спеціа-лізованої...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Б ібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85...
Бібліотека Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №85 Харківської міської ради Харківської області

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

Правила прийому до Мукачівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів...

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №62 харківської міської ради харківської області
Затвердити номенклатуру справ Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради Харківської області на...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Бориспільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6
«Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних...

Рішення конференції
Заслухавши та обговоривши звіт директора спеціалізованої школи Подшивалової Н. М. про роботу над створенням у навчальному закладі...

Учителя англійської мови Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ...
Цюрупинської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з поглибленим вивченням іноземних мов

Звіт директора Гланишівського нво „зош І-ІІІ ступенів днз” Лисенка...

Виявлення обдарованих учнів
Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Використання тестових завдань формату зовнішнього незалежного оцінювання...
Бірюкова К. В., учитель французької мови Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №62 Харківської міської ради

Групи продовженого дня
Л. В. Пірштук, заступник директора з навчально-виховної роботи Білоколодязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт