Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір №0000-0 (зразок)

Договір №0000-0 (зразок)

ДОГОВІР № 0000-0 (ЗРАЗОК)

м. Харків « 2 »лютого 2006 р.

Філія ДНВП «Об'єднання Комунар» ТКФ «Берізка», іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Рєпко Л.Л., що діє на підставі доручення

№ 026/2-д від 1.07.2005р., платник податку на прибуток на загальних умовах, з однієї сторони, і __________________________________________________________________________________________________________________ іменований надалі «Замовник», що діє на підставі _______________, з іншої сторони, уклали даний Договір про нижченаведене :

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН.

  1. Постачальник зобов'язується поставити продукцію, надалі «Вироби», згідно специфікацій у формі Додатків до даного Договору, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити їх у встановленим Договором термін.

  2. Замовник зобов'язаний надати Постачальникові технічну документацію Виробів (робочи креслення, схеми і специфікації до них).

 2. УМОВИ І ТЕРМІНИ ПОСТАЧАННЯ.

  1. Постачальник здійснює постачання Виробів на умовах EXW, м. Харків. Терміни постачання обмовляються в Додатках до даного Договору, що є його невід'ємною частиною.

  2. Допускається постачання Виробів окремими партіями за графіком.

  3. Дозволяється дострокове постачання Виробів окремими партіями за узгодженням сторін.

  4. Постачальник повідомляє Замовника за 3 дні до повного закінчення робіт. Терміном виконання Постачальником своїх зобов'язань за договором вважається дата приймання Виробів на складі Постачальника представником Замовника.

 3. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ.

  1. Загальна вартість даного Договору визначається відповідно до прикладених специфікацій, що є його невід'ємною частиною.

 1. УМОВИ ПЛАТЕЖУ.

  1. Замовник здійснює оплату за продукцію на підставі оформленого рахунка . Форма оплати: готівка або безготівковий розрахунок.

  2. Відвантаження зі складу Постачальника проводиться після здійснення остаточного розрахунку за кожну партію Виробів.

  3. У випадку зміни мінімальної заробітної плати в Україні, вартості матеріалів, ТЕР, ціна буде погоджена у встановленому порядку на момент виставляння рахунка на постачання продукції за черговою заявкою з оформленням протоколу узгодження ціни і відображенням її в специфікації.

 2. ЯКІСТЬ І ГАРАНТІЇ.

  1. Постачальник гарантує, що якість Виробів,які поставляються згідно даного Договору, буде відповідати стандартам і ТУ, прийнятим на заводі-виготовлювачі.

  2. Замовник має право здійснити 100% перевірку Виробів на якість і комплектність перед постачанням.

  3. Претензії по недоліках у частині комплектності або якості поставлених Виробів пред'являються Замовником не пізніше 30 днів з моменту постачання виробів з обов'язковою участю представника Постачальника або осіб, уповноважених Постачальником для цієї мети.

  4. У випадку виготовлення замовлення з давальницької сировини без надання сертифіката відповідальність за якість Постачальник не несе.

  5. При пред'явленні претензії Постачальник усуває виявлені дефекти Виробу в термін, погоджений із Замовником.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

  1. У випадку невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов'язань за договором, вони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

  2. Усі суперечки між сторонами вирішуються господарським судом відповідно до ХПК України.

 4. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

  1. У випадку неможливості повного або часткового виконання однієї із сторін зобов'язань за цим договором внаслідок обставин нездоланної сили, а саме: стихійного лиха, аварій, блокади, страйків термін виконання зобов'язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

  2. Достатнім доказом існування і терміну дії обставин нездоланної сили буде довідка компетентних органів виконавчої влади.

  3. При настанні форс-мажору сторона без зволікання повинна сповістити про це іншу сторону.

  4. Якщо зазначені обставини будуть продовжувАТІСя більше двох місяців, то кожна зі сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за договором. У цьому випадку жодна зі сторін не буде мати права на відшкодування збитків.

 5. ІНШІ УМОВИ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

  1. Після підписання даного договору всі попередні переговори і переписка за ним втрачають силу.

  2. Будь-які зміни і доповнення до даного договору вважаються дійсними в тому випадку, якщо вони зроблені в писемній формі і підписані уповноваженими особами.

  3. Документи, передані по факсимільному зв'язку, мають юридичну чинність оригіналу, з наданням оригіналів протягом 10 (десяти) календарних днів.

8.4. Жодна зі сторін не має права без письмової згоди другої сторони передавати свої права й обов'язки, що витікають з даного договору, третім особам.

  1. Термін дії договору - з моменту підписання до повного виконання зобов'язань за цим договором.

 1. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК ЗАМОВНИК

Філія ДНВП «Об'єднання Комунар» ТКФ « Берізка»

61070 , м Харків,

пер. 1-й Лісопарківський 1

т/рахунок 26006619948724

у ПАТ “ПІБ” м. Київ, МФО 300012,

ЕГРПОУ 23913051, ІНН 143087320396,

свідчення № 200031082


_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

____________________________________________________________( Л. Л Рєпко) ________________

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З разок Листа щодо фінансування туриста за місцем вимоги всім, кого...
Шенгенської угоди в період з 00. 00. 0000 по 00. 00. 0000, громадянки (громадянина) України Прізвище ім'я по батькові, 00. 00. 0000...

З разок Листа щодо фінансування туриста за місцем вимоги всім, кого...
Шенгенської угоди в період з 00. 00. 0000 по 00. 00. 0000, громадянки (громадянина) України Прізвище ім'я по батькові, 00. 00. 0000...

З разок Листа щодо фінансування туриста за місцем вимоги всім, кого...
Шенгенської угоди в період з 00. 00. 0000 по 00. 00. 0000, громадянки (громадянина) України Прізвище ім'я по батькові, 00. 00. 0000...

З разок Листа щодо фінансування туриста за місцем вимоги всім, кого...
Шенгенської угоди в період з 00. 00. 0000 по 00. 00. 0000, громадянки (громадянина) України Прізвище ім'я по батькові, 00. 00. 0000...

Зразок договору про передачу прав
Харкові 23. 01. 2005 року, реєстраційний номер 1 345 456 0000 0056748, далі по тексту Правонаступник, разом пойменовані сторони,...

Образец справки из налоговой инспекции
Видана суб’єкту підприємницької діяльності – фізичній особі Прізвище Ім’я По-батькові, ідентифікаційний номер 00000000000000, який...

Зразок 2 шлюбний договір

Зразок 5 шлюбний договір

Зразок 4 шлюбний договір

Зразок 1 шлюбний договір

Зразок попереднього договору попередній договір

Зразок іпотечного договору іпотечний договір

Зразок 1 шлюбного договору шлюбний договір

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Зразок 6 Шлюбний договір (укладений до реєстрації шлюбу)

Зразок трудового договору
Пат «Форум» (іменоване далі — роботодавець ) в особі директора Марченко Ігоря Леонідовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку,...

Зразок договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим...
Сторона2, разом іменовані, як Сторони, котрі особисто з’явились до приватного нотаріуса за адресою:, попередньо ознайомлені нотаріусом...

Зразок договору міни квартири на земельну ділянку з розташованим...
Місце проживання: вулиця, в подальшому Сторона2, разом іменовані, як Сторони, котрі особисто з’явились до приватного нотаріуса за...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт